Pontificale hoogmis Aloysius 100 jaar-62

Terugblik op de Pontificale Hoogmis Aloysius 100 jaar

Afgelopen zondag 28 april jl. vierde de Aloysiusgemeenschap het 100 jaar jubileum van de wijding van de St. Aloysiuskerk. Al heel vroeg waren de betrokkenen parochianen bezig met het versieren van de kerk en zorgden dat alles in orde was voor de viering.
Mgr. Eijk was de celebrant en pastoor Hans Boogers de concelebrant. Voor deze gelegenheid werd de Aloysiusmis gecomponeerd door Wouter van Belle.
Het was een geslaagd feest. Hierbij een kleine impressie van de dag.

   

* Foto’s: Luuk van Kuijk
grass-3345960_960_720dauwtrappen

Dauwtrappen – Hemelvaart 2024

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaart. Vanuit de Pauluskerk wordt er voor iedereen een
Dauwtrapwandeling georganiseerd, met als thema:

“Ik geloof dat het eens zo zal worden dat Jezus weer bij ons kan wonen.”

We lezen onderweg uit Woord voor Woord het verhaal “Een leeg graf”.

Petrus zegt: “wat staart gij naar de hemel” “Het komt nu op ons aan”
Dus, wat moet er dan veranderen in de wereld of bij jezelf?

Wandel, maak groepjes, kom tot ideeën. Maak een schilderij, of een begin daarvan…
Presenteer het in de viering.
En; zing mee in de viering!

Na de wandeling is er ontbijt in de kerk.

Aanmelden onder vermelding van het aantal personen via: paulus@katholiekutrecht.nl
of via de intekenlijst in de Pauluskerk.

Planning:
– Verzamelen donderdag 9 mei 07.15u bij de Pauluskerk
– Aanvang wandeling 07.30u
– Ontbijt vanaf 09.30u
– Viering 10.30u

‘Staar in het vuur of naar de wolken, en zodra je innerlijke stemmen beginnen te spreken, geef je aan hen over. Vraag niet eerst of het wel mag, en of je leraren of je ouders of een of andere god er wel blij mee is, want dan verpest je het voor jezelf.’
Hermann Hesse (vrij vertaald)

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Paulus Actueel – archief apr-jun 2024

Bent u op zoek naar een oude Paulus Actueel?
Hieronder vind u een opsomming van de Paulus Actueel die verschenen zijn in het 1e kwartaal van 2024:

Paaskaars2024Paulus2

Paaskaars 2024 in de Paulus

Licht van Christus

Symboliek van de decoratie

De Griekse Chi (X) en Rho (P) vormen een monogram en zijn de eerste twee letters van de Griekse aam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christos). Dit letterbeeld komt veelvuldig voor in de 4e eeuwse catacombe van St Calixtus in Rome. Het werd populair nadat keizer Constantijn de Grote rond 315 het monogram invoerde op munten en op soldatenschilden.

Binnen de contour van het kruis geven in een transparante achtergrond de vijf wierrooknagels de plaatsen aan van Jezus vijf wonden: in diens handen, voeten en in zijn zijde. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. En zonder Zijn lijden geen verrijzenis.

 

Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser ” staat al in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring van het Nieuwe Testament. Daar staan dus deze twee onder elkaar geplaatste Αlpha en Ωmega voor.

Dit jaar is het jaartal ’n even getal, gezet in Romeinse cijfers. Volgend jaar zal dat weer in Arabische cijfers zijn. Het zijn dus om en om het jaar verwijzingen naar het Arabische Palestina waar de bewoners in Christus’ tijd ook niet volledig eigen baas waren en naar het Romeinse Rijk dat het toen in die regio grotendeels voor het zeggen had.

Geheel bovenaan als bekroning de duif, verwijzing naar de Heilige Geest van het aanstaande Pinksteren. De duif is ook symbool voor vrede. De zo verlangde vrede die helaas voor velen nog ver weg lijkt te zijn.

 

Kaarsgieten een ambachtelijk proces

Een kaars gieten en decoreren is handwerk, een echt en oud ambacht.

Ook dat is al een duurzaam recycle proces, vanaf 2011 en nu voor de veertiende achtereenvolgende keer. De iets taps toelopende bijna één meter lange kaars vormt de basis voor de decoratieve symboliek. De restanten van intentiekaarsjes van afgelopen jaar hebben weer de was geleverd voor de nieuwe paaskaars. Zo zijn de intenties meegegoten en vormen nu één geheel met de paaskaars voor dit nieuwe jaar. Die gerecyclede, gezuiverde was is door de parochianen Thea Pouw en Jan de Vries, onder leiding van meewerkend voorman Peter Luijkx, gegoten in een voorgevormde buis waarin een katoenen lont is gespannen.

Na afkoeling hard geworden wordt de paaskaars uit de vorm gelost. Onderin wordt een centraal gat geboord waar de staande pin van de grote kandelaar in moet passen. Het gietproces is hiermee klaar. Tot slot brengt Ben Koevoets zijn ontwerp aan in gekleurde was en zet de wierooknagels op hun plaats. Dan is de kaars als symbool van het Licht van Pasen gereed. Een resultaat dat een mooie en duurzame samenwerking laat zien binnen onze Pauluskerkgemeenschap.

download

Reliekschrijn H. Bernadette Soubrious van Lourdes te zien in de Kathedraal

Donderdag 18 april
Kerk open 18.30-21.00 uur
17.30 uur Aankomst Reliekschrijn St. Catharinakathedraal
19.00 uur Eucharistieviering met een kleine plechtigheid. Hoofdcelebrant K. Smit en concelebranten

Vrijdag 19 april
Kerk open 07.30-21.30 uur
08.00 uur Lezingdienst / Lauden rondom Reliekschrijn
10.00 uur Eucharistieviering van de Katholieke Bond voor Ouderen, celebrant O. Swijnenberg
11.00 uur Rozenkransgebed
15.00 uur Kruisweg
17.00 uur Vesper, aansluitend mogelijkheid voor stille aanbidding en biechtgelegenheid
19.00 uur Eucharistieviering, liturgie van het water.  Mogelijkheid Lourdeswater te ontvangen en stukje rots aan te raken/bezichtigen. Hoofdcelebrant Kardinaal Eijk en concelebranten
20.15 uur Voordracht 1e deel brief Bernadette met aansluitend lichtprocessie door de kerk en mogelijkheid bidden in stilte

Zaterdag 20 april

Kerk open 07.30 uur-15.30 uur
08.00 uur Lezingdienst/Lauden rondom Reliekschrijn
09.00 uur Rozenkransgebed
12.00 uur Viering/stille aanbidding Reliekschrijn met biechtgelegenheid
13.30 uur Pontificale eucharistieviering. Hoofdcelebrant Mgr. H. Woorts en concelebranten
16.00 uur Vertrek Reliekschrijn St. Catharinakarhedraal

donkere Metten

Donkere Metten en Lauden in de St. Catharinakathedraal

Tijdens de Goede Week 2024 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de kathedrale kerk van  Sint Catharina (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen. De Donkere Metten en Lauden worden op de vooravond van de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt:

  • Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag: woensdagavond 27 maart, 21.00 uur;
  • Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag: donderdagavond 28 maart, 21.00 uur;
  • Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag: vrijdagavond 29 maart, 21.00 uur.

Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

EersteCommunie

Eerste Communieviering in de Paulus

Dit jaar doen twaalf kinderen in de Paulus hun Eerste Communie.
Zij vertegenwoordigen samen maar liefst zeven nationaliteiten. De viering is op de zondag na Pasen, op zondag 7 april 2024 om 11.00u.
U kunt deze viering online volgen via https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Spaans/Español
La celebración eucarística con la Primera Comunión de doce niños en la Pauluskerk de Utrecht será el domingo 7 de abril de 2024 a las 11:00 horas.
Puedes seguir esta celebración online a través de
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Italiaans/Italiano
La celebrazione eucaristica con la Prima Comunione di dodici bambini nella Pauluskerk di Utrecht avrà luogo domenica 7 aprile 2024 alle ore 11:00.
Puoi seguire questa celebrazione online tramite
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Pools/Polski
Uroczystość eucharystyczna wraz z Pierwszą Komunią Świętą dwunastu dzieci w Pauluskerk w Utrechcie odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00.
Uroczystość tę można śledzić w internecie za pośrednictwem
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

 Engels/English
The Eucharistic celebration with the First Holy Communion of twelve children in the Pauluskerk in Utrecht is on Sunday, April 7, 2024 at 11:00 am.
You can follow this celebration online via
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Duits/Deutsch
Die Eucharistiefeier mit der Erstkommunion von zwölf Kindern in der Pauluskerk in Utrecht findet am Sonntag, den 7. April 2024 um 11:00 Uhr statt.
Sie können diese Feier online verfolgen über
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Portugees/Português
A celebração eucarística com a Primeira Comunhão de doze crianças no Pauluskerk em Utrecht será no domingo, 7 de abril de 2024, às 11h.
Você pode acompanhar esta celebração online via
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

Sedermaaltijd_foto_Robert Couse-Baker

Sedermaaltijd 2024

foto: Robert Couse Baker

De donderdag vóór Pasen noemen we witte donderdag. We herdenken het laatste avondmaal dat  Jezus aan de vooravond van zijn dood met zijn leerlingen had.
Die laatste maaltijd was een sederavond. Tijdens de sedermaaltijd wordt verteld hoe het joodse volk onder leiding van Mozes uit de slavernij van Egypte kon vluchten. Dat is de basis van het Joodse Pesach.

In de Pauluskerk vieren we Witte Donderdag  met een variatie op een Seder maaltijd. We zitten  met elkaar aan tafel,  de beker gaat rond, we zingen, vertellen en breken de Matzes,  maar horen ook  het verhaal van Jezus. Daarna hebben we een eenvoudige maaltijd met soep en brood.
Nadrukkelijk worden de eerste communicanten en vormelingen met hun naasten uitgenodigd, maar natuurlijk kan iedereen aanschuiven, echter, het is wel belangrijk dat we weten wie er komt en voor hoeveel mensen gedekt moet worden, want met 60 zitten we vol.

Wanneer? donderdag 28 maart 18.00 –  ongeveer 19.30 uur
Waar? In de Pauluskerk
Aanmelden? Ja, uiterlijk 21 maart via paulus@katholiekutrecht.nl of bij Gertruus Bors

synode logo 2021-2024

Vervolgtraject Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep, genaamd Landelijke Werkgroep Synodaliteit, gevraagd om te werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Deze werkgroep heeft als opdracht om gespreksthema’s uit te werken waarmee men onder meer in de parochies vanaf medio februari 2024 aan de slag kan.

Dit heeft de Bisschoppenconferentie besloten nadat mgr. Hoogenboom in de plenaire vergadering van november uitgebreid verslag had gedaan over zijn deelname aan de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ in oktober 2023.

Het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome publiceerde op 12 december een stappenplan op weg naar de tweede zitting van de Bisschoppensynode over synodaliteit die in oktober 2024 wordt gehouden. De Bisschoppenconferenties wereldwijd wordt gevraagd om in mei 2024 aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van het synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument van de bisschoppenvergadering in oktober 2024 te Rome.

De Nederlandse werkgroep neemt ook deze richtlijn mee in de verdere voorbereiding. Ze heeft verder als opdracht een samenvatting aan te reiken van het synthesedocument van de Bisschoppensynode zoals die in oktober 2023 is gehouden. Het synthesedocument is voor dat doel ook zo snel mogelijk in het Nederlands vertaald. Deze Nederlandse vertaling is onder meer aan het secretariaat in Rome gezonden en inmiddels te vinden op de website van het synodesecretariaat. Verder is de vraag aan de werkgroep om materiaal te verzorgen ten behoeve van bijeenkomsten om op een goede manier met elkaar het gesprek in dialoog te kunnen voeren.

De landelijke werkgroep streeft ernaar om in februari parochies, religieuze ordes en congregaties en andere organisaties en instellingen die gesprekken organiseren, nader te informeren en uit te nodigen tot gesprek in dialoog.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit is zo breed en synodaal mogelijk samengesteld en bestaat uit de volgende personen:

Namens de Bisschoppenconferentie:
mgr. J. van den Hende
mgr. Th. Hoogenboom

Namens de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR):
abdis P. Fourmentin OCSO van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Overige werkgroepleden:
dr. K Schelkens, Tilburg School of Catholic Theology
pater dr. R. Steenvoorde OP
L. van Oordt
K. Bornhijm OP, van project Luisterend op Weg
rector dr. L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc

Kijk hier voor de richtlijn op synod.va.

Download hier de Nederlandse vertaling van het synthesedocument van de Bisschoppensynode van oktober 2023.

* Bron: Aartsbidsdom.nl
Relics-at-the-Grotto-lore

Reliek van Heilige Bernadette te zien in de Catharinakathedraal

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

 

 

 

Rondgang
In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de reliek te vereren. Het programma van de rondgang ziet er vooralsnog als volgt uit:

  • Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april
  • Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april
  • Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april
  • Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april
  • Bisdom Breda: 21 t/m 24 april
  • Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt.

Foto’s: Reliekschrijn voor de Grot in Lourdes. Dit is de schrijn die naar Nederland komt en twee portretten van Bernadette Soubirous.

* Bron: rkkerk.nl
palmpasen-brady-leavell-H9Q5V_WPSdM-unsplash

Paasspel in de Aloysiuskerk

Doe je mee met kinderkoor?

Met Pasen zondag 31 maart om 9.30 uur spelen we met het kinderkoor tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan we naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? We oefenen 4 keer: maandag 4, 11, 18 en 25 maart van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Je kunt meezingen als je al een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).

Laat per mail even weten dat je komt: amg.de.groot@gmail.com of bel Annette: 030-2541243.

Wij zien je graag maandag 4 maart 2024 tijdens de eerste repetitie in de Aloysiuskerk: Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht of bij de viering.

Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor) en Annette de Groot

augustinus-buiten

Vrijwilligers gevraagd voor Kerken Kijken

De gerestaureerde Augustinuskerk mag gezien worden! Daarom willen we in 2024, na acht jaar afwezigheid, ons weer aansluiten bij Kerken Kijken Utrecht. Stichting Kerken Kijken organiseert gedurende de zomermaanden de bezichtiging van 12 kerken in de binnenstad van Utrecht.

Bezoekers en toeristen kunnen dan de kenmerkende architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van deze kerken beleven. Het Augustinusberaad zou het fijn vinden als onze kerk, net als vroeger, in de zomerperiode vijf middagen per week open is voor geïnteresseerd publiek (dinsdag t/m zaterdag). Maar dat is niet mogelijk zonder
enthousiaste vrijwilligers!

Vrijwilligers, die als gastheer/gastvrouw bezoekers welkom heten, die wat kunnen vertellen over de bezienswaardigheden, die evt. met iemand of een groepje meewandelen in de kerk. Lijkt het u leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Kom dan het team van vrijwilligers in de St. Augustinuskerk versterken! Van een  vrijwilliger wordt verwacht dat deze gemiddeld één een middag per 14 dagen beschikbaar is. U bent steeds met minstens twee vrijwilligers aanwezig in de kerk. Het seizoen begint in juni en duurt tot begin september (open Monumentendag). U wordt vrijwilliger bij Kerken Kijken Utrecht. Deze stichting biedt ook een inwerkprogramma voor nieuwe vrijwilligers.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paul Sprang (koorlid en vrijwilliger bij Kerken Kijken) tel. 06-29397864 . Of bezoek de website www.kerkenkijken.nl.

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Paulus Actueel – archief jan-mrt 2024

Bent u op zoek naar een oude Paulus Actueel?
Hieronder vind u een opsomming van de Paulus Actueel die verschenen zijn in het 1e kwartaal van 2024:

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl