PA_KaartTonPeters50JaarPriester20180520

50 jaar priesterfeest Ton Peters

Tijdens het hoogfeest van Pinksteren opende Ton Peters de viering met de woorden:“Dat ik in deze viering ook mag gedenken dat ik vijftig jaar geleden tot priester ben gewijd stemt mij tot dankbaarheiden geeft mij – en naar ik hoop: u allen – het vertrouwen dat Gods Geest werkzaam blijft in ieder van ons.”

Ton legde in de preek een verband tussen zijn wijding 50 jaar geleden en het Pinksterfeest:

“Op het eerste Pinksterfeest trokken de leerlingen uit om de Blijde Boodschap te verkondigen. Vandaag op ons Pinksterfeest worden wij uitgezonden om hetzelfde te doen.
Voor mij is het dan ook veelbetekenend dat ik vandaag – samen met u – mag vieren dat ik vijftig jaar geleden door kardinaal Alfrink tot priester ben gewijd en vervuld van Gods Geest op weg ben gegaan om samen met zovelen te zoeken naar wat het zeggen wil de weg van Jezus Christus te gaan, met Franciscus als richtingwijzer.
De weg van Jezus Christus dat is een weg van bevrijding en verlossing, van gerechtigheid en vrede voor iedereen, een weg om zichtbaar te maken dat onze wereld steeds meer Góds wereld wordt.
Dat is een gave en een opgave, waarvoor ik God innig dankbaar ben.”

Na afloop waren er bloemen voor Ton en voor iedereen iets lekkers bij de koffie.

 

PA_RidderOrdeOranjeNassau

Lintjesregen 2018: Derk Wessels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

St.Martinus, door Derk Wessels

Derk Wessels, lid van de Paulusgemeenschap, bouwde in de laatste 25 jaar grote bekendheid op als kunstenaar met zijn outsider art werken met beesten, bloemen en landschappen.

Sprong, door Derk Wessels

Vooral de lino’s zijn bekend en zeer geliefd. “Hij wil mensen ermee plezieren”, vertelde de burgemeester.
Hij werkt in Utrecht vanuit Ateliers Wijde Doelen van Reinaerde.
Zijn werk hangt onder meer in het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam.

In 2007 had hij een eigen expositie in het Centraal Museum in Utrecht. Zijn werk maakte veel indruk op de jury, evenals zijn sterke gevoel voor vorm en compositie. Derk Wessels wordt gezien als ambassadeur voor outsider art en een voorbeeld voor andere kunstenaars. Hij slaat met zijn kunstwerken en presentatie bruggen en is van grote waarde voor de integratie van gehandicapten in onze samenleving. “U bent een visitekaartje voor Nederland” stelde de burgemeester. Derk bedankte voor alle hulp die hij kreeg van Ateliers de Wijde Doelen.

Bron: Outsider Art Museum

 

PA_CaralitaVincenten

Caralita Vincenten 25 jaar kerkmusicus in de parochie

Op zondag 18 maart heeft Caralita Vincenten (1961) gevierd dat zij op 25 jaar geleden op 1 maart als kerkmusicus in dienst kwam van de Pauluskerk.

Caralita’s hele leven is muziek: al jong speelt ze accordeon en vanaf haar 15e orgel. Ze heeft talent en wordt organiste bij de Ludgerusparochie in haar geboortestad Dronten: 40 jaar ten dienste van de kerkmuziek. Er volgen Zeist (kerkcentrum De Klomp) en Utrecht (O.L.V. parochie Biltstraat, Nicolaas-Monica), om op 1 maart 1993 te starten in de oude Pauluskerk tussen de duiven. Die zomer verhuist ze mee naar het W. de Zwijgerplantsoen. Hier werkt ze mee aan de komst van een nieuw orgel gemaakt door Rene Nijsse. Sinds 1996 is ze de vaste dirigent van het dameskoor. Caralita is een vaste rots in de branding: actief in het liturgisch beraad, voorbereiding diensten van dameskoor en cantorij, vakantievieringen, en coördinatie voor alle musici.

Naast piano- en zangles geven, zingt ze zelf in het Utrechts Vocaal Ensemble, het Basilius College, en componeert ze kerkmuziek. Haar ‘Ave Maria’ en ‘Zal er ooit een dag van vrede’ zijn uitgegeven bij Gooi en Sticht in het blad Continuo.

De woord- en gebedsdienst van 18 maart is verzorgd door het dameskoor, versterkt met diverse zangers en zangeressen. Voor deze gelegenheid heeft Caralita een nieuwe compositie gemaakt op de Latijnse tekst ‘ubi caritas et amor’. Ze geniet als het koor haar gecomponeerde oplossende dissonanten goed ten gehore brengt en alle aanwezigen meezingen.


Na afloop van de viering is Caralita door de locatieraad in het zonnetje gezet met overhandiging van een kerkkaars met afbeelding van het orgel en “orgelpunt”. Door de koren wordt een jubileum-lied ten gehore gebracht, en zijn er felicitaties met bloemen, cadeautjes . Het gezellig zamen-zijn wordt afgerond met een hapje en een drankje.

Kortom: geheel in lijn met Caralita’s levensmoto: Music and love is all you need!

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl