Paulus Actueel – 17 januari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Alfred Sturkenboom, cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van de cantorij.
Zondag 31 januari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het 5e element.
Zondag 7 februari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) – Nieuws

Dinsdag 12 januari was het laatste overleg van het PGB met Arnold  Smeets en Jos Hettinga. Beiden zijn lang lid van het PGB geweest. Jos zelfs 8 jaar.
Dat ze het PGB hebben verlaten, wil beslist niet zeggen, dat ze ook de Paulus vaarwel zeggen. Arnold blijft zich met de gemeenschap verbonden voelen.
Jos overhandigde ons een uitgebreid A4-tje met alle werkzaamheden die hij deed en graag wil blijven voortzetten, zoals de bezinningsmaaltijden en het voorgaan op zondag.
Uiteraard juichen wij dit van harte toe.
Zodra het kan, willen wij beiden uitgebreid bedanken voor alles wat zij voor het PGB hebben betekend.
Voor nu zeggen wij: Arnold en Jos bedankt. Het ga jullie goed.

Door het vertrek van Arnold en Jos zijn er twee vacatures ontstaan. Op dit moment zijn wij in gesprek met een aantal belangstellenden. Wij houden u op de hoogte.

Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact op met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.

 

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

 

Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan

In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan.
De uitvoering van de trajecten wordt door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd.
Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen.
Er wordt rekening mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.

 

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan. Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 31 januari 2021.