Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 17 januari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Alfred Sturkenboom, cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van de cantorij.
Zondag 31 januari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het 5e element.
Zondag 7 februari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) – Nieuws

Dinsdag 12 januari was het laatste overleg van het PGB met Arnold  Smeets en Jos Hettinga. Beiden zijn lang lid van het PGB geweest. Jos zelfs 8 jaar.
Dat ze het PGB hebben verlaten, wil beslist niet zeggen, dat ze ook de Paulus vaarwel zeggen. Arnold blijft zich met de gemeenschap verbonden voelen.
Jos overhandigde ons een uitgebreid A4-tje met alle werkzaamheden die hij deed en graag wil blijven voortzetten, zoals de bezinningsmaaltijden en het voorgaan op zondag.
Uiteraard juichen wij dit van harte toe.
Zodra het kan, willen wij beiden uitgebreid bedanken voor alles wat zij voor het PGB hebben betekend.
Voor nu zeggen wij: Arnold en Jos bedankt. Het ga jullie goed.

Door het vertrek van Arnold en Jos zijn er twee vacatures ontstaan. Op dit moment zijn wij in gesprek met een aantal belangstellenden. Wij houden u op de hoogte.

Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact op met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.

 

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

 

Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan

In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan.
De uitvoering van de trajecten wordt door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd.
Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen.
Er wordt rekening mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.

 

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan. Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 31 januari 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 3 januari 2021

Vieringen komende tijd

D vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 03 januari, 10.30 uur – DriekoningenWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het kinderkoor.
Zondag 10 januari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.
Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. de cantorij.

 

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl
Frans Snijders                                                         e-mail: paulus@katholiekutrecht.nl

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk jammer genoeg tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan.
Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tussentijds

Vanaf a.s. donderdag kunt u het dubbelnummer, januari en fenruari, van Tussentijds weer tegemoet zien.

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 17 januari 2021.

2020 was een raar jaar met alle beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht.

Dankzij de medewerking van u en onze vrijwilligers zijn wij erin geslaagd er toch een waardevol jaar van te maken. Zondag 3 januari start een nieuw jaar.
Samen met u hopen wij, dat dit jaar voor ons als Paulusgemeenschap net zo waardevol mag zijn.

Een zalig nieuwjaar.

Het Paulus Gemeenschapsberaad

PA_PaulusInDeWinter

Paulus Actueel 22 december 2020 – Viering Kerstmorgen

– UPDATE 22 december 2020 –

Met enige regelmaat heeft het PGB in de loop van gisteren contact met elkaar gehad over de viering op eerste kerstdag. Hierbij is ook overleg geweest met pastor Oostendorp.

Uiteindelijk hebben wij besloten om, gezien de huidige berichten rond de verspreiding van het Coronavirus, op eerste kerstdag de kerk gesloten te houden. Om die reden hebben wij ook de mogelijkheid tot reserveren stopgezet.

De Eucharistieviering gaat uiteraard wel door, zoals deze is voorbereid, maar u kunt de viering dus alleen bijwonen via de link: http://online.paulusconnect.nl.

Wij begrijpen, dat dit bericht voor wie al voor de viering van eerste kerstdag had gereserveerd en voor wie nog van plan was om te reserveren een teleurstelling zal zijn. Wie al geserveerd had, krijgt daarom ook nog persoonlijk bericht. Volledigheidshalve vind u hier de handleiding voor Paulus Online.

Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat Kerstmis 2020 ook voor onze Paulusgemeenschap een Zalig Kerstfeest wordt.

Met vriendelijke groet,

Het Paulus Gemeenschapsberaad,

Marie-José van Bolhuis
Willem Goemans
Jos Hettinga
Gérard Martens
Arnold Smeets
Frans Snijders

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 13 december 2020 – update 17 december

 – UPDATE 17 december 2020 –

De vieringen van de Paulus gaan met ingang van 20 december online en zijn in de periode van de lockdown alleen via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
De uitzondering op de regel is de viering op kerstochtend. Voor kerstochtend dient u op de gebruikelijke wijze te reserveren (maximaal 30 plaatsen).

Vieringen komende tijd

Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 24 december, 18.30 uur – Kerstavond. Kerstviering voor kinderen vanaf 6 jaar m.m.v. het Kinderkoor bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Myriam Braakhuis.
Donderdag 24 december, 22.30 uur – Kerstavond. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorgangers Bart Koet en Jos Hettinga m.m.v. het PJK.
Vrijdag 25 december, 10.30 uur – Kerstmis. Eucharistieviering; reserveren verplicht, maximaal 30 personen. Voorganger Pastor Henk Oostendorp m.m.v. de cantorij.
Zondag 27 december, 10.30 uur – Feest van de Heilige Familie. Woord- en Gebedsdienst bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het dameskoor.
Donderdag 31 december, 19.00 uur – Oudjaarsavond. Oudejaarsviering bij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het PJK.
Zondag 3 januari 2021, 10.30 uur – Driekoningen. Woord- en Gebedsdienstbij te wonen via http://online.paulusconnect.nl. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor.

U kunt alle vieringen bijwonen via PauluskerkOnline; hier vindt u destgewenst een Handleiding voor Paulus Online

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Kerstvieringen en viering Oudjaarsavond
Ook voor de vieringen van Kerstavond, Kerstmis en Oudjaarsavond geldt dat er per viering 30 plaatsen beschikbaar zijn. Voor de vieringen van 24 december (Kerstavond) en 25 december (Kerstmis) kunt u reserveren tot dinsdag 22 december. Voor de viering van 31 december (Oudjaarsavond) kunt u reserveren tot dinsdag 29 december.

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kunt uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen. Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)

In verband met het vertrek van Jos Hettinga (rond Kerstmis) en Arnold Smeets (medio januari 2021) zijn wij hard op zoek naar nieuwe leden. Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is, laat het ons weten.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 29 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 29 november, 10.30 uur – 1e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het 5e Element.
Zondag 6 december, 10.30 uur – 2e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 13 december, 10.30 uur – 3e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 20 december, 10.30 uur – 4e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het dameskoor.

 

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte

Gedurende de Advent zijn er twee collectes. Er wordt gecollecteerd voor de eigen parochie; uw bijdrage aan deze collecte kunt u storten in de koperen aker, of overmaken via eigen parochie. De tweede collecte is bestemd voor de Adventsactie; hiervoor kunt u de collectezakjes gebruiken die achter in de kerk liggen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Adventsactie

‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto Delen smaakt naar meer. Katholiek Utrecht kiest voor het project in Nicaragua waar ondanks stijgende welvaart nog altijd 70% van de bevolking in armoede leeft en veel kinderen lijden aan ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het project wil met uw bijdrage 144 gezinnen leren hun moestuinen duurzaam te bewerken en hoopt zo de cirkel van armoede te doorbreken. Meer informatie vindt u op de website van de Adventsactie. Achter in de kerk liggen aparte collectezakjes waarin u uw bijdrage kunt geven. Het collectezakje kunt u in de koperen aker deponeren. Katholiek Utrecht startte de actie met een talkshow vanuit de Rafaelkerk. Deze kunt u terugkijken op Rafaelkerk. De avond werd afgesloten met een “optreden” van de Overvechtse rapper Jermain Bridgewater met het lied Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit “Ik ben, omdat wij zijn”, of “Menselijkheid tegenover anderen”. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “Het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Adventsvespers

Op de woensdagen in de Advent verzorgen Mirjam van Noord, Tobias Kruit, David Vos en Tim de Vries een Adventsvesper. Deze zijn vooraf opgenomen en worden elke woensdag om 19.30 uur uitgezonden via PauluskerkOnline. De teksten van de vespers krijgt u in een aparte mail gestuurd.

Gluren bij de Buren

De Tuindorpkerk verzorgt in de Advent vier vespers. Deze vespers worden gehouden op woensdag 2, dinsdag 8 en woensdag 16 en 23 december en beginnen om 19.30 uur. U kunt bij deze vespers aanwezig zijn (aanmelding vooraf is niet nodig), maar u kunt ze ook bijwonen via Tuindorpkerk. Zaterdag 12 en zaterdag 19 december organiseert de Tuindorpkerk een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. U kun uw bijdrage tussen 10.00 en 12.00 uur aan de voorkant van de Tuindorpkerk inleveren.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen er woensdagavond (Sint Maarten) zijn geweest. De 4 PJK-ers hebben keihard gewerkt om in te pakken, maar ook werd er veel in tassen gebracht. Uiteindelijk zijn er 6 grote auto’s volledig vol naar de voedselbank gebracht.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 15 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 15 november, 10:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastor Hans Boogers m.m.v. het Dameskoor.
Zondag 22 november, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. de Cantorij.
Zondag 29 november, 10.30 uur – 1e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het 5e Element.
Zondag 6 december, 10.30 uur – 2e Advent. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. het Kinderkoor.

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Paulus online
De PauluskerkOnline (live) uitzendingen zijn mogelijk gemaakt door inzet van een aantal bevlogen vrijwilligers, betrokkenheid van de projectgroep en een schenking van de Stichting Vrienden van de Paulus (SVP). De stichting heeft dit graag mogelijk gemaakt, omdat zij het belangrijk vindt met elkaar te blijven verbinden, vooral in deze tijden van beperkingen. Zodat eenieder die in deze tijd niet naar de Kerk kan of wil komen, toch via de digitale uitzendingen kan meevieren en wij ook zo als gemeenschap verbonden blijven. Steun svp de SVP via bankrek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Collecte
Sinds afgelopen zondag is het weer mogelijk om contant aan de collecte bij te dragen. U kunt uw bijdrage storten in de koperen aker achter in de kerk. De collecte van zondag 15 november is bestemd voor de Willibrordvereniging. Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, protestanten en katholieken. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november, maar omdat wij 8 november Martinusdag vierden, is in ieder geval de collecte van Willibrordzondag verplaatst naar zondag 15 november. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Adventsactie

Op donderdag 26 november is de aftrap van de Adventsactie.
‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto ‘Delen smaakt naar meer’. Bent u nieuwsgierig hoe u zelf kunt bijdragen dat alle mensen in 2030 genoeg duurzaam geproduceerde voeding hebben? Kom dan op 26 november om 20.00 uur naar de Rafaelkerk. Als u hierbij aanwezig wil zijn, moet u reserveren. Meer informatie hierover volgt in de PaulusActueel van zondag 15 november. U kunt deze avond ook online bijwonen via Rafaelkerk. Meer informatie over het project van deze Adventsactie leest u in ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’ en het novembernummer van Tussentijds.

Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020:
Diaconale presentie in coronatijd

 

Judith van Noord

Een week geleden is Judith van Noord (lid van onze parochie en zanger bij het jongerenkoor) vertrokken naar Lesbos om daar als vrijwilliger te helpen in de vluchtelingenkampen. Vóór haar vertrek heeft ze bijna € 3000,00 ingezameld, met hulp van veel mensen uit onze parochie. Wij wensen haar veel succes en hopen haar weer in Utrecht te zien als de lockdown in Griekenland voorbij is. Ze kunnen Judiths hulp op Lesbos gelukkig goed gebruiken! Wilt u de stichting waar Judith mee op pad is financieel steunen? Dat kan door geld over te maken naar NL85 TRIO 0391 0737 96 t.n.v. Because We Carry. Meer informatie vindt u op Because We Carry.

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)

Tussen Kerstmis 2020 en Pasen 2021 nemen drie leden van het PGB afscheid. Dit zijn: Jos Hettinga (rond Kerstmis), Arnold Smeets (medio januari 2021) en Frans Snijders (rond Pasen 2021). U begrijpt dus dat wij hard op zoek zijn naar nieuwe leden. Bent u, of kent u, iemand die hiervoor geschikt is, laat het ons weten.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u tussen 10.15 en 11.30 uur houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Er is vooral behoefte aan witte rijst, pasta, pastasaus, suiker, pindakaas en jam. De basis voor een maaltijd, maar ook voor een lekkere boterham. De inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen er woensdagavond (Sint Maarten) zijn geweest. De 4 PJK-ers hebben keihard gewerkt om in te pakken, maar ook werd er veel in tassen gebracht. Uiteindelijk zijn er 6 grote auto’s volledig vol naar de voedselbank gebracht.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 29 november 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Bezinningsmaaltijd augustus 2018

Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020 voor “Met Paulus aan tafel”

Bezinningsmaaltijd Tuindorp “Met Paulus aan tafel” wint Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020: Diaconale presentie in coronatijd 
Sinds een aantal jaren is er vanuit de kerken een stimuleringsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein die opvallen door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken: de Mantel van Sint-Maarten. Verschillende geloofsgemeenschappen trekken hierin met elkaar op om diaconale initiatieven te bekijken en in het zonnetje te zetten.

Vanwege de corona-situatie was het dit jaar niet mogelijk de prijs tijdens een bijeenkomst uit te reiken. Tegelijkertijd geeft een maatschappij met contactbeperkende maatregelen juist aanleiding om initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare mensen te verzamelen en de prijs wél uit te reiken. Daarom was er dit jaar een online Mantel-uitreiking, zodat er ook nu een zonnetje kon schijnen op initiatieven waarbij mensen tijd, handen of middelen geven om er te zijn voor anderen.

Bezinningsmaaltijd november 2019

In de geest van Sint-Maarten heeft de jury dit jaar het prijzengeld verdeeld over verschillende waardevolle initiatieven. Ook de Bezinningsmaaltijd Tuindorp – Met Paulus aan tafel was genomineerd. En de jury heeft besloten ons een geldbedrag van € 500 toe te kennen.

Al 8 jaar zijn in de Pauluskerk maandelijks bezinningsmaaltijden (een maaltijd voorafgegaan door een half uur ‘bezinning’). In de coronatijd konden die natuurlijk niet doorgaan. Toch kregen alle meer dan 40 deelnemers maandelijks een schrijven van de organisatoren thuis met bemoedigende woorden en enkele teksten ter overweging. Zo werd de band vastgehouden.

Bezinningsmaaltijd in corona-tijd

De derde donderdag van oktober 2020 werd bij ieder deelnemer in de brievenbus een dikke envelop bezorgd met daarin een bezinningsboekje en een zeer smakelijke toevoeging, erg persoonlijk, chocola met de eigen naam erop. Mensen voelden zich gekend in deze voor velen moeilijke tijd.

Alle ingezonden initiatieven zijn op www.mantelvansintmaarten.nl in woord en beeld verzameld. Zo kunt u ook zien wat anderen hebben gedaan om handen en hart uit te reiken naar diegene die dit nodig hadden.
Wij wensen u ook in de toekomst veel kracht en creativiteit!

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 1 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis, Tobias Kruit (zang) en Maarten Teuben (piano).
Zondag 8 november, 10:30 uur: Martinusdag. Zondag Anders. Voorgangers uit de gemeenschap m.m.v. het PJK.
Zondag 15 november, 10:30 uur. Eucharistieviering. Voorgangers Pastor Hans Boogers m.m.v. het Dameskoor.

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Paulus online
De PauluskerkOnline (live) uitzendingen zijn mogelijk gemaakt door inzet van een aantal bevlogen vrijwilligers, betrokkenheid van de projectgroep en een schenking van de Stichting Vrienden van de Paulus (SVP). De stichting heeft dit graag mogelijk gemaakt, omdat zij het belangrijk vindt met elkaar te blijven verbinden, vooral in deze tijden van beperkingen. Zodat eenieder die in deze tijd niet naar de Kerk kan of wil komen, toch via de digitale uitzendingen kan meevieren en wij ook zo als gemeenschap verbonden blijven. Steun svp de SVP via bankrek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Bijzondere momenten in de komende tijd

Allerheiligen
Zondag 1 november Heiligen en Helden. Voor deze viering op Allerheiligen nodigen we groot en klein uit om een eigen held of heilige mee te nemen. Wie is jouw of uw held? Kan je, of u, er ook wat over vertellen in het gesprek over Heiligen en Helden?

Allerzielen
De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Anders dan in Tussentijds is vermeld, is er om 19.30 uur een korte viering. Tijdens deze viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Om deze viering bij te wonen, dient u, net als op zondag, te reserveren. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Martinusdag 2020 – apart en verbonden, zondag 8 november
Martinusdag 2020 wordt anders dan we de afgelopen jaren gewend waren. Het gebruik was gegroeid om zoveel mogelijk te verzamelen in één kerk om elkaar als parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen te ontmoeten en samen te vieren. Dit jaar houden zijn alle kerken juist open om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te kunnen vieren. Al komen we dan per geloofsgemeenschap apart bij elkaar, we zoeken de verbondenheid door in alle vieringen een aantal dezelfde teksten te gebruiken en ‘in de geest’ samen te zijn. De gebeden en suggesties zijn en worden door het pastoraal team en parochiebestuur aan de geloofsgemeenschappen aangereikt.

Kledinginzameling – Deel ook uw mantel, zondag 8 november
Met hulp van de jongeren die hun vormsel ontvangen, zetten we op Martinusdag 2020 een kledinginzameling op. We steunen de daklozen opvang van het Leger des Heils. Deze opvang heeft vooral behoefte aan mannenkleding: (warme) jassen, truien, sjaals, sokken, handschoenen en schoenen. Andere kleding die u kunt missen is welkom voor de diverse kledingbanken in onze stad. Breng op zondag 8 november de kleding die u wilt schenken bij de kerk. Daar zijn Phine Goemans en Benjamin Fanoy aanwezig die uw pakket aannemen en zorgen dat het bij de hulporganisaties terecht komt. We gaan ervan uit dat de kleding schoon is en hanteerbaar ingepakt. Graag met aanduiding van de soort kleding: heren-dames-kinder). U kunt uw pakket afgeven vanaf een half uur vóór tot een kwartier na de viering.

Woensdag 11 november : Inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht
Ook dit jaar organiseren de Pauluskerk, TuindorpsBelang en de drie basisscholen in Tuindorp een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. Het gaat hierbij vooral om houdbare producten. De Pauluskerk is woensdag 11 november voor de inzameling geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Voor het inpakken van de producten zoeken wij nog grote dozen. Deze kunnen zondag 1 en 8 november tussen 10.00 en 11.30 uur bij de kerk worden ingeleverd. Tijdens de viering van zondag 8 november is Lydia Klomp, coördinator Voedselbank Overvecht, aanwezig om het belang van deze inzamelingsactie nader toe te lichten.

Willibrordzondag, zondag 15 november
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, protestanten en katholieken. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november, eigenlijk is dat dus zondag 8 november, en kent een eigen collecte. Omdat wij 8 november Martinusdag vieren, is in ieder geval de collecte van Willibrordzondag verplaatst naar zondag 15 november. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 Donderdag 26 november: aftrap Adventsactie
‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto ‘Delen smaakt naar meer’. Bent u nieuwsgierig hoe u zelf kunt bijdragen dat alle mensen in 2030 genoeg duurzaam geproduceerde voeding hebben? Kom dan op 26 november om 20.00 uur naar de Rafaelkerk. Als u hierbij aanwezig wil zijn, moet u reserveren. Meer informatie hierover volgt in de PaulusActueel van zondag 15 november. U kunt deze avond ook online bijwonen via Rafaelkerk. Meer informatie over het project van deze Adventsactie leest u in ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’ en het novembernummer van Tussentijds.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 18 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Zondag 18 oktober, 10:30 uur Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober, 10:30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.
Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis en Tobias Kruit.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Viering vormsel (opnieuw) uitgesteld

De viering van het vormsel van de Utrechtse jongeren was vastgesteld op zaterdagavond 31 oktober. Onder de huidige omstandigheden kan deze viering niet doorgaan. Het gebeuren was al eerder een keer uitgesteld en was aanvankelijk voorzien op Pinksterzaterdag. Zodra het verantwoord mogelijk is zal een nieuwe datum voor het vormsel worden vastgesteld.

Allerzielen

De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Om 19.30 uur is er een korte viering . Tijdens de viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Ook voor deze viering moet u zich aanmelden zoals op zondag. Mochten er meer dan 30 mensen zich opgeven, dan geven we prioriteit aan de familie van de overledenen van het afgelopen jaar.

Kerk-zijn in de huiskamer, een droom?

Het samenkomen in onze Pauluskerk is de meesten van ons erg dierbaar. Wie had kunnen denken dat het zolang onmogelijk zou zijn om samen te bidden, te zingen, het brood van de eucharistie te delen, en na afloop elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee?
Helaas wordt het steeds duidelijker dat het nog wel lang kan duren voordat alles weer ‘normaal’ gaat. Daar kunnen we somber over doen. Maar we kunnen ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Binnenkort zullen de livestreams weer uitgezonden worden, zodat weer veel mensen de vieringen thuis kunnen volgen. Maar wat zou het fijn zijn als straks niet ieder op z’n eentje naar de viering zit te kijken. We denken dat het mogelijk moet zijn om met twee of drie mensen sámen naar die viering (livestream) te kijken. Niet ieder zal dat willen. Maar er zullen zeker mensen zijn voor wie dat veel zinvols toevoegt aan het volgen van de viering. Zo geven we vorm aan wat de allereerste vorm van samenkomen was van de eerste christenen, die “bij elkaar kwamen in een of ander huis”. (Handelingen 2,46).
Uitnodiging: Wilt u eens over deze ideeën nadenken en ons laten weten wat u vindt?
U krijgt van ons enkele handreikingen hoe zo’n kleine huiskamerviering er uit zou kunnen zien. (ontsteken kaars, gebed, kijken naar de livestream, gebed, en na afloop samen koffie/thee drinken.)
Zou deze vorm van huiskamerviering niet een mooie en zinvolle vorm zijn van kerk-zijn, waarin we ons geloven en ons verbonden-willen-zijn kunnen vieren? Zo kan de Coronatijd ons uitdagen tot nieuwe (oude) vormen van kerk-zijn. Meer dan ‘n droom? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos Hettinga (jos-hettinga@planet.nl (06-23590737).

Met Paulus aan Tafel 

Ook onze bezinningsmaaltijden op donderdag wilden we op deze manier vorm gaan geven: moment van bezinning in de kerk, daarna -voor wie dat willen- met twee of drie mensen thuis (!)  een korte maaltijd hebben. Helaas vinden we het in deze periode van aangescherpte maatregelen niet verantwoord deze door te laten gaan. We mikken nu op donderdag 17 december, Alle deelnemers krijgen thuis bericht.

Pauluscantorij

Niet zonder trots delen wij u mee, dat Annemiek van der Niet is aangenomen als nieuwe dirigent van de Pauluscantorij. Tijdens de viering van zondag 25 oktober kunt u met haar kennismaken.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tussentijds

Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, kunt u de Tussentijds van november vanaf donderdag 29 oktober tegemoet zien.

 

Doe mee tegen eenzaamheid en stuur iemand een gratis kaartje

Wist U dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt?  Alleen samen kunnen we hier wat aan doen. Stuur iemand bijvoorbeeld eens een gratis kaartje. Ga naar liefstadsie en zoek een mooi kaartje uit. Wilt U zelf hulp aanbieden of hebt U hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Of wilt U op een andere manier iets vragen of bijdragen? Er zijn verschillende initiatieven en andere plekken waar U terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen. Wilt U meer weten over de Utrechtse aanpak eenzaamheid, wilt U meedoen aan een activiteit of hebt U een idee om wat tegen eenzaamheid in uw buurt of wijk te doen? Kijk dan op Utrechtse aanpak eenzaamheid. U kunt ook altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat op 030 – 254 6147 of via Katholiek Utrecht. Voor praktische hulp, neemt contact met HipHelpt (een landelijk netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood). Kijk verder op HipHelpt.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl