death-2421820_960_720

Hoe verder na het verlies van een dierbare?

Op woensdagmiddag 16 oktober 2019 start er vanuit de Salvatorparochie weer een cursus verlies-verwerken. Zij wordt voor alle parochies in Utrecht en omstreken georganiseerd. De cursus zal in de Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 4, in Overvecht plaatsvinden. Deze zal  zes wekelijkse bijeenkomsten inhouden. De middagen beginnen om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Het verlies van een dierbare: je partner, je kind, je ouders, je broer of zus is ingrijpend. Het kan mensen het gevoel geven dat er een stuk uit hun bestaan is weggevallen. In zes bijeenkomsten willen we ons richten op de beleving en verwerking van verdriet. Zo zullen we samen stilstaan bij het afscheid nemen, welke steun en kracht je uit het geloof gekregen hebt of niet gekregen hebt. En hoe je weer perspectief in je leven kunt vinden en een zinvol bestaan zou kunnen opbouwen.

Begeleiding vanuit het vroegere Senioren Pastoraat van pr. Adri Verweij : Hettie van Hessen- Eijbergen maatschappelijk werker, tel: 030- 2725712; e-mailadres: hettieeijbergen@gmail.com

Bel gerust om informatie. Ter kennismaking wordt er een bezoek aan huis gebracht, waarna u kunt beslissen of u meedoet.

De Rafaëlkerk aan de Lichtenbergdreef 4, is goed per openbaar vervoer en auto te bereiken. Geen parkeerkosten. De cursus is vrij toegankelijk, koffie/ thee € 0,50.

27-09-2017-migranten-en-vluchtelingen-HB-Rome-2-465x300

Zondag 29 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling

Zondag 29 september 2019 is de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Opnieuw vraagt paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag aandacht voor deze kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, maar ook ten gevolge van armoede, honger en klimaatproblemen op drift zijn en op zoek naar een beter bestaan. ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’, stelt de paus in zijn boodschap.

De paus licht dit als volgt toe: ‘wanneer wij ons voor hen interesseren, interesseren wij ons ook voor onszelf, voor allen; door voor hen te zorgen, groeien wij allen; door naar hen te luisteren geven wij ook een stem aan het gedeelte van ons dat wij misschien verborgen houden, omdat dit vandaag niet erg gezien is.’

Vervolgens werkt paus Franciscus het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ verder uit. Het gaat bij dit thema ook over angst voor de vreemdeling, die mensen kan verlammen of racistisch kan maken. Het gaat om naastenliefde en deze uitdrukken in werken van barmhartigheid. Het gaat om ons menszijn en om niemand uit te sluiten betoogt de paus.

‘Geliefde broeders en zusters, het antwoord op de uitdaging die door de hedendaagse migraties wordt gevormd, kan in vier werkwoorden worden samengevat: opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren. … Niet alleen de zaak van de migranten staat dus op het spel, het gaat niet alleen maar om hen, maar om ons allen, om het heden en de toekomst van de menselijke familie’, aldus paus Franciscus.

Share the Journey op 20 september

Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, spreekt op vrijdag 20 september over het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ op een bijeenkomst met de titel Share the Journey. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Cordaid en vindt plaats in ’s Hertogenbosch. Meer over deze bijeenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u op de website van Cordaid.

Voorbede

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft via de bisdommen eerder de door de Migrants & Refugees Section van het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan beschikbaar gemaakte toolkit naar de parochies gestuurd om zo lokaal optimaal aandacht te kunnen geven aan de Werelddag voor Migrant en Vluchteling. Ook is de volgende voorbede beschikbaar voor de parochies, zodat op die dag op zoveel mogelijk plaatsen wordt meegebeden voor de migranten en vluchtelingen.

Voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn.

Dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.

 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2019

 

Foto via het aartsbisdom: migranten in Rome, 2017.

* Bron: Kerk Provincie (https://www.rkkerk.nl), Officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

DfOiD7nVAAA1Thi

Lazarus-sermoen in de Pauluskerk

‘De hemel is een vette bubbel waaruit de beter bedeelden zich maar moeilijk kunnen losmaken’

Zondag 29 september houdt Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Eerste-Kamerlid voor GroenLinks in de Utrechtse katholieke Pauluskerk het Lazarus-sermoen over de schurende problematiek van arm en rijk. Het programma begint om 12.00 uur en duurt een klein uur.

De theoloog Ganzevoort geldt als een invloedrijk denker over de rol van religie in de samenleving. Als politicus droomt hij van een samenleving in onderlinge verbondenheid, wars van het wij-zij-denken.

‘Veel mensen die tot de beter bedeelden behoren geven heus wel geld aan de charitas. Toch blijven ze in hun vette bubbel hangen, het is hun hemel op aarde. Allerlei sociale en psychologische mechanismen houden hen tegen om zich daaruit los te maken. Dit is misschien wel de kern van het ongemak dat menigeen bij het maatschappelijk debat voelt.’

Het Lazarus-sermoen sluit aan op de religieuze viering die de Pauluskerk eerder die zondagochtend (aanvang 10.30 u) heeft gehouden. Daarin wordt het evangelieverhaal van de arme Lazarus gelezen. Deze mag de kruimels opeten die van de tafel van de rijkaards zijn gevallen. Vier leden van de geloofsgemeenschap geven hun eigen invulling aan die samenkomst die dan ook ‘Zondag-Andersviering’ heet.

Een sermoen geldt vanouds als een stevige preek met het vingertje omhoog. Het Lazarus-sermoen is wel stevig, maar niet belerend. Het publiek iets meegeven waarover je verder kunt denken is meer van deze tijd.

Toegang vrij, na afloop collecte als bijdrage in de onkosten.

Pauluskerk, Willen de Zwijgerplatsoen 19

Piet van Kleinwee 1

Afscheid van Piet van Kleinwee als diaken

In verband met zijn ziekte heeft diaken Piet van Kleinwee gevraagd om van zijn taken ontheven te worden. Met ingang van 1 augustus jl. heeft hij van de Aartsbisschop met grote dank eervol ontslag gekregen van zijn zending met als speciale opdracht “Zorg voor Surinamers, Antillianen en mensen uit Nederlands-Indië”, naast de zielzorg voor de parochiegemeenschap van Hoograven, Tolsteeg en Lunetten (de huidige Johannes de Doper-Bernardusgeloofsgemeenschap) te Utrecht.

Piets gezondheid is broos en alles kost hem erg veel energie. Daarom gaan we op zondag 29 september a.s. zo rustig en bescheiden als mogelijk afscheid nemen van Piet als diaken en hem danken voor alles wat hij gedaan heeft.

Hij zal die zondag tevens, met de andere mensen die zich aangemeld hebben, de ziekenzalving ontvangen.

Cadeau: Bijdrage voor een project van ‘Kerk in Nood’

Piet wil geen cadeau, maar gaf uiteindelijk aan dat hij wel graag geld ontvangt voor een goed doel: Kerk in Nood. Daarvoor zal er een collectebus staan in de kerk met de informatie over waarnaartoe men eventueel geld kan overmaken. Zie ook hieronder.

Er is hem ook toegezegd dat er maximaal 2 mensen hem heel kort zullen toespreken (één van de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap en één van de Johannes-Bernardus geloofsgemeenschap).

Omdat Piet veel heeft en hij na zijn revalidatie naar een verzorgingshuis zal gaan en dan waarschijnlijk erg weinig ruimte zal hebben, heeft hij verzocht om geen cadeaus, bloemen en planten, e.d. te geven.

Om hem toch een aandenken te geven aan zijn diakenschap kopen we één gemeenschappelijk cadeau. Dit wordt hem dan namens iedereen aangeboden.

Herinneringsmap

Er ligt een map in de kerk waarin iedereen haar/zijn herinneringen aan Piet, wensen, gedichten, niet uitgesproken toespraken, enz. kan stoppen (op papier met een maximale grootte van een A4).

U bent van harte uitgenodigd om bij de viering en zijn afscheid aanwezig te zijn.

Na de viering wordt er koffie en thee geserveerd.

Namens de pastoraatsgroep en locatieraad van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,

Madeleine Bogaerts

 

Nadere informatie

Datum: zondag 29 september 2019

Aanvangstijdstip Eucharistieviering: 11:00 uur

Adres: H. Johannes de Doper-H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3534 VR  Utrecht

Link naar het specifieke project van ‘Kerk in Nood’, waar Piet voor gekozen heeft: Suriname: https://kerkinnood.nl/actueel/zusters-naar-suriname-voor-opvang-misbruikte-kinderen

Wilt u wat geven voor dit goede doel?

– U kunt op de hierboven aangegeven link klikken, dan op de knop ‘Doneren’ klikken en uw eventuele bijdrage overmaken onder vermelding van ‘Suriname’.

– U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op IBAN nummer: NL64 FVLB 0227 1754 84 onder vermelding van ‘Suriname’.

– U kunt uw bijdrage t/m 29 september stoppen in de speciale collectebus in de kerk.

Eind oktober/begin november laat de organisatie aan Piet van Kleinwee weten hoeveel er gegeven is voor het project in Suriname.

job-3241018_960_720

Vacature: Coördinator Dagopvang (m/v) (28 uur per week)

In de stad Utrecht leeft een grote groep mensen zonder verblijfsvergunning. Mensen die door verschillende omstandigheden hun land moesten ontvluchten en (tijdelijk) geen zicht hebben op een plek waar ze een veilig thuis kunnen creëren. Een kwetsbare groep.

Villa Vrede biedt deze kwetsbare groep ongedocumenteerden overdag een thuis. Bezoekers kunnen er ontspannen, anderen ontmoeten en hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Zolang zij in Utrecht zijn, biedt Villa Vrede hen een welkom thuis.

Voor Villa Vrede zoeken wij een enthousiaste en bevlogen:

Coördinator Dagopvang (m/v) (28 uur per week)

Wat ga je doen?
Je bent eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Villa Vrede in Utrecht. Het belangrijkste is natuurlijk dat je er bent voor onze bezoekers en dat je als coördinator oog hebt voor hetgeen van belang is om een open huis te creëren, waar iedere bezoeker en vrijwilliger zich welkom voelt. Je coördineert het bestaande activiteitenprogramma en ontwikkelt in samenwerking met bezoekers, collega’s en vrijwilligers nieuwe activiteiten en programma onderdelen. Je houdt je bezig met het werven, behouden en aansturen van het vrijwilligersteam. Dat doe je samen met twee collega’s. Je onderhoudt contacten met de doelgroep, fondsen, kerken en sponsoren en de buurt. Daarnaast heb je als coördinator contact met de gemeente en de andere relevante instellingen in Utrecht die ongedocumenteerden opvangen en ondersteunen. Het Utrechtse netwerk onderhouden en effectief benutten is van belang. Je ontwikkelt beleid en bent tegelijk ook praktisch bezig met alles wat er bij Villa Vrede komt kijken. Of het nu om de financiën gaat of om het beheer van het gebouw.

Wat vragen wij van jou?
* Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau en minimaal 3 jaar ervaring in een zelfstandige en coördinerende functie.
* Je bent enthousiast en bevlogen en hebt affiniteit met de doelgroep van ongedocumenteerden.
* Je kunt verbinding maken met de bezoekers en geeft richting aan koers en beleid van Villa Vrede.
* Je geeft op positieve wijze invulling aan de coördinatie van het team van professionals, vrijwilligers en de samenwerking met het bestuur.
* Communicatief en schrijfvaardig ben je sterk.
* Je bent organisatorisch sterk, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk, oplossingsgericht en pragmatisch.
* Je kunt naast samenwerken ook goed zelfstandig werken.
* Je vindt het leuk om vrijwilligers en stagiaires te coachen en kunt goed delegeren.
* Je hebt ervaring met fondsenwerving en het schrijven van beleids- en projectplannen en daarnaast heb je een goed financieel inzicht en ben je goed in het opstellen van begrotingen en budgetplannen.
* Je bent in het bezit bent van een VOG.
* Het zou mooi zijn als in je (in de buurt van) Utrecht woont.

Wat bieden wij jou?
* Van betekenis kunnen zijn voor een grote groep kwetsbare ongedocumenteerden in Utrecht.
* Je komt te werken in een enthousiast en gedreven team van vrijwilligers en professionals dat continue in ontwikkeling is.
* Veel ruimte en flexibiliteit om het beleid van Villa Vrede vorm te geven.
* De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
* Als coördinator word jij op basis van jouw opleiding en ervaring ingeschaald in schaal 8.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in de bovenstaande elementen? Dan maken we graag kennis met jou! Je motivatiebrief en CV kan je voor 19 september sturen naar: vacatures@villavrede.nl. Wij gaan graag met jou in gesprek. Wil je eerst antwoord op je vragen? Neem dan contact op met Erwin Verboom, voorzitter Villa Vrede (tel. +31 653 544 023, mail: voorzitter@villavrede.nl)

DSCN0515

“Geloof mag gezien worden!”

Op zondag 8 september werd in Utrecht voor de 18e keer de Willibrordprocessie gelopen. Dit keer onder het motto: “Geloof mag gezien worden!” Voor deze mooie gelegenheid was pastoor Hans Boogers de week daarvoor al te gast in het KRO-programma Roderick Zoekt Licht. ‘Willibrord is de missionaris die voor het eerst het christendom naar Nederland en omgeving bracht’ legt pastoor Boogers uit. Ook vertelt hij in de uitzending hoe de reliekschrijn, gedragen door de studenten van het seminarie, met de overblijfselen van de Heilige Willibrord wordt meegedragen.

Volgens Boogers is het idee van de processie om het geloof weer te laten zien, om ervoor te zorgen dat katholieken trots zijn op hun geloof en om er letterlijk mee “naar buiten te gaan”. De stoet trok recht door het centrum, onder grote belangstelling van het winkelend publiek en liep van het Janskerkhof, waar het beroemde beeld van Willibrord staat, naar de Catharinakathedraal waar de reliekschrijn onder het altaar rust. De processie van afgelopen zondag werd goed bezocht, mede dankzij een zonnige septemberdag. Ook was er een delegatie uit Houten van de Johannes XXIII parochie die een filmpje van de processie heeft gemaakt in samenwerking met Anton ten Klooster.

Uiteraard heeft katholiekutrecht.nl ook een kleine sfeerimpressie van deze mooie middag:

utrecht-683516_1920

Samenvoegingsdecreet voor Ludgerus, Martinus & Salvator

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft een decreet uitgezonden voor de samenvoeging van onze Utrechtse stadsparochies Ludgerus, Martinus en Salvator. Samen moeten ze een nieuwe parochie gaan vormen onder de naam St. Martinus. Dit decreet zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2019. Namens het aartsbisdom en het bestuur van de samenwerkende parochies maakt katholiekutrecht.nl het samenvoegingsdecreet en de begeleidende brief hier beschikbaar voor alle parochianen. In deze documenten kunt u meer informatie vinden over het verdere verloop van de fusieprocedure.

IMG_2018hongerdoek

Guus Prevoo neemt afscheid van Vastenactie

Na 36 jaar ‘Vastenactie’ neemt missionair veldwerker Guus Prevoo binnenkort afscheid: hij gaat in oktober genieten van een welverdiend pensioen. Een goed moment om stil te staan bij het verleden, het heden én de toekomst van Vastenactie!

Was het toeval? Onderdeel van het Grote Plan? We weten het niet, maar feit is dat collega Guus Prevoo op zoek was naar werk, 36 jaar geleden. “Er was een vacature voor een jongerenpastor, maar tijdens de sollicitatieprocedure daarvoor belde Vincent Hermans,” vertelt Guus. “Vincent ‘deed’ Vastenactie in Brunssum. Hij vroeg me zijn baan over te nemen, want hij ging voor een half jaar naar de Filipijnen. Eerlijk gezegd lag mijn hart meer bij het jeugd- en jongerenwerk, maar de baan bij Vastenactie was een betere. En hoewel het aanvankelijk maar voor een paar maanden was, is het 36 jaar geworden.”

Het werk is in de loop der jaren flink veranderd, vertelt Guus: “In de beginjaren werkte ik alleen in Limburg, maar vanaf 1998 vroeg Vastenactie me lespakketten voor basisscholen te schrijven. En in 2004 werd mijn werkgebied uitgebreid tot heel Nederland. Toen heb ik ook geprobeerd de theologisch gelovige basis van Vastenactie uit te werken. Die is gestoeld op het Evangelie van Aswoensdag: je vast, bidt en geeft aalmoezen vanuit dezelfde deemoedige houding.”

Pacht betalen
Een van de periodes waar Guus met veel plezier op terugkijkt, zijn de jaren tot en met 2001: “Ik gaf les op basisscholen. We lieten kinderen onder meer een Indiaas dorpsfeest naspelen. Tijdens het feest vanwege de goede rijstoogst kwam de grootgrondbezitter echter zijn aandeel van 70% van de oogst opeisen. Wat nu te doen? Die aanpak sloeg erg goed aan.”

Vastenactie is niet ‘zomaar’ een actie om geld in te zamelen vindt Guus: “De ziel van Vastenactie ligt voor mij in het geloven, in de opdracht van Jezus om het Koninkrijk God te zoeken. Ik voel me erg thuis bij de oproep die Jezus in Matheus 25 doet: wat deed je voor de naakten, de hongerigen, de dorstigen?” Guus laat zich zelf ook leiden door deze oproep: “Op mijn eigen bescheiden manier wil ik meewerken aan een betere wereld voor iedereen. En dat is meer dan een ethische opdracht. Ik doe dat omdat God dat van ons vraagt. De ziel van Vastenactie ligt voor mij in de mogelijkheid daarop te kunnen aansluiten.”

Flitskerk
Na 36 jaar Vastenactie zijn er naast het lesgeven op de basisscholen een paar dingen die eruit sprongen, zoals de jaarlijkse Pelgrimstocht: “Een van de eerste staat me het meeste bij. Ik heb toen geholpen de routes uit te zetten. Dat was een heel spirituele ervaring: ik zag dingen die ik nooit eerder zag en ik leerde met aandacht te lopen. Hella van der Wijst zei: ‘Het mooie van de pelgrimstocht is dat je samen loopt, praat en onderweg bent, terwijl je elkaar niet aankijkt en niet op elkaar bent gericht. Je kijkt samen waar je naar toe wilt gaan, naar je gezamenlijke doel. Dat vind ik een mooie metafoor van ons werk,” aldus Guus.

Ondanks de krimpende, vergrijzende kerk ziet Guus de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De paus roept in Laudato Si op snel werk te maken van een rechtvaardige en meer duurzame wereld. Het lijkt me goed daarbij aan te sluiten en van daaruit nieuw elan te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen buiten de kerk daar ook voor open staan. Daarvoor moeten we wel naar buiten, naar mensen luisteren en ons engageren voor een betere wereld. Ook de paus maakt deze beweging en Jezus deed niet anders, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Afscheidsbijeenkomst
De afscheidsbijeenkomst van Guus vindt plaats op donderdag 17 oktober van 15.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur. Het inhoudelijke programma begint om 15.30 uur waarna u afscheid kunt nemen van Guus onder het genot van een hapje en drankje. Locatie: Parnassos cultuurcentrum, Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht.
Als u bij het afscheid van Guus aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje om u aan te melden naar petra.janssen@vastenactie.nl.

 

* Bron: https://www.vastenactie.nl/verhalen/meewerken-aan-een-betere-wereld-voor-iedereen

IMG_7556

Bedevaart Kevelaer

Op uitnodiging van het Utrechtse broederschap ging een groep parochianen van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht op bedevaart naar het Duitse Kevelaer. Jaarlijks pelgrimeren veel katholieken het genadebeeld dat in Latijn bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de “Troosteres der Bedroefden”.
Dit jaar vertrok de groep onder het thema : ‘Heer, naar wie zouden wij anders gaan?’ De pelgrimage was een groot succes met inspirerende woorden, vieringen, gezelligheid en mooie devotionele geschenken. Ook werden er kaarsjes aangestoken en nam de groep deel aan de lichtprocessie. Volgend zal de 280e jaargang zijn en dan zal pastoor Hans Boogers de leiding hebben over de twee-daagse bedevaart.
  • Noteer alvast in uw agenda: woensdag 26 augustus en donderdag 27 augustus 2020.
Flyer openingsviering Renkum

Openingsviering voor jongeren op 15 september

Het jongerenplatform van het Aartsbisdom organiseert zondag 15 september weer de jaarlijkse openingsviering.

Dit keer zal het plaatsvinden in Renkum, vanwege de grote beschikbare keuken. De jongeren gaan dit keer namelijk een kookworkshop volgen van twee professionele koks van EUROPROF Horeca opleidingen.

“De jongeren moeten echt de handen uit de (koks) mouwen steken, want de gerechten zijn van een vijf sterren restaurant waardige kwaliteit”, aldus jongerenwerker Sarah.

Verder luisteren we naar een korte introductie over Maria van Renkum, omdat dit een bedevaartsoord is. Daarna gaan we in het speciaal aangelegde ‘Rozenkranspark’ een rozenhoedje bidden. We sluiten de dag samen af met een Eucharistieviering.

Aanmelden: vóór 7 september bij jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl (dit i.v.m. de boodschappen voor de kookworkshop).

Adres: OLV ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum

Programma:

  • 12.30 uur Welkom en lunch
  • 13.00 uur Korte introductie over Maria van Renkum
  • 13.30 uur Rozenhoedje bidden in het park
  • 14.15 uur Workshop koken
  • Klaar?        Genieten van eigen gemaakt eten
  • 18.15 uur Hoogmis
  • 19.00 Einde programma

Wekelijkse Vieringen

 Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:0 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Johannes Bernardus: Rozenkrans
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl