Paulus_nu_en_dan_Verslag_nov2023

Paulus nu en dan

De werkgroep ‘Paulus nu en dan’ heeft een verslag getiteld ‘reisgenoten‘ geschreven over de enquête en gesprekken die zij heeft gevoerd over de toekomst in de Paulus.

Het verslag is op zondag 26 november 2023 gepresenteerd. Klik hier om het eens rustig na te lezen.

 

Rosanne de Vos, Myriam Braakhuis, Marie José van Bolhuis,
Thijs ter Rele, Gertruus Bors, Marlies Middeldorp

PA_Jezus als Leraar

Leerhuis: Leraren in het evangelie van Lukas

Oecumenisch Leerhuis: leraren in het evangelie van Lukas

Wat was de leukste leraar of lerares die je had op de basisschool of op de middelbare school? Dat is een spannende vraag om een les of een cursus mee te beginnen. We hebben namelijk allemaal leraren en leraressen gehad. Sommigen waren zeer inspirerend, anderen uitermate saai. Wanneer je mensen, jong of oud, vraagt naar hoe ze denken over hun leraren (m/v) dan levert dat vaak interessant gespreksstof. Er zijn ook in het verleden interessante leraren geweest: Socrates, Erasmus, Maria Montessori.

Alhoewel in de Christelijke traditie wel eens wat discussies geweest zijn over wat Jezus nu eigenlijk was, is er een titel die hij het meest krijgt in het Nieuwe Testament: leraar. Hij is overigens niet de enige leraar. Ook Jan de Doper is er een. En Petrus en Paulus. En als we goed luisteren naar de evangelist Lukas dan is Maria ook lerares.

Nadat begin 2023 Piet Jan Rebel van de Tuindorpkerk en Bart Koet van de Pauluskerk een leerhuis georganiseerd hebben over Jezus als leraar komt er nu een cursus over leraren in het evangelie van Lukas.

Bart Koet is emeritus professor Nieuwe Testament en Vroegchristelijke literatuur. Hij publiceerde veel over de pedagogie van het Nieuw Testament, over Jezus als vragensteller. Het leerhuis is allereerst opgezet voor geïnteresseerden die op een of andere manier zelf iets hebben met het onderwijs, maar staat open voor iedereen die wil leren en vragen heeft en zal dan in Jezus een boeiende leraar ontmoeten, waardoor begrijpelijk wordt hoe het christendom aantrekkelijk kan zijn.

We gaan vrij specifiek in op een onderwerp wat heel weinig aandacht gekregen heeft in de verschillende christelijke tradities en wel dat Jezus geschetst wordt als een interessante pedagoog.

Het gaat om 3 dinsdagavonden in het oude jaar: 14-11, 28-11, 19-12 en om 3 woensdagavonden in het nieuwe jaar: 24-1, 7-2, en 28-2.

De avonden worden geleid door Bijbelwetenschapper Bart Koet en begeleid door ds. Piet Jan Rebel. Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar Bart Koet (B.J.Koet@tilburguniversity.edu) of Piet Jan Rebel (p.j.rebel@hetnet.nl). Plaats: Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk. Aanvangstijd: 20:00.

Overigens, na de cursus over Jezus als Leraar in Lukas is Bas van de Berg, specialist in het evangelie van Mattheüs, bereid een cursus te geven over Jezus als leraar in dat evangelie.

PA_DoopCommunieVormsel

Info Eerste Communie 2024 in de Paulus

Informatie over de Eerste Communie 2024 in de Pauluskerk en de voorbereiding daarop

De Eerste Communie is een viering in de Katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst feestelijk meedoen met de Eucharistieviering. Een Eucharistieviering is de herdenking van het laatste avondmaal waarna Jezus zijn leven gaf om ons te redden. Katholieken voelen zich extra verbonden met God en elkaar als ze deelnemen aan de Eucharistie of aan een Communieviering. Ze ontvangen tijdens zo’n viering een hostie wat symbool staat voor het delen van brood met elkaar. Symbolisch wordt er ook wijn gedeeld.

Kinderen doen hun eerste communie meestal als ze 6 à 7 jaar oud zijn. Dit zijn volgens het kerkelijk wetboek van de Katholieke kerk de jaren van verstand. Het Heilig Avondmaal in de Protestante kerk heeft hetzelfde doel als een Eucharistieviering of een Communieviering in de Katholieke kerk. Het gaat om een mystieke bovennatuurlijke verbinding met Jezus en daardoor met elkaar. De gedachte is: zoals dit brood en deze wijn zich aan mij geven, zo heeft Jezus zich voor mij opgeofferd. Als je dat niet gelooft, is het niet zo logisch mee te doen. Als je wel in die verbinding gelooft, natuurlijk wel.

Eerste Communie doen is iets wat de ouders en het kind zelf beslissen. Het is geen verplichting, het is een verdieping. Met de Eerste Communie kiezen ouders er actief voor om het kind kennis te laten maken met de traditie van de kerk.

‘Voorwaarden’ eerste communie
Een voorwaarde bij het doen van de Eerste Communie is dat het kind gedoopt is. Verder is het nodig dat ouders en kind aan de voorbereiding hebben deelgenomen.

Voorbereiding
De voorbereiding is met en dóór ouders in gezamenlijkheid.
We plannen acht bijeenkomsten op zondagochtenden in februari-maart-april. Daarnaast zullen de kinderen meedoen met Palmpasen. Ook is er de mogelijkheid om mee te gaan zingen met het Kinderkoor.

Eerste Communieviering
De feestelijke Eerste Communieviering is doorgaans op de zondag na Pasen. Deze keer dus op zondag 7 april 2024.

Belangstelling?
Mail naar de coördinerende ouder van dit jaar. Dat is Clemens Mesker via cpmesker@gmail.com met graag paulus@katholiekutrecht.nl in de cc.

Deze info is ook in pdf-formaat beschikbaar.

PA_VoedselbankLogoUtrecht

Inzameling Voedselbank Overvecht

Op Sint Maarten, zaterdag 11 november, wordt er i.s.m. de wijkvereniging Tuindorps Belang weer een inzameling gehouden voor de voedselbank.

De PAULUSKERK en de TUINDORPKERK zijn die dag open van 18.00 tot 19.30 uur.

 

De voedselbank vraagt houdbare producten, zoals:

  • pasta, rijst, pastasaus, zoet broodbeleg, ontbijtgranen,
  • groenten in pot, olie, vis in blik, koffie, thee,
  • (vaat)wasmiddel, douchegel, toiletpapier en tandpasta.

We nodigen jullie uit om, juist op deze dag van samen delen, onze medemensen te ondersteunen.

Mocht u nog dozen of big shoppers hebben liggen: deze zijn ook van harte welkom t.b.v. de inzameling.
U kunt de dozen afgeven in het Pauluscentrum op zondag- of donderdagochtend (10 – 12u) of tijdens de inzameling op 11 november.

 

De_namiddag_van_het_Christendom_Omslag_breed

3 avonden over het boek ‘De namiddag van het christendom’

“Het christelijk geloof wordt niet langer geconfronteerd met militant atheïsme of met harde vervolging … maar met een veel groter gevaar: onverschilligheid.”

Dit citaat komt uit “De namiddag van het christendom” van de Tsjechische priester en schrijver Tomáš Halík. Een boek over de toekomst van de kerk. Het kreeg in Trouw de hoogste waardering van vijf sterren en dat maakte nieuwsgierig.

In de Tuindorpkerk wordt komende tijd verkend of het boek de moeite waard is om begin volgend jaar er een serie avonden aan te besteden. Aan de hand van citaten wordt gekeken wat het boek te bieden heeft en gaan daar in de wekelijkse nieuwsbrief en op de website van de Tuindorpkerk verslag van doen. Parochianen van de Martinusparochie en in het bijzonder locatie Pauluskerk, zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken, te reageren of mee te organiseren. Als je daarvoor voelt, dan vragen we je om een mailtje te sturen naar scriba@tuindorpkerk.nl.

Voorlopig geplande data: dinsdag 16, maandag 22 en dinsdag 30 januari 2024

Tomáš Halík
De namiddag van het christendom.
Op weg naar een nieuw tijdperk,

uitg. Kok Boekencentrum, Utrecht.

Meer informatie klik hier

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Paulus Actueel – archief apr-jun 2023

Bent u op zoek naar een oude Paulus Actueel?
Hieronder vind u een opsomming van de Paulus Actueel die verschenen zijn in het 2e kwartaal van 2023:

PaulusActueel 164 – extra editie 5 april 2023 de flyer Leerhuis ‘Jezus als vragensteller’ en de Paasgroet van de Aartbisschop.
PaulusActueel 165 – 14 april 2023 en de flyer ontmoetingsdagen
PaulusActueel 166 – 28 april 2023 en de flyer Europadag
PaulusActueel 167 – 12 mei 2023; let op: omstandigheden is de laatste leerhuisavond verschoven van 16 mei naar 6 juni.
PaulusActueel 168 – 26 mei 2023
PaulusActueel 169 – 10 juni 2023
PaulusActueel 170 – 24 juni 2023

 

PA_Jezus als Leraar

Leerhuis ‘Jezus als vragensteller’

Tegenwoordig is het Socratisch gesprek in. Socrates, de Griekse filosoof naar wie deze gespreksvorm is vernoemd, onderwees zijn leerlingen door vragen te stellen.
Minder bekend is dat ook Jezus een vragensteller was. In sommige Bijbelpassages bestaat zijn optreden voornamelijk uit het stellen van vragen.
Wist je trouwens dat het hele Nieuwe Testament voor 15% uit vragen bestaat?

Piet Jan Rebel van de Tuindorpkerk en Bart Koet van de Pauluskerk organiseren samen een aantal leerhuisavonden over Jezus als leraar. Bart Koet is emeritus professor Nieuwe Testament en Vroegchristelijke literatuur. Hij publiceerde veel over de pedagogie van het Nieuw Testament, over Jezus als vragensteller.

Op de leerhuisavonden in dit voorjaar zal het gaan over Jezus als leraar in het Evangelie van Marcus en volgend jaar zal het gaan over Jezus als leraar in het Evangelie van Lukas.
Het leerhuis is allereerst opgezet voor geïnteresseerden die op een of andere manier zelf iets hebben met het onderwijs, maar staat open voor iedereen die wil leren en vragen heeft en zal dan in Jezus een boeiende leraar ontmoeten, waardoor begrijpelijk wordt hoe het christendom aantrekkelijk kan zijn
.

Er wordt specifiek ingegaan op een onderwerp wat heel weinig aandacht gekregen heeft in de verschillende christelijke tradities: Jezus geschetst als een interessante pedagoog.
Je zou zijn methode de methode KIND kunnen noemen en wel omdat zijn methode is:

  • Kindgericht (een kind mag in het midden staan; zie Marcus 10:13-16)
  • Inspirerend (verhalen vertellend)
  • Niet negatief (Jezus zegent)
  • Doelgericht (Jezus geeft een samenvatting van de wet; zie Marcus 12:28-34) 

De avonden zijn interessant zijn voor mensen uit het onderwijs (een aantal mensen uit het onderwijs heeft al belangstelling getoond), maar alle belangstellenden zijn welkom.
Vanwege het karakter van een leerhuisavond zal de groep niet groter kunnen zijn dan zo’n twintig deelnemers.

Het gaat om 4 avonden: 18 april, 25 april, 9 mei en 6 juni 2023 (dit laatste in tegenstelling tot eerdere berichten)
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de eerste avond zal zijn in de Blauwe zaal in de Tuindorpkerk
De begeleiders zijn ds. Piet Jan Rebel en de Bijbelwetenschapper Bart Koet.

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar  Piet Jan Rebel (p.j.rebel@hetnet.nl) of Bart Koet (B.J.Koet@tilburguniversity.edu).

 

palmpaas-breed

Versieren Palmpaasstokken

Zondag 2 april is het Palmzondag. Vrijdag 31 maart gaan we daarom met de kinderen palmpasenstokken versieren.
Ze kunnen de versierde stok op zondag dan meenemen naar de kerk.

Net als vorig jaar willen we na de viering een paar stokken aanbieden bij de Voorveldse hof.

We beginnen om 17.00 in het zaaltje naast de Pauluskerk met versieren en sluiten de activiteit af met frietjes!
We zijn om 18.30 uur klaar. De kinderen van het kinderkoor kunnen dan met gevulde magen naar de koorrepetitie.

Wil je meedoen, geef je dan vóór 27 maart op, via jong@katholiekutrecht.nl ; dit ivm met de boodschappen.
Vanuit de kerk wordt alles om de stokken te kunnen versieren geregeld en ook voor het eten wordt gezorgd.
Zelf meenemen: een houten kruis van ca. 50 – 80 cm.
Je kunt dit maken door twee stokken aan elkaar te binden of even langs de bouwmarkt te gaan en twee latjes te kopen, die je aan elkaar vast timmert.
Van harte welkom en hopelijk tot ziens op 31 maart!

 

Een palmpasenstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpasenstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of bejaarden.

De betekenis van de versiering:
– Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk)
– Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)
– De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)
– Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)
– De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag)

PA_TonPeters_ofm_breed

Pater Ton Peters overleden

Ton Peters is afgelopen zaterdag 25 februari 2023 overleden in de leeftijd van 81 jaar.
Niet iedereen van u zal hem kennen, maar velen wel: Ton Peters was vele jaren als priester-voorganger verbonden aan de Pauluskerk.
Hij heeft in twee periodes een warm en menselijk gezicht laten zien waarmee hij vele harten heeft veroverd.
Daarbij is hij, in een combinatie van vrijzinnigheid en hoog liturgische gedachten, van invloed geweest op de wijzen waarop we, ook nu nog, in de Pauluskerk onze vieringen vormgeven.
Op zich geheel passend bij zijn vooruitstrevendheid van een al in de jaren ’90 zéér computervaardige Franciscaan.
In dankbaarheid vragen we uw gebed voor hem en voor de Franciscaner gemeenschap.
Zondag aanstaande, 5 maart 2023, zullen we Ton in de viering kort gedenken.
PA_Groenekerk_plaatje1

Bjeno Vlot vertelt en zingt over christelijke klimaatactie

Waarom is actievoeren voor beter klimaatbeleid zo belangrijk?
En hoe verbind je dat met je geloof?

Op zondag 5 maart komt Bjeno Vlot, klimaatactivist bij Christian Climate Action, na de viering zijn verhaal met ons delen; dit combineert hij met muziek.
Blijf dus op 5 maart wat langer om dit mee te maken!
Na Bjeno’s verhaal is er alle ruimte voor vragen en na afloop is er soep. Neem zelf wat te eten mee om samen te kunnen lunchen.

Tijdens de lunch gaan we met elkaar in gesprek over hoe we onszelf willen uitdagen om duurzamer te leven. Wie gaat de uitdaging aan en doet mee met de “duurzame challenge” in deze Veertigdagentijd?

Voor de kinderen is er een kinderprogramma: samen een stripverhaal maken over een klimaatheld.

Qua tijdsplanning ziet het er ongeveer zo uit:
12.00 uur: Verhaal & muziek over christelijke klimaatactie door Bjeno Vlot
12.30 uur: Ruimte voor vragen en gesprek met Bjeno
13.00 uur: Soep en lunch (zelf eten meenemen) met gesprek over jouw duurzame challenge in de Veertigdagentijd

We hopen jullie op 5 maart te zien!

Dit programma wordt georganiseerd door de groene werkgroep van de Pauluskerk: Marie-José, Beatrijs, Rik en Myriam

Baretembleem-aalmoezenier

Lezing door twee leger-aalmoezeniers

Er wordt wel eens gezegd dat de sociale leer van de kerk het best bewaarde geheim van de katholieke kerk is. Dat er namens de kerk op veel plaatsen in de maatschappij gewerkt en geleerd wordt, krijgt ook niet alle aandacht die het verdient.

In de Paulus ontstaat een traditie van na de dienst in de ochtend af en toe een samenkomst te houden waarin kennis gemaakt kan worden met een theologisch of pastoraal interessant thema.

Op zondag 5 februari om 12.00 uur is het weer zo ver.
Na de viering wordt er een lezing gehouden door twee leger-aalmoezeniers: Briene de Regt, die kortgeleden afstudeerde en drs Pieter Visschers, een veelzijdig theoloog, die na een aantal jaren werken bij de omroep, eerst justitiepastor werd en nu al lange tijd leger-aalmoezenier is.

Iedereen is van harte welkom!
Het bijzondere werk en de inspirerende persoonlijkheden van de sprekers staat er garant voor dat het een boeiende lezing wordt.

                                                 

Briene van Herpen                                                                                       Pieter Visschers
Aalmoezenier Koninklijke Militaire School    Aalmoezenier Koninklijke Militaire School (foto: Arie Kievit, Nederlands Dagblad)
* Uitgelichte foto: het baret-embleem van de aalmoezenier (Bron: Wiki-pedia)

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur  Dominicus – wereldwake
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Sint Jacobuskerk
Amsterdamsestraatweg 441a (Oranjekapel)

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Sint Nicolaas en Monicakerk
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl