Activiteiten

Wij geven op tal van terreinen hulp aan mensen die hulp nodig hebben. Kijk hier voor een overzicht. Maar er zijn een paar activiteiten die er elk jaar weer uitspringen. Dat zijn activiteiten waar onze katholieke kerk en onze parochie in het bijzonder om bekend staat. Hulp aan medemensen ver af maar ook dichtbij.

St. Maartensdag

Het feest van de patroonheilige van onze parochie, Sint Maarten, vindt elk jaar plaats op 11 november. Sint Maarten is ook de patroonheilige van de stad Utrecht en van de regio. Het feest van Sint Maarten wordt in de hele stad groots gevierd. Er is een aparte organisatie opgericht voor dit feest, het Sint Maartensberaad. Onze parochie doet natuurlijk van harte mee aan dit feest. In september van 2021 zal het programma voor de viering van dit feest van dit jaar bekend worden gemaakt.

Adventsactie

De Adventstijd is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Wij bereiden ons voor op de komst van het kerstkind. Het feest begint vier zondagen vóór Kerst en duurt tot aan de Kerst. Wij mediteren over het grote geluk dat ons ten deel is gevallen, de komst van Gods Zoon naar de aarde. Iets van dat geluk willen we doorgeven aan mensen die het moeilijk hebben in de Derde Wereld. Vandaar dat er elk jaar een Adventsactie is. We steunen dan een project van de nationale Adventsactie. Meer informatie

Vastenactie

Elk jaar houdt de katholieke kerk en dus ook onze parochie een actie voor hulp aan mensen veraf in de 40 dagen vóór Pasen. Dat is de zogenaamde Vastentijd. Wij bereiden ons voor op Goede Vrijdag wanneer wij het sterven van Jezus aan het kruis herdenken. De ultieme vorm van diaconie, van dienstbaar zijn. We doen zelf wat zuiniger aan en het geld dat we daardoor overhouden, geven we aan een hulpproject in de Derde Wereld. In 2021 steunden we het project “Elk kind naar school in Zuid-Afrika”. Meer informatie

Meer informatie over onze keuze uit de projecten die worden voorgesteld, zal worden gepubliceerd op de website van de gezamenlijke Utrechtse Diaconie.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur  Dominicus – wereldwake
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur
19.00 uur
Catharina
Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Woensdag & Vrijdag: 09.00 – 12.00 uurDinsdag en Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl