20200810 Foto bij Persbericht_Social Sofa

Social Sofa in Utrecht-West

Utrecht-West krijgt over enkele maanden in het park aan de Johan Wagenaarkade een nieuwe bank met een kleurrijk mozaïek. De bank is een social sofa, het resultaat van de samenwerking van verschillende groepen in de wijk en bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.

De social sofa is een initiatief van bewoners van het AZC aan de Joseph Haydnlaan en inwoners van Oog in Al en Kanaleneiland in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Social Impact Factory, Plan Einstein en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.

Kunstenaars hebben een voorstelling voor de bank gemaakt waarin het verlangen naar een vreedzame en veilige omgeving voor iedereen wordt verbeeld. De werkgroep van de Social Sofa nodigt inwoners van Utrecht-West uit om samen het ontwerp van het mozaiek in kleurrijk materiaal op de bank aan te brengen.

Dit werk zal vanaf 25 augustus in Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72, door kleine groepjes buurtbewoners en bewoners van het AZC (naar coronavoorschriften) in de loop van enkele weken worden uitgevoerd. Meedoen aan het inlegwerk biedt een uitgezochte gelegenheid om elkaar te leren kennen en is een kans om de mozaïekkunst te ontdekken.

Wie de komende maanden wekelijks een paar uur vrij heeft, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Mail je naam en telefoonnummer naar Plan Einstein: planeinstein@vluchtelingenwerk.nl of bel/whatsapp 06-51055316. Je ontvangt dan een link, waarin je invult wanneer je beschikbaar bent.

Sander Funcke.jpg

In memoriam Sander Funcke

Langs de Kromme Rijn tussen Bunnik en Utrecht openbaart de natuur zich als door God geschapen. Bij de haast dagelijkse fietstochtjes naar werk en kerk tonen de seizoenen zich aan de man op zijn rijwiel. De man voelt dat zo nabij, Hij niet van wijken weet.

Voorafgaand aan de Eucharistieviering van 2 augustus jl. horen wij dat onze parochiaan Sander Funcke na een kort ziekbed van enkele dagen op vrijdag 31 juli is overleden. Naar menselijke maatstaven veel te jong, hij is pas 38. Vlak voor zijn dood heeft pastoor Hans Boogers hem nog de laatste Sacramenten kunnen toedienen.

Sander was een diep en puur gelovig, sociaal en betrokken mens. Zijn levensmotto was: “Met Hem op weg gaan. Mijn reis met de Eeuwige”. Op zijn website www.ahfuncke.nl schreef hij in dat verband onder meer: Ik wil laten zien op welke manier ik in het leven wil staan. Op weg met God en mensen, steeds open voor nieuwe ontmoetingen en ervaringen. Ik geniet van alles wat op mijn pad komt”.

Sander studeerde in 2008 af als protestants theoloog, maar werd geen predikant. Hij ging werken bij het Openbaar Ministerie en dat bleef hij doen. Voor het volgen van zijn roeping vond hij een andere bestemming. Onder begeleiding van pastor Rentinck werd hij in 2015 gevormd en trad zo in onze Aloysiuskerk toe tot het katholieke geloof. Daarover zei hij: “Ik ben gelovig thuisgekomen”.

 Vanaf die tijd zette hij zich actief en inspirerend in, niet alleen voor onze parochie, ook voor heel katholiek Utrecht. Hij was voorzitter van het Aloysiusberaad, lid van het Liturgisch Beraad en ging voor in Woord- en gebedsdiensten “Zaterdagavond anders”. Vorig jaar nog was hij medeorganisator van de gezamenlijke viering in de Rafaëlkerk als begin van een intensieve samenwerking van alle Utrechts parochies.

Als liefhebber van religieuze koormuziek zong hij als bas mee in ons Aloysiuskoor Mixtuur.

Op donderdag 6 augustus jl. nam Sander echt afscheid van ons en van zijn Aloysiuskerk. Pastoor Hans Boogers leidde de uitvaart en Mixtuur zong Sander zijn meest geliefde liederen.

Verdrietig nemen wij afscheid van een mooi en diepgelovig mens. Sander zal nog lang bij ons blijven en wij weten dat zijn overtuiging en bezieling ons zal blijven steunen en inspireren.

‘Al vanaf jongs af aan zing ik. Bij voorkeur fietsend door de wijk. De regen deerde mij niet. Dan zong ik gewoon een lied uit de bundel van Johannes de Heer:

“Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen verkwikkend als regen vallen op elk die gelooft.”’

Sander zijn reis naar de Eeuwige, naar Hem die niet van wijken weet.

Het Aloysiusberaad

doop

Catechese-cursus opname in de R.K. Kerk

Als u opgenomen wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk bieden de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament van het H. Doopsel. En als u al gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel.

De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. en bestaat uit 10 bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 9789020951660), zelf aan te schaffen (verkrijgbaar via internet). Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Data:

De bijeenkomsten vinden plaats telkens op een donderdag:
– 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december 2020 en
– 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 24 juni 2021.

Aanvang 20.00 uur, op het adres, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht.

U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.

FACTSHEET-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-10-juli-2020-465x300

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan erin. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Het schema voor reservering en gezondheidscheck vindt u hier.

De nieuwe versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, vindt u hier:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

 

Gepubliceerd op de website van het Aartsbisdom Utrecht

Ontsmetten-Enschot_StCaecilia_02_©RamonMangold-kln-465x300

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoorde wijze te kunnen doen.

Reserveren
Het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, gelden ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten.

Gepubliceerd op de website van het Aartsbisdom Utrecht
Foto: Ramon Mangold

Kerken Kijken1_gids_en_bezoekers_ NSlagmolen

‘Kerken kijken’ en ‘Kerken luisteren’ ook in 2020 van start

Het 38e zomerseizoen van Kerken Kijken Utrecht ging deze week van start. Van 30 juni tot en met 12 september 2020 zijn 8 kerkgebouwen in het centrum van Utrecht weer open voor bezichtiging. Tijdens dit zomerevenement zijn gidsen van Kerken Kijken Utrecht aanwezig voor cultuur-historische rondleidingen. Ook zijn er in de opengestelde kerkgebouwen wekelijks gratis lunchconcerten bij te wonen.

De organisatie verwacht dit jaar meer binnenlandse bezoekers dan andere jaren, omdat veel mensen de vakantie in eigen land zullen doorbrengen. In alle deelnemende kerkgebouwen zijn maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de RIVM-protocollen. Zo zijn er wandelroutes in een aantal kerkgebouwen voorbereid die de bezoekers zoveel mogelijk in één richting de kerk laten bezichtigen. Ook zullen de vrijwilligers van Kerken Kijken Utrecht erop toezien dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Het is aan te raden om voor bezoek de website te raadplegen voor actuele openingstijden van de kerkgebouwen: www.kerkenkijken.nl.

Bert-Jan Brussaard (voorzitter stichting Kerken Kijken Utrecht): “We zijn ontzettend blij dat we deze zomer toch 8 monumentale kerkgebouwen kunnen openstellen voor bezoekers. Veel mensen zullen tijdens deze zomervakantie in Nederland blijven. Een bezoek aan Utrecht en haar schitterende binnenstadskerken is dan ook een unieke kans om dichtbij huis te genieten van schitterende architectuur en topkunst”.

Kerken Kijken
De kerkgebouwen die dit zomerseizoen geopend zijn voor publiek bevinden zich binnen de singels van Utrecht. Uiteraard is de Domkerk als absolute publiekstrekker te bezichtigen, maar ook andere kerken zijn meer dan de moeite waard om te bezoeken. Zo is de monumentale Jacobikerk geopend, maar ook de verrassende Geertekerk, vlakbij de Catharijnesingel en de rijk versierde St. Willibrordkerk zijn te bezoeken. Zoals altijd is de toegang gratis.

Er is bij de meeste deelnemende kerken nog steeds ruimte voor nieuwe vrijwilligers die bezoekers verwelkomen. Op de website van KKU is hierover informatie te vinden.

 

 

Kerken Luisteren
Deze zomer zijn er lunchconcerten in de opengestelde kerken bij te wonen. De concerten vinden vrijwel wekelijks plaats op woensdag- en/of vrijdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma varieert van Middeleeuwse en klassieke muziek tot Nederpop. Kerken Luisteren is een initiatief van Kerken Kijken Utrecht, ZIMIHC en het Utrechts Kerkgebouwen Overleg.

Voor het complete concertprogramma en om te reserveren kunt u terecht op: www.kerkenkijken.nl.

 

Foto’s:
– Uitgelicht: gids en bezoekers (fotografie: Nina Slagmolen)
– Foto 1: bezoekers in kerk (fotografie: Nina Slagmolen)
– Foto 2: Kerken luisteren archief

Jan Goes 1

In memoriam pater Jan Goes o.p.

Op donderdag 18 juni jl. overleed pater Jan Goes in de ouderdom van 88 jaar. Hij was pastor in de Utrechtse Dominicaanse parochies, sinds 1988 in de Sint  Dominicus in Oog in Al en later in de Sint Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Lombok en Nieuw-Engeland.

Hij was de jongste zoon uit een Alkmaars middenstandsgezin. Als jongen werd hij door de paters dominicanen die in zijn  parochie werkzaam waren op het spoor van zijn religieuze roeping gebracht. Na zijn professie in de orde der predikheren en zijn priesterwijding werd hij als missionaris uitgezonden naar de Nederlandse Caraïbische eilanden. Na 30 jaar kwam hij in 1988 terug in Nederland en werd hij pastor in Utrecht. In deze periode  bleef hij ook zeer betrokken bij de Antilliaanse geloofsgemeenschappen op verschillende plaatsen in Nederland als voorganger in de Papiamentse vieringen (o.a. Amsterdam, Rotterdam en Almere), op zondag, bij huwelijken en uitvaarten.

De hervormingen in de Nederlandse kerk sinds het 2e Vaticaans concilie en de teleurstelling van velen over de stagnatie bij de uitvoering daarvan waren aan hem voorbijgegaan. Pater Goes voelde zich als dominicaan verbonden aan de wereldkerk. Hij sprak met trots over het werk van zijn medebroeders en was geïnteresseerd in  de theologische vragen die in de Orde tot doorgaande vernieuwing van de kerk opriepen.

De parochie was voor hem het huis van de Heer waar gastvrijheid als deugd bovenaan hoort te staan en waar niet naar kleur of kleding van mensen wordt gekeken. Jan genoot van de liturgieviering; daar kwam voor hem ter sprake dat God uit liefde het leven aan allen geeft.

In twee gevleugelde uitdrukkingen wordt Jan getekend. “God is groot” zei hij vaak uit verbazing en uit een besef van nederigheid, te weten wie hij is.

Zijn andere veel gebezigde uitdrukking tekent zijn terughoudendheid in het oordeel en zijn eerbied voor het leven van andere mensen: “het is moeilijk in andermans boeken te lezen”.

De kracht van Jan in de omgang met mensen was zijn humor. Torenhoge problemen en brandende kwesties wist hij met een kwinkslag te relativeren en probeerde zo ontspanning te bewerken.

Jan had de gave om met veelkleurigheid om te gaan. Hij was een stralend  en verbindend middelpunt in de kringen waarin hij verkeerde. In de laatste Utrechtse jaren wandelde hij graag in zijn woonbuurt en in Lombok, waar hij genoot van de gesprekken die hij te pas en te onpas teweeg bracht. Hij kende winkeliers, de mensen van de de kerk en de moskee, van het inloophuis en keek met de studenten  die naast hem woonden, naar voetbal.

Met het stijgen der jaren werd het alleen wonen voor Jan moeilijker. Daarom besloot hij op zijn 80ste verjaardag gehoor te geven aan het dringende advies van zijn overste om in het klooster terug  te keren. In november 2011 verhuisde hij naar zijn medebroeders in het Mariaconvent in Berg en Dal. Af en toe ontsnapte hij aan de rust van het lommerrijke dorp en keerde hij even terug in de stad om er oude plekjes te bezoeken en herinneringen op te halen.

Enkele maanden geleden begon zijn gezondheid ernstig te verslechteren. Voor goede zorg werd  hij in het verpleeghuis Aqua Viva opgenomen, waar hij na een goed leven in vrede is gestorven.

Jeroen Kwaaitaal (Antoniusgemeenschap)

kerkbalans

Omzien naar elkaar: We doen het samen!

Extra actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

 

‘Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet  door de ogen van een ander! Ik steun de Extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God.’
Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.
‘Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen.’
Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
security-protection-anti-virus-software-60504

Waarschuwing: PCI samenwerkende parochies Utrecht site BESTAAT NIET!

Er circuleert een gevaarlijke link naar de zogenaamde website van de PCI samenwerkende parochies Utrecht:

https://pcipj23.nl/2020/03/18 met een verwijzing naar een interessante lezing. NIET op klikken, dit is geen link naar de website van de PCI stad Utrecht. Als u erop klikt krijgen de bedenkers van de link uw gegevens in handen. De PCI samenwerkende parochies Utrecht heeft GEEN website. Indien u ons wilt benaderen kan dat met een mail naar info@caritasutrecht.nl.

Piet Kuijper
voorzitter PCI

pastoor Boogers 2

Op Sacramentsdag kunnen we de communie weer ontvangen

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kan op zondag 14 juni weer de eucharistie worden uitgereikt. Bijzonder is dat juist op deze zondag Sacramentsdag wordt gevierd.

In zijn laatste preek als paus op Sacramentsdag spreekt Benedictus XVI dat “het Sacrament van Christus’ liefde moet heel het dagelijks leven doordringen.” Hij wijst erop dat de eucharistieviering en aanbidding elkaar aanvullen. De ‘eucharistische wake’ voorafgaand aan de heilige Mis, bereidt de harten voor op de ontmoeting, zodat zij er vruchtbaarder door wordt. “Samen langere tijd in stilte bij de Heer verblijven die in zijn sacrament aanwezig is, is één van de meest authentieke ervaringen van ons Kerk-zijn, die complementair begeleid wordt door die van de eucharistieviering waar naar Gods woord geluisterd wordt, gezongen wordt, waar men samen tot de tafel van het Levensbrood nadert. (…) Dierbare vrienden, de trouwe ontmoeting met de eucharistische Christus in de zondagsmis is essentieel voor de weg van het geloof, maar laten we ook proberen de Heer regelmatig te bezoeken, die aanwezig is in het tabernakel! Als we in aanbidding naar de geconsacreerde hostie kijken, ontmoeten wij de gave van Gods liefde, ontmoeten wij het Lijden en het Kruis van Jezus evenals zijn Verrijzenis. Het is precies door onze blik van aanbidding dat de Heer ons tot Hem trekt in zijn mysterie, om ons om te vormen zoals Hij brood en wijn omvormt.”

Paus Franciscus moedigde ons vorig jaar in zijn preek van Sacramentsdag aan diezelfde beweging te maken: “In onze stad die hongert naar liefde en aandacht, die lijdt onder ontwaarding en verwaarlozing, tegenover de vele eenzame bejaarden, gezinnen in problemen, jongeren die moeilijk hun kost kunnen verdienen en hun dromen voeden, zegt de Heer u: geef jullie ze maar te eten. En je kunt antwoorden: ik heb weinig, ik ben er niet toe in staat. Dat is niet waar, het weinige dat je hebt, is veel in de ogen van Jezus als je het niet voor jezelf houdt, als je het waagt. En je bent niet alleen: je hebt de eucharistie, het Brood voor onderweg, het Brood van Jezus.”

En dat is waar we op Sacramentsdag, méér nog dan anders, bij stilstaan.

Lees meer over de oorsprong van dit hoogfeest en de betekenis voor ons nu op: https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/op-sacramentsdag-kunnen-we-de-communie-weer-ontvangen

Met dank aan: Katholiekleen.nl | Tekst: Jan Peeters | Foto: Ramon Mangold

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl