Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 17 mei 2020

Beste allemaal,

Ook de komende zondagen kunt u om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) via het YouTube-kanaal Pauluskerk Utrecht online een korte viering bijwonen. De link (en de teksten) worden u tijdig in een aparte mail gestuurd. Wie wil meedenken en -werken, is van harte uitgenodigd.

Na de uitzending is de Pauluskerk tussen 11.30 en 12.15 uur open voor het opsteken van een kaars, gebed en het schrijven van een intentie in het intentieboek. Denkt u aan de anderhalve meter afstand?

Rooster van voorgangers:
– Zondag 17 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Myriam Braakhuis en Mirjam van Noord.
– Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Gérard Martens en Myrthe Terranea
– Zondag 24 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Jos Hettinga en Ingrid Klaarenbeek.
– Zondag 31 mei, Pinksteren, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Marie-José van Bolhuis en Sjoerd Mevissen.

Voedselbank
Omdat de Voedselbank hard is getroffen door de Coronacrisis, houdt de Pauluskerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kunt ’s zondags van 11.30 uur tot 12.15 uur houdbare producten afgeven. Er is vooral behoefte aan rijst, pasta, olie, groente in blik, peulvruchten in blik, vis in blik, houdbare melk, (hand)zeep, afwasmiddel en toiletpapier. U kunt de Voedselbank ook steunen met een donatie.

Intenties voor de livestreamvieringen
Wij nodigen u uit om, als u dat wil, uw gebedsintentie door te geven: dat kan heel veelkleurig zijn: de naam van een overledene, gebed uit dank, of gebed voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft.

Ook biddend willen wij ons zo met elkaar verbonden weten. Intenties kunnen tot en met de donderdag voor de viering worden doorgegeven, per voorkeur via een e-mail naar: Paulusgemeenschap.

Collecte
Het is mogelijk om online de collecte te betalen. U kunt naar eigen inzicht elk door u gewenst bedrag aan de collecte bijdragen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de eigen parochie.

Pastorale zorg
Wij begrijpen dat velen door de sluiting van de kerk eenzaam kunnen raken. We kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap.
Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets             06-81640069
Gérard Martens            06-47198072   en via e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga
Marie-José van Bolhuis 06-10852666

Hulpvraag – Hulpaanbod
Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad, mail naar de Paulusgemeenschap of stuur een briefje naar het bovengenoemde adres. Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen wij alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.

Bezinningsmaaltijd “Met Paulus aan Tafel”
Er is deze maand geen “Met Paulus aan Tafel”.

Pauluscentrum
Iedere dag bent u welkom in het online Pauluscentrum. Om de eerste keer te kunnen inloggen, dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulus Connect.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 31 mei 2020.

Voor de hervatting van de liturgie wachten we de richtlijnen van de regering en de Nederlandse bisschoppenconferentie af. Zodra hierover meer bekend, wordt u geïnformeerd.

Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.
Hier vindt u ook de negende Pastorale brief van de pastores van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het Gemeenschapsberaad.

Lincoln tuin 2

Kathedrale Koor voorlopig gered

Het Kathedrale Koor Utrecht heeft afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek Utrecht, zangers, ouders en andere particulieren ruim € 9000,- (per jaar) aan toezeggingen ontvangen om de komende vijf jaar een goede financiële basis te kunnen leggen onder de toekomst van het Koor. Daarmee heeft ook een katholiek Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 jaar toe te zeggen.

Op basis hiervan heeft het Koorbestuur kunnen besluiten dat de werving gestart kan worden voor een opvolger voor dirigent Gerard Beemster die vanwege pensionering eind 2020 gaat stoppen. We zijn opgetogen, dankbaar en onder de indruk van deze royale steun! We gaan met frisse energie – en ondanks de Corona-perikelen – nog even door met onze actie om particulieren te interesseren om met behulp van een fiscaal aantrekkelijke Periodieke Gift het KKU te ondersteunen. Met jaarlijks € 3.000,- extra is het mogelijk om ook te werken aan nieuwe initiatieven en plannen.

Juist nu is onze kwetsbare muziekcultuur het steunen waard. Meer info is te vinden op onze website.

PA_PaulusVoorjaar202003

Paulus Actueel – 3 mei 2020

Beste allemaal,

Ook de komende zondagen kunt u om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) via het YouTube-kanaal Pauluskerk Utrecht online een korte viering bijwonen. De link (en de teksten) worden u tijdig in een aparte mail gestuurd. Wie wil meedenken en -werken, is van harte uitgenodigd.
Na de uitzending is de Pauluskerk tussen 11.30 en 12.15 uur open voor het opsteken van een kaars, gebed en het schrijven van een intentie in het intentieboek. Denkt u aan de anderhalve meter afstand?

Rooster van voorgangers:
– Zondag 3 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Arnold Smeets en Myrthe Terranea.
– Zondag 10 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Peter Raedts en Werend Griffioen.
– Zondag 17 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Myriam Braakhuis en Mirjam van Noord.
– Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Gérard Martens en Myrthe Terranea

Daarnaast wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en de dagelijkse vieringen die online worden uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.

Intenties voor de livestreamvieringen
Wij nodigen u uit om, als u dat wil, uw gebedsintentie door te geven: dat kan heel veelkleurig zijn: de naam van een overledene, gebed uit dank, of gebed voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft.

Ook biddend willen wij ons zo met elkaar verbonden weten. Intenties kunnen tot en met de donderdag voor de viering worden doorgegeven, per voorkeur via een e-mail naar: Paulusgemeenschap.

Roepingenzondag
De Vierde Zondag van Pasen is Roepingenzondag. Er is een folder met het gebed om roepingen en een speciale website Roepingenzondag.

Collecte
Het is mogelijk om online de collecte te betalen. U kunt naar eigen inzicht elk door u gewenst bedrag aan de collecte bijdragen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de eigen parochie.

Pastorale zorg
Wij begrijpen dat velen door de sluiting van de kerk eenzaam kunnen raken. We kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap.
Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets                  06-81640069
Gérard Martens                06-47198072   en via e-mail: Gérard Martens
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Hulpvraag – Hulpaanbod
Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad, mail naar de Paulusgemeenschap of stuur een briefje naar het bovengenoemde adres. Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen wij alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.

Woord van dank van Jos Hettinga
Graag wil ik u/jullie hartelijk danken voor de vele wijzen waarop jullie meeleefden bij mijn onverwacht ziek-worden: Dank voor alle goede wensen, de lieve kaarten, de appjes, de bloemen, de kaarsen en de vele gebeden. Wat hartverwarmend om te merken dat we als Paulusgemeenschap elkaar zo nabij zijn. Misschien goed om in het kort even te vertellen wat er gebeurde: Zaterdag 18 april werd ik onverwacht onwel. Dankzij het voortvarende optreden van mijn kinderen stond al gauw de ambulance voor de deur en die heeft me in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Aanvankelijk was de angst natuurlijk dat het om Corona zou gaan. Dat was het gelukkig niet, maar een riskante longembolie. De hele zaterdag is er op de IC ‘gevochten’ voor mijn leven. Na aanvankelijk sombere geluiden is het zondag toch ten goede gekeerd. Gelukkig weet ik van die twee dagen helemaal niets. Maandag werd ik weer wakker op een verpleegafdeling. Sindsdien is het wonderbaarlijk snel de goede kant op gegaan. Sinds vrijdag 24 april ben ik weer thuis, met ondersteuning. Ik zal het een aantal weken rustig aan moeten doen, maar de verwachting is dat ik weer helemaal ‘de oude’ zal worden. Velen van jullie weten dat ik graag zing over ons ‘broze bestaan’ waarin wij mogen leven (GvL 608). Dat ons leven broos en kwetsbaar is, dat ervaren heel veel mensen juist deze tijd. Dat wij het leven niet in onze hand hebben, al menen wij dat vaak wel. Juist in alle kwetsbaarheid worden we ons weer bewust dat het leven ons gegeven is, en hoe kostbaar dat leven is. Ik ben dankbaar dat mij nieuwe ruimte van leven gegeven is. Ik ben onze geweldige gezondheidzorg dankbaar. Ik ben mijn naasten, mijn vrienden en jullie allen dankbaar dat ik me gedragen mag weten door deze verbondenheid en door de liefde van de Barmhartige.

Themamorgen en “Met Paulus aan Tafel”
Tot eind mei is er geen themamorgen. Ook “Met Paulus aan Tafel” is tot eind mei geannuleerd.

Pauluscentrum
Iedere dag bent u welkom in het online Pauluscentrum. Om de eerste keer te kunnen inloggen, dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulus Connect.

Cursus eucharistie ‘Verhef je hart’ op Radio Maria
Pastor Koos Smits is een vaste medewerker van Radio Maria Nederland. Hij is nu op de dinsdagmorgen 10.15 uur een serie uitzendingen gestart waarin steeds een hoofdstukje uit het boekje ‘Verhef je hart’ behandeld wordt. Het boekje bevat 15 preken van paus Franciscus over de eucharistie. Tot aan de corona-crisis werd het door de pastores van RK Utrecht gebruikt als handboek voor de drie “eucharistische” gespreksgroepen. Radio Maria is in heel Nederland (en de wereld) te beluisteren via: Radio Maria Nederland.

Bidden in tijden van beproeving – nieuw gebedenboekje voor coronatijd
Abten en abdissen, kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en protestanten, zij gaan ons voor in gebed en geven woorden om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd. Dit nèt verschenen gebedenboekje (64 pagina’s) is voor € 9, 95 te bestellen bij Adveniat/Reliboek.

 Dodenherdenking
De traditionele dodenherdenking op 4 mei aan het Willem de Zwijgerplantsoen zal dit jaar doorgaan, maar dan zónder publiek. Dit i.v.m. de Coronacrisis. Het bestuur van Tuindorps Belang zal op deze dag een kranslegging doen op een niet nader te benoemen tijdstip, om publiek te (ver)mijden.
U kunt dit jaar wél digitaal herdenken. Zie: Monument aan het Willem de Zwijgerplantsoen.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 17 mei 2020.

Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht. Hier vindt u ook de Zevende Pastorale brief van de pastores van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het niet op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het Gemeenschapsberaad.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-1024-c-90

Zondagsvieringen via YouTube en 1,5 m-ontmoeting

De Pauluskerk houdt via YouTube online zondagsvieringen om 11.00 uur, de laatste twee livestreams werden door zo’n 50 mensen gevolgd. Sinds afgelopen zondag biedt de Paulus ook de mogelijkheid aan om na afloop van de viering, tussen 11.30 – 12.12 uur, even langs te komen voor inloop, kaarsje opsteken en 1,5 m-ontmoeting.

dodenherdenking

4 mei 2020: herdenken én nadenken in verbondenheid

Al vele jaren komen wij op 4 mei in Lombok bijeen, op het plein voor de Antoniuskerk, om te herdenken: joden, christenen en moslims, in verbondenheid. Dit jaar kunnen wij daar niet fysiek samenkomen. Maar ook dit jaar herdenken wij samen, in verbondenheid. Ook al staan we daar niet op dat plein bij elkaar, lopen wij dit jaar niet in een stille tocht naar het verzetsmonumentje op het Jaffa-terrein, en praten we niet na afloop na bij de Assoenna-moskee in Majellapark. Maar in gedachten doen we dat allemaal ook dit jaar wél. In de afgelopen jaren voegden steeds meer mensen zich bij ons, onder wie vooral ook steeds meer jongeren, met een heel diverse achtergrond. Dit jaar kunnen we met nóg meer daar zijn, in gedachten. Dat is belangrijk, en dat is hartverwarmend.

Op de avond voorafgaand aan de dag waarop wij in ons land de bevrijding vieren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, herdenken we in de eerste plaats de Joden, Roma, Sinti, homoseksuelen, gehandicapten en anderen die door de nazi’s zonder enig mededogen moedwillig zijn vermoord; de verzetsmensen die hun nek durfden uit te steken voor anderen en dat met hun leven hebben moeten bekopen, de soldaten die ons geholpen hebben de nazi-terreur te beëindigen. Onder wie óók, en dat is lang niet bij iedereen bekend, Marokkanen, die voor óns hebben gevochten.

Ook herdenken we de slachtoffers in voormalig Nederlands Indië: slachtoffers van de Japanse bezetter, van de bersiap, én ook van oorlogsmisdaden door Nederlanders. Onschuldigen, vermorzeld in oorlogsgeweld.

Het herdenken dwingt ons ook tot nadenken. Realiseren we ons dat nog steeds onschuldigen slachtoffer worden van machtswellust, extremisme, onverdraagzaamheid? Dat ook nu onschuldigen sterven in vluchtelingenkampen, in zinloze oorlogen in landen als Jemen en Syrië. Dat wij als vrij land daaraan soms zelfs medeplichtig zijn, bijvoorbeeld door wapenleveranties. Dat ook nu minderheden als zondebok worden aangewezen en wreed worden vervolgd, denk aan de Oeigoeren in China en de Rohingya in Birma. Dat de wijze waarop we in ons eigen land omgaan met minderjarige vluchtelingen, nog net zo harteloos is als Joodse kinderen hebben ervaren die in de jaren ’30 dachten hier veilig te zullen zijn. Zonder enig mededogen werden zij van de ene tijdelijke plek naar de andere overgebracht, steeds opnieuw. Ook toen gebeurde dat…

We zien ook weer een toename van autoritaire regimes, van zeer riskante vormen van populisme, van complottheorieën. Juist nu wij als samenleving volledig ontwricht worden door het corona-virus, is het gevaar van dergelijke tendensen weer extra groot: velen menen daaraan houvast en zekerheid te kunnen ontlenen.

Laten wij gezamenlijk blijven herdenken, óók in dit jaar. Zo worden we ons bewust dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat we daar zelf invloed op  moeten blijven uitoefenen. Dat we niet de andere kant op kijken. Dat zijn wij verplicht aan al die slachtoffers die wij, samen met ieder die dit hoort of leest, op 4 mei 2020 in verbondenheid herdenken. Als wij ons daarvan bewust blijven, is ons herdenken niet vrijblijvend.

 

Brahim Ajaarouj, Yücel Aydemir, Joep Beliën, Mariska van Beusichem,

Josien Folbert, Jan Erik Grunveld, Yosé Höhne-Sparborth, Heleen Joosse, Gerrit-Jan Westerveld

(Antoniusgemeenschap, Assoenna-moskee, Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, Protestantse Wijkgemeente ‘De Wijkplaats’, Ulu-moskee)

Kathedraal

Online Eucharistieviering samen

Vanaf nu is het mogelijk om op zondag als gemeenschap een Eucharistieviering te bekijken en te vieren.
Door vanaf 10.25 in Chrome op onderstaande link te klikken kan je zowel de livestream van de mis zien als ook alle deelnemende parochianen. Als je zelf toestemming geeft tot toegang tot je camera en microfoon (klik op ‘allow’) dan zien en horen we jou ook! Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut, zal samen met priesterstudenten de zondagse Hoogmis verzorgen. De Eucharistieviering start om 10.30. Na afloop zet je thuis koffie en kunnen we virtueel nog wat napraten á la Bonifatiushuis. Welkom in onze virtuele kerk!

Klik zondag tussen 10.25 en 10.30 op deze link om deel te nemen aan de virtuele kerk.

een leven dat zin heeft

Virtuele boekbespreking

Met een groepje parochianen lezen we Een leven dat zin heeft van Nicky Gumbel. Dit makkelijk geschreven boekje gaat over Paulus die in de gevangenis zit maar desondanks de Filippenzen een boodschap geeft vol blijdschap, levenslust en hoop. Fijn om daar juist in Coronatijd samen over te discussiëren! We doen dit in Microsoft Teams. Om mee te kunnen doen heb je een link nodig.
Mail naar annemarievdh2@gmail.com voor deze link. De bijeenkomsten zijn van 19.30- 21.00 uur.
Als u het boekje niet heeft of niet kan krijgen, kunt u ook de brief van Paulus aan de Filippenzen ter voorbereiding lezen.
Woensdag 29 April (2: 19-30)
Woensdag 6 mei (3: 1-9)
Woensdag 13 mei (3: 10-21)
Woensdag 20 mei (4: 1-9)
Woensdag 27 mei (4: 10-23)
img-1.jpeg

In memoriam pater Bob Bodaar o.s.a.

In de vroege ochtend van 16 april jl. overleed pater Bob Bodaar o.s.a. in het augustijnenconvent te Eindhoven op 82-jarige leeftijd. Hij was onder andere oud-pastoor van onze Sint Augustinusparochie te Utrecht. Op de rouwbrief staat hij omschreven als ‘een goed, humorvol en inspirerend mens en deskundige bestuurder’.

In zijn periode in Utrecht besteedde pater Bob Bodaar veel aandacht aan de voorbereiding van zijn preken door exegetische studie. Daarnaast gaf hij zelf geloofscursussen en trok ook andere sprekers aan. Hij kon goed organiseren en had aandacht voor de mensen, ook in hun persoonlijke situatie. Zo hield hij jaarlijks een fietstocht als speurtocht waaraan veel parochianen meededen, als een manier om mensen bij elkaar te brengen.

Hij nam afscheid als pastoor toen hij werd gekozen als prior-provinciaal van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen. In die functie was hij betrokken bij de oprichting van de leerstoel Augustijnse Studie, met de benoeming van Paul van Geest als eerste leerstoelhouder. Marienhage werd onder zijn tijd als provinciaal verbouwd tot verpleeghuis.

Na die periode, in ruststand wonend in Utrecht, bleef hij zich bezighouden met teksten van en over Augustinus. Vanwege afnemende gezondheid verhuisde hij naar Eindhoven. Vanwege de Coronacrisis zal op dinsdag 21 april zijn uitvaart in stille plaatsvinden.

Moge pater Bob Bodaar rusten in vrede.

PA_Paulus_BloemenkruisPasen2020

Paulus Actueel – 19 april 2020

Beste allemaal,

Ook de komende zondagen kunt u om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) via het YouTube-kanaal Kijk Pauluskerk Utrecht online een korte viering bijwonen. De link (en de teksten) worden u tijdig in een aparte mail gestuurd. Wie wil meedenken en -werken, is van harte uitgenodigd.

Daarnaast wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en de dagelijkse vieringen die online worden uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.

Rooster van voorgangers:
– Zondag 19 april, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Bart Koet en Ingrid Klarenbeek
– Zondag 26 april, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Marie-José van Bolhuis en Maarten van Deventer
– Zondag 3 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Arnold Smeets en Myrthe Terranea.
– Zondag 10 mei, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Peter Raedts en Werend Griffioen.

Pastorale zorg
Wij begrijpen dat velen door de sluiting van de kerk eenzaam kunnen raken. We kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap.
Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets                 06-81640069
Gérard Martens               06-47198072   en via e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                     06-23590737
Marie-José van Bolhuis 06-10852666

Intenties voor de livestreamvieringen
Wij nodigen u uit om, als u dat wil, uw gebedsintentie door te geven: dat kan heel veelkleurig zijn: de naam van een overledene, gebed uit dank, of gebed voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft. Ook biddend willen wij ons zo met elkaar verbonden weten.

Hulpvraag – Hulpaanbod
Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad, mail naar de Paulusgemeenschap of stuur een briefje naar het bovengenoemde adres. Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen wij alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.

Pauluscentrum
Inmiddels hebben ruim 50 personen de weg naar het online Pauluscentrum gevonden. Hier bent u 24 uur per dag, 7 dagen per week welkom. Om de eerste keer te kunnen inloggen, dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulus Connect.

Themamorgen en “Met Paulus aan Tafel”
Tot eind mei is er geen themamorgen. Ook “Met Paulus aan Tafel” is tot eind mei geannuleerd.

Tussentijds
Donderdag 23 april, tussen 10.00 en 12.00 uur, kunnen de bezorgers het nieuwe nummer van Tussentijds halen.

Oproep
Enige tijd geleden werd in het archief van de Pauluskerk een document gevonden dat verband houdt met het huwelijk van het echtpaar De Graaf-Overeem. Zij trouwden 21 juni 1944 in de toenmalige Willem de Zwijgerkerk. De Kerkenraad van de Tuindorpkerk zou graag meer te weten willen komen over (familie van) dit echtpaar. Wie de Kerkenraad daarbij kan helpen, kan contact opnemen met Len Borgdorff, de scriba van de Tuindorpkerk.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 3 mei 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht. Hier vindt u ook de Pastorale brieven van de pastores van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het niet op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het Gemeenschapsberaad.

 

KerkTV Rafael

Kerk TV

Sinds de Goede Week heeft de Sint Rafaëlkerk Kerk TV.
U kunt op deze manier de vieringen via uw tablet of PC volgen.
Ga naar youtube.com en zoek naar Rafael, of ga naar de website van de kerk, www.sint-rafael.nl

In deze Goede Week hadden we het Heilig Triduüm, met Witte Donderdag Eucharistie, Goede Vrijdag    Kruisweg, Kruisverering en Ambroziaanse vespers. En op Paaszaterdag  de Paaswake.

Met onze Kerk TV zijn we dit jaar 2020 in digitaal-geestelijke communie met de Heer en met elkaar.
Er zal worden geprobeerd zoveel als mogelijk zondagse vieringen uit te zenden. U blijft op de hoogte door te kijken op de website van Sint Rafael.

 

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina
  
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl