Paulus Actueel – 1 november 2020

Vieringen komende tijd

Zondag 1 november, 10:30 uur: Allerheiligen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Kinderkoor.
Maandag 2 november, 19.30 uur: Allerzielen. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Myriam Braakhuis, Tobias Kruit (zang) en Maarten Teuben (piano).
Zondag 8 november, 10:30 uur: Martinusdag. Zondag Anders. Voorgangers uit de gemeenschap m.m.v. het PJK.
Zondag 15 november, 10:30 uur. Eucharistieviering. Voorgangers Pastor Hans Boogers m.m.v. het Dameskoor.

U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline

Paulus online
De PauluskerkOnline (live) uitzendingen zijn mogelijk gemaakt door inzet van een aantal bevlogen vrijwilligers, betrokkenheid van de projectgroep en een schenking van de Stichting Vrienden van de Paulus (SVP). De stichting heeft dit graag mogelijk gemaakt, omdat zij het belangrijk vindt met elkaar te blijven verbinden, vooral in deze tijden van beperkingen. Zodat eenieder die in deze tijd niet naar de Kerk kan of wil komen, toch via de digitale uitzendingen kan meevieren en wij ook zo als gemeenschap verbonden blijven. Steun svp de SVP via bankrek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Tot 15 minuten voor aanvang van de viering kunt u een thuis geschreven intentie inleveren bij de gastvrouw, of -heer.

Reserveren

COVID en kerkelijke vieringen
Vooralsnog kunnen kerkelijke vieringen doorgaan. Naast de al bekende richtlijnen en protocollen is ook het dringende advies in de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plek bent, mag het mondkapje doekje af. Het verzoek is om zelf voor een mondkapje te zorgen. Per viering zijn 30 plaatsen beschikbaar. Het is dan ook belangrijk om vooraf te reserveren. Wij vragen iedereen daarom dit te doen en niet op zondagochtend op de bonnefooi te komen. Reserveren is simpel en eenvoudig. Het kan via de website en telefonisch als u geen computer tot uw beschikking hebt.

Online reserveren
Telkens van maandagochtend tot en met vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan een zondagse viering. Klik op deze link (of: surf naar www.katholiekutrecht.nl/vieringen/; scroll naar beneden naar foto van de Pauluskerk of klik in het veld ‘alle gemeenschappen’ op Paulus. Kies de datum van de viering. U kunt zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Klik dan op ‘reserveren’ en vul het formulier naar waarheid in (in plaats van ‘vooraf meedoen aan de collecte’ kunt u ook kiezen voor de collecte die bestemd is voor de eigen parochie). Klik tenslotte op ‘versturen’. U krijgt een bevestigingsmail.

Telefonisch reserveren
Iedere woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur door te bellen naar 06 81640069 (eventueel inspreken op de voicemail onder vermelding van uw naam en het aantal personen uit een huishouden).

Bijzondere momenten in de komende tijd

Allerheiligen
Zondag 1 november Heiligen en Helden. Voor deze viering op Allerheiligen nodigen we groot en klein uit om een eigen held of heilige mee te nemen. Wie is jouw of uw held? Kan je, of u, er ook wat over vertellen in het gesprek over Heiligen en Helden?

Allerzielen
De Pauluskerk houdt met Allerzielen, maandag 2 november, open huis. Allerzielen is de traditionele gedenkdag om gestorven geliefden te herdenken. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken en in stilte te mijmeren. Anders dan in Tussentijds is vermeld, is er om 19.30 uur een korte viering. Tijdens deze viering herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen jaar uit onze gemeenschap. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot voor de aanvang van de viering doorgeven. Om deze viering bij te wonen, dient u, net als op zondag, te reserveren. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Martinusdag 2020 – apart en verbonden, zondag 8 november
Martinusdag 2020 wordt anders dan we de afgelopen jaren gewend waren. Het gebruik was gegroeid om zoveel mogelijk te verzamelen in één kerk om elkaar als parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen te ontmoeten en samen te vieren. Dit jaar houden zijn alle kerken juist open om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te kunnen vieren. Al komen we dan per geloofsgemeenschap apart bij elkaar, we zoeken de verbondenheid door in alle vieringen een aantal dezelfde teksten te gebruiken en ‘in de geest’ samen te zijn. De gebeden en suggesties zijn en worden door het pastoraal team en parochiebestuur aan de geloofsgemeenschappen aangereikt.

Kledinginzameling – Deel ook uw mantel, zondag 8 november
Met hulp van de jongeren die hun vormsel ontvangen, zetten we op Martinusdag 2020 een kledinginzameling op. We steunen de daklozen opvang van het Leger des Heils. Deze opvang heeft vooral behoefte aan mannenkleding: (warme) jassen, truien, sjaals, sokken, handschoenen en schoenen. Andere kleding die u kunt missen is welkom voor de diverse kledingbanken in onze stad. Breng op zondag 8 november de kleding die u wilt schenken bij de kerk. Daar zijn Phine Goemans en Benjamin Fanoy aanwezig die uw pakket aannemen en zorgen dat het bij de hulporganisaties terecht komt. We gaan ervan uit dat de kleding schoon is en hanteerbaar ingepakt. Graag met aanduiding van de soort kleding: heren-dames-kinder). U kunt uw pakket afgeven vanaf een half uur vóór tot een kwartier na de viering.

Woensdag 11 november : Inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht
Ook dit jaar organiseren de Pauluskerk, TuindorpsBelang en de drie basisscholen in Tuindorp een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. Het gaat hierbij vooral om houdbare producten. De Pauluskerk is woensdag 11 november voor de inzameling geopend van 18.00 tot 19.30 uur. Voor het inpakken van de producten zoeken wij nog grote dozen. Deze kunnen zondag 1 en 8 november tussen 10.00 en 11.30 uur bij de kerk worden ingeleverd. Tijdens de viering van zondag 8 november is Lydia Klomp, coördinator Voedselbank Overvecht, aanwezig om het belang van deze inzamelingsactie nader toe te lichten.

Willibrordzondag, zondag 15 november
De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, protestanten en katholieken. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november, eigenlijk is dat dus zondag 8 november, en kent een eigen collecte. Omdat wij 8 november Martinusdag vieren, is in ieder geval de collecte van Willibrordzondag verplaatst naar zondag 15 november. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

 Donderdag 26 november: aftrap Adventsactie
‘Geen honger’ is het duurzame ontwikkelingsdoel dat centraal staat in de komende Adventsactie onder het motto ‘Delen smaakt naar meer’. Bent u nieuwsgierig hoe u zelf kunt bijdragen dat alle mensen in 2030 genoeg duurzaam geproduceerde voeding hebben? Kom dan op 26 november om 20.00 uur naar de Rafaelkerk. Als u hierbij aanwezig wil zijn, moet u reserveren. Meer informatie hierover volgt in de PaulusActueel van zondag 15 november. U kunt deze avond ook online bijwonen via Rafaelkerk. Meer informatie over het project van deze Adventsactie leest u in ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’ en het novembernummer van Tussentijds.

Kerkvervoer

Wie gebruik wil maken van het kerkvervoer, kan zich aanmelden bij bij Mark van Noord  https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/paulus/ouderen-vervoer.
Natuurlijk gelden daarbij ook de inmiddels bekende richtlijnen die door alle betrokkenen strikt nageleefd dienen te worden, onder andere: bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven! Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.

Voedselbank

Elke zondag kunt u houdbare producten inleveren die naar de Voedselbank in Overvecht worden gebracht. Deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen.

Tot slot

Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 6 september 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen?

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.