LogoMartinus -Breed

Fusie caritas parochie Sint Martinus

Bij deze laten we u weten dat de fusie van de Parochiële Caritas Instellingen (Pci’s) Sint Ludgerus, Salvator en Sint Martinus met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, definitief is. Op 6 januari 2022 is het bestuur van de PCI Sint Martinus hiervan in kennis gesteld door hulpbisschop Mgr. Hoogenboom. Dit betekent dat de PCI officieel verder gaat onder de naam PCI Sint Martinus.

Lees hier het Decreet oprichting PCI St. Martinus per -01-01-2021.

Met vriendelijke groet,

Hans Stahl
Secretaris PCI Sint Martinus

Paus Adrianus VI groot

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen

Het is op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent.

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is bovendien toegetreden tot het beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.
Het symposium, dat het vijfde eeuwfeest van het pontificaat van deze ‘Paus van de Lage Landen’ feestelijk zal herdenken, is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek en zal verschillende periodes van Adrianus’ leven in meer detail presenteren. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt aan 150 genodigden aangeboden door de Nederlandse en Belgische ambassades bij de Heilige Stoel. Het vindt plaats op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas More. Het is verder de bedoeling dat beide ambassades later dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit de Lage Landen.

Bron: Aartsbisdom.nl
paus Franciscus

Het jaar 2021 van paus Franciscus in beeld

Wat deed de paus in 2021 en waar vroeg hij aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, heeft een overzicht in woord en beeld gemaakt van het afgelopen jaar van paus Franciscus. Ook zijn jaar stond grotendeels in het teken van de coronaviruspandemie, waardoor veel reizen en bijeenkomsten niet door konden gaan. Maar wat gebeurde er wel? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van fraaie foto’s.

Deel 1: januari – maart
Deel 2: april – juni
Deel 3: juli – september
Deel 4: oktober – december

* Uitgelichte foto: Uitwisseling met het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (foto: Servizio Fotografico Vaticano)
foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

U kunt het volledige bericht hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/

RKK_vier-kerstmis

Vieringen rondom kerst St. Martinusparochie

Aloysiuskerk
25 december 1e Kerstdag
10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger pastoor Boogers.
14.15 uur: Kerst voor Kinderen.
Tijdens Kerst voor kinderen wordt het Kerstverhaal verteld en zullen een aantal kinderen van Mixtuurleden het verhaal naspelen. Tijdens het verhaal worden er diverse (kinder) kerstliederen gezongen. Bezoekers, kinderen, ouders en andere belangstellenden, nemen plaats in de kerk waarbij 1 gezin bij elkaar in 1 bank, kan zitten. Andere gezinnen/belangstellenden nemen op 1,5 m plaats in een andere bank. Na het verhaal zingen we nog wat kerstliedjes op verzoek van de aanwezige kinderen. Daarna worden de gezinnen uitgenodigd langs de kerststal te lopen en de kerk te verlaten.
31 december: 10.00 uur: Eucharistieviering met pastor Oostendorp.
1 januari 10.30 uur: Eucharistieviering met pastor Oostendorp.
2 januari 9.30 uur: Eucharistieviering met pastor Smits.
LET OP: Voor alle vieringen moet u zich van tevoren aanmelden via: aloysius@katholiekutrecht.nl. Maximaal aantal: 50 parochianen.

Augustinusgemeenschap (vieringen in de Aloysiuskerk)
26 december 2e Kerstdag
10.30 uur: Eucharistieviering van de Augustinusgeloofsgemeenschap. Voorganger pater Schrama, organist Paul van der Woude en koor Cantemus Domino.
Er hebben meerdere gemeenschappen aan deze viering meegewerkt en is voor alle gezinnen in katholiek Utrecht! Iedereen is van harte welkom!
13.00 uur: Eucharistieviering van de Oekraïense parochie ‘De afdeling van de Heilige Geest’.
LET OP: Voor alle vieringen moet u zich van tevoren aanmelden via: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl. Maximaal aantal: 50 parochianen.

Catharinakathedraal: Livestream via Facebook-pagina Sint Catharinakathedraal
24 december 19.30 uur: Eucharistieviering, Kard Eijk m.m.v. Kathedrale koor.
25 december 1e Kerstdag
10.30 uur: Eucharistieviering. Celebrant kardinaal W. Eijk, diaken A. van der Steenstraeten. Koor; Kathedrale Koor Utrecht; Dirigent Hester Westra; Organist Wouter van Belle.
12.30 uur: English Mas. Celebrant H. Boogers.
26 december 2e Kerstdag. Feest van de H. Familie.
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant H. Boogers; diaken A. van der Steenstraeten, Koor Schola Martini; Dirigent Marti Severt; Organist Wouter van Belle.
12.30 uur English mas. Celebrant H. Boogers
28 december 09.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant H. Boogers.
29 december 09.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant K. Smit.
31 december Oudejaarsdag 09.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant H. Boogers, diaken A. van der Steenstraeten.
1 januari. Heilige Maria, Moeder van God. 10.30 uur: Eucharistieviering. Celebrant H. Boogers, diaken A. van der Steenstraeten.
LET OP: Voor de weekendvieringen moet u zich van tevoren aanmelden via: www.katholiekutrecht.nl/vieringen. Maximaal aantal: 50 parochianen.

Dominicuskerk: Gestreamd via www.huisvandominicus.nl
24 december 19.00 uur: Gezinskerstviering, team Ank Rinzema.
25 december 10.00 uur: Woord en Communie, voorganger Erik Borgman, lekendominicaan.
26 december 10.00 uur: Woord en Communie, voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan.
2 januari 10.00 uur: Woord en Communie, voorganger Baptiste Tuin, dominicanes.

Nicolaas/Monica-Jacobus
26 december 11:30 uur: Spaanstalige viering.

Pauluskerk: Livestream via Pauluskerkonline
24 december
14.00 – 17.00 uur: De kerk is open voor vrije inloop voor het opsteken van een kaars, een gebed en om de stal te bekijken.
19.00 uur: Kinderviering, Bart Koet, met kinderkoor.
22.00 uur: Kerstnachtviering, pastor Oostendorp en de Cantorij.
25 december 10.30 uur: Kerstochtend Eucharistieviering met pastor Oostendorp en leden van het Jongerenkoor.
26 december 10.30 uur: Tweede kerstdag Woord- en gebedsdienst met voorganger Bart Koet en ons Dameskoor.
2 januari 10.30 uur: Driekoningen. Eucharistieviering met Jos Hettinga en leden van het Kinderkoor.
9 januari 10.30 uur: Doop van de Heer. Eucharistieviering met pastor Oostendorp en leden van het Jongerenkoor.

Rafaëlkerk: Livestream via YouTube kanaal Rafaëlkerk
24 december 20.00 uur: Eucharistieviering, pastor K. Smits
25 en 26 december 10:30 uur: Eucharistieviering.
1 januari 10.30 uur: Eucharistieviering.
2 januari 10.30 uur: Eucharistieviering.
LET OP: Voor alle vieringen moet u zich van tevoren aanmelden via: www.katholiekutrecht.nl/vieringen. Maximaal aantal: 50 parochianen.

Op vierkerstmis.nl vind je meer informatie over online vieringen rondom kerst.

vier-kerstmis_beeld-300x211

Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceren op woensdag 15 december een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegengewerkt.

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!

De bisschoppen herhalen hun oproep: Vier Kerstmis! Er zijn mogelijkheden om dat ook thuis te doen als er geen plek mocht zijn bij een kerstviering in de eigen kerk. Veel parochies verzorgen een livestream, wat thuis meevieren mogelijk maakt en ook worden er kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2. De eigen parochie, plus nog meer informatie voor het vieren van Kerstmis, is te vinden via www.vierkerstmis.nl.

Lees hier de Kerstboodschap van de r.-k. bisschoppen voor Kerstmis 2021.

rene+grotenhuis

In memoriam René Grotenhuis

Op 8 december is René Grotenhuis op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang actief in onze parochie en hij kerkte in de Aloysius. Hij heeft als secretaris van de stuurgroep de fusie van de drie parochies voorbereid en daartoe enorm veel werk verzet.  René was theoloog. Hij was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen. Ook was hij gedurende tien jaar directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Hij schreef ook boeken, zoals ”Van macht ontdaan” en “Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie”.  Afgelopen zomer werd bij René Grotenhuis slokdarmkanker vastgesteld. Omdat schrijven en overdenken zijn ‘tweede natuur’ was, maakte hij vanaf het begin aantekeningen. Op de Bezieling deed hij verslag: https://debezieling.nl/author/rene-grotenhuis . Daar schreef hij onder andere:

“Het draait in het leven niet om wat je presteert, niet om wat je hebt, niet om welke reputatie er van je rondgaat. Uiteindelijk draait het om de ervaring dat er van je gehouden wordt, dat er een God is die van je houdt. En dat houden van is op ongenade en genade, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. (…) maakt mij duidelijk waar het om draait en wat het leven van mensen, groot en klein, jong en oud betekenisvol maakt. Ik geloof dat ook de duur van ons bestaan aan dat fundamentele niets verandert. In mijn zeventig jaar draait het erom dat er van je gehouden is door mensen om je heen en dat al die liefde zijn grond vindt in God”

Frans Joosten

* Foto: cordaid.org
foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Uitbreiding coronamaatregelen: geen vieringen na 17 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd (zie het bericht van 10 november).

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronaviruspandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren – ook in de dagen van het kerstoctaaf – volop te benutten.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken, heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

* Bron: Aartsbisdom.nl
* Foto: Ramón Mangold
JobHulpMaatje logo2

Vacatures bestuursleden Stichting Utrecht op Orde

Stichting Utrecht op Orde (SUOO) organiseert sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk binnen Utrecht. De stichting richt zich met het programma SchuldHulpMaatje op schuldhulpverlening, op de ondersteuning van werkzoekenden met JobHulpMaatje, en op
praktische individuele hulp met HipHelpt en PapierCafé’s. We werken vanuit een christelijke motivatie om kwetsbare medeburgers te helpen en te ondersteunen, ongeacht geloof of afkomst.

De functies
Het bestuur van Stichting Utrecht op Orde bestaat uit vijf leden, en is op zoek naar versterking met twee nieuwe leden: een bestuurslid voor JobHulpMaatje, én een bestuurslid communicatie. Het bestuur vergadert maandelijks, en werkt nauw samen met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje. De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Wij zoeken iemand die:
• Zich betrokken voelt op werkzoekenden, de doelgroep van JobHulpMaatje, óf affiniteit heeft met communicatie en PR;
• Zich graag wil inzetten voor kwetsbare medeburgers, en ten minste vier uur per week beschikbaar is;
• Betrokken is bij een christelijke gemeenschap.

Interesse?
Als je interesse hebt in één van de functies, of er meer over wilt weten, dan kun je contact opnemen met Joost van der Valk, de voorzitter van Stichting Utrecht op Orde, per mail: joost.vandervalk@suoo.nl of telefonisch: 06-27130596.

frans-van-der-lugt-arak-syrie-walk-for-homs-2021

Help Al Ard weer op te bouwen!

Al Ard ‘Het landgoed’, het project van de overledene pater Frans van der Lugt sj., die mensen in Al-Qusayr (Syrië) help biedt, ongeacht hun etnische achtergrond, seksuele voorkeur en/of geloofsovertuiging, is door de oorlog leeggeroofd en zijn gebouwen en het land grotendeels verwoest en kan daardoor niet meer zelfstandig bestaan.

Met de Wak for Homes, een pelgrimstocht om geld in te zamelen, wilt Anne Claire van der Lugt -nicht van pater Frans- het werk en de levensvisie van haar oom voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst.

Van dinsdag 5 april tot en met zondag 10 april 2022 zal ze daarom samen met 84 andere wandelaars de pelgrimstocht Walk for Homs van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch lopen. Een voettocht van ruim 156 kilometer waarbij het ook mogelijk is om alleen de eerste en/of laatste etappe mee te lopen. Het doel is voor die tijd € 250.000 in te zamelen. Hopelijk wilt u hier ook een steentje aan bijdragen. U kunt uw gift overmaken naar: Stichting Donatiebeheer Elefunds, NL98ABNA0562589872, O.v.v. donatie Walk for Homs – Al Ard.

Zodra zij uw gift heeft ontvangen komt het bedrag op de website van Walk for Homs. Mocht er meer geld worden ingezameld voor het landgoed ‘Al Ard’, dan worden ook de wijn- en olijfgaard hersteld, zodat het centrum weer zelfvoorzienend kan opereren. Daarnaast zal er bijgedragen worden aan de bouw van het Frans van der Lugt Centre in Homs in samenwerking met de Jesuit Refugee Service (JRS) waar jongeren worden opgevangen en begeleid naar een zelfstandige toekomst.

Mocht u nog vragen hebben over dit initiatief, kunt u contact nemen met Anne Claire van der Lugt via het telefoonnummer 0625007958 of het e-mailadres anneclaire@elefunds.nl.

Al Ard ‘Het landgoed’

In 1996 richtte Frans het project Al Ard (‘Het landgoed’) op in Al-Qusayr, 35 kilometer buiten Homs. Al Ard bestond uit een stuk land van vijftig hectare waar hij doordeweeks jongeren met een beperking opving, vrouwen leerde keramieken voor een zelfstandig bestaan en in het weekend honderden straatjongeren opving om samen te zingen, te mediteren, te bidden, te praten, aan yoga te doen en om het land te helpen verbouwen om ‘Al Ard’ draaiende te houden. Het centrum had namelijk een zelfstandig bestaan door de verkoop van de producten uit de wijn-, fruit- en olijfgaard en de groenten die op het land werden verbouwd. Iedereen was welkom ongeacht handicap, seksuele voorkeur, etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging. Helaas is het centrum door de oorlog leeggeroofd en zijn de gebouwen en het land grotendeels verwoest. Met de pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ wil Claire van der Lugt de levensvisie van pater Frans voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst. Helpt u ook mee?

 

lamp

Lichtjestocht in Oost gaat ook dit jaar niet door

Deze week heeft de organisatiewerkgroep van de Lichtjestocht in Oost het besluit genomen de Lichtjestocht van 2021 niet door te laten gaan.

Sinds september zijn er voorbereidingen getroffen voor de 7e editie die voorzien was voor 17 december. De coronasituatie en de daaruit voortvloeiende eisen die voor de vergunning gesteld werden maakten het voor de organisatoren duidelijk dat de gastvrije en open opzet en sfeer van dit evenement er te zeer onder zouden lijden. Met een doorgeef-kaart bij de Oostkrant komt er toch een kerstwens en de uitnodiging voor elkaar toch een lichtpuntje te zijn.

kascommissielid

Nieuw Kascommissielid gezocht

Jaarlijks maakt de St. Martinusparochie een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt het bestuur een vrijwilliger die al m.i.v. de controle 2021 deel kan uitmaken van de nieuwe kascommissie.

Werkzaamheden:
Met twee andere kascommissieleden de jaarrekening controleren aan de hand van een leidraad van het Aartsbisdom waarbij alle posten en de wijze van controle per item worden doorgelopen.
Deels kunt u de controle thuis doen daar de benodigde gegevens vertrouwelijk en digitaal worden toegezonden.

U kunt uw werkzaamheden als kascommissielid goed uitvoeren indien u:

  • Cijfermatig inzicht heeft c.q. een financiële achtergrond heeft.
  • Reeds aan kascommissie(s) heeft deelgenomen dan wel uit een andere hoedanigheid jaarrekeningen heeft (mede-)beoordeeld.
  • U onafhankelijk en onpartijdig bent en u de geheimhoudingsplicht respecteert m.b.t. hetgeen u onder ogen komt.
  • U kritisch naar cijfers kunt kijken in samenhang en volledigheid.
  • U het leuk vindt op deze wijze bij te dragen aan de organisatie.

Ervaring met een boekhouding is niet noodzakelijk. U beoordeelt het financieel verlag, niet de boekhouding. De huidige kascommissieleden werken u in.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton Fonville: T.Fonville@katholiekutrecht.nl

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl

* Foto: https://www.verenigingen.nl/eisen-aan-de-kascommissie/
20200614_Enschot_StCaecilia_09_©RamonMangold-kln

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Foto: Ramon Mangold.
Bron: RKKerk.nl

Wekelijkse Vieringen

Wegens de diverse en wisselende Coronamaatregelen is de informatie in deze kolom regelmatig onjuist. De juiste gegevens vindt u in het overzicht links, of op de pagina’s van de gemeenschappen.

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
   
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
   
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
18.30 uur Catharina: Rozenkrans
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
   
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
   
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
   
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
   
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
   
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Johannes Bernardus
   
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
   
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
   
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
   
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl