augustinus-buiten

Renovatie Augustinus

Van het parochiebestuur,
Frans Joosten, secretaris

Sinds geruime tijd kon de Augustinuskerk in Utrecht niet worden gebruikt voor de eredienst vanwege de bekende ernstige bouwkundige problemen, onder andere aan het gewelf. Na uitvoerig bouwkundig onderzoek heeft het Aartsbisdom toestemming gegeven aan het bestuur van de parochie Sint Martinus te Utrecht om de Augustinuskerk verder te renoveren, zodat deze straks weer in gebruik kan worden genomen voor de eredienst. Het bestuur zal nu, in overleg met Hylkema Erfgoedbescherming en de aannemer, de renovatie de aanvangen. Wanneer de kerk weer opengaat is op dit moment nog niet bekend, en dit zal mede afhangen van de duur van het renovatieproces, dat immers onvoorspelbaar is gebleken.

De planning van de renovatie heeft vertraging opgelopen door de beslissing die in 2019 genomen is om toch eerst de fusie van de drie parochies in de binnenstad te doen plaatsvinden. Zoiets blijkt veel stappen te vergen, en onvoorzien veel tijd te nemen. Sinds een half jaar is de St. Martinusparochie een feit en nu kunnen we zo’n complex project ook beter aanpakken en kunnen we ook de formele stappen redelijk vlot zetten. De nu bereikte toestemming vanuit het bisdom vergde veel voorbereiding, en gaat tot en met de keuze van een aannemer. Wat betreft de kosten: Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat we het gehele project binnen de begroting van ruim tweeëneenhalf miljoen euro kunnen uitvoeren en dat het binnen 1,5 jaar af is. Maar dat laat zich niet met zekerheid voorspellen, zo is inmiddels wel gebleken. Het bestuur ziet er naar uit om straks weer in een Augustinuskerk te kunnen samenkomen en vieren, want het is dan niet zómaar een dak boven wat hoofden!

logoEuropadag2021

Europadag Utrecht 2021

In het weekeind van 9 mei vieren we Europadag. Het Comité Europadag Utrecht biedt, in samenwerking met Vredesorganisatie PAX en Utrecht-in-Dialoog, twee programma’s:

  • Vrijdag 7 mei: Europadag Symposium, getiteld ‘Het Verhaal van Europa…?’ (en vesper)
  • Zondag 9 mei: online Europa Dialoog getiteld ‘De Ziel van Europa’

Vrijdag 7 mei: Europadag Symposium en Vesper,
Domkerk Utrecht, 20:00 – 21:30 uur (vesper 19.00u), getiteld:
‘Het Verhaal van Europa…?’

Kent u het verhaal van Europa…? In de hoofdlezing vraagt Stefan Waanders aandacht voor oude en recente verhalen uit Europa; richt zich vervolgens op de betekenis van persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van Europees burgerschap, en daagt uit om het verhaal van Europa te herontdekken. Want alleen door marktwerking zonder ‘Groot Verhaal’ blijft de Europese Unie een lege huls. Daarna zijn er twee co-referaten waarin de betekenis van Europa vanuit verschillende levensbeschouwelijke oriëntaties wordt verkend.

Nadere informatie vindt u op: www.europadagutrecht.nl en in de flyer [PDF]

Na het symposium kunt u nog deelnemen aan de online Europa Dialoog:

Zondag 9 mei: online Europa Dialoog,
16:00 – 18:00 uur, getiteld:
‘De Ziel van Europa’.

Nadere informatie in het Nederlands vindt u op: www.utrechtindialoog.nl/europadag en in de flyer [PDF]
Further information in English is available at: www.utrechtindialoog.nl/the-soul-of-europe and on the flyer [PDF]

U wordt van harte uitgenodigd om aan een of aan beide programma’s deel te nemen. Aanmelden is verplicht, via de links onderaan de respectievelijke flyers.
Deelname is kosteloos.

De beide bijeenkomsten worden online gestreamed. De mogelijkheden tot het fysiek bijwonen van vesper en symposium zijn afhankelijk van de dan geldende COVID-19 regels. Actuele informatie zal nog op de website worden gezet.

WandkleedCatharinakerk_H Willibrord_breed

Wandkleed H. Willibrord in de Vredeskapel

 

 

Het wandkleed met afbeelding van de H. Willibrord gemaakt door Hildegard Brom-Fischer heeft een plaatsje gekregen in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal.

Dit textielwerk heeft vele jaren in de kapel van Verzorgingshuis Tuindorp Oost gehangen.
Bij de sluiting van dit huis kwam het midden vorig jaar beschikbaar voor de parochie.

Het kleed hangt nu weer in de nabijheid van de Willibrordschrijn onder het altaar van de kathedraal.

De naaldkunstenares Hildegard Fischer is als jonge vrouw naar Nederland gekomen. Hier trouwde ze met een telg uit het edelsmedengeslacht Brom.
De reliekkist werd door  haar echtgenoot, edelsmid Brom, gemaakt.

 

 

PA_VeilingVastenactie2021

Veiling voor de Vastenactie 2021 – eindstand

De door de Paulusgemeenschap georganiseerde veiling ten behoeve van de Vastenactie 2021 heeft € 1.272,00 opgebracht.

Door parochianen zijn spullen en diensten ter beschikking gesteld waarop geboden kon worden.
Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd dat in de pot van onze 
 Vastenactie-2021 – RK diaconaat Utrecht (rkdu.nl) is gestopt. En, niet vergeten: de Landelijke vastenactie zal dit bedrag met de helft verhogen!

Momenteel worden de opbrengsten van collectes, giften en acties verzameld om binnenkort de stand van de Vastenactie van de Martinusparochie en de Licht van Christusparochie te kunnen melden.

.

Pulse-Ensemble-De-passie-volgens-DSD

Passiemuziek vanuit de Pauluskerk

De passie van Christus volgens Desprez, Sweelinck en Diepenbrock
Het lijdensverhaal van Jezus Christus is één van de meest tot de verbeelding sprekende verhalen uit de
Bijbel. Het sterven van Jezus inspireerde Bach tot zijn beroemdste werk, de Matthäus Passion. De
vele uitvoeringen van zijn oratorium kunnen dit jaar helaas niet doorgaan, maar er zijn ook veel
andere componisten die door het passieverhaal werden bezield.

Het Pulse Ensemble brengt op Goede Vrijdag een uur lang muziek van drie grootmeesters die dit jaar
een honderdtal jaren geleden zijn overleden: Josquin Desprez (†1521), Jan Pieterszoon Sweelinck
(†1621) en Alphons Diepenbrock (†1921). Ook staat er Gregoriaans lied op het programma uit het
Utrechts Prosarium, een dertiende-eeuws gezangenboek uit de Mariakerk. Het Pulse Ensemble nodigt
u van harte uit om bij het concert aanwezig te zijn.

Bekijk het concert via
https://www.youtube.com/channel/UCgNesJWcgEvWlVabXSF3eQg  of: http://www.pulseensemble.nl
Tijdstip: Goede Vrijdag 2 april, aanvang: 21.00 uur.

Het concert is opgenomen op woensdag 31 maart in de Pauluskerk.

Vastenactie
Het concert is gratis via Youtube of de website van het Pulse Ensemble te bekijken. Wel is er tijdens
of na het concert de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen aan het Pulse Ensemble. Voor
elke euro die er binnenkomt bovenop de onkosten van de uitzending, schenken zij een halve euro aan
de Utrechtse vastenactie “Elk kind naar school in Zuid-Afrika”. Met deze actie wordt geld ingezameld
voor lesmaterialen en schoolmaaltijden. Stichting Vastenactie vermeerdert daarbij de uiteindelijke
donatie met 50%! Kijk hier voor meer informatie.

Afbeelding poster: De bewening van Christus, ca. 1535, Jan van Scorel (Schoorl 1495 – 1562
Utrecht), collectie Centraal Museum, Utrecht.

gve-koor

Nieuwe hymne voor Sint-Jozef

Vanwege het Jozefjaar heeft componist en organist Hans Leenders in opdracht van de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ (KISG, bisdom Den Bosch) een Jozefhymne gecomponeerd.

“Op 19 maart, 1 mei en op het feest van de Heilige Familie viert de liturgie van de Kerk zijn gedachtenis. We hopen dat rond deze dagen de nieuw gecomponeerde hymne de liturgie in uw parochie zal verrijken,” aldus KISG voorzitter plebaan Vincent Blom.

 De bladmuziek en luistervoorbeelden zijn beschikbaar via de website van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond http://www.sgv-roermond.nl/  

catharijnesingel-utrecht-2-1024x640

Utrecht OmSingel: duurzame wandeling langs de Singel

De katholieke parochie Sint Martinus in Utrecht organiseert van 28 maart t/m 5 april 2021 een duurzame wandeling langs de Singel rondom Utrecht centrum onder het motto “Utrecht Omsingel”. Hiermee vragen wij aandacht voor ons Vastenactieproject 2021. Met dat project willen wij geld ophalen om kinderen uit de sloppenwijken in Zuid-Afrika naar school te laten gaan. Lees hier meer over het vastenproject.

Met dit vastenactieproject willen wij ook aandacht vragen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In Utrecht worden die ontwikkelingsdoelen gepromoot door de organisatie Utrecht4globalgoals. Het Vastenactieproject vraagt aandacht voor acht van deze doelen.
We doen dat op een ludieke manier, via een wandeltocht langs de Singel. Op acht plaatsen in de tocht vinden deelnemers een poster over een van die doelen met meer informatie en een QR-code naar een filmpje. 
Klik hier voor de route en hier voor een uitgebreidere beschrijving.

Zo ziet de poster eruit

Aan de tocht is ook een speurtocht voor kinderen verbonden. In elke poster is een letter verborgen. De acht letters vormen samen een woord. Wie dat woord vindt, kan bij het secretariaat van de parochie, Adriaan van Ostadelaan 4) op werkdagen tijdens openingsuren een paasei afhalen.
Het wordt extra leuk wanneer kinderen voor deze wandeling worden gesponsord. Wij roepen ouders op om hun kinderen hierbij te helpen.

De parochie wil met deze actie het belang van hulp aan kinderen in de Derde Wereld bevorderen en ook de duurzame ontwikkelingsdoelen nog eens extra in het zonnetje te zetten. Wie de campagne wil steunen, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021.

PA_VeilingVastenactie2021

Veiling voor de Vastenactie 2021 – tussenstand

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseert de Pauluskerk een veiling om extra geld in het laatje te krijgen van de vastenactie.

Het bieden is gestart
Vanaf maandag 15 maart, kunt u bieden op de aangeboden/gevraagde producten/diensten.
Hier vindt u een overzicht van alle ingestuurde items.
Alle items zijn genummerd; sommige zijn op de foto gezet: klik hier voor de foto’s.

In beide gevallen stuurt u een mailtje naar paulus@katholiekutrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam, het nummer van het item en het bedrag dat u ervoor er voor wilt betalen/ontvangen.

Tussenstand van zaterdag 22 maart
Heel veel dank aan iedereen die tot nu toe heeft geboden. Inmiddels heeft de veiling al €818,12 aan biedingen opgeleverd. U kunt nog bieden tot zondag 28 maart, 16.00 uur. Een overzicht van het tot nu toe geboden hoogste bedrag vind u hier, uitgesplitst naar gevraagd en aangeboden.
Goed om te weten: Vastenactie vermeerdert uw gift met 50%. Dus met opslag levert de veiling al  €1227,18 voor de actie op!

Betaling
Het bedrag dat u ontvangt/betaalt, maakt u over op:
rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht
o.v.v. Vastenactie 2021.
Wij zorgen ervoor, dat het geld wordt overgemaakt aan Vastenactie.
Of klik hier voor de QR-code van het project (even op de knop “doneer” drukken).

Informatie 

Meer informatie over de Vastenactie 2021 vindt u op Vastenactie-2021 – RK diaconaat Utrecht (rkdu.nl).

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl