HuisvanDominicus_Utrecht_interieur-res

Training voordracht voorgangers en lectoren

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen, gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen. Dat neemt niet weg, dat in het openbaar spreken om onderhoud vraagt. Uit de gemeenschappen klinkt regelmatig de klacht: het was mooi, maar wat jammer, dat ik het niet goed kon verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of met het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.

Daarom organiseert het Huis van Dominicus voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 14 maart 2020 van 9.30-12.30 uur onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer

Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie.

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12
Aanmelden uiterlijk 7 maart 2020 bij: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nlinfo@huisvandominicus.nl of bij secretariaat@katholiekutrecht.nl

Bekijk hier het hele programma.

Fam. Spit-Jansen

‘Maak vasten een feest’ – Geloof in gezin

Bijzondere viering/bijeenkomst

Ouders en kinderen die geloof in het dagelijks leven een plekje willen geven bieden we een nieuw initiatief. Om elkaar te leren kennen, op ideeën te brengen, samen geloof te beleven en te vieren, en kerk te zijn.

De eerste vier- en doe-bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 15 februari in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). Het thema is dan: ‘MAAK VASTEN EEN FEEST’. De bijeenkomst start om 16.00 uur – het vieren begint om 16.15 met gebed, gaat door met workshops en wordt besloten met uitwisseling en gebeden. Daarna wordt er samen gegeten waarvoor ieder wat meebrengt. Besluit om 19.00 uur.

Gezinnen waarvan kinderen meedoen in eerste communievoorbereiding en vormselvoorbereiding en ouder die aan doopvoorbereiding deelnamen krijgen een uitnodiging met programma toegezonden. Hebt u interesse – deelname is voor iedereen mogelijk – meldt u svp even aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl en geef aan met hoeveel personen je mee wilt doen (aantal volwassenen/kinderen).

Programma:

16.00 – 16.15 uur inloop

16.15 – 16.30 uur gezamenlijke opening met (zang en) gebed

16.30 – 17.15 uur activiteiten 

  • voor jonge kinderen: het verhaal van Jona 
  • voor kids die zich voorbereiden op 1e communie en leeftijdgenoten: de belofte van druiven
  • voor jongeren die voorbereiden op vormsel en leeftijdgenoten: Bidden, doen en laten

 

  • voor volwassenen: kijktafel/aandachtsplek ‘vasten’ voor in huis: hoe doe je dat?
  • voor volwassenen: vastenactie: wat en waarom?

17.15 – 17.30 uur gezamenlijke afsluiting met resultaten van de activiteiten, gebed en zegenbede

17.30 – 18.30 uur maaltijd inclusief opruimen waarin we elkaar kunnen ontmoeten

Verzoek om voor de maaltijd iets mee te nemen dat we kunnen delen. Denk aan groente, fruit, hartige taart, stokbrood met wat beleg. Er is beperkt mogelijkheid om dingen op te warmen. De hoeveelheid: neem niet ongeveer mee dan wat je gezin opeet tijdens de avondmaaltijd.

communie 2020 1

Communicanten vieren Maria Lichtmis

Afgelopen zondag 2 februari vierden de kinderen van de communie voorbereiding de Maria Lichtmis in de Aloysiuskerk.

Samen met pastoor K. Smits liepen 14 communicanten met kaarsen in hun handen naar het tabernakel (tempel), waar de pastoor de kinderen het verhaal vertelde van de Opdracht van Jezus in de tempel.

Voor de tabernakel hebben de kinderen hun kaarsen neergelegd.

geld

‘Overeenkomst Periodieke gift’ formulier beschikbaar

Als uw periodieke gift aan een goed doel voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via: www.belastingdienst.nl/giften. De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen (minimaal 5 jaar). Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de vereniging of instelling betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

U kunt hier het formulier downloaden.

Verhef-je-hart-Goyvaerts-RGB

Jaar van de eucharistie – Paus Franciscus over de eucharistie – Lezing Samuel Goyvaerts

In de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht openen wij het jaar van de eucharistie met een lezing van Sam Goyvaerts. Hij is docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht. Hij vertaalde de voordrachten die Paus Franciscus hield over de Eucharistie en voorzag ze van aantekeningen en commentaar (boekje: Verhef je hart – te koop op 6 februari).

In zijn lezing in de Rafaëlkerk neemt hij ons mee in het denken van Paus Franciscus over dit belangrijke sacrament.

De Gerardus Majellaparochie en de Licht van Christusparochie (Vleuten- de Meern Leidsche Rijn) zijn mede-organisatoren van deze avond.

Toegang is vrij – van harte welkom.

Kerk open 19.30 – aanvang programma 20.00 uur

Opgeven bij: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Boek kopen? Kijk dan: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/01/30/verhef-je-hart-te-koop-bij-het-centraal-parochiesecretariaat/

Wilt u het boek samen met andere mensen lezen? Kijk dan: https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/verhef-je-hart-lezen-met-een-groepje-diverse-mogelijkheden/

Verhef-je-hart-Goyvaerts

“Verhef je hart” te koop bij het Centraal Parochiesecretariaat

Het boekje ‘Verhef je hart’ waarin Samuel Goyvaerts de voordrachten over de eucharistie van Paus Franciscus verzamelde, is te koop bij het Centraal Parochiesecretariaat. De paus behandelt alle onderdelen van de misviering.

Prijs: € 13,95 reserveer met een bericht aan secretariaat@katholiekutrecht.nl of bellen 030 254 61 47.

Ook beschikbaar op de avond van de lezing (https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/jaar-van-de-eucharistie-paus-franciscus-over-de-eucharistie-lezing-samuel-goyvaerts/)

Wilt u het boek samen met andere mensen lezen? Kijk dan: https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/verhef-je-hart-lezen-met-een-groepje-diverse-mogelijkheden/

Heilige grond 1

Boekje “Heilige grond” binnenkort ook online beschikbaar

In het kader van het Jaar van de Eucharistie (1 december 2019 t/m 22 november 2020) heeft kardinaal Eijk een brief geschreven, getiteld “Heilige grond”. Deze brief heeft als doel ‘ons verstaan en vieren van de Eucharistie en de betekenis van onze kerkgebouwen te verdiepen’, aldus Ronald Enthoven, hoofd Communicatie van de Aartsbisdom Utrecht. De tekst van kardinaal Eijk – die gericht is aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht – sluit uit bij de reeks catecheses over de Eucharistie die paus Franciscus vanaf 2017 heeft gegeven en bevat veel praktische aandachtspunten. U kunt deze brief – in de form van een boekje – binnen de kerklocaties van uw parochie vinden. De tekst zal op korte termijn ook digitaal verspreid worden en gepubliceerd worden op de website van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

HuisvanDominicus_Utrecht_interieur-res

Training voordracht voorgangers en lectoren

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen, gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen. Dat neemt niet weg, dat in het openbaar spreken om onderhoud vraagt. Uit de gemeenschappen klinkt regelmatig de klacht: het was mooi, maar wat jammer, dat ik het niet goed kon verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of met het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.

Daarom organiseert het Huis van Dominicus voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 14 maart 2020 van 9.30-12.30 uur onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer

Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie.

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12
Aanmelden uiterlijk 7 maart 2020 bij: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, info@huisvandominicus.nl of bij secretariaat@katholiekutrecht.nl
Datum en tijd: zaterdag 14 maart, 9.30-12.30 uur
Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Bekijk hier het hele programma.

Sjoel-Utrecht-3-kl

Dag van het Jodendom 2020

Ik was jl. zaterdagochtend te gast in de Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht, in het kader van de jaarlijkse dag van het Jodendom. Wij waren door het bestuur van de LJG uitgenodigd om hun sjabbat dienst mee te maken in de sjoel.

Voor mij een onvergetelijke ervaring geworden, die ik tot dan toe slechts kende vanuit de boeken.

De dienst werd geleid door Rabbijn J. Rookmaaker, die ons namens het bestuur een hartelijke welkom gaf aan het begin van de sjoeldienst en tijdens deze dienst steeds weer aanwijzingen gaf om ons als katholieke deelnemers nog meer thuis te laten komen. Hetgeen na afloop ook werd gememoreerd door Mgr. H. Woorts in zijn dankwoord.

Een dienst die ik kan typeren als heel betrokken met alle leden en aanwezigen; waar gezongen en gebeden wordt in het Hebreeuws. Allemaal inleiding op het hoogtepunt als de Tora rollen worden opgehaald in een gezongen ceremonieel en daarna door acht leden wordt voorgelezen met een Jad (zilveren bladwijzer).

Er werd gelezen uit Exodus hoofdstuk 2, wat mag verwijzen naar bevrijding en vrijheid. Voor het volk Israël uit Egypte door Mozes en nu ook in het bijzonder in 2020 o.a. Nederland 75 jaar bevrijding van de nazi’s en vrijheid gewonnen.

Voor elke voorlezer wordt aansluitend gebeden door de Rabbijn. Waarbij een van hen jarig was en voor haar wordt besloten met hartelijke groet: “mazzeltof”.

Na plechtig uitgerold te zijn wordt aan het einde van het voorlezen de Tora rollen weer ingepakt met alle aandacht en opnieuw feestelijk begeleidt met gebed en muziek terug geplaatst in de daarvoor bestemde kast.

Rabbijn Rookmaaker sprak inspirerende woorden in zijn verkondiging (of derasja) over die ene God (Yirat Eolohiem), waarbij een dialoog met de leden van de sjoeldienst plaatsvond. Met humor en meerdere inzichten op de vraag die hij stelde.

Dat de dienst ruim twee uur duurde was geen opgave voor mij maar eerder een vreugde.

Zoals de slotgebeden van de sjabbat klonken en we na afloop mochten delen in de vreugde van de maaltijd met prachtig gezongen gebeden ter opening en ter afsluiting opnieuw door de Gazan (zanger in de synagoge).

De gastvrijheid was steeds voelbaar en attent in dit gehele samenzijn.

Ik voelde mij gezegend door deze levende gemeenschap van de Liberaal Joodse gemeente.

Verbonden door de ene God van Israël.

pastoor Hans Boogers

* Uitgelichte foto: Sjoel Liberaal Joodse Gemeente te Utrecht (foto Aartsbisdom Utrecht)
2018-kks

Voortbestaan Kathedrale Koor Utrecht in gevaar

Wegens aangekondigde flinke bezuinigingen komt aan het eind van dit jaar het voortbestaan van het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) serieus in gevaar. Het KKU vreest dat de grote kwaliteit van het koor en haar unieke repertoire verloren zal gaan. Ook de verbinding met getalenteerde jonge zangers van de Kathedrale Koorschool van Utrecht kan dan niet langer gewaarborgd blijven. Om dit dreigend onheil af te wenden is het koor nu dringend op zoek naar middelen om ook na november 2020 op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen voortbestaan.

Lees hier het hele persbericht over de situatie die bij het KKU ontstaat na de pensionering van dirigent Gerard Beemster aan het einde van dit jaar. Of kijk op de website van de KKU: www.kathedralekoorutrecht.nl

 

Continuation Utrecht Cathedral Choir In Danger
Due to the announced, major cutbacks at the end of this year, the continued existence of the Kathedrale Koor Utrecht (KKU) will be seriously threatened. The KKU fears that the superb quality of the choir and its unique repertoire will be lost. Also the connection with talented young singers of the Utrecht Cathedral Choir can no longer be guaranteed. In order to avert this disaster the choir is now urgently looking for means to be able to continue at the same quality level after November 2020.

Read here the entire press release.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina
  
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl