Paulus Actueel – 13 december 2020 – update 17 december

 – UPDATE 17 december 2020 –

De vieringen van de Paulus gaan met ingang van 20 december online en zijn in de periode van de lockdown alleen via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
De uitzondering op de regel is de viering op kerstochtend. Voor kerstochtend dient u op de gebruikelijke wijze te reserveren (maximaal 30 plaatsen).

Vieringen komende tijd

Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 24 december, 18.30 uur – Kerstavond. Kerstviering voor kinderen vanaf 6 jaar m.m.v. het Kinderkoor bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Myriam Braakhuis.
Donderdag 24 december, 22.30 uur – Kerstavond. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorgangers Bart Koet en Jos Hettinga m.m.v. het PJK.
Vrijdag 25 december, 10.30 uur – Kerstmis. Eucharistieviering; reserveren verplicht, maximaal 30 personen. Voorganger Pastor Henk Oostendorp m.m.v. de cantorij.
Zondag 27 december, 10.30 uur – Feest van de Heilige Familie. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 31 december, 19.00 uur – Oudjaarsavond. Oudejaarsviering bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het PJK.
Zondag 3 januari 2021, 10.30 uur – Driekoningen. Woord- en Gebedsdienstbij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor.

U kunt alle vieringen bijwonen via PauluskerkOnline; hier vindt u destgewenst een Handleiding voor Paulus Online

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Kerstvieringen en viering Oudjaarsavond
Ook voor de vieringen van Kerstavond, Kerstmis en Oudjaarsavond geldt dat er per viering 30 plaatsen beschikbaar zijn. Voor de vieringen van 24 december (Kerstavond) en 25 december (Kerstmis) kunt u reserveren tot dinsdag 22 december. Voor de viering van 31 december (Oudjaarsavond) kunt u reserveren tot dinsdag 29 december.

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kunt uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen. Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)

In verband met het vertrek van Jos Hettinga (rond Kerstmis) en Arnold Smeets (medio januari 2021) zijn wij hard op zoek naar nieuwe leden. Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is, laat het ons weten.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.