taize-candles-icon-2

Taizévieringen

28 mei bent u weer van harte welkom bij de Taizéviering in de Pauluskerk.
Aanvang: 19.00 uur
Na deze viering is er koffie/thee en ontmoeting.
Bij de uitgang staat een schaal voor uw (vrijwillige) gave.

U kun de Taizé-viering ook via de livestream volgen: www.twitch.tv/PauluskerkOnline

De volgende Taizévieringen:
25 juni,
27 augustus,
24 september,
29 oktober,
26 november.

logoJongeHemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Willem van Sermondt 

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Willem van Sermondt.
Willem werkt als projectadviseur bij Kansfonds en is betrokken bij het programma Thuisgeven, dat initiatieven ondersteunt voor de vele mensen die geen thuis hebben. Naast jongeren die thuis hebben gaat het ook om mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het oorlogsgeweld is de Oekraïne. Duizenden Nederlanders hebben hun zolder, tuinhuis of andere ruimte beschikbaar gesteld om hen onderdak te bieden. In samenwerking met KRO-NCRV heeft Kansfonds dit in beeld gebracht in het tv-programma ‘Nederland geeft thuis‘.
Willem gaat met Erik Borgman in gesprek over wat hij ziet hoe mensen te maken hebben met de kwetsbare kanten in hun leven, de rol van Kansfonds als het gaat om de inzet voor een rechtvaardige samenleving en zijn bevlogenheid om verschil te maken voor anderen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Yazan Alhayek op gitaar. Hij is uit Syrië gevlucht en heeft in Nederland een nieuw thuis gevonden. 
Voor de zomervakantie volgt nog een gesprek met Bram Kalkman als Jonge Hemelbestormer.
Bekijk hier het online-gesprek met Willem van Sermondt: https://youtu.be/jmTf1-LeEZ4
Kathedraal

Kunstwerk in de Catharinakathedraal

Een bijzonder kunstwerk in de Kathedraal!

Vibeke Mascini, Ray, 2022

Een installatie in de Sint-Catharinakathedraal, Utrecht, door beeldend kunstenaar Vibeke Mascini, in opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, en gerealiseerd in samenwerking met Museum Catharijneconvent, Utrecht.

Te zien op woensdagen t/m zondagen, van 24 maart t/m 22 mei 2022.

Kunstenaar Vibeke Mascini:

“Het project dat ik hier in de Sint-Catharinakathedraal presenteer heet Ray, een subtiele lichtinstallatie, bestaande uit een enkele geprojecteerde lichtstraal, die wordt voortgebracht door een batterij die deels wordt opgeladen met elektriciteit opgewekt bij een crematorium. […] In het voorjaar van 1914 vond de eerste crematie in Nederland plaats op Westerveld. De warmte die vrijkwam bij de crematie werd ongemerkt de lucht ingestuurd. Nog steeds wordt de overtollige warmte die overblijft na de crematie meestal buiten beschouwing gelaten. Dit heeft me aan het denken gezet over de speciale associaties bij deze specifieke hitte en over manieren om deze bewuster te ervaren; op een manier die ons niet alleen herinnert aan de persoon die we verloren hebben, maar bovendien een manier kan bieden om te rouwen en deze persoon te herdenken.

De lichtinstallatie Ray, een prototype, maakt deel uit van mijn lopende onderzoek rond de overdracht van energie en onwaarschijnlijke bronnen waaruit elektriciteit wordt opgewekt. En hoe we ons hier op intieme, zintuiglijke en emotionele wijze toe kunnen verhouden.”

Lieke Wijnia, conservator Museum Catharijneconvent:

“De architectuur, het licht en de heilige ruimte van de kathedraal staan in een bijzondere relatie tot de installatie van Vibeke Mascini. Zij ontwierp Ray speciaal voor deze plek. Het eindresultaat nodigt uit tot contemplatie en herdenking. In de periode van de Goede Week en Pasen, krijgt het kunstwerk bovendien een speciale betekenis in relatie tot de verrijzenis van Christus. In oudchristelijke iconografie verwijzen symbolen, zoals de paaskaars of de vuurtoren, naar het licht van de verrezen Christus en daarmee de belofte van het hemelse licht die Hij in zich draagt en wil geven. Licht overwint uiteindelijk het donker en de dood, in liefde herdenken we het verdriet.”

Ray is onderdeel van BAK’s huidige tentoonstelling omtrent tijd (geopend op woensdagen–zondagen,  Pauwstraat 13a, Utrecht).

24 uur

24 uur voor de HEER

 

In 2014 nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden op de 4e zaterdag in de 40-dagentijd:
“24 uur voor de Heer”, met als eerste doel: de persoonlijke relatie met God verdiepen, en als tweede doel: de relatie naar de medemens zuiveren. In Utrecht-stad zal het festival plaatsvinden in de St. Catharinakathedraal, aan de Lange Nieuwstraat.
Een festival van 24 uur bidden en bezinnen. Iedereen die een uurtje, samen, midden in de nacht of overdag, aan de voeten van de Heer wil vertoeven is van harte welkom maar ook hard nodig! Meer informatie vind u op de flyers achterin de kerk.

Vrijdag 19.00 uur Eucharistie en Kruisweg,  21.00 uur Nachtaanbidding H. Sacrament
Zaterdag 06.00 uur Aanbidding en Verzoening en Gebed, 19.00 uur Eucharistie 4e zondag van de Vastentijd

ecd1ee98-07df-4460-2279-5b9dad96a94d

Actie kerkbalans van start

Ook in de Catharinakathedraal gaat van 15 t/m 29 januari de actie kerkbalans weer van start. Elke parochiaan heeft inmiddels informatie ontvangen over de actie. Heeft u geen informatie ontvangen?  Achterin de kerk vind u een enveloppe met de nodige gegevens voor een bijdrage. Wilt u nu doneren dan kan dat via KerkbalansKathedraal

kerststal-2

Open Aloysius

Nu het kerkbezoek zo aan banden is gelegd is ‘Open Aloysius’ nog belangrijker. Vandaar dat is besloten om vanaf maandag 20 december t/m Nieuwjaar de kerk open te stellen voor bezichtiging van de kerststal, het opsteken van een kaarsje e.d. U kunt de kerststal bewonderen van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, en op zondag van 15.00 tot 17.00 uur.

IMG_6585

Meezingproject Kathedrale Koor

Het Kathedrale Koor Utrecht zingt in de St. Catharinakathedraal het hele jaar door tijdens hoogmissen en bij hoogtijdagen. Sinds een aantal jaar organiseert het KKU in het eerste kwartaal van het jaar het ‘ouderproject’ waarbij ouders van kinderen op de koorschool de kans krijgen om kennis te maken met het KKU en mee te zingen tijdens een hoogmis. Naast ouders nodigen we hiervoor van harte ook parochianen uit om deel te nemen.
Het project houdt in dat in vier repetities onder leiding van dirigent Hester Westra een mis wordt ingestudeerd. Deze mis wordt op zondag 6 februari in de Catharinakathedraal gezongen, in de viering van 10.30 uur. De repetities van dit koorproject zijn op vier maandagavonden: 10, 17, 24 en 31 januari; waarschijnlijk van ongeveer 20-22 uur in de Koorschool.
De eerdere projecten waren een groot succes, met steeds een koor van rond de 20 zangers. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar kathedralekoorutrecht@gmail.com t.a.v. Elly Jonkers. Vrienden en familieleden zijn ook van harte welkom! Als je weet in welke stemgroep je zingt (sopraan, alt, tenor, bas) dan is het fijn als je dat vast aangeeft; anders kan Hester daar naar kijken met een korte stemtest. We hopen op een wederom prachtig projectkoor!

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl