Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 18 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Zondag 18 oktober, 10:30 uur Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober, 10:30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.
Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis en Tobias Kruit.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Viering vormsel (opnieuw) uitgesteld

De viering van het vormsel van de Utrechtse jongeren was vastgesteld op zaterdagavond 31 oktober. Onder de huidige omstandigheden kan deze viering niet doorgaan. Het gebeuren was al eerder een keer uitgesteld en was aanvankelijk voorzien op Pinksterzaterdag. Zodra het verantwoord mogelijk is zal een nieuwe datum voor het vormsel worden vastgesteld.

Allerzielen

De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Om 19.30 uur is er een korte viering . Tijdens de viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Ook voor deze viering moet u zich aanmelden zoals op zondag. Mochten er meer dan 30 mensen zich opgeven, dan geven we prioriteit aan de familie van de overledenen van het afgelopen jaar.

Kerk-zijn in de huiskamer, een droom?

Het samenkomen in onze Pauluskerk is de meesten van ons erg dierbaar. Wie had kunnen denken dat het zolang onmogelijk zou zijn om samen te bidden, te zingen, het brood van de eucharistie te delen, en na afloop elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee?
Helaas wordt het steeds duidelijker dat het nog wel lang kan duren voordat alles weer ‘normaal’ gaat. Daar kunnen we somber over doen. Maar we kunnen ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Binnenkort zullen de livestreams weer uitgezonden worden, zodat weer veel mensen de vieringen thuis kunnen volgen. Maar wat zou het fijn zijn als straks niet ieder op z’n eentje naar de viering zit te kijken. We denken dat het mogelijk moet zijn om met twee of drie mensen sámen naar die viering (livestream) te kijken. Niet ieder zal dat willen. Maar er zullen zeker mensen zijn voor wie dat veel zinvols toevoegt aan het volgen van de viering. Zo geven we vorm aan wat de allereerste vorm van samenkomen was van de eerste christenen, die “bij elkaar kwamen in een of ander huis”. (Handelingen 2,46).
Uitnodiging: Wilt u eens over deze ideeën nadenken en ons laten weten wat u vindt?
U krijgt van ons enkele handreikingen hoe zo’n kleine huiskamerviering er uit zou kunnen zien. (ontsteken kaars, gebed, kijken naar de livestream, gebed, en na afloop samen koffie/thee drinken.)
Zou deze vorm van huiskamerviering niet een mooie en zinvolle vorm zijn van kerk-zijn, waarin we ons geloven en ons verbonden-willen-zijn kunnen vieren? Zo kan de Coronatijd ons uitdagen tot nieuwe (oude) vormen van kerk-zijn. Meer dan ‘n droom? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos Hettinga (jos-hettinga@planet.nl (06-23590737).

Met Paulus aan Tafel 

Ook onze bezinningsmaaltijden op donderdag wilden we op deze manier vorm gaan geven: moment van bezinning in de kerk, daarna -voor wie dat willen- met twee of drie mensen thuis (!)  een korte maaltijd hebben. Helaas vinden we het in deze periode van aangescherpte maatregelen niet verantwoord deze door te laten gaan. We mikken nu op donderdag 17 december, Alle deelnemers krijgen thuis bericht.

Pauluscantorij

Niet zonder trots delen wij u mee, dat Annemiek van der Niet is aangenomen als nieuwe dirigent van de Pauluscantorij. Tijdens de viering van zondag 25 oktober kunt u met haar kennismaken.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tussentijds

Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, kunt u de Tussentijds van november vanaf donderdag 29 oktober tegemoet zien.

 

Doe mee tegen eenzaamheid en stuur iemand een gratis kaartje

Wist U dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt?  Alleen samen kunnen we hier wat aan doen. Stuur iemand bijvoorbeeld eens een gratis kaartje. Ga naar liefstadsie en zoek een mooi kaartje uit. Wilt U zelf hulp aanbieden of hebt U hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Of wilt U op een andere manier iets vragen of bijdragen? Er zijn verschillende initiatieven en andere plekken waar U terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen. Wilt U meer weten over de Utrechtse aanpak eenzaamheid, wilt U meedoen aan een activiteit of hebt U een idee om wat tegen eenzaamheid in uw buurt of wijk te doen? Kijk dan op Utrechtse aanpak eenzaamheid. U kunt ook altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat op 030 – 254 6147 of via Katholiek Utrecht. Voor praktische hulp, neemt contact met HipHelpt (een landelijk netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood). Kijk verder op HipHelpt.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 4 oktober 2020

Vieringen komende tijd

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Met de al bekende richtlijnen en protocollen. En, met een klein koor van maximaal vier zangers.

Zondag 4 oktober :Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers  m.m.v. het Paulus Kinderkoor.
Zaterdag 10 oktober, 18:00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers en Gérard Martens m.m.v. het Kinderkoor
In deze viering viering doen Barend van den Bosch, Thomas Baeyens, Vince Laurian, Yara Rison, Iris Rijpma, Elias Ris, Amos Spit en Tobias Toonen hun eerste communie
Dit is een besloten viering; u kunt wel on-line meekijken: Eerste communieviering
Zondag 11 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
Zondag 18 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. het Dameskoor
Zondag 25 oktober: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. de Cantorij.

Reserveren

Reserveren voor zondagse viering
U zult er langzaamaan aan gewend zijn: het online reserveren voor vieringen. Het blijft belangrijk om dat te doen. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk vooraf te reserveren en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Eerste communie

Zaterdag 10 oktober, 18.00 uur, vieren Barend van den Bosch, Thomas Baeyens, Vince Laurian, Yara Rison, Iris Rijpma, Elias Ris, Amos Spit en Tobias Toonen hun eerste communie. Voor deze viering maken zij en hun gasten (en wij) dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de Rafaëlkerk. Dit is een besloten viering. U kunt de viering online bijwonen via Rafaelkerk.
De tekst van de liturgie van deze viering vindt u hier: Boekje eerste communie 2020 

Kerkvervoer

Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Kerstmis 2020

Om alvast vooruit te kijken: het ziet er naar uit dat er op kerstavond twee vieringen gehouden kunnen worden, waarvan één laat in de middag met het kinderkoor. Een tweede viering zal minimaal 3 uur na afloop van de eerste viering kunnen beginnen. Op kerstochtend zal er een eucharistieviering zijn. Van allerlei andere plannen en initiatieven is nog niet zeker of en hoe die kunnen doorgaan.

Paulus Online

Het PGB en een projectgroep zijn aan de slag gegaan om met een plan te komen om vieringen (en andere activiteiten) van de Paulus te gaan streamen. Allereerst gaat het dan om de vraag wat we willen gaan streamen en hoe dat georganiseerd kan worden. Er zijn gelukkig al verschillende ideeën. Maar, natuurlijk zijn uw voorstellen meer dan welkom. Verras ons maar. Voor het gebruiksplan zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers: wie zou het leuk vinden om aan de knoppen te zitten en uitzendingen technisch mogelijk te maken? De tweede vraag is hoe wij dat technisch gaan regelen. Er moet een keuze gemaakt worden voor de technische installatie van goede kwaliteit beeld en geluid en bediening. Om die investering mede mogelijk te maken, zullen wij -u raadt het al- binnenkort een beroep doen op iedereen in de Paulus. U hoort er nog van.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 20 september 2020

De viering van 20 september: Vredesweek, met thema ‘Vrede verbindt verschil’ 

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. Ruth Verkerk, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 16 september (reserveren sluit op 19 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 17 en 18 september tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van 27 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. Werend Griffioen, Henk Brussel en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 21 september (reserveren sluit op 26 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 24 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 4 oktober

 • Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers  m.m.v. het Paulus Kinderkoor.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 28 september (reserveren sluit op 3 oktober, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 1 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 11 oktober

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. het PJK.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 5 september (reserveren sluit op 10 oktober, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 8 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

Dat de zomer voorbij is, merken we ook in de Paulus: meer mensen weten de gang naar de vieringen te vinden. Het is mogelijk om op zondag ‘op de bonnefooi’ te komen in de hoop dat er nog plaats is. Het nadeel is dat er misschien toch geen plaats is en het levert meer werk op voor de vrijwilligers. Daarom vragen we iedereen toch vooral online (of telefonisch) te reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Vredesweek: Vrede verbindt verschil
Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid is het ook steeds een bron van onrust, racisme, angst voor de vreemde ander. Loslaten van eigen gelijk blijft vaak lastig. De Vredesweek van 2020 vraagt aandacht voor het omgaan met verschillen. Dat is nooit gemakkelijk. De 75 jaar vrede en vrijheid sinds het einde van WO II laten zien dat vrede nooit vanzelf gaat en constante alertheid en inspanning vraagt. Alle coronaperikelen van dit jaar maken ontmoetingen moeilijker. Verschillende geloofsgemeenschappen kenden het gebruik in de vredesweek een oecumenische viering en ontmoeting te organiseren. Kerken blijken nu te klein voor de vertrouwde aanpak. Dat moet nu in aangepaste vormen die passen binnen de 1,5 meter samenleving. De Tuindorpkerk en de Paulusgemeenschap stemmen op zondag 20 september hun vieringen inhoudelijk op elkaar af en wisselen lectoren uit. In de Pauluskerk leest Ruth Verkerk namens de Tuindorpkerk en in de Tuindorpkerk is Sjoerd Mevissen als lector aanwezig.

Doopvieringen
Zaterdag 26 september vieren wij de doop van Yara Rison, Iris Rijpma, Lucas Rijpma, Lotte Rijpma en Stijn Rijpma. Dit is een besloten viering waaraan wordt meegewerkt door een gelegenheidskoor o.l.v. Daniëlle de Vries. Zondag 27 september vieren wij de doop van Tobias Toonen. Ook dit is een besloten viering.

Kerkvervoer
Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank
Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 6 september 2020

De viering van 6 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. Sjoerd Mevissen, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 2 september (reserveren sluit op 5 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 3 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 13 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een lector, Sebastian Holz en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 9 september (reserveren sluit op 12 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 10 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van 20 september: Vredesweek, met thema ‘Vrede verbindt verschil’ 

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. een lector, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 16 september (reserveren sluit op 19 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 17 en 18 september tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van 27 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. een lector, Henk Brussel en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 23 september (reserveren sluit op 26 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 26 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Kerkvervoer
Vanaf zondag 6 september kunt u weer gebruik maken van het kerkvervoer. U kunt zich aanmelden bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Vredesweek: Vrede verbindt verschil
Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid is het ook steeds een bron van onrust, racisme, angst voor de vreemde ander.
Loslaten van eigen gelijk blijft vaak lastig.
De Vredesweek van 2020 vraagt aandacht voor het omgaan met verschillen. Dat is nooit gemakkelijk. De 75 jaar vrede en vrijheid sinds het einde van WO II laten zien dat vrede nooit vanzelf gaat en constante alertheid en inspanning vraagt.
Alle coronaperikelen van dit jaar maken ontmoetingen moeilijker. Verschillende geloofsgemeenschappen kenden het gebruik in de vredesweek een oecumenische viering en ontmoeting te organiseren. Kerken blijken nu te klein voor de vertrouwde aanpak. Dat moet nu in aangepaste vormen die passen binnen de 1,5 meter samenleving. De Tuindorpkerk en de Paulusgemeenschap stemmen op zondag 20 september hun vieringen inhoudelijk op elkaar af en wisselen lectoren uit.

Opvolging Arno van Wijk
Deze week is begonnen met de eerste sollicitatiegesprekken. Wij hopen u spoedig te kunnen laten weten wie de nieuwe dirigent van de Pauluscantorij is.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 23 augustus 2020

De viering van van 23 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt nu online reserveren (reserveren sluit op 22 augustus, 12.00 uur)
  • U kunt telefonisch reserveren op 20 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 30 augustus

 • Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. Mirjam van Noord, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 26 augustus (reserveren sluit op 29 augustus, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 27 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 6 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. Sjoerd Mevissen, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 2 september (reserveren sluit op 5 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 3 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 13 september

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. SebastianHolz e Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 9 september (reserveren sluit op 12 september, 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 10 september tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:
Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Koren
In de week van 31 augustus gaan de verschillende koren weer voorzichtig van start met de repetities. Als alles meezit, zijn de koren vanaf zondag 4 oktober -vanwege de voorgeschreven anderhalve meter afstand- in kleinere bezetting weer live tijdens de viering aanwezig. Wij wensen alle koorleden veel succes met de voorbereidingen.

Tussentijds
De Tussentijds van de maand september kan vanaf a.s. donderdag weer worden opgehaald in het Pauluscentrum en worden bezorgd. Alvast bedankt voor ieders medewerkng.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 9 augustus 2020

Kerkelijk leven op anderhalve meter
Wij raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet zonder dat u de viering heeft kunnen bijwonen. Ook als u niet reserveert, worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt de checkvraag over uw gezondheid gesteld. Ook geldt nog altijd: kom niet bij gezondheidsklachten.
Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch. In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

De viering van van 9 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Myriam Braakhuis m.m.v. Wrend Griffioen, Tobias Kuit en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 5 augustus (reserveren sluit 8 augustus  om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 6 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 16 augustus – Maria Ten Hemelopneming

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Myrthe Terranea, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 12 augustus (reserveren sluit op 15 augustus, 12.00 uur)
  • U kunt telefonisch reserveren op 13 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 23 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Tim de Vries en Marcel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 19 augustus (reserveren sluit op 22 augustus, 12.00 uur)
  • U kunt telefonisch reserveren op 20 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 30 augustus

 • Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. Mirjam van Noord, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • Volgt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:

Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666
of stuur een mailtje naar de Paulusgemeenschap.

Het nieuwe protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Online vieringen
Het PGB wil graag weer beginnen met het streamen van online vieringen. Ter inspiratie hebben wij een werkbezoek gebracht aan de Rafaëlkerk, waar ze al heel wat ervaring hebben. Nu willen wij kijken wat voor de Paulus nodig is om de vieringen op zondagen te streamen en om andere bijeenkomsten of vieringen op te nemen en uit te zenden. Wij denken dat het een goede manier is om de onderlinge banden aan te houden, samen te vieren en elkaar te inspireren. De ervaringen dit voorjaar hebben duidelijk gemaakt dat online vieringen belangrijk zijn en gewaardeerd worden. Het plan vraagt om een flinke investering. Gelukkig kunnen wij aankloppen bij de Stichting Vrienden van de Paulus. Maar wij zullen ook een beroep doen op mensen van en rond onze Paulusgemeenschap. Niet alleen om het plan financieel mogelijk te maken maar ook voor de technische ondersteuning van uitzendingen. Hopelijk lukt het om in de zomermaanden de plannen rond te krijgen. Via PaulusActueel houden wij u op de hoogte.

Vervanging slot Pauluskerk
Maandag 10 augustus wordt het slot van de voordeur van de Pauluskerk vervangen. Wie vanaf/na a,s, maandag de voordeur van de kerk wil openen, doet er dus verstandig aan de oude sleutel in te leveren tegen ontvangst van een nieuwe sleutel. Dit kan a.s. zondag (9 augustus) tot 12.00 uur. Bas zit dan bij de kerk om de oude sleutel te ruilen tegen een nieuw exemplaar. Mocht het niet lukken om a.s. zondag langs te komen, dan is het (natuurlijk) ook mogelijk om met Bas een afspraak te maken via: bkruit@online.nl.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 23 augustus 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 26 juli 2020

Kerkelijk leven op anderhalve meter

Wij raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet zonder dat u de viering heeft kunnen bijwonen. Ook als u niet reserveert, worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt de checkvraag over uw gezondheid gesteld. Ook geldt nog altijd: kom niet bij gezondheidsklachten.
Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch. In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

De viering van 26 juli

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Mirjam van Noord, Henk Brussel en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 23 juli (reserveren sluit 25 juli om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 22 en 23 juli tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van van 2 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Maarten van Deventer, Tim de Vries en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 29 juli (reserveren sluit 1 augustus  om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 29 en 30 juli tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06-45434532 (Frans Snijders).

De viering van van 9 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Myriam Braakhuis m.m.v. Wrend Griffioen, Tobias Kuit en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 5 augustus (reserveren sluit 8 augustus  om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 6 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 16 augustus – Maria Ten Hemelopneming

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Myrthe Terranea, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.
 • Reserveren:
  • volgt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:

Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Het nieuwe protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Extra Actie Kerkbalans “Omzien naar elkaar, we doen het samen”
In de Tussentijds van juli ontving u meer informatie waarin u gevraagd werd om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten, neem dan contact op met: Paulusgemeenschap.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 26 juli 2020.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 12 juni 2020

Kerkelijk leven op anderhalve meter

Op 10 juli jl. zijn de protocollen voor kerkelijke vieringen aangepast. Er zijn versoepelingen, maar het is nog lang niet zoals vroeger. Zo blijven de maatregelen van hygiëne en de anderhalve meter.

Het PGB heeft het Gebruiksplan voor de Paulus aangepast. Omdat er nog altijd een maximum is aan de beschikbare plaatsen in de Paulus, blijft het systeem van online (of telefonisch) reserveren in stand.
We raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet en niet mee kunt vieren. Ook als u niet reserveert, worden bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt de checkvraag over uw gezondheid gesteld.
Ook geldt nog altijd: kom niet bij gezondheidsklachten.

Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch. In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

De viering van 12 juli:

 • Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Hans Boogers m.m.v. Tobias Kruit en Marcel Duijs.
 • Reseveren:
  • online op 9, 10 en 11 juli (reserveren sluit 11 juli om 12.00 uur): klik hier
  • telefonisch op 9 juli tussen 11.00 en 15.00 uur via nummer 06-81 64 00 69 (Arnold Smeets).

De viering van 19 juli

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Henk Brussel en Caralita Vincenten
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 16 juli (reserveren sluit op 17 juli, 22.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 16 juli tussen 11.00 en 15.00 uur via nummer 06 81640069 (Arnold Smeets)

De viering van 26 juli

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Mirjam van Noord, Henk Brussel en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • U kunt online reserveren vanaf 23 juli (reserveren sluit 25 juli om 12.00 uur).
  • U kunt telefonisch reserveren op 23 juli tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06 81640069 (Arnold Smeets).

De viering van van 2 augustus

 • Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Maarten van Deventer, Tim de Vries en Marel Duijs.
 • Reserveren:
  • volgt.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het PGB:

Arnold Smeets                  06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                               e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens                06-47198072    e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Het nieuwe protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Extra Actie Kerkbalans “Omzien naar elkaar, we doen het samen”
In de Tussentijds van juli ontving u meer informatie waarin u gevraagd werd om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten, neem dan contact op met: Paulusgemeenschap.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 26 juli 2020.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

PA_PauluskerkzaalInCoronatijd

Paulus Actueel Extra – 2 juli 2020

Afgelopen maandag hebben we de knoop doorgehakt: in ieder geval zijn er op 5 en 12 juli vieringen in de Paulus (met op 12 juli een eucharistieviering met pastoor Hans Boogers).
We beslissen nog of het daarna zo door kan gaan. Het is dus een soort van testfase. Bovendien: na onze oproep heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld voor de taken die met de protocollen nodig zijn, maar dat mogen er best nog een paar meer zijn om een realistisch rooster te kunnen maken. Met name zoeken we BHV-ers.

Voor de vieringen moet u vooraf een zitplaats reserveren.
Wie niet op de lijst staat, zal niet worden toegelaten (ook niet als er toch plaats is).
Wie klachten heeft blijft thuis.

Het reserveren kan online en, als u geen internetverbinding heeft, telefonisch.
In de PaulusActueel staat telkens wanneer en bij wie u telefonisch kunt reserveren.

Online reserveren gaat via de website katholiekutrecht.nl: klik hier of ga naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen.

 • Zoek op deze pagina de foto van de lokatie Paulus.
 • In de week voorafgaand an de viering wordt een formulier aangemaakt waar u enkele gegevens in moet vullen en akkoord moet geven op een aantal vragen. U ziet dan ook hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
  Als er geen rood vierkant met een aantal beschikbare plaatsen te zien is, zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Eén van de vragen is of u vooraf wilt deelnemen aan de collecte. We willen u vragen om voor de collecte gebruik te maken van de eigen collecte van de Paulus.
 • Na invullen en verzenden van het formulier, krijgt u automatisch een bevestigingsmailtje.
 • In de bevestigingsmail staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden. Bewaar uw mail dus goed!
 • Als u voor meerdere personen reserveert, moet het gaan om leden van eenzelfde gezin.
 • Als u als mantelzorger met iemand mee wilt gaan moet u beide apart reserveren (u dient desgewenst zelf voor mondkapjes te zorgen).

Op 14 juli aanstaande wordt duidelijk of de vieringen op en na zondag 19 juli doorgaan.
Dan verschijnt ook weer de volgende (digitale) PaulusActueel.

 

Online vieringen

Uit de enquête en uit mails die we ontvingen is duidelijk geworden dat de online vieringen zeer op prijs gesteld werden en dat vele mensen de komende tijd graag een online aanbod willen.

Het PGB gaat een nieuw online aanbod uitwerken. In eerste instantie zal dat gaan om het live (of semi-live) streamen van de viering in de Pauluskerk. Het zal wellicht niet lukken om dat meteen al op 5 juli beschikbaar te hebben. U zult dus in ieder geval éen en wellicht enkele weken geen mogelijkheid hebben om via de laptop of computer de vieringen in de Paulus te zien en mee te beleven.
De tussentijd gebruiken we om te kijken wat er technisch mogelijk is, wat we daarvoor moeten aanpassen (de wifi-verbinding bijvoorbeeld) en wat we moeten aanschaffen.
Wellicht doen we daarbij een beroep op u… of voor een crowdfunding (als dat nodig is) of technische ondersteuning (iemand zal de knop aan en na de viering weer uit moeten zetten namelijk).

PA_dirigent_gezocht

Vacature koordirigent

Wegens vertrek van de huidige dirigent zoekt de cantorij van de RK Pauluskerk (wijk Tuindorp/Utrecht, onderdeel van de St. Martinusparochie) met ingang van september – voorlopig voor de duur van 1 jaar

een enthousiaste nieuwe dirigent

De cantorij ondersteunt eenmaal per maand de viering in de kerk op zondagmorgen (10.30 uur) en zingt daarnaast samen met het jongerenkoor tijdens de vieringen met Kerstmis en Pasen. De 20 koorleden – in de leeftijd van 30 jaar en ouder – zingen divers een- en meerstemmig  repertoire, vooral Nederlandstalige hedendaagse liturgische gezangen. Repetities worden gehouden op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Functie-eisen: een opleiding tot koordirigent, inspirerend, en zowel muzikaal als liturgisch betrokken.

Salariëring volgens de richtlijnen van het bisdom, op declaratiebasis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Brussel, coördinator van de cantorij (tel. 0561-478110).
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Caralita Vincenten, pianiste/organiste van de cantorij (caralitavincenten@gmail.com).

Zie ook: www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/

Uw sollicitatie met c.v. kunt u sturen naar het Paulus Gemeenschapsberaad: Paulus@katholiekutrecht.nl

 

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl