Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 3 januari 2021

Vieringen komende tijd

D vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 03 januari, 10.30 uur – DriekoningenWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het kinderkoor.
Zondag 10 januari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.
Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. de cantorij.

 

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl
Frans Snijders                                                         e-mail: paulus@katholiekutrecht.nl

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk jammer genoeg tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan.
Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tussentijds

Vanaf a.s. donderdag kunt u het dubbelnummer, januari en fenruari, van Tussentijds weer tegemoet zien.

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 17 januari 2021.

2020 was een raar jaar met alle beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht.

Dankzij de medewerking van u en onze vrijwilligers zijn wij erin geslaagd er toch een waardevol jaar van te maken. Zondag 3 januari start een nieuw jaar.
Samen met u hopen wij, dat dit jaar voor ons als Paulusgemeenschap net zo waardevol mag zijn.

Een zalig nieuwjaar.

Het Paulus Gemeenschapsberaad

PA_PaulusInDeWinter

Paulus Actueel 22 december 2020 – Viering Kerstmorgen

– UPDATE 22 december 2020 –

Met enige regelmaat heeft het PGB in de loop van gisteren contact met elkaar gehad over de viering op eerste kerstdag. Hierbij is ook overleg geweest met pastor Oostendorp.

Uiteindelijk hebben wij besloten om, gezien de huidige berichten rond de verspreiding van het Coronavirus, op eerste kerstdag de kerk gesloten te houden. Om die reden hebben wij ook de mogelijkheid tot reserveren stopgezet.

De Eucharistieviering gaat uiteraard wel door, zoals deze is voorbereid, maar u kunt de viering dus alleen bijwonen via de link: http://online.paulusconnect.nl.

Wij begrijpen, dat dit bericht voor wie al voor de viering van eerste kerstdag had gereserveerd en voor wie nog van plan was om te reserveren een teleurstelling zal zijn. Wie al geserveerd had, krijgt daarom ook nog persoonlijk bericht. Volledigheidshalve vind u hier de handleiding voor Paulus Online.

Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat Kerstmis 2020 ook voor onze Paulusgemeenschap een Zalig Kerstfeest wordt.

Met vriendelijke groet,

Het Paulus Gemeenschapsberaad,

Marie-José van Bolhuis
Willem Goemans
Jos Hettinga
Gérard Martens
Arnold Smeets
Frans Snijders

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 13 december 2020 – update 17 december

 – UPDATE 17 december 2020 –

De vieringen van de Paulus gaan met ingang van 20 december online en zijn in de periode van de lockdown alleen via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
De uitzondering op de regel is de viering op kerstochtend. Voor kerstochtend dient u op de gebruikelijke wijze te reserveren (maximaal 30 plaatsen).

Vieringen komende tijd

Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 24 december, 18.30 uur – Kerstavond. Kerstviering voor kinderen vanaf 6 jaar m.m.v. het Kinderkoor bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Myriam Braakhuis.
Donderdag 24 december, 22.30 uur – Kerstavond. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorgangers Bart Koet en Jos Hettinga m.m.v. het PJK.
Vrijdag 25 december, 10.30 uur – Kerstmis. Eucharistieviering; reserveren verplicht, maximaal 30 personen. Voorganger Pastor Henk Oostendorp m.m.v. de cantorij.
Zondag 27 december, 10.30 uur – Feest van de Heilige Familie. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 31 december, 19.00 uur – Oudjaarsavond. Oudejaarsviering bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het PJK.
Zondag 3 januari 2021, 10.30 uur – Driekoningen. Woord- en Gebedsdienstbij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor.

U kunt alle vieringen bijwonen via PauluskerkOnline; hier vindt u destgewenst een Handleiding voor Paulus Online

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Kerstvieringen en viering Oudjaarsavond
Ook voor de vieringen van Kerstavond, Kerstmis en Oudjaarsavond geldt dat er per viering 30 plaatsen beschikbaar zijn. Voor de vieringen van 24 december (Kerstavond) en 25 december (Kerstmis) kunt u reserveren tot dinsdag 22 december. Voor de viering van 31 december (Oudjaarsavond) kunt u reserveren tot dinsdag 29 december.

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kunt uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen. Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)

In verband met het vertrek van Jos Hettinga (rond Kerstmis) en Arnold Smeets (medio januari 2021) zijn wij hard op zoek naar nieuwe leden. Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is, laat het ons weten.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 29 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 29 november, 10.30 uur – 1e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het 5e Element.
Zondag 6 december, 10.30 uur – 2e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.

 

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

De Tuindorpkerk verzorgt in de Advent vier vespers. Deze vespers worden gehouden op woensdag 2, dinsdag 8 en woensdag 16 en 23 december en beginnen om 19.30 uur. U kunt bij deze vespers aanwezig zijn (aanmelding vooraf is niet nodig), maar u kunt ze ook bijwonen via Tuindorpkerk. Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kun uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen er woensdagavond (Sint Maarten) zijn geweest. De 4 PJK-ers hebben keihard gewerkt om in te pakken, maar ook werd er veel in tassen gebracht. Uiteindelijk zijn er 6 grote auto’s volledig vol naar de voedselbank gebracht.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 15 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 15 november, 10:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastor Hans Boogers m.m.v. het Dameskoor.
Zondag 22 november, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. de Cantorij.
Zondag 29 november, 10.30 uur – 1e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het 5e Element.
Zondag 6 december, 10.30 uur – 2e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. het Kinderkoor.

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Paulus online
De PauluskerkOnline (live) uitzendingen zijn mogelijk gemaakt door inzet van een aantal bevlogen vrijwilligers, betrokkenheid van de projectgroep en een schenking van de Stichting Vrienden van de Paulus (SVP). De stichting heeft dit graag mogelijk gemaakt, omdat zij het belangrijk vindt met elkaar te blijven verbinden, vooral in deze tijden van beperkingen. Zodat eenieder die in deze tijd niet naar de Kerk kan of wil komen, toch via de digitale uitzendingen kan meevieren en wij ook zo als gemeenschap verbonden blijven. Steun svp de SVP via bankrek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte
Sinds afgelopen zondag is het weer mogelijk om contant aan de collecte bij te dragen. U kunt uw bijdrage storten in de koperen aker achter in de kerk. De collecte van zondag 15 november is bestemd voor de Willibrordvereniging. Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, protestanten en katholieken. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november, maar omdat wij 8 november Martinusdag vierden, is in ieder geval de collecte van Willibrordzondag verplaatst naar zondag 15 november. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Adventsactie

Op donderdag 26 november is de aftrap van de Adventsactie.
‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto ‘Delen smaakt naar meer’. Bent u nieuwsgierig hoe u zelf kunt bijdragen dat alle mensen in 2030 genoeg duurzaam geproduceerde voeding hebben? Kom dan op 26 november om 20.00 uur naar de Rafaelkerk. Als u hierbij aanwezig wil zijn, moet u reserveren. Meer informatie hierover volgt in de PaulusActueel van zondag 15 november. U kunt deze avond ook online bijwonen via Rafaelkerk. Meer informatie over het project van deze Adventsactie leest u in ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’ en het novembernummer van Tussentijds.

Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020:
Diaconale presentie in coronatijd

 

Judith van Noord

Een week geleden is Judith van Noord (lid van onze parochie en zanger bij het jongerenkoor) vertrokken naar Lesbos om daar als vrijwilliger te helpen in de vluchtelingenkampen. Vóór haar vertrek heeft ze bijna € 3000,00 ingezameld, met hulp van veel mensen uit onze parochie. Wij wensen haar veel succes en hopen haar weer in Utrecht te zien als de lockdown in Griekenland voorbij is. Ze kunnen Judiths hulp op Lesbos gelukkig goed gebruiken! Wilt u de stichting waar Judith mee op pad is financieel steunen? Dat kan door geld over te maken naar NL85 TRIO 0391 0737 96 t.n.v. Because We Carry. Meer informatie vindt u op Because We Carry.

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)

Tussen Kerstmis 2020 en Pasen 2021 nemen drie leden van het PGB afscheid. Dit zijn: Jos Hettinga (rond Kerstmis), Arnold Smeets (medio januari 2021) en Frans Snijders (rond Pasen 2021). U begrijpt dus dat wij hard op zoek zijn naar nieuwe leden. Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is, laat het ons weten.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen er woensdagavond (Sint Maarten) zijn geweest. De 4 PJK-ers hebben keihard gewerkt om in te pakken, maar ook werd er veel in tassen gebracht. Uiteindelijk zijn er 6 grote auto’s volledig vol naar de voedselbank gebracht.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Bezinningsmaaltijd augustus 2018

Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020 voor “Met Paulus aan tafel”

Bezinningsmaaltijd Tuindorp “Met Paulus aan tafel” wint Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020: Diaconale presentie in coronatijd 
Sinds een aantal jaren is er vanuit de kerken een stimuleringsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein die opvallen door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken: de Mantel van Sint-Maarten. Verschillende geloofsgemeenschappen trekken hierin met elkaar op om diaconale initiatieven te bekijken en in het zonnetje te zetten.

Vanwege de corona-situatie was het dit jaar niet mogelijk de prijs tijdens een bijeenkomst uit te reiken. Tegelijkertijd geeft een maatschappij met contactbeperkende maatregelen juist aanleiding om initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare mensen te verzamelen en de prijs wél uit te reiken. Daarom was er dit jaar een online Mantel-uitreiking, zodat er ook nu een zonnetje kon schijnen op initiatieven waarbij mensen tijd, handen of middelen geven om er te zijn voor anderen.

Bezinningsmaaltijd november 2019

In de geest van Sint-Maarten heeft de jury dit jaar het prijzengeld verdeeld over verschillende waardevolle initiatieven. Ook de Bezinningsmaaltijd Tuindorp – Met Paulus aan tafel was genomineerd. En de jury heeft besloten ons een geldbedrag van € 500 toe te kennen.

Al 8 jaar zijn in de Pauluskerk maandelijks bezinningsmaaltijden (een maaltijd voorafgegaan door een half uur ‘bezinning’). In de coronatijd konden die natuurlijk niet doorgaan. Toch kregen alle meer dan 40 deelnemers maandelijks een schrijven van de organisatoren thuis met bemoedigende woorden en enkele teksten ter overweging. Zo werd de band vastgehouden.

Bezinningsmaaltijd in corona-tijd

De derde donderdag van oktober 2020 werd bij ieder deelnemer in de brievenbus een dikke envelop bezorgd met daarin een bezinningsboekje en een zeer smakelijke toevoeging, erg persoonlijk, chocola met de eigen naam erop. Mensen voelden zich gekend in deze voor velen moeilijke tijd.

Alle ingezonden initiatieven zijn op www.mantelvansintmaarten.nl in woord en beeld verzameld. Zo kunt u ook zien wat anderen hebben gedaan om handen en hart uit te reiken naar diegene die dit nodig hadden.
Wij wensen u ook in de toekomst veel kracht en creativiteit!

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 1 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis, Tobias Kruit (zang) en Maarten Teuben (piano).
Zondag 8 november, 10:30 uur: Martinusdag. Zondag Anders. Voorgangers uit de gemeenschap m.m.v. het PJK.
Zondag 15 november, 10:30 uur. Eucharistieviering. Voorgangers Pastor Hans Boogers m.m.v. het Dameskoor.

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Paulus online
De PauluskerkOnline (live) uitzendingen zijn mogelijk gemaakt door inzet van een aantal bevlogen vrijwilligers, betrokkenheid van de projectgroep en een schenking van de Stichting Vrienden van de Paulus (SVP). De stichting heeft dit graag mogelijk gemaakt, omdat zij het belangrijk vindt met elkaar te blijven verbinden, vooral in deze tijden van beperkingen. Zodat eenieder die in deze tijd niet naar de Kerk kan of wil komen, toch via de digitale uitzendingen kan meevieren en wij ook zo als gemeenschap verbonden blijven. Steun svp de SVP via bankrek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Bijzondere momenten in de komende tijd

Allerheiligen
Zondag 1 november Heiligen en Helden. Voor deze viering op Allerheiligen nodigen we groot en klein uit om een eigen held of heilige mee te nemen. Wie is jouw of uw held? Kan je, of u, er ook wat over vertellen in het gesprek over Heiligen en Helden?

Allerzielen
De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Anders dan in Tussentijds is vermeld, is er om 19.30 uur een korte viering. Tijdens deze viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Om deze viering bij te wonen, dient u, net als op zondag, te reserveren. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Martinusdag 2020 – apart en verbonden, zondag 8 november
Martinusdag 2020 wordt anders dan we de afgelopen jaren gewend waren. Het gebruik was gegroeid om zoveel mogelijk te verzamelen in één kerk om elkaar als parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen te ontmoeten en samen te vieren. Dit jaar houden zijn alle kerken juist open om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te kunnen vieren. Al komen we dan per geloofsgemeenschap apart bij elkaar, we zoeken de verbondenheid door in alle vieringen een aantal dezelfde teksten te gebruiken en ‘in de geest’ samen te zijn. De gebeden en suggesties zijn en worden door het pastoraal team en parochiebestuur aan de geloofsgemeenschappen aangereikt.

Kledinginzameling – Deel ook uw mantel, zondag 8 november
Met hulp van de jongeren die hun vormsel ontvangen, zetten we op Martinusdag 2020 een kledinginzameling op. We steunen de daklozen opvang van het Leger des Heils. Deze opvang heeft vooral behoefte aan mannenkleding: (warme) jassen, truien, sjaals, sokken, handschoenen en schoenen. Andere kleding die u kunt missen is welkom voor de diverse kledingbanken in onze stad. Breng op zondag 8 november de kleding die u wilt schenken bij de kerk. Daar zijn Phine Goemans en Benjamin Fanoy aanwezig die uw pakket aannemen en zorgen dat het bij de hulporganisaties terecht komt. We gaan ervan uit dat de kleding schoon is en hanteerbaar ingepakt. Graag met aanduiding van de soort kleding: heren-dames-kinder). U kunt uw pakket afgeven vanaf een half uur vóór tot een kwartier na de viering.

Woensdag 11 november : Inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht
Ook dit jaar organiseren de Pauluskerk, TuindorpsBelang en de drie basisscholen in Tuindorp een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. Het gaat hierbij vooral om houdbare producten. De Pauluskerk is woensdag 11 november voor de inzameling geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Voor het inpakken van de producten zoeken wij nog grote dozen. Deze kunnen zondag 1 en 8 november tussen 10.00 en 11.30 uur bij de kerk worden ingeleverd. Tijdens de viering van zondag 8 november is Lydia Klomp, coördinator Voedselbank Overvecht, aanwezig om het belang van deze inzamelingsactie nader toe te lichten.

Willibrordzondag, zondag 15 november
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, protestanten en katholieken. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november, eigenlijk is dat dus zondag 8 november, en kent een eigen collecte. Omdat wij 8 november Martinusdag vieren, is in ieder geval de collecte van Willibrordzondag verplaatst naar zondag 15 november. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 Donderdag 26 november: aftrap Adventsactie
‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto ‘Delen smaakt naar meer’. Bent u nieuwsgierig hoe u zelf kunt bijdragen dat alle mensen in 2030 genoeg duurzaam geproduceerde voeding hebben? Kom dan op 26 november om 20.00 uur naar de Rafaelkerk. Als u hierbij aanwezig wil zijn, moet u reserveren. Meer informatie hierover volgt in de PaulusActueel van zondag 15 november. U kunt deze avond ook online bijwonen via Rafaelkerk. Meer informatie over het project van deze Adventsactie leest u in ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’ en het novembernummer van Tussentijds.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 18 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Zondag 18 oktober, 10:30 uur Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober, 10:30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.
Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis en Tobias Kruit.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Viering vormsel (opnieuw) uitgesteld

De viering van het vormsel van de Utrechtse jongeren was vastgesteld op zaterdagavond 31 oktober. Onder de huidige omstandigheden kan deze viering niet doorgaan. Het gebeuren was al eerder een keer uitgesteld en was aanvankelijk voorzien op Pinksterzaterdag. Zodra het verantwoord mogelijk is zal een nieuwe datum voor het vormsel worden vastgesteld.

Allerzielen

De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Om 19.30 uur is er een korte viering . Tijdens de viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Ook voor deze viering moet u zich aanmelden zoals op zondag. Mochten er meer dan 30 mensen zich opgeven, dan geven we prioriteit aan de familie van de overledenen van het afgelopen jaar.

Kerk-zijn in de huiskamer, een droom?

Het samenkomen in onze Pauluskerk is de meesten van ons erg dierbaar. Wie had kunnen denken dat het zolang onmogelijk zou zijn om samen te bidden, te zingen, het brood van de eucharistie te delen, en na afloop elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee?
Helaas wordt het steeds duidelijker dat het nog wel lang kan duren voordat alles weer ‘normaal’ gaat. Daar kunnen we somber over doen. Maar we kunnen ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Binnenkort zullen de livestreams weer uitgezonden worden, zodat weer veel mensen de vieringen thuis kunnen volgen. Maar wat zou het fijn zijn als straks niet ieder op z’n eentje naar de viering zit te kijken. We denken dat het mogelijk moet zijn om met twee of drie mensen sámen naar die viering (livestream) te kijken. Niet ieder zal dat willen. Maar er zullen zeker mensen zijn voor wie dat veel zinvols toevoegt aan het volgen van de viering. Zo geven we vorm aan wat de allereerste vorm van samenkomen was van de eerste christenen, die “bij elkaar kwamen in een of ander huis”. (Handelingen 2,46).
Uitnodiging: Wilt u eens over deze ideeën nadenken en ons laten weten wat u vindt?
U krijgt van ons enkele handreikingen hoe zo’n kleine huiskamerviering er uit zou kunnen zien. (ontsteken kaars, gebed, kijken naar de livestream, gebed, en na afloop samen koffie/thee drinken.)
Zou deze vorm van huiskamerviering niet een mooie en zinvolle vorm zijn van kerk-zijn, waarin we ons geloven en ons verbonden-willen-zijn kunnen vieren? Zo kan de Coronatijd ons uitdagen tot nieuwe (oude) vormen van kerk-zijn. Meer dan ‘n droom? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos Hettinga (jos-hettinga@planet.nl (06-23590737).

Met Paulus aan Tafel 

Ook onze bezinningsmaaltijden op donderdag wilden we op deze manier vorm gaan geven: moment van bezinning in de kerk, daarna -voor wie dat willen- met twee of drie mensen thuis (!)  een korte maaltijd hebben. Helaas vinden we het in deze periode van aangescherpte maatregelen niet verantwoord deze door te laten gaan. We mikken nu op donderdag 17 december, Alle deelnemers krijgen thuis bericht.

Pauluscantorij

Niet zonder trots delen wij u mee, dat Annemiek van der Niet is aangenomen als nieuwe dirigent van de Pauluscantorij. Tijdens de viering van zondag 25 oktober kunt u met haar kennismaken.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tussentijds

Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, kunt u de Tussentijds van november vanaf donderdag 29 oktober tegemoet zien.

 

Doe mee tegen eenzaamheid en stuur iemand een gratis kaartje

Wist U dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt?  Alleen samen kunnen we hier wat aan doen. Stuur iemand bijvoorbeeld eens een gratis kaartje. Ga naar liefstadsie en zoek een mooi kaartje uit. Wilt U zelf hulp aanbieden of hebt U hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Of wilt U op een andere manier iets vragen of bijdragen? Er zijn verschillende initiatieven en andere plekken waar U terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen. Wilt U meer weten over de Utrechtse aanpak eenzaamheid, wilt U meedoen aan een activiteit of hebt U een idee om wat tegen eenzaamheid in uw buurt of wijk te doen? Kijk dan op Utrechtse aanpak eenzaamheid. U kunt ook altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat op 030 – 254 6147 of via Katholiek Utrecht. Voor praktische hulp, neemt contact met HipHelpt (een landelijk netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood). Kijk verder op HipHelpt.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 4 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. En, met een klein koor van maximaal vier zangers.

Zondag 4 oktober :Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers  m.m.v. het Paulus Kinderkoor.
Zaterdag 10 oktober, 18:00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers en Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor
In deze viering viering doen Barend van den Bosch, Thomas Baeyens, Vince Laurian, Yara Rison, Iris Rijpma, Elias Ris, Amos Spit en Tobias Toonen hun eerste communie
Dit is een besloten viering; u kunt wel on-line meekijken: Eerste communieviering
Zondag 11 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 18 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Eerste communie

Zaterdag 10 oktober, 18.00 uur, vieren Barend van den Bosch, Thomas Baeyens, Vince Laurian, Yara Rison, Iris Rijpma, Elias Ris, Amos Spit en Tobias Toonen hun eerste communie. Voor deze viering maken zij en hun gasten (en wij) dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de Rafaëlkerk. Dit is een besloten viering. U kunt de viering online bijwonen via Rafaelkerk.
De tekst van de liturgie van deze viering vindt u hier: Boekje eerste communie 2020 

Kerkvervoer

Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Kerstmis 2020

Om alvast vooruit te kijken: het ziet er naar uit dat er op kerstavond twee vieringen gehouden kunnen worden, waarvan één laat in de middag met het kinderkoor. Een tweede viering zal minimaal 3 uur na afloop van de eerste viering kunnen beginnen. Op kerstochtend zal er een eucharistieviering zijn. Van allerlei andere plannen en initiatieven is nog niet zeker of en hoe die kunnen doorgaan.

Paulus Online

Het PGB en een projectgroep zijn aan de slag gegaan om met een plan te komen om vieringen (en andere activiteiten) van de Paulus te gaan streamen. Allereerst gaat het dan om de vraag wat we willen gaan streamen en hoe dat georganiseerd kan worden. Er zijn gelukkig al verschillende ideeën. Maar, natuurlijk zijn uw voorstellen meer dan welkom. Verras ons maar. Voor het gebruiksplan zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers: wie zou het leuk vinden om aan de knoppen te zitten en uitzendingen technisch mogelijk te maken? De tweede vraag is hoe wij dat technisch gaan regelen. Er moet een keuze gemaakt worden voor de technische installatie van goede kwaliteit beeld en geluid en bediening. Om die investering mede mogelijk te maken, zullen wij -u raadt het al- binnenkort een beroep doen op iedereen in de Paulus. U hoort er nog van.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 20 september 2020

De viering van 20 september: Vredesweek, met thema ‘Vrede verbindt verschil’ 

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. Ruth Verkerk, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 16 september (reserveren sluit op 19 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 17 en 18 september tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van 27 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. Werend Griffioen, Henk Brussel en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 21 september (reserveren sluit op 26 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 24 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 4 oktober

 • Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers  m.m.v. het Paulus Kinderkoor.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 28 september (reserveren sluit op 3 oktober, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 1 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 11 oktober

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 5 september (reserveren sluit op 10 oktober, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 8 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

Dat de zomer voorbij is, merken we ook in de Paulus: meer mensen weten de gang naar de vieringen te vinden. Het is mogelijk om op zondag ‘op de bonnefooi’ te komen in de hoop dat er nog plaats is. Het nadeel is dat er misschien toch geen plaats is en het levert meer werk op voor de vrijwilligers. Daarom vragen we iedereen toch vooral online (of telefonisch) te reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Vredesweek: Vrede verbindt verschil
Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid is het ook steeds een bron van onrust, racisme, angst voor de vreemde ander. Loslaten van eigen gelijk blijft vaak lastig. De Vredesweek van 2020 vraagt aandacht voor het omgaan met verschillen. Dat is nooit gemakkelijk. De 75 jaar vrede en vrijheid sinds het einde van WO II laten zien dat vrede nooit vanzelf gaat en constante alertheid en inspanning vraagt. Alle coronaperikelen van dit jaar maken ontmoetingen moeilijker. Verschillende geloofsgemeenschappen kenden het gebruik in de vredesweek een oecumenische viering en ontmoeting te organiseren. Kerken blijken nu te klein voor de vertrouwde aanpak. Dat moet nu in aangepaste vormen die passen binnen de 1,5 meter samenleving. De Tuindorpkerk en de Paulusgemeenschap stemmen op zondag 20 september hun vieringen inhoudelijk op elkaar af en wisselen lectoren uit. In de Pauluskerk leest Ruth Verkerk namens de Tuindorpkerk en in de Tuindorpkerk is Sjoerd Mevissen als lector aanwezig.

Doopvieringen
Zaterdag 26 september vieren wij de doop van Yara Rison, Iris Rijpma, Lucas Rijpma, Lotte Rijpma en Stijn Rijpma. Dit is een besloten viering waaraan wordt meegewerkt door een gelegenheidskoor o.l.v. Daniëlle de Vries. Zondag 27 september vieren wij de doop van Tobias Toonen. Ook dit is een besloten viering.

Kerkvervoer
Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank
Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 6 september 2020

De viering van 6 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. Sjoerd Mevissen, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 2 september (reserveren sluit op 5 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 3 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 13 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een lector, Sebastian Holz en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 9 september (reserveren sluit op 12 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 10 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 20 september: Vredesweek, met thema ‘Vrede verbindt verschil’ 

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. een lector, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 16 september (reserveren sluit op 19 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 17 en 18 september tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van 27 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. een lector, Henk Brussel en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 23 september (reserveren sluit op 26 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 26 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Kerkvervoer
Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Vredesweek: Vrede verbindt verschil
Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid is het ook steeds een bron van onrust, racisme, angst voor de vreemde ander.
Loslaten van eigen gelijk blijft vaak lastig.
De Vredesweek van 2020 vraagt aandacht voor het omgaan met verschillen. Dat is nooit gemakkelijk. De 75 jaar vrede en vrijheid sinds het einde van WO II laten zien dat vrede nooit vanzelf gaat en constante alertheid en inspanning vraagt.
Alle coronaperikelen van dit jaar maken ontmoetingen moeilijker. Verschillende geloofsgemeenschappen kenden het gebruik in de vredesweek een oecumenische viering en ontmoeting te organiseren. Kerken blijken nu te klein voor de vertrouwde aanpak. Dat moet nu in aangepaste vormen die passen binnen de 1,5 meter samenleving. De Tuindorpkerk en de Paulusgemeenschap stemmen op zondag 20 september hun vieringen inhoudelijk op elkaar af en wisselen lectoren uit.

Opvolging Arno van Wijk
Deze week is begonnen met de eerste sollicitatiegesprekken. Wij hopen u spoedig te kunnen laten weten wie de nieuwe dirigent van de Pauluscantorij is.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 23 augustus 2020

De viering van van 23 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt nu online reserveren (reserveren sluit op 22 augustus, 12.00 uur)
  • U kunt telefonisch reserveren op 20 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 30 augustus

 • Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. Mirjam van Noord, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 26 augustus (reserveren sluit op 29 augustus, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 27 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 6 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. Sjoerd Mevissen, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 2 september (reserveren sluit op 5 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 3 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 13 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. SebastianHolz e Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 9 september (reserveren sluit op 12 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 10 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Koren
In de week van 31 augustus gaan de verschillende koren weer voorzichtig van start met de repetities. Als alles meezit, zijn de koren vanaf zondag 4 oktober -vanwege de voorgeschreven anderhalve meter afstand- in kleinere bezetting weer live tijdens de viering aanwezig. Wij wensen alle koorleden veel succes met de voorbereidingen.

Tussentijds
De Tussentijds van de maand september kan vanaf a.s. donderdag weer worden opgehaald in het Pauluscentrum en worden bezorgd. Alvast bedankt voor ieders medewerkng.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 9 augustus 2020

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Wij raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet zonder dat u de viering heeft kunnen bijwonen. Ook als u niet reserveert, worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt de checkvraag over uw gezondheid gesteld. Ook geldt nog altijd: kom niet bij gezondheidsklachten.
Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch. In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

De viering van van 9 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Myriam Braakhuis m.m.v. Wrend Griffioen, Tobias Kuit en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 5 augustus (reserveren sluit 8 augustus  om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 6 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 16 augustus – Maria Ten Hemelopneming

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Myrthe Terranea, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 12 augustus (reserveren sluit op 15 augustus, 12.00 uur)
  • U kunt telefonisch reserveren op 13 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 23 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 19 augustus (reserveren sluit op 22 augustus, 12.00 uur)
  • U kunt telefonisch reserveren op 20 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 30 augustus

 • Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. Mirjam van Noord, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • Volgt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:

Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Het nieuwe protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Online vieringen
Het PGB wil graag weer beginnen met het streamen van online vieringen. Ter inspiratie hebben wij een werkbezoek gebracht aan de Rafaëlkerk, waar ze al heel wat ervaring hebben. Nu willen wij kijken wat voor de Paulus nodig is om de vieringen op zondagen te streamen en om andere bijeenkomsten of vieringen op te nemen en uit te zenden. Wij denken dat het een goede manier is om de onderlinge banden aan te houden, samen te vieren en elkaar te inspireren. De ervaringen dit voorjaar hebben duidelijk gemaakt dat online vieringen belangrijk zijn en gewaardeerd worden. Het plan vraagt om een flinke investering. Gelukkig kunnen wij aankloppen bij de Stichting Vrienden van de Paulus. Maar wij zullen ook een beroep doen op mensen van en rond onze Paulusgemeenschap. Niet alleen om het plan financieel mogelijk te maken maar ook voor de technische ondersteuning van uitzendingen. Hopelijk lukt het om in de zomermaanden de plannen rond te krijgen. Via PaulusActueel houden wij u op de hoogte.

Vervanging slot Pauluskerk
Maandag 10 augustus wordt het slot van de voordeur van de Pauluskerk vervangen. Wie vanaf/na a,s, maandag de voordeur van de kerk wil openen, doet er dus verstandig aan de oude sleutel in te leveren tegen ontvangst van een nieuwe sleutel. Dit kan a.s. zondag (9 augustus) tot 12.00 uur. Bas zit dan bij de kerk om de oude sleutel te ruilen tegen een nieuw exemplaar. Mocht het niet lukken om a.s. zondag langs te komen, dan is het (natuurlijk) ook mogelijk om met Bas een afspraak te maken via: bkruit@online.nl.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 23 augustus 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl