DSC00174

Bericht van het Kathedrale Koor

Ondanks de grote beperkingen waar iedereen op dit moment mee te maken heeft, wil het Kathedrale Koor de vieringen juist in deze tijd muzikaal blijven ondersteunen omdat muziek en woord elkaar versterken.

Wij repeteren al een lange tijd niet meer in normale samenstelling, er oefenen steeds alleen de paar zangers die op zondag de muzikale invulling voor de Mis verzorgen. Maar onze koorleden zingen met volle inzet. Onze nieuwe dirigent, Hester Westra, denkt na over diverse manieren om de vieringen te vullen. Zo zal er gevarieerd worden in repertoire, samenstelling van de zangers en wellicht wordt er ook iets instrumentaals gespeeld. Gelukkig zal Wouter van Belle zoals altijd het orgelspel verzorgen.

Voor aanwezigen in de vrijwel lege kerk en volgers van de livestream hopen wij zo aan de betekenis van de vieringen bij te blijven dragen.

 

(Foto: Wouter van Belle)

voedselbank

Help de voedselbank!

De Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen zamelt al geruime tijd (houdbare) levensmiddelen en verzorgingsartikelen in voor de Voedselbank Utrecht/Overvecht. Om iedereen makkelijk de gelegenheid te geven iets te doneren is er een 24/7 inzamelpunt naast de ingang van de kerk gemaakt. Deze ‘voedselbankbak’ wordt regelmatig geleegd en de inhoud gaat naar de voedselbank aan de Berezinadreef. Doet u mee? De nood is hoog.

Zie ook: https://www.voedselbankutrecht.nl/

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 17 januari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Alfred Sturkenboom, cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van de cantorij.
Zondag 31 januari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het 5e element.
Zondag 7 februari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) – Nieuws

Dinsdag 12 januari was het laatste overleg van het PGB met Arnold  Smeets en Jos Hettinga. Beiden zijn lang lid van het PGB geweest. Jos zelfs 8 jaar.
Dat ze het PGB hebben verlaten, wil beslist niet zeggen, dat ze ook de Paulus vaarwel zeggen. Arnold blijft zich met de gemeenschap verbonden voelen.
Jos overhandigde ons een uitgebreid A4-tje met alle werkzaamheden die hij deed en graag wil blijven voortzetten, zoals de bezinningsmaaltijden en het voorgaan op zondag.
Uiteraard juichen wij dit van harte toe.
Zodra het kan, willen wij beiden uitgebreid bedanken voor alles wat zij voor het PGB hebben betekend.
Voor nu zeggen wij: Arnold en Jos bedankt. Het ga jullie goed.

Door het vertrek van Arnold en Jos zijn er twee vacatures ontstaan. Op dit moment zijn wij in gesprek met een aantal belangstellenden. Wij houden u op de hoogte.

Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact op met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.

 

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

 

Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan

In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan.
De uitvoering van de trajecten wordt door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd.
Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen.
Er wordt rekening mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.

 

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan. Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 31 januari 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 3 januari 2021

Vieringen komende tijd

D vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 03 januari, 10.30 uur – DriekoningenWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het kinderkoor.
Zondag 10 januari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.
Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. de cantorij.

 

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl
Frans Snijders                                                         e-mail: paulus@katholiekutrecht.nl

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk jammer genoeg tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan.
Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tussentijds

Vanaf a.s. donderdag kunt u het dubbelnummer, januari en fenruari, van Tussentijds weer tegemoet zien.

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 17 januari 2021.

2020 was een raar jaar met alle beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht.

Dankzij de medewerking van u en onze vrijwilligers zijn wij erin geslaagd er toch een waardevol jaar van te maken. Zondag 3 januari start een nieuw jaar.
Samen met u hopen wij, dat dit jaar voor ons als Paulusgemeenschap net zo waardevol mag zijn.

Een zalig nieuwjaar.

Het Paulus Gemeenschapsberaad

20201217_172010

Kerstvieringen in de St. Catharinakathedraal

Vanwege Corona en het wegvallen van de publieke Kerstnachtvieringen hebben we met Kerstmis vier livestreams. Twee op kerstavond en twee op 1e kerstdag. Bij de vieringen op 1e Kerstdag zijn (30) kerkgangers aanwezig. Helaas zijn inmiddels alle vieringen op 1e kerstdag volgeboekt.

Het definitieve schema voor de Kerstvieringen ziet er nu als volgt uit:

 • 24 december 17.00 uur, online kinderkerstviering via Youtube.
 • 24 december 21.00 uur, online nachtmis via Youtube met Kardinaal Eijk.
 • 25 december 10.30 uur, 1e Kerstdag, Celebrant: Z.E. Kardinaal Eijk, livestream via Facebook.
 • 25 december 12.45 uur, English Mass, livestream via Facebook.
 • 26 december 10.30 u., 2e kerstdag, Celebrant: H. van Doorn

 

Bekijken van de Kerststal

Gedurende de kerstperiode is de Catharinakathedraal regelmatig open. U bent dan van harte uitgenodigd om de Kerststal te bezoeken, stil te staan bij de geboorte van het Christuskind en een kaarsje op te steken in de Mariakapel.

De openingstijden zijn:

 • Maandag 21 t/m donderdag 24 december van 12.00 – 16.00 uur.
 • Vrijdag 25 en zaterdag 26 december van 14.00 – 16.00 uur.
 • Maandag 28 t/m woensdag 30 december van 12.00 – 16.00 uur.
 • Donderdag 31 december gesloten.
 • Vrijdag 1 januari van 14.00 – 16.00 uur.
 • Zaterdagen 2, 9 en 16 januari van 12.00 -16.00 uur.
PA_PaulusInDeWinter

Paulus Actueel 22 december 2020 – Viering Kerstmorgen

– UPDATE 22 december 2020 –

Met enige regelmaat heeft het PGB in de loop van gisteren contact met elkaar gehad over de viering op eerste kerstdag. Hierbij is ook overleg geweest met pastor Oostendorp.

Uiteindelijk hebben wij besloten om, gezien de huidige berichten rond de verspreiding van het Coronavirus, op eerste kerstdag de kerk gesloten te houden. Om die reden hebben wij ook de mogelijkheid tot reserveren stopgezet.

De Eucharistieviering gaat uiteraard wel door, zoals deze is voorbereid, maar u kunt de viering dus alleen bijwonen via de link: http://online.paulusconnect.nl.

Wij begrijpen, dat dit bericht voor wie al voor de viering van eerste kerstdag had gereserveerd en voor wie nog van plan was om te reserveren een teleurstelling zal zijn. Wie al geserveerd had, krijgt daarom ook nog persoonlijk bericht. Volledigheidshalve vind u hier de handleiding voor Paulus Online.

Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat Kerstmis 2020 ook voor onze Paulusgemeenschap een Zalig Kerstfeest wordt.

Met vriendelijke groet,

Het Paulus Gemeenschapsberaad,

Marie-José van Bolhuis
Willem Goemans
Jos Hettinga
Gérard Martens
Arnold Smeets
Frans Snijders

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 13 december 2020 – update 17 december

 – UPDATE 17 december 2020 –

De vieringen van de Paulus gaan met ingang van 20 december online en zijn in de periode van de lockdown alleen via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
De uitzondering op de regel is de viering op kerstochtend. Voor kerstochtend dient u op de gebruikelijke wijze te reserveren (maximaal 30 plaatsen).

Vieringen komende tijd

Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 24 december, 18.30 uur – Kerstavond. Kerstviering voor kinderen vanaf 6 jaar m.m.v. het Kinderkoor bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Myriam Braakhuis.
Donderdag 24 december, 22.30 uur – Kerstavond. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorgangers Bart Koet en Jos Hettinga m.m.v. het PJK.
Vrijdag 25 december, 10.30 uur – Kerstmis. Eucharistieviering; reserveren verplicht, maximaal 30 personen. Voorganger Pastor Henk Oostendorp m.m.v. de cantorij.
Zondag 27 december, 10.30 uur – Feest van de Heilige Familie. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 31 december, 19.00 uur – Oudjaarsavond. Oudejaarsviering bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het PJK.
Zondag 3 januari 2021, 10.30 uur – Driekoningen. Woord- en Gebedsdienstbij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor.

U kunt alle vieringen bijwonen via PauluskerkOnline; hier vindt u destgewenst een Handleiding voor Paulus Online

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Kerstvieringen en viering Oudjaarsavond
Ook voor de vieringen van Kerstavond, Kerstmis en Oudjaarsavond geldt dat er per viering 30 plaatsen beschikbaar zijn. Voor de vieringen van 24 december (Kerstavond) en 25 december (Kerstmis) kunt u reserveren tot dinsdag 22 december. Voor de viering van 31 december (Oudjaarsavond) kunt u reserveren tot dinsdag 29 december.

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kunt uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen. Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)

In verband met het vertrek van Jos Hettinga (rond Kerstmis) en Arnold Smeets (medio januari 2021) zijn wij hard op zoek naar nieuwe leden. Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is, laat het ons weten.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Pauluskerk

Kerstvieringen in de Pauluskerk met kerstspel voor kinderen vanaf zes

Ondanks de corona-beperkingen houdt de rooms-katholieke Pauluskerk in Utrecht drie kerstvieringen, met een speciale viering voor kinderen vanaf zes jaar.

De kinderviering onder leiding van Myriam Braakhuis is op donderdag 24 december, aanvang 18.30 u. Er wordt dan een kerstspel opgevoerd waarbij de kinderen vooraan bij het altaar mogen zitten.

Diezelfde avond om 22.30 u vindt de traditionele nachtviering plaats, maar dan als woord- en gebedsdienst. Voorgangers zijn Bart Koet en Jos Hettinga, het Paulus Jongerenkoor verzorgt de muziek.

Op vrijdag 25 december om 10.30 u gaat priester Henk Oostendorp voor in de eucharistieviering. Een kwartet uit de Paulus Cantorij verzorgt de muziek.

Eenieder is welkom en wordt van harte uitgenodigd om de vieringen via de livestreams te volgen met de link: http://online.paulusconnect.nl/

Vanwege corona is er een limiet aan het aantal kerkgangers. Toegang is beperkt maar dan uitsluitend na reserveren vooraf via www.katholiekutrecht.nl/vieringen/

De Pauluskerk zit aan het Willem-de-Zwijgerplantsoen 19 in de wijk Tuindorp.

In de kinderkerst zingt het Paulus Kinderkoor onder leiding van dirigente Daniëlle liedjes over een wonderlijke kerstbal en het ezeltje dat helemaal naar Bethlehem moet sjokken. In het kerstspel spelen dieren zoals dappere herdershonden en slaperige schapen een rol. Voor kinderen vanaf 6 jaar, maar natuurlijk zijn papa’s, mama’s, opa’s en oma’s net zo welkom. De viering duurt minder dan een uur.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 29 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 29 november, 10.30 uur – 1e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het 5e Element.
Zondag 6 december, 10.30 uur – 2e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.

 

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

De Tuindorpkerk verzorgt in de Advent vier vespers. Deze vespers worden gehouden op woensdag 2, dinsdag 8 en woensdag 16 en 23 december en beginnen om 19.30 uur. U kunt bij deze vespers aanwezig zijn (aanmelding vooraf is niet nodig), maar u kunt ze ook bijwonen via Tuindorpkerk. Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kun uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen er woensdagavond (Sint Maarten) zijn geweest. De 4 PJK-ers hebben keihard gewerkt om in te pakken, maar ook werd er veel in tassen gebracht. Uiteindelijk zijn er 6 grote auto’s volledig vol naar de voedselbank gebracht.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl