Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 26 juli 2020

Kerkelijk leven op anderhalve meter

Wij raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet zonder dat u de viering heeft kunnen bijwonen. Ook als u niet reserveert, worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt de checkvraag over uw gezondheid gesteld. Ook geldt nog altijd: kom niet bij gezondheidsklachten.
Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch. In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

De viering van 26 juli

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Mirjam van Noord, Henk Brussel en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 23 juli (reserveren sluit 25 juli om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 22 en 23 juli tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van van 2 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Maarten van Deventer, Tim de Vries en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 29 juli (reserveren sluit 1 augustus  om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 29 en 30 juli tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van van 9 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Myriam Braakhuis m.m.v. Wrend Griffioen, Tobias Kuit en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 5 augustus (reserveren sluit 8 augustus  om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 6 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 16 augustus – Maria Ten Hemelopneming

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Myrthe Terranea, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • volgt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:

Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Het nieuwe protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Extra Actie Kerkbalans “Omzien naar elkaar, we doen het samen”
In de Tussentijds van juli ontving u meer informatie waarin u gevraagd werd om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten, neem dan contact op met: Paulusgemeenschap.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 26 juli 2020.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

huiskamer-hvd-3-2

Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen

‘Oog in Al is net een dorp’, hoor je vaak zeggen. Mensen kennen elkaar, spreken elkaar bij de supermarkt, groeten elkaar. Ook hoor je vaak: ‘Mensen van het AZC of van de nood-opvang horen bij onze wijk.’ Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor en met bewoners van het AZC, maar een vast ontmoetingspunt is er nog niet. Daarom organiseren mensen van de Dominicus en de Wijkplaats met ingang van dinsdag 10 december een wekelijkse inloopochtend om deze werelden bij elkaar te brengen.

Alle bewoners uit de wijk zijn van harte welkom, als bezoeker en als vrijwilliger. Iedere dinsdagochtend, van 10.00-12.00 uur, staat in de refter van de Dominicus de koffie klaar. Er is aandacht om je verhaal te delen, een spelletje kan worden gespeeld en als er behoefte aan is, zullen er lessen Nederlandse taal worden gegeven. Ideeën voor andere activiteiten horen we graag.

Plaats: refter Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Data: iedere dinsdagochtend
Tijd: 10.00-12.00 uur
Info: Hermen van Dorp: 06 122 40 600, hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl; Josien Folbert: josienf49@hotmail.com

Flyer Huiskamer van Dominicus

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Huis van Dominicus en De Wijkplaats en mede ondersteund door Mijn Wijk Jouw Wijk en Stichting Noodopvang Utrecht.

Graag vooraf aanmelden via info@huisvandominicus.nll!

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 12 juni 2020

Kerkelijk leven op anderhalve meter

Op 10 juli jl. zijn de protocollen voor kerkelijke vieringen aangepast. Er zijn versoepelingen, maar het is nog lang niet zoals vroeger. Zo blijven de maatregelen van hygiëne en de anderhalve meter.

Het PGB heeft het Gebruiksplan voor de Paulus aangepast. Omdat er nog altijd een maximum is aan de beschikbare plaatsen in de Paulus, blijft het systeem van online (of telefonisch) reserveren in stand.
We raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet en niet mee kunt vieren. Ook als u niet reserveert, worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt de checkvraag over uw gezondheid gesteld.
Ook geldt nog altijd: kom niet bij gezondheidsklachten.

Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch. In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

De viering van 12 juli:

 • Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Hans Boogers m.m.v. Tobias Kruit en Marcel Duijs.
 • Reseveren:
  • online op 9, 10 en 11 juli (reserveren sluit 11 juli om 12.00 uur): klik hier
  • telefonisch op 9 juli tussen 11.00 en 15.00 uur via nummer 06-81 64 00 69 (Arnold Smeets).

De viering van 19 juli

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Henk Brussel en Caralita Vincenten
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 16 juli (reserveren sluit op 17 juli, 22.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 16 juli tussen 11.00 en 15.00 uur via nummer 06 81640069 (Arnold Smeets)

De viering van 26 juli

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Mirjam van Noord, Henk Brussel en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 23 juli (reserveren sluit 25 juli om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 23 juli tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06 81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 2 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Maarten van Deventer, Tim de Vries en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • volgt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:

Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Het nieuwe protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Extra Actie Kerkbalans “Omzien naar elkaar, we doen het samen”
In de Tussentijds van juli ontving u meer informatie waarin u gevraagd werd om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten, neem dan contact op met: Paulusgemeenschap.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 26 juli 2020.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

PA_PauluskerkzaalInCoronatijd

Paulus Actueel Extra – 2 juli 2020

Afgelopen maandag hebben we de knoop doorgehakt: in ieder geval zijn er op 5 en 12 juli vieringen in de Paulus (met op 12 juli een eucharistieviering met pastoor Hans Boogers).
We beslissen nog of het daarna zo door kan gaan. Het is dus een soort van testfase. Bovendien: na onze oproep heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld voor de taken die met de protocollen nodig zijn, maar dat mogen er best nog een paar meer zijn om een realistisch rooster te kunnen maken. Met name zoeken we BHV-ers.

Voor de vieringen moet u vooraf een zitplaats reserveren.
Wie niet op de lijst staat, zal niet worden toegelaten (ook niet als er toch plaats is).
Wie klachten heeft blijft thuis.

Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch.
In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Op 14 juli aanstaande wordt duidelijk of de vieringen op en na zondag 19 juli doorgaan.
Dan verschijnt ook weer de volgende (digitale) PaulusActueel.

 

Online vieringen

Uit de enquête en uit mails die we ontvingen is duidelijk geworden dat de online vieringen zeer op prijs gesteld werden en dat vele mensen de komende tijd graag een online aanbod willen.

Het PGB gaat een nieuw online aanbod uitwerken. In eerste instantie zal dat gaan om het live (of semi-live) streamen van de viering in de Pauluskerk. Het zal wellicht niet lukken om dat meteen al op 5 juli beschikbaar te hebben. U zult dus in ieder geval éen en wellicht enkele weken geen mogelijkheid hebben om via de laptop of computer de vieringen in de Paulus te zien en mee te beleven.
De tussentijd gebruiken we om te kijken wat er technisch mogelijk is, wat we daarvoor moeten aanpassen (de wifi-verbinding bijvoorbeeld) en wat we moeten aanschaffen.
Wellicht doen we daarbij een beroep op u… of voor een crowdfunding (als dat nodig is) of technische ondersteuning (iemand zal de knop aan en na de viering weer uit moeten zetten namelijk).

Nicolaas-Monica

Opstarten vieringen in de Nicolas-Monicakerk/ Jacobusgemeenschap

Zondag 5 juli worden de vieringen in het Kerkcentrum Nicolaas-Monica weer opgestart. Hierbij vindt u het protocol dat wij volgen.
Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden bij het Kerkcentrum Nicolaas-Monica, tel 030-2441319. Dit kan op maandag-, dinsdag-, woensdag- , en donderdagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur.

Protocol voor vieringen Kerkcentrum Nicolaas-Monica-Jacobus

Lieve mensen,

In de locatieraad hebben we afgesproken om zondag 5 juli a.s. weer open te gaan.

We volgen het protocol aangereikt door het  bisdom.

Gang van zaken

 1. Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden bij het kerkcentrum Nicolaas-Monica, tel 030-2441319. Dit kan op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur. Er kunnen op gepaste afstand 45 mensen de viering bijwonen.
 2. Als u zich niet goed voelt, koorts heeft en iemand in uw nabijheid ziek is, mag u niet komen. Graag bijtijds afbellen.
 3. Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer.
 4. Bij de ingang desinfecteert u uw handen met de klaarstaande desinfecterende gel.
 5. Bij de ingang staat één van de leden van de Locatieraad om u welkom te heten en de te volgen procedures uit te leggen.
 6. Uw naam wordt opgeschreven en daarbij de bevestiging dat u zich niet ziek voelt.
 7. U wordt door een ander lid van de Locatieraad naar een plaats in de kerk begeleid
 8. Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats.
 9. Bij de vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden.
 10. De voorganger met de lector verlaten als eerste de kerk.
 11. Vervolgens krijgt u aanwijzingen over het verlaten van de kerk , hiervoor gebruiken we een andere uitgang dan u gewend bent.
 12. Bij de uitgang op een tafel staat een collecteschaal waarin u uw bijdrage kunt doen (tijdens de viering is er geen collecte).
 13. U verlaat daarna de kerk. Als u nog wilt napraten zult u dat buiten moeten doen en op gepaste afstand van elkaar of eventueel bij iemand thuis.
 14. Helaas mogen we nog niet zingen in de kerk en zijn we opzoek naar andere muzikale elementen waarnaar wij kunnen luisteren .

Locatieraad kerkcentrum Nicolaas-Monica /Jacobus.

(Dit bericht wordt in het weekend digitaal en analoog aan beide geloofsgemeenschappen verspreid.)

broeder Michael-Dominique Magielse foto David Meulenbeld

Priesterwijding broeder Michael-Dominique Magielse

Op zaterdag 8 augustus zal in de Sint Dominicuskerk (Het Steiger) te Rotterdam broeder Michael-Dominique Magielse, dominicaan tot priester worden gewijd. De wijdeling ontvangt de priesterwijding door handoplegging en gebed. Celebrant is mgr. J van den Hende, bisschop van Rotterdam.

Vanwege de corona maatregelen is er plaats voor een beperkt aantal mensen. Naast plaatsen voor expliciet genodigden is er ook ruimte voor andere belangstellenden om de wijdingsviering bij te wonen. Het is wel noodzakelijk daarvoor een plaats te reserveren. Dat kan via het e-mailadres: viering@dominicanen010.nl. Uw dient zich vóór 4 augustus aan te melden, uiterlijk donderdag 6 augustus verneemt u per email of u de viering ook daadwerkelijk kunt bijwonen.

Vóór zijn intrede bij de dominicanen was Michael Magielse werkzaam in de journalistiek, onder meer bij RTV Utrecht, en was hij als kerkganger betrokken bij de Augustinusgemeenschap, waar hij tijdens de viering van de eucharistie vaak als lector en akoliet fungeerde. Zijn priesteropleiding volgde hij op Bovendonk. Thans werkt hij parttime aan de universiteit van Tilburg waar hij binnen de liturgiewetenschappen een proefschrift voorbereidt over digitale vormen van liturgie.

De wijdeling woont in het convent H. Petrus van Verona, Hang 17, 3011 GG Rotterdam

 

Foto: David Meulenbeld

PA_dirigent_gezocht

Vacature koordirigent

Wegens vertrek van de huidige dirigent zoekt de cantorij van de RK Pauluskerk (wijk Tuindorp/Utrecht, onderdeel van de St. Martinusparochie) met ingang van september – voorlopig voor de duur van 1 jaar

een enthousiaste nieuwe dirigent

De cantorij ondersteunt eenmaal per maand de viering in de kerk op zondagmorgen (10.30 uur) en zingt daarnaast samen met het jongerenkoor tijdens de vieringen met Kerstmis en Pasen. De 20 koorleden – in de leeftijd van 30 jaar en ouder – zingen divers een- en meerstemmig  repertoire, vooral Nederlandstalige hedendaagse liturgische gezangen. Repetities worden gehouden op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Functie-eisen: een opleiding tot koordirigent, inspirerend, en zowel muzikaal als liturgisch betrokken.

Salariëring volgens de richtlijnen van het bisdom, op declaratiebasis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Brussel, coördinator van de cantorij (tel. 0561-478110).
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Caralita Vincenten, pianiste/organiste van de cantorij (caralitavincenten@gmail.com).

Zie ook: www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/

Uw sollicitatie met c.v. kunt u sturen naar het Paulus Gemeenschapsberaad: Paulus@katholiekutrecht.nl

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 28 juni 2020

Livestreamvieringen
Met de viering van zondag 28 juni nemen wij voorlopig afscheid van de online vieringen. De afgelopen weken werden deze met een niet te stuiten inzet verzorgd door Noortje Cras en Emiel Middeldorp. Iets waar wij heel dankbaar voor zijn. Op een later moment zetten wij beiden wat uitgebreider in het zonnetje. U kunt de laatste viering online bijwonen om 11.00 via het YouTube-kanaal Pauluskerk Utrecht.

Het is mogelijk om online de collecte te betalen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de eigen parochie.

Na de uitzending is de Pauluskerk tussen 11.30 en 12.15 uur open voor het opsteken van een kaars en gebed. Vanwege de Coronamaatregelen is het intentieboek achter in de kerk niet beschikbaar. Via Paulusconnect bestaat de mogelijkheid om intenties online door te geven. Dat kan via deze link. U kunt ook mailen naar het PGB.

Rooster van voorgangers:
– Zondag 28 juni, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Marie-José van Bolhuis en Noortje Cras.
– Zondag 5 juli, 10.30 uur: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger: Bart Koet m.m.v. Isabelle Mevissen, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
– Zondag 12 juli, 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Hans Boogers m.m.v. Tobias Kruit en Marcel Duijs.
– Zondag 19 juli, 10.30 uur: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger: Arnold Smeets m.m.v. Henk Brussel en Caralita Vincenten.

Opvolging Arno van Wijk
Zoals u wellicht weet, heeft Arno van Wijk per 1 juli a.s. ontslag genomen als dirigent van de Pauluscantorij. In kleine kring hebben de leden van de cantorij, en een afvaardiging van het PGB, hem afgelopen donderdag uitgezwaaid. Ook langs deze weg willen wij hem bedanken voor zijn inzet en hem succes wensen voor zijn verdere loopbaan. Inmiddels zijn wij gestart met een sollicitatieprocedure voor zijn opvolging. Meer informatie hierover is te krijgen bij Henk Brussel, coördinator van de cantorij (tel. 0561-478110), en Caralita Vincenten, pianiste/organiste van de cantorij (caralitavincenten@gmail.com).
Hier vindt u de vacaturetekst. Zegt het voort, zegt het voort.

Kerkelijk leven op anderhalve meter
De Paulusgemeenschap is bezig zich voor te bereiden op vieringen in de kerk met ingang van 5 juli.
Samen met het Liturgisch Beraad en met anderen binnen de Paulusgemeenschap is het Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) begonnen met het uitwerken van de scenario’s.

Op Paulusconnect staat vanaf zondag 21 juni een enquête. Deze is bedoeld als een peiling van de stemming binnen onze geloofsgemeenschap. Het PGB wil graag weten of er belangstelling is om de fysieke bijeenkomsten te bezoeken. Het zijn een paar vragen en hopelijk wilt u de moeite nemen de enquête in te vullen. Deelname is volstrekt anoniem. De vragenlijst wordt ook bezorgd bij wie niet over een computer beschikt. Hier staat de vragenlijst.

Vanwege de Coronamaatregelen is het intentieboek achter in de kerk niet beschikbaar. Via Paulusconnect bestaat de mogelijkheid om intenties online door te geven. Dat kan via deze link.  U kunt ook mailen naar het PGB.

Wat de vieringen betreft: er zal een beperkte toegang zijn. Reserveren wordt verplicht, met opgave van adresgegevens en u zult moeten aangeven of u ziekteverschijnselen heeft. Daar zal ook naar gevraagd worden. Het reserveren kan zowel telefonisch als digitaal. U wordt daarover uiterlijk woensdag 1 juli geïnformeerd.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                   06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                 06-47198072   e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                       06-23590737
Marie-José van Bolhuis   06-10852666

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Extra Actie Kerkbalans “Omzien naar elkaar, we doen het samen”
In de Tussentijds van juli ontvangt u meer informatie waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!
U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten, neem dan contact op met: Paulusgemeenschap.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 12 juli 2020.

Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto concert St. Catharina - Roos Dahmen def

Sint Catharinakathedraal openbare vieringen van start

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat de Sint Catharinakathedraal per 28 juni weer open gaat voor openbare vieringen. Zoals u weet gaat de opening van kerken vanwege Corona gepaard met strikte protocollen en richtlijnen. We vragen u daarom u te houden aan alle richtlijnen. Bij binnenkomst worden die u nog eens uitgereikt en uitgelegd.

Tot 1 juli zijn alleen vieringen toegestaan van maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli zijn vieringen tot maximaal 100 personen toegestaan.

Zondag 28 juni:

 • 10.30 Nederlandse Hoogmis. Reserveren is noodzakelijk. U kunt reserveren via www.katholiekutrecht.nl/vieringen
 • 12.45 Engelse mis. Reservering noodzakelijk; nadere informatie zal nog worden doorgegeven via de diverse digitale kanalen van de Internationale Gemeenschap.

Door de week:

 • Ook zullen vanaf maandag 29 juni weer de z.g.n. stille vieringen starten. Ook hiervoor moet worden gereserveerd. De data van deze vieringen staan in het reserveringssysteem.

Vanaf Zondag 5 juli:  zijn vieringen van maximaal 100 personen mogelijk.

Reserveren verplicht:
Voor alle openbare eucharistievieringen moet u zich vooraf inschrijven via de website van Katholiek Utrecht, geloofsgemeenschap Catharina: www.katholiekutrecht.nl/vieringen
Uiteraard doen we ons best om oudere parochianen en parochianen zonder internet te benaderen en uit te nodigen. We willen u vragen te denken aan anderen, ze te informeren en eventueel te helpen bij een inschrijving.

Goed om te weten:

 • u wordt gevraagd op tijd naar de mis te komen i.v.m. het ontvangstprotocol
 • er is geen gelegenheid tot koffie drinken
 • de toiletten zijn tot nader order afgesloten

Ook live vieringen vanuit de Vredeskapel
Vanaf zaterdag 20 juni zal er elke zaterdagmiddag om 12.00 uur een Eucharistieviering worden uitgezonden vanuit de Vredeskapel in de St. Catharinakerk. Dit is een alternatief voor de viering van de St. Augustinusgemeenschap elke zaterdagmiddag om 12.00 uur in de Kapel van de zusters Augustinessen. Pater Martijn Schrama OSA zal voorgaan in de viering op zaterdag in de Vredeskapel. I.v.m. de corona maatregelen is het helaas niet mogelijk deze viering persoonlijk bij te wonen, deze viering is alleen te volgen via internet.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl