Paulus Actueel – 31 januari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 31 januari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het 5e element.
Zondag 7 februari, 10.30 uur; Maria Lichtmis. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het kinderkoor.
Zondag 14 februari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Mari-José van Bolhuis m.m.v. het PJK.
Woensdag 17 februari, 19.00 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v.  een cantor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

 

Koorzang en corona

Met de verscherpte maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus wordt het de koren niet gemakkelijker gemaakt. Vanwege de invoering van de avondklok zijn ook de repetities geannuleerd. Met het oog op deze situatie heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum (bron: https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus /). Ondanks deze maatregelen proberen de koren elke viering muzikaal te ondersteunen. Zo is het Kinderkoor momenteel thuis aan het repeteren om de viering van Maria Lichtmis, zondag 7 februari, op een andere manier muzikaal te ondersteunen. Of dit gaat lukken, is nog niet helemaal zeker, maar zij doen hiervoor hard hun best.

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) – Nieuws

Na het vertrek van Arnold  Smeets en Jos Hettinga hebben wij gesprekken gevoerd met drie belangstellenden. Afgelopen week zijn zij voorgedragen aan het pastoraal team en het parochiebestuur. Binnenkort stellen zij zich aan u voor.

Daarnaast is er onder meer gesproken over de voortgang van de vieringen ondanks Corona, de livestreams, de actie Kerkbalans en de Vastenactie 2021 (hierover leest u meer in de komende PaulusActueel).

Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact op met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.

 

Voedselbank Overvecht

Sinds kort staat bij de ingang van de kerk de Voedselbankbak.
Hier kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Overvecht. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 14 februari 2021.