OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Paulus Actueel – archief apr-jun 2023

Bent u op zoek naar een oude Paulus Actueel?
Hieronder vind u een opsomming van de Paulus Actueel die verschenen zijn in het 2e kwartaal van 2023:

PaulusActueel 164 – extra editie 5 april 2023 de flyer Leerhuis ‘Jezus als vragensteller’ en de Paasgroet van de Aartbisschop.
PaulusActueel 165 – 14 april 2023 en de flyer ontmoetingsdagen
PaulusActueel 166 – 28 april 2023 en de flyer Europadag
PaulusActueel 167 – 12 mei 2023; let op: omstandigheden is de laatste leerhuisavond verschoven van 16 mei naar 6 juni.
PaulusActueel 168 – 26 mei 2023

PA_Jezus als Leraar

Leerhuis ‘Jezus als vragensteller’

Tegenwoordig is het Socratisch gesprek in. Socrates, de Griekse filosoof naar wie deze gespreksvorm is vernoemd, onderwees zijn leerlingen door vragen te stellen.
Minder bekend is dat ook Jezus een vragensteller was. In sommige Bijbelpassages bestaat zijn optreden voornamelijk uit het stellen van vragen.
Wist je trouwens dat het hele Nieuwe Testament voor 15% uit vragen bestaat?

Piet Jan Rebel van de Tuindorpkerk en Bart Koet van de Pauluskerk organiseren samen een aantal leerhuisavonden over Jezus als leraar. Bart Koet is emeritus professor Nieuwe Testament en Vroegchristelijke literatuur. Hij publiceerde veel over de pedagogie van het Nieuw Testament, over Jezus als vragensteller.

Op de leerhuisavonden in dit voorjaar zal het gaan over Jezus als leraar in het Evangelie van Marcus en volgend jaar zal het gaan over Jezus als leraar in het Evangelie van Lukas.
Het leerhuis is allereerst opgezet voor geïnteresseerden die op een of andere manier zelf iets hebben met het onderwijs, maar staat open voor iedereen die wil leren en vragen heeft en zal dan in Jezus een boeiende leraar ontmoeten, waardoor begrijpelijk wordt hoe het christendom aantrekkelijk kan zijn
.

Er wordt specifiek ingegaan op een onderwerp wat heel weinig aandacht gekregen heeft in de verschillende christelijke tradities: Jezus geschetst als een interessante pedagoog.
Je zou zijn methode de methode KIND kunnen noemen en wel omdat zijn methode is:

 • Kindgericht (een kind mag in het midden staan; zie Marcus 10:13-16)
 • Inspirerend (verhalen vertellend)
 • Niet negatief (Jezus zegent)
 • Doelgericht (Jezus geeft een samenvatting van de wet; zie Marcus 12:28-34) 

De avonden zijn interessant zijn voor mensen uit het onderwijs (een aantal mensen uit het onderwijs heeft al belangstelling getoond), maar alle belangstellenden zijn welkom.
Vanwege het karakter van een leerhuisavond zal de groep niet groter kunnen zijn dan zo’n twintig deelnemers.

Het gaat om 4 avonden: 18 april, 25 april, 9 mei en 6 juni 2023 (dit laatste in tegenstelling tot eerdere berichten)
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de eerste avond zal zijn in de Blauwe zaal in de Tuindorpkerk
De begeleiders zijn ds. Piet Jan Rebel en de Bijbelwetenschapper Bart Koet.

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar  Piet Jan Rebel (p.j.rebel@hetnet.nl) of Bart Koet (B.J.Koet@tilburguniversity.edu).

 

palmpaas-breed

Versieren Palmpaasstokken

Zondag 2 april is het Palmzondag. Vrijdag 31 maart gaan we daarom met de kinderen palmpasenstokken versieren.
Ze kunnen de versierde stok op zondag dan meenemen naar de kerk.

Net als vorig jaar willen we na de viering een paar stokken aanbieden bij de Voorveldse hof.

We beginnen om 17.00 in het zaaltje naast de Pauluskerk met versieren en sluiten de activiteit af met frietjes!
We zijn om 18.30 uur klaar. De kinderen van het kinderkoor kunnen dan met gevulde magen naar de koorrepetitie.

Wil je meedoen, geef je dan vóór 27 maart op, via jong@katholiekutrecht.nl ; dit ivm met de boodschappen.
Vanuit de kerk wordt alles om de stokken te kunnen versieren geregeld en ook voor het eten wordt gezorgd.
Zelf meenemen: een houten kruis van ca. 50 – 80 cm.
Je kunt dit maken door twee stokken aan elkaar te binden of even langs de bouwmarkt te gaan en twee latjes te kopen, die je aan elkaar vast timmert.
Van harte welkom en hopelijk tot ziens op 31 maart!

 

Een palmpasenstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpasenstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of bejaarden.

De betekenis van de versiering:
– Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk)
– Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)
– De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)
– Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)
– De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag)

PA_TonPeters_ofm_breed

Pater Ton Peters overleden

Ton Peters is afgelopen zaterdag 25 februari 2023 overleden in de leeftijd van 81 jaar.
Niet iedereen van u zal hem kennen, maar velen wel: Ton Peters was vele jaren als priester-voorganger verbonden aan de Pauluskerk.
Hij heeft in twee periodes een warm en menselijk gezicht laten zien waarmee hij vele harten heeft veroverd.
Daarbij is hij, in een combinatie van vrijzinnigheid en hoog liturgische gedachten, van invloed geweest op de wijzen waarop we, ook nu nog, in de Pauluskerk onze vieringen vormgeven.
Op zich geheel passend bij zijn vooruitstrevendheid van een al in de jaren ’90 zéér computervaardige Franciscaan.
In dankbaarheid vragen we uw gebed voor hem en voor de Franciscaner gemeenschap.
Zondag aanstaande, 5 maart 2023, zullen we Ton in de viering kort gedenken.
PA_Groenekerk_plaatje1

Bjeno Vlot vertelt en zingt over christelijke klimaatactie

Waarom is actievoeren voor beter klimaatbeleid zo belangrijk?
En hoe verbind je dat met je geloof?

Op zondag 5 maart komt Bjeno Vlot, klimaatactivist bij Christian Climate Action, na de viering zijn verhaal met ons delen; dit combineert hij met muziek.
Blijf dus op 5 maart wat langer om dit mee te maken!
Na Bjeno’s verhaal is er alle ruimte voor vragen en na afloop is er soep. Neem zelf wat te eten mee om samen te kunnen lunchen.

Tijdens de lunch gaan we met elkaar in gesprek over hoe we onszelf willen uitdagen om duurzamer te leven. Wie gaat de uitdaging aan en doet mee met de “duurzame challenge” in deze Veertigdagentijd?

Voor de kinderen is er een kinderprogramma: samen een stripverhaal maken over een klimaatheld.

Qua tijdsplanning ziet het er ongeveer zo uit:
12.00 uur: Verhaal & muziek over christelijke klimaatactie door Bjeno Vlot
12.30 uur: Ruimte voor vragen en gesprek met Bjeno
13.00 uur: Soep en lunch (zelf eten meenemen) met gesprek over jouw duurzame challenge in de Veertigdagentijd

We hopen jullie op 5 maart te zien!

Dit programma wordt georganiseerd door de groene werkgroep van de Pauluskerk: Marie-José, Beatrijs, Rik en Myriam

Baretembleem-aalmoezenier

Lezing door twee leger-aalmoezeniers

Er wordt wel eens gezegd dat de sociale leer van de kerk het best bewaarde geheim van de katholieke kerk is. Dat er namens de kerk op veel plaatsen in de maatschappij gewerkt en geleerd wordt, krijgt ook niet alle aandacht die het verdient.

In de Paulus ontstaat een traditie van na de dienst in de ochtend af en toe een samenkomst te houden waarin kennis gemaakt kan worden met een theologisch of pastoraal interessant thema.

Op zondag 5 februari om 12.00 uur is het weer zo ver.
Na de viering wordt er een lezing gehouden door twee leger-aalmoezeniers: Briene de Regt, die kortgeleden afstudeerde en drs Pieter Visschers, een veelzijdig theoloog, die na een aantal jaren werken bij de omroep, eerst justitiepastor werd en nu al lange tijd leger-aalmoezenier is.

Iedereen is van harte welkom!
Het bijzondere werk en de inspirerende persoonlijkheden van de sprekers staat er garant voor dat het een boeiende lezing wordt.

                                                 

Briene van Herpen                                                                                       Pieter Visschers
Aalmoezenier Koninklijke Militaire School    Aalmoezenier Koninklijke Militaire School (foto: Arie Kievit, Nederlands Dagblad)
* Uitgelichte foto: het baret-embleem van de aalmoezenier (Bron: Wiki-pedia)
taize-vierkant

Voortzetting van de Taizévieringen

Al bijna een jaar vindt de maandelijkse Taizéviering van de Martinusparochie in onze kerk plaats.
Daarvoor was dat in de Johannes-Bernarduskerk. Van oudsher altijd op zaterdagavond.

De Taizéviering, ook wel Taizégebed genoemd, is gebaseerd op verstilling in een meditatieve sfeer. De Taizégebeden op zaterdagavond trekken op dit moment een vaste groep bezoekers en iedere
maand ook weer wat andere mensen die zo nu en dan komen.

Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en hebben we een punt bereikt waarop we, als
Pauluskerk, in staat denken te zijn deze vieringen voor een grotere groep mensen te kunnen
aanbieden waarbij we vooral ook aan u denken. Een paar veranderingen gaan daarbij helpen.
Download de bijlage waarin alles op een rij is gezet.

Tuindorp PKN

Oecumenische viering samen met de Tuindorpkerk

Na twee jaar is het weer mogelijk dat de Pauluskerk en de Tuindorpkerk weer samen in een oecumenische viering van woord en gebed bijeenkomen.
Dit vindt plaats op zondag 13 november 2022.
De Paulus is dan te gast in de Tuindorpkerk en de viering begint om 10.00 uur.
Er is dus géén viering in de Pauluskerk!

Voorgangers:
Piet-Jan Rebel
Marie José van Bolhuis

Koor: Paulus Jongeren Koor

 

PA_dirigent_gezocht

Vacature Dirigent – kerkmusicus

De Pauluskerk in Utrecht, Tuindorp (onderdeel van de St. Martinusparochie) zoekt een musicus voor de volgende werkzaamheden:

 • Wekelijkse repetitie met de Cantorij
 • Maandelijkse deelname als dirigent aan de viering die de Cantorij verzorgt
 • Maandelijkse deelname aan de voorbereiding van die viering
 • Maandelijkse deelname aan het Liturgisch Beraad
 • Samenstellen van cantorvieringen voor de zomerperiode
 • Zo mogelijk zo nu en dan orgelbespeling 

In totaal 11 tot 13 uur per maand gedurende tien maanden per jaar op declaratiebasis.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • op overtuigende wijze leiding kan geven aan een meerstemmig gemengd koor;
 • affiniteit heeft met de hedendaagse liturgie en vernieuwende vormen daarvan;
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • kennis heeft van stempedagogiek;
 • op een inspirerende en enthousiaste wijze muzikaal kan leiden;
 • zich betrokken gaat voelen bij het muzikale proces van de Pauluskerk als geheel.

Ook kandidaat dirigenten (af)studerend aan een conservatorium worden uitgenodigd om te reageren.

Wat bieden wij:

 • Een goede werksfeer in een modern georiënteerde katholiek kerk met meerdere koren en veel inbreng en deelname van vrijwilligers.
 • Inspirerende samenwerking met andere musici in onze pool.
 • Honorering volgens de tabel voor kerkmusici van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging.

Voor informatie en sollicitatie: mail naar paulus@katholiekutrecht.nl

Klik hier om vacature te downloaden

Deze vacature is ook gepubliceerd op https://dirigentenbemiddeling.nu/vacature/rk-pauluskerk-utrecht-utrecht-vast-dirigent-kerkmusicus/

PA_VoedselbankLogoUtrecht

St Maarten: inzameling voor de voedselbank Overvecht

Op Sint Maarten, vrijdag 11 november, wordt er ism de wijkvereniging Tuindorps Belang weer een inzameling gehouden voor de voedselbank.

De PAULUSKERK is die dag open van 18.00 -19.30 uur.

We nodigen jullie uit om juist op deze dag van samen delen, onze medemensen te ondersteunen.

Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19

PA_Groenekerk_plaatje1

Op weg naar een groene Pauluskerk

Een tipje van de groene sluier

Op zondag 2 oktober was tijdens de viering met het kinderkoor de aftrap. Heel passend voor een dienst waar Fransiscus van Assisi centraal stond.

De Pauluskerk wil een groene kerk worden, maar we beginnen niet met het zo snel mogelijk verkrijgen van een label groene kerk. We beginnen onderop en stapje voor stapje, het liefst met de hele gemeenschap. Samen nadenken hoe het duurzamer kan, in ons eigen leven en in het bijzonder als kerkgemeenschap. Het is de bedoeling dat we met elkaar kleine acties, bezinningsmomentjes, en tipjes van de groene sluier delen.

Het groene boek komt in de kerk, hier delen we de tips en vragen en iedere maand wordt er iets uitgelicht.
Niks is dwingend, niks ligt vast, veel is bespreekbaar, laten we dat samen doen: in gesprek komen en dan onze woorden in daden omzetten.
En natuurlijk zoeken we tochtgenoten in de Tuindorpkerk en in de Martinusparochie, maar we willen klein beginnen, net als we al tijdens de viering zongen:

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,
maar klein zijn de voeten,
die gaan waar geen wegen gaan,
overal heen.

Tip 1

Gebruik zoekmachine Ecosia in plaats van Google. De winst van dit bedrijf gaat niet naar aandeelhouders, maar er worden bomen van geplant. Volgens hun website zijn er al meer dan 35 miljoen bomen uit naam van Ecosia-gebruikers geplant.

 

namens de werkgroep:
Beatrijs Koet
Myriam Braakhuis
Marie-Jose van Bolhuis

plaatjes en logo:
https://www.groenekerken.nl/ 

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur  Dominicus – wereldwake
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur
19.00 uur
Catharina
Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Woensdag & Vrijdag: 09.00 – 12.00 uurDinsdag en Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl