grass-3345960_960_720dauwtrappen

Dauwtrappen – Hemelvaart 2024

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaart. Vanuit de Pauluskerk wordt er voor iedereen een
Dauwtrapwandeling georganiseerd, met als thema:

“Ik geloof dat het eens zo zal worden dat Jezus weer bij ons kan wonen.”

We lezen onderweg uit Woord voor Woord het verhaal “Een leeg graf”.

Petrus zegt: “wat staart gij naar de hemel” “Het komt nu op ons aan”
Dus, wat moet er dan veranderen in de wereld of bij jezelf?

Wandel, maak groepjes, kom tot ideeën. Maak een schilderij, of een begin daarvan…
Presenteer het in de viering.
En; zing mee in de viering!

Na de wandeling is er ontbijt in de kerk.

Aanmelden onder vermelding van het aantal personen via: paulus@katholiekutrecht.nl
of via de intekenlijst in de Pauluskerk.

Planning:
– Verzamelen donderdag 9 mei 07.15u bij de Pauluskerk
– Aanvang wandeling 07.30u
– Ontbijt vanaf 09.30u
– Viering 10.30u

‘Staar in het vuur of naar de wolken, en zodra je innerlijke stemmen beginnen te spreken, geef je aan hen over. Vraag niet eerst of het wel mag, en of je leraren of je ouders of een of andere god er wel blij mee is, want dan verpest je het voor jezelf.’
Hermann Hesse (vrij vertaald)

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Paulus Actueel – archief apr-jun 2024

Bent u op zoek naar een oude Paulus Actueel?
Hieronder vind u een opsomming van de Paulus Actueel die verschenen zijn in het 1e kwartaal van 2024:

Paaskaars2024Paulus2

Paaskaars 2024 in de Paulus

Licht van Christus

Symboliek van de decoratie

De Griekse Chi (X) en Rho (P) vormen een monogram en zijn de eerste twee letters van de Griekse aam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos). Dit letterbeeld komt veelvuldig voor in de 4e eeuwse catacombe van St Calixtus in Rome. Het werd populair nadat keizer Constantijn de Grote rond 315 het monogram invoerde op munten en op soldatenschilden.

Binnen de contour van het kruis geven in een transparante achtergrond de vijf wierrooknagels de plaatsen aan van Jezus vijf wonden: in diens handen, voeten en in zijn zijde. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. En zonder Zijn lijden geen verrijzenis.

 

Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser ” staat al in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring van het Nieuwe Testament. Daar staan dus deze twee onder elkaar geplaatste Αlpha en Ωmega voor.

Dit jaar is het jaartal ’n even getal, gezet in Romeinse cijfers. Volgend jaar zal dat weer in Arabische cijfers zijn. Het zijn dus om en om het jaar verwijzingen naar het Arabische Palestina waar de bewoners in Christus’ tijd ook niet volledig eigen baas waren en naar het Romeinse Rijk dat het toen in die regio grotendeels voor het zeggen had.

Geheel bovenaan als bekroning de duif, verwijzing naar de Heilige Geest van het aanstaande Pinksteren. De duif is ook symbool voor vrede. De zo verlangde vrede die helaas voor velen nog ver weg lijkt te zijn.

 

Kaarsgieten een ambachtelijk proces

Een kaars gieten en decoreren is handwerk, een echt en oud ambacht.

Ook dat is al een duurzaam recycle proces, vanaf 2011 en nu voor de veertiende achtereenvolgende keer. De iets taps toelopende bijna één meter lange kaars vormt de basis voor de decoratieve symboliek. De restanten van intentiekaarsjes van afgelopen jaar hebben weer de was geleverd voor de nieuwe paaskaars. Zo zijn de intenties meegegoten en vormen nu één geheel met de paaskaars voor dit nieuwe jaar. Die gerecyclede, gezuiverde was is door de parochianen Thea Pouw en Jan de Vries, onder leiding van meewerkend voorman Peter Luijkx, gegoten in een voorgevormde buis waarin een katoenen lont is gespannen.

Na afkoeling hard geworden wordt de paaskaars uit de vorm gelost. Onderin wordt een centraal gat geboord waar de staande pin van de grote kandelaar in moet passen. Het gietproces is hiermee klaar. Tot slot brengt Ben Koevoets zijn ontwerp aan in gekleurde was en zet de wierooknagels op hun plaats. Dan is de kaars als symbool van het Licht van Pasen gereed. Een resultaat dat een mooie en duurzame samenwerking laat zien binnen onze Pauluskerkgemeenschap.

EersteCommunie

Eerste Communieviering in de Paulus

Dit jaar doen twaalf kinderen in de Paulus hun Eerste Communie.
Zij vertegenwoordigen samen maar liefst zeven nationaliteiten. De viering is op de zondag na Pasen, op zondag 7 april 2024 om 11.00u.
U kunt deze viering online volgen via https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Spaans/Español
La celebración eucarística con la Primera Comunión de doce niños en la Pauluskerk de Utrecht será el domingo 7 de abril de 2024 a las 11:00 horas.
Puedes seguir esta celebración online a través de
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Italiaans/Italiano
La celebrazione eucaristica con la Prima Comunione di dodici bambini nella Pauluskerk di Utrecht avrà luogo domenica 7 aprile 2024 alle ore 11:00.
Puoi seguire questa celebrazione online tramite
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Pools/Polski
Uroczystość eucharystyczna wraz z Pierwszą Komunią Świętą dwunastu dzieci w Pauluskerk w Utrechcie odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00.
Uroczystość tę można śledzić w internecie za pośrednictwem
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

 Engels/English
The Eucharistic celebration with the First Holy Communion of twelve children in the Pauluskerk in Utrecht is on Sunday, April 7, 2024 at 11:00 am.
You can follow this celebration online via
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Duits/Deutsch
Die Eucharistiefeier mit der Erstkommunion von zwölf Kindern in der Pauluskerk in Utrecht findet am Sonntag, den 7. April 2024 um 11:00 Uhr statt.
Sie können diese Feier online verfolgen über
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Portugees/Português
A celebração eucarística com a Primeira Comunhão de doze crianças no Pauluskerk em Utrecht será no domingo, 7 de abril de 2024, às 11h.
Você pode acompanhar esta celebração online via
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Sedermaaltijd_foto_Robert Couse-Baker

Sedermaaltijd 2024

foto: Robert Couse Baker

De donderdag vóór Pasen noemen we witte donderdag. We herdenken het laatste avondmaal dat  Jezus aan de vooravond van zijn dood met zijn leerlingen had.
Die laatste maaltijd was een sederavond. Tijdens de sedermaaltijd wordt verteld hoe het joodse volk onder leiding van Mozes uit de slavernij van Egypte kon vluchten. Dat is de basis van het Joodse Pesach.

In de Pauluskerk vieren we Witte Donderdag  met een variatie op een Seder maaltijd. We zitten  met elkaar aan tafel,  de beker gaat rond, we zingen, vertellen en breken de Matzes,  maar horen ook  het verhaal van Jezus. Daarna hebben we een eenvoudige maaltijd met soep en brood.
Nadrukkelijk worden de eerste communicanten en vormelingen met hun naasten uitgenodigd, maar natuurlijk kan iedereen aanschuiven, echter, het is wel belangrijk dat we weten wie er komt en voor hoeveel mensen gedekt moet worden, want met 60 zitten we vol.

Wanneer? donderdag 28 maart 18.00 –  ongeveer 19.30 uur
Waar? In de Pauluskerk
Aanmelden? Ja, uiterlijk 21 maart via paulus@katholiekutrecht.nl of bij Gertruus Bors

PA_DoopCommunieVormsel

Info Eerste Communie 2024 in de Paulus

Informatie over de Eerste Communie 2024 in de Pauluskerk en de voorbereiding daarop

De Eerste Communie is een viering in de Katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst feestelijk meedoen met de Eucharistieviering. Een Eucharistieviering is de herdenking van het laatste avondmaal waarna Jezus zijn leven gaf om ons te redden. Katholieken voelen zich extra verbonden met God en elkaar als ze deelnemen aan de Eucharistie of aan een Communieviering. Ze ontvangen tijdens zo’n viering een hostie wat symbool staat voor het delen van brood met elkaar. Symbolisch wordt er ook wijn gedeeld.

Kinderen doen hun eerste communie meestal als ze 6 à 7 jaar oud zijn. Dit zijn volgens het kerkelijk wetboek van de Katholieke kerk de jaren van verstand. Het Heilig Avondmaal in de Protestante kerk heeft hetzelfde doel als een Eucharistieviering of een Communieviering in de Katholieke kerk. Het gaat om een mystieke bovennatuurlijke verbinding met Jezus en daardoor met elkaar. De gedachte is: zoals dit brood en deze wijn zich aan mij geven, zo heeft Jezus zich voor mij opgeofferd. Als je dat niet gelooft, is het niet zo logisch mee te doen. Als je wel in die verbinding gelooft, natuurlijk wel.

Eerste Communie doen is iets wat de ouders en het kind zelf beslissen. Het is geen verplichting, het is een verdieping. Met de Eerste Communie kiezen ouders er actief voor om het kind kennis te laten maken met de traditie van de kerk.

‘Voorwaarden’ eerste communie
Een voorwaarde bij het doen van de Eerste Communie is dat het kind gedoopt is. Verder is het nodig dat ouders en kind aan de voorbereiding hebben deelgenomen.

Voorbereiding
De voorbereiding is met en dóór ouders in gezamenlijkheid.
We plannen acht bijeenkomsten op zondagochtenden in februari-maart-april. Daarnaast zullen de kinderen meedoen met Palmpasen. Ook is er de mogelijkheid om mee te gaan zingen met het Kinderkoor.

Eerste Communieviering
De feestelijke Eerste Communieviering is doorgaans op de zondag na Pasen. Deze keer dus op zondag 7 april 2024.

Belangstelling?
Mail naar de coördinerende ouder van dit jaar. Dat is Clemens Mesker via cpmesker@gmail.com met graag paulus@katholiekutrecht.nl in de cc.

Deze info is ook in pdf-formaat beschikbaar.

PA_dirigent_gezocht

Vacature Dirigent – kerkmusicus

De Pauluskerk in Utrecht, Tuindorp (onderdeel van de St. Martinusparochie) zoekt een musicus voor de volgende werkzaamheden:

 • Wekelijkse repetitie met de Cantorij
 • Maandelijkse deelname als dirigent aan de viering die de Cantorij verzorgt
 • Maandelijkse deelname aan de voorbereiding van die viering
 • Maandelijkse deelname aan het Liturgisch Beraad
 • Samenstellen van cantorvieringen voor de zomerperiode
 • Zo mogelijk zo nu en dan orgelbespeling 

In totaal 11 tot 13 uur per maand gedurende tien maanden per jaar op declaratiebasis.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • op overtuigende wijze leiding kan geven aan een meerstemmig gemengd koor;
 • affiniteit heeft met de hedendaagse liturgie en vernieuwende vormen daarvan;
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • kennis heeft van stempedagogiek;
 • op een inspirerende en enthousiaste wijze muzikaal kan leiden;
 • zich betrokken gaat voelen bij het muzikale proces van de Pauluskerk als geheel.

Ook kandidaat dirigenten (af)studerend aan een conservatorium worden uitgenodigd om te reageren.

Wat bieden wij:

 • Een goede werksfeer in een modern georiënteerde katholiek kerk met meerdere koren en veel inbreng en deelname van vrijwilligers.
 • Inspirerende samenwerking met andere musici in onze pool.
 • Honorering volgens de tabel voor kerkmusici van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging.

Voor informatie en sollicitatie: mail naar paulus@katholiekutrecht.nl

Klik hier om vacature te downloaden

Deze vacature is ook gepubliceerd op https://dirigentenbemiddeling.nu/vacature/rk-pauluskerk-utrecht-utrecht-vast-dirigent-kerkmusicus/

IMG_6585

Meezingproject Kathedrale Koor

Het Kathedrale Koor Utrecht zingt in de St. Catharinakathedraal het hele jaar door tijdens hoogmissen en bij hoogtijdagen. Sinds een aantal jaar organiseert het KKU in het eerste kwartaal van het jaar het ‘ouderproject’ waarbij ouders van kinderen op de koorschool de kans krijgen om kennis te maken met het KKU en mee te zingen tijdens een hoogmis. Naast ouders nodigen we hiervoor van harte ook parochianen uit om deel te nemen.
Het project houdt in dat in vier repetities onder leiding van dirigent Hester Westra een mis wordt ingestudeerd. Deze mis wordt op zondag 6 februari in de Catharinakathedraal gezongen, in de viering van 10.30 uur. De repetities van dit koorproject zijn op vier maandagavonden: 10, 17, 24 en 31 januari; waarschijnlijk van ongeveer 20-22 uur in de Koorschool.
De eerdere projecten waren een groot succes, met steeds een koor van rond de 20 zangers. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar kathedralekoorutrecht@gmail.com t.a.v. Elly Jonkers. Vrienden en familieleden zijn ook van harte welkom! Als je weet in welke stemgroep je zingt (sopraan, alt, tenor, bas) dan is het fijn als je dat vast aangeeft; anders kan Hester daar naar kijken met een korte stemtest. We hopen op een wederom prachtig projectkoor!
Wapen-aartsbisdom-utrecht-465-262-c-90

Geen veranderingen coronamaatregelen vanuit Aartsbisdom

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht ging het volgende bericht uit:
Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november jl. van demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge zijn er nog geen veranderingen te melden wat betreft de coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Als er in een later stadium wel een aanpassing is van de coronamaatregelen in de R.-K. Kerk, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
Nicolaas-Monica

Nieuwe naam voor de Nicolaas-Monica en Jacobus

Als rooms-katholieke geloofsgemeenschappen in Utrecht-Noord hebben we de afgelopen vijftig jaar veel veranderingen meegemaakt.
We zijn van grote, belangrijke instellingen in de stad teruggegaan tot kleinere kernen, die de boodschap van Jezus op een zo goed mogelijke manier willen beleven, samen met elkaar, in onze eigen buurt.
Waar we vroeger konden steunen op een groot aantal  beroepskrachten, kunnen we nu als kleiner groepen vrijwilligers proberen als ’t zout in de aarde in onze buurt te zijn.

Bijna twee jaar geleden zijn wij als Nicolaas-Monica gaan samenwerken met de Jacobus om de kerk hier op het Boerhaaveplein gestalte te geven.

Er komt dan ook de vraag op hoe we ons moeten gaan noemen. Moeten we bij de oude naam blijven of moeten we een nieuwe naam bedenken? De locatieraad heeft hierover nagedacht en al snel kwamen een aantal namen naar boven. We hebben gevraagd aan onze kerkgangers om mee te denken over een nieuwe naam.
Ook is dat gevraagd in het mededelingenblad om met ideeën te komen.
Er zijn veel verschillende namen van “oude bekende” genoemd, zoals Ludgerus, Lidwina en vele anderen.
Verschillende keren kwam naar voren dat er toch vooral een naam moest komen, waarin de belangrijke rol van vrouwen in de kerk naar voren kwam.
Ook werd gedacht aan een naam die onze inspiratiebron aangeeft en ook een naam die te maken heeft met het klooster van de Kartuizers, dat vroeger op de grens van Ondiep en Zuilen heeft gestaan (Nieuwlicht). U vindt daarvan nog een klein gebouw op de hoek van de Marnixlaan en de Laan van Chartoise.

We hebben er na veel overleg voor gekozen verder te gaan met de naam die herinneringen aan de oude parochies heeft, maar die toch kort en krachtig is: Geloofsgemeenschap NMJ.
De afkorting NMJ is voor iedereen gemakkelijke te onthouden en doet gelijk denken aan de Nicolaas, Monica en Jacobus.
Het logo van ons kerkgebouw kan zo ook blijven bestaan.

Het mailadres wordt veranderd: NMJ@katholiekutrecht.nl

LogoMartinus -Breed

Nieuw Logo

Hierboven ziet u het nieuwe logo, wat van nu af aan overal gebruikt gaat worden als het over onze parochie gaat.

Toelichting
De kleuren wit en rood symboliseren natuurlijk mantel en onderkleed van Sint Martinus, de patroon van onze parochie en van onze stad.
De snede is schuin, gevolg van het klieven met het zwaard van de heilige.
De vorm is rond, de cirkel, symbool van eeuwigheid, zonder begin of eind.
De hoofdletter M staat natuurlijk voor Martinus, maar het is ook wiskundig de afkorting voor de rekeneenheid voor afstand, oppervlakte en inhoud.

Het is een uitnodiging om de afstand tot elkaar te verkleinen, en de afstand tot (nog) niet-kerkelijken weg te nemen om op de kleine oppervlak van onze stad daadwerkelijk present te zijn, met een programma dat blijvend inhoud biedt.

Het is misschien ook de M van Maria, Marcus en Matheus en Mantel, de M die in het midden van het woord ‘samen’ staat en zo twee kanten opkijkt. Het biedt ook een ruimte om onder samen te komen.
Maar wie het beter weet mag het zeggen: laat u vooral weten wat u ziet in ons logo. We zijn benieuwd!

VactureBoard_pixabay

Martinus zoekt jou!

Voor ons secretariaat van de St. Martinusparochie, zijn wij per 1 november 2021 op zoek naar een parochiaan die het leuk vindt om 12 uur in de week onze bezetting te versterken zodat we kunnen borgen dat er elke dag iemand aanwezig is.  

Werkzaamheden:   
– beantwoorden van mails  
– het verwerken van Sila mutaties, aangeleverd in Doc Base 
– het beantwoorden van de telefoon   
– het ondersteunen van het Pastoraal team Utrecht   
– het maken van de liturgieroosters 
– het contact onderhouden met de secretariaten van de geloofsgemeenschappen   
– het registreren van de post  

Gewenst: 
– MBO niveau 
– beheersing van de Nederlandse taal 
– communicatief vaardig 
– administratieve ervaring 
– zelfstandig kunnen werken  

Wij bieden: 
– een kleine, open groep medewerkers die prettig met elkaar omgaan 
– salariëring conform richtlijnen van het bisdom 

Ben je de parochiaan die wij zoeken, stuur dan vóór 15 oktober 2021 een bericht naar secretariaat@katholiekutrecht.nl 
Voor meer informatie, kun je bellen met Gerrit Koenders: 06 – 54 68 71 75 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel 13 augustus 2021

Openstelling

De vieringen in de Pauluskerk kunnen door maximaal veertig mensen bezocht worden. Kinderen uit eenzelfde ‘bubble’ worden hierin niet meegeteld. De vieringen blijven online te zien via https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Registratie

Aanmelden vooraf is niet nodig. Er is registratie aan de deur. Deze registratie is nodig om u te kunnen waarschuwen als er een besmetting met het coronavirus in de kerk is vastgesteld.

 

Voor alle vieringen: klik hier om vanaf huis mee te vieren

 

 

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat vrijdag tussen 19:00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos (email: bernadetvos@ziggo.nl, telefoon 06-40178744).

 

De coronamaatregelen blijven, ondanks de vele gevaccineerden, van toepassing. De coronasituatie is nog niet stabiel!
Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen.
Personen die het eerst binnenkomen krijgen een plaats helemaal vooraan en gaan als laatsten weer weg. Personen die het laatst binnenkomen krijgen een plaats achteraan en verlaten als eersten weer de kerk. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
We serveren helaas nog geen thee of koffie en napraten in de kerk of op het pad kan ook nog niet

Samenstelling Paulus Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat nu definitief uit Flore Fanoy, Marie-José van Bolhuis, Willem
Goemans, Tobias Kruit en Bernard Vos.
Frans Snijders heeft na vele jaren trouwe dienst in het Paulus Gemeenschapsberaad (de voorloper van de Paulus Stuurgroep) besloten het stokje over te dragen. Op gepaste wijze zullen we Frans binnenkort bedanken.
Kosterwerkzaamheden in de Paulus blijft Frans gewoon doen en daar zijn we dankbaar voor.

de Melati-broche, Indische jasmijn

Nationale herdenking 15 augustus

Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en herdenken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel. Elk jaar vinden er herdenkingen plaats bij monumenten door heel Nederland en Indonesië. Men
draagt dan de Melati, de Indische jasmijn, als symbool van respect, betrokkenheid en medeleven.

U kunt online figuurlijk een Melati plaatsen in de vorm van een kort verhaal, gedachte of gebed via de website van de Nationale Herdenking of rechtstreeks hier: Plaats een Melati
In de viering van zondag de 15e zullen we bidden voor allen die slachtoffer werden van deze oorlog op zo’n grote afstand, maar toch zo dichtbij.

Vieringen komende tijd

Zondag 15 augustus, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Caralita Vincenten (orgel) en Henk Brussel (cantor).
Zondag 22 augustus, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Boogers m.m.v. Maarten Teuben (piano) en Tim de Vries (cantor).

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep: paulus@katholiekutrecht.nl. Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulus stuurgroep of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?
Klimaatpelgrimstocht persbericht

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon Gaan!

Klimaatpelgrimstocht
Van 30 september tot 11 oktober komt de internationale klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

Tien Utrechtse parochies
Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland organiseren Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht. Ook tien parochies in het Aartsbisdom Utrecht zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Niet alleen bieden zij onderdak aan de pelgrims, ook lopen ze een stuk mee en organiseren zij activiteiten om klimaatverandering onder de aandacht te brengen.

Klimaatgerechtigheid
De allerarmsten in de wereld lijden het meeste onder de gevolgen van de klimaatcrisis, daarom is klimaatgerechtigheid van groot belang. Kerken worden met deze tocht opgeroepen om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo draagt de klimaatpelgrimstocht bij aan de bewustwording over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Vastenactie: “We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in, een gezamenlijke stem kan positieve invloed hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit de overheid.”

Route door Nederland
1 oktober: Borne-Goor;
2 oktober: Goor-Deventer;
3 oktober: Deventer-Apeldoorn;
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen;
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort;
6 oktober: Actiedag in Amersfoort;
7 oktober: Amersfoort-Zeist;
8 oktober: Zeist-Maarssen;
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost;
10 oktober: Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp;
11 oktober: Hoofdorp-IJmuiden

Meer informatie: www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl