Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 9 mei 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.

 • Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.
 • Indien u hiervoor vervoer per auto naar de kerk wil dan graag dit afstemmen met:
  Bernadet Vos via 06-40178744 of 030-2730442

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Verruiming van de openstelling

Verruiming van de openstelling van de Pauluskerk zit er voorlopig nog niet in. Voor grote kerkgebouwen (meer dan 300 reguliere zitplaatsen) heeft het Bisdom nieuwe regels afgekondigd met meer mogelijkheden. Wij denken graag groots, maar hier vallen wij toch echt niet onder.
Als leidraad hanteren we in de Paulus het overheidsbeleid voor activiteiten in binnenruimten. Dat betekent dat we letten op bijvoorbeeld de openstelling van musea en bibliotheken maar ook op de vaccinatiegraad in Nederland. We zijn een kerk met (gelukkig) niet alleen maar ouderen en de stuurgroep voelt nadrukkelijk de opdracht kerkbezoek geen risico te laten zijn voor hen die nog niet gevaccineerd zijn.
Achter de schermen zorgt de stuurgroep ervoor dat kerkbezoek met 30 personen meteen weer mogelijk is zodra het verantwoord is.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
Zondag 9 mei, 10.30 uur; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van het Paulus Jongerenkoor.
Donderdag 13 mei, 10.30 uur – Hemelvaart; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. leden van het Paulus Jongerenkoor.
Zondag 16 april, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. leden van het Dameskoor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Ouderenvervoer
Bernadet Vos heeft momenteel de coördinatie van het ouderenvervoer overgenomen van Mark van
Noort.

Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep: paulus@katholiekutrecht.nl. Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

Denkt u aan de voedselbank? Het is nodig!

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?
Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-1024-c-90

Paulus Actueel – 23 april 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
Bij vertrek a.u.b. niet blijven napraten in de kerk of op het pad. Maak ruimte voor anderen.

 • Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.
 • Indien u hiervoor vervoer per auto naar de kerk wil dan graag dit afstemmen met:
  Bernadet Vos via 06-40178744 of 030-2730442

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 25 april, 10.30 uur. Zondag Andersviering met voorgangers uit de gemeenschap m.m.v. leden van de Cantorij
Zondag 2 mei, 10.30 uur; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. Henk Brussel en Caralita Vincenten.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Ouderenvervoer
Bernadet Vos heeft momenteel de coördinatie van het ouderenvervoer overgenomen van Mark van
Noort.

 

Alpha

Op 10 mei gaat Alpha weer van start! Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie op de website katholiekutrecht.nl bij Alpha.
Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen worden.
Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen.
Aanmelden kan via de website. Zie daarvoor het bericht bij de agenda op de website
katholiekutrecht.nl

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

Denkt u aan de voedselbank? Het is nodig!

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 23 april 2021.
PA_WillibrordpenningVoorJoopVanMaarsveen1_20210418Uitreiking door Mgr.Eijk1

Willibrord-penning voor Joop van Maarseveen

Joop van Maarseveen bekijkt de plaquette

Na afloop van de eucharistieviering op zondag 18 april 2021 mocht Joop van Maarseveen uit handen van Mgr. Eijk de Willibrordpenning ontvangen, als huldebetoon voor zijn vrijwilligerswerk in de Paulus.

Joop wordt door zijn moeder toegesproken

Van jongs af aan eerst als misdienaar, later als acoliet, misdienaar-coördinator en koster is Joop in de Paulus te vinden.

Nu werd Joop geëerd voor zijn ruim 40-jarige inzet als acoliet, koster, schoonmaker en bewaker van de Pauluskerk.

Vele jonge misdienaars hebben ook de kneepjes van de taak van Joop geleerd. Joop zet zich ook al vele jaren in voor de Utrechtse deelname aan de Stille omgang.

 

De versierselen bestaan uit een bronzen plaquette, een draaginsigne en een oorkonde.
Meer weten over de plaquette? Kijk op https://www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/parochies-aartsbisdom-utrecht/willibrordplaquette/

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 9 april 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en
u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
Bij vertrek a.u.b. niet blijven napraten in de kerk of op het pad.Maak ruimte voor anderen. Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 11 april, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Zondag 18 april, 10.30 uur; Eucharistieviering. Voorganger kardinaal Willem Eijk en diaken Bart Koet m.m.v. leden van het Dameskoor.

Gastvoorganger mgr. Eijk
Op 18 april gaat kardinaal Eijk voor in een digitale eucharistieviering in de Pauluskerk. Het voorstel komt van hemzelf, hij was nooit eerder bij ons geweest. Het voormalige PGB heeft hier geen ‘nee’ tegen gezegd en aan Bart Koet gevraagd of hij de kardinaal als diaken wil assisteren. Ondanks dat er maar een handvol mensen bij deze viering aanwezig kan zijn, is er wel voor mooie liturgische kledij uit het liobaklooster gezorgd en voor een mooie oorkonde aan een bijzondere actieve vrijwilliger.
Namens het oude PGB, Marie-José

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Vergadering Vrienden van de Paulusgemeenschap

Zondag 11 april aansluitend aan de viering om 11.30 wordt de jaarlijkse stichtingsraad vergadering
gehouden van de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap. In verband met de corona
maatregelen zal dit overleg via Zoom plaatsvinden. Dit overleg is toegankelijk voor een ieder die
een geldelijke donatie heeft gedaan of in natura heeft bijgedragen. De agenda met bijlagen met de
link zijn toegestuurd . U bent van harte uitgenodigd. https://us02web.zoom.us/j/86776284261

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

 

De Paaskaars in de Pauluskerk 

Paaskaars van vorig jaar. Het jaartal 2020 is nu dus aangepast.

Het Licht van Christus – Traditie en Symboliek
Al in de tijd van Augustinus (rond 400 na Chr.) bracht men de paaskaars brandend de kerk binnen en klonk onderwijl het gezang van driemaal “Licht van Christus”. Die traditie is later uitgebreid met het doorgeven van het licht, van de paaskaars naar het kaarsje van iedere gelovige. Zo wijkt de duisternis en wordt de hele kerk in het licht gezet.
Helaas hebben we dat ook dit jaar vanwege de corona-pandemie moeten missen. Ook de paaskaars is minder ”live” in beeld geweest. Omdat er bijna geen intentie-kaarsjes afgelopen jaar zijn opgestoken, bleek er onvoldoende was beschikbaar voor een nieuwe paaskaars. Vandaar het besluit om die van vorig jaar na een kleine aanpassing weer te gebruiken.
Het Aartsbisdom had de Eucharistie tot thema van het afgelopen kerkelijk jaar uitgeroepen met als beeldmerk de Emmaüsgangers. Die zien we terug in de drie figuren in de decoratie. Christus’ verschijning loopt letterlijk te midden van beide mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Zoals wij allen als Gods volk ook voortdurend onder weg zijn. In Emmaüs aangekomen zal Jezus het brood met hen breken. (Lucas 24:30) En in de Eucharistieviering komt Christus ook in ons midden. Daarom krijgt het Christusmonogram X en P in de decoratie een dominante plaats. Het wordt gevormd door de eerste twee (hoofd-)letters (de chi en de rho) van het woord Christus in het Grieks: XRISTOS. De vijf wierooknagels vormen vanuit het midden van het monogram een kruis en herinneren zo aan de evenzovele wonden in het lichaam van Christus. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. Zonder lijden geen verrijzenis.
“Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” staat al in het Oude Testament, eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Die eerste en laatste letter van het Griekse alfabet ontbreken eigenlijk nooit en staan nu hier onder het Christusmonogram. Het jaartal 2021 wordt gedragen door een mondkapje, een schild tegen virussen. Dit schild is nog steeds hét symbool van de strijd tegen het coronavirus en alle problemen die daarbij worden ondervonden. Hiermee wordt – met omfloerste stem – gevraagd om ook onze aandacht te wijden aan allen in de zorg en aan alle slachtoffers van deze coronapandemie.

 

Foto-terugblik op het Paastriduum 2021:


Altaarontbloting en doven van het
licht op Witte Donderdag

 

 

Lijdensverhaal en Kruisweg op Goede vrijdag

 

 

 

 

Bloemenhulde zie ook: https://youtu.be/EfjigEKZ0mk

 

Kruisverering op Goede Vrijdag

 

 

Nieuw licht werd ontstoken in de Paaswake

 

 

De steen is weggerold; Paasmorgen

 

 

 

 

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 23 april 2021.

 

PA_PaulusVoorjaar202003

Paulus Actueel – 31 maart 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Donderdag 1 april, 19.00 uur; Witte Donderdag. Eucharistieviering. Voorgangers Henk Oostendorp en Gérard Martens m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Vrijdag 2 april, 15.00 uur; Kruisweg. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor.
Vrijdag 2 april, 17.00 – 18.30 uur Gelegenheid tot het brengen van bloemen bij het kruis.
Vrijdag 2 april, 19.00 uur; Kruishulde. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. leden van de Cantorij.
Zaterdag 3 april, 19.00 uur; Paaswake. Eucharistieviering. Voorgangers Henk Oostendorp en Gérard Martens m.m.v. leden van de Cantorij.
Zondag 4 april, 10.30 uur; Eerste Paasdag. Eucharistieviering. Voorganger Henk Oostendorp m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Zondag 11 april, 10.30 uur; Eerste Paasdag. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.

Kruishulde
In aanloop naar de Kruishulde op goede Vrijdag zal tussen 17:00 en 18:30 uur een kruis staan
opgesteld voor de Pauluskerk. U bent allen van harte uitgenodigd om daar een bloemenhulde te
brengen en een moment stil te staan bij Goede Vrijdag.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.
De stand van de veiling die in de Paulus georganiseerd is op dit moment: € 818,12
Met de 50% opslag levert dat voor de actie een bedrag op van €1227,18
Er kan nog tot zondag 16.00u geboden worden! Klik hier voor de details.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Passieconcerten vanuit de Pauluskerk

Goede Vrijdag te zien en te horen vanaf 21.00u

 • Johanessepassie volgens Paulusparochianen
  Opgenomen in de Pauluskerk door de uitvoerenden.
  Deze passie beschrijft het lijden van Jezus volgens Johannes. Het wordt gezongen door vier mannen, begeleid door piano. Door het uitvoeren van deze passie hopen zij een beetje saamhorigheid te delen in de huiskamer. Het is gecomponeerd door Tim de Vries en David Vos. Zij voeren het ook uit samen met Tobias Kruit en Paul ter Reele. Marcel Duijs begeleidt op piano.
  Details worden komende week gepubliceerd.
  Kijken en luisteren via http://online.paulusconnect.nl
 • De passie van Christus volgens Desprez, Sweelinck en Diepenbrock
  Opgenomen in de Pauluskerk door de uitvoerenden.
  Het Pulse Ensemble, bestaande uit Stijn Claerhoudt (1995), Willem Peek (1998), Daan van der
  Schaft (1995) en Ernesto Schuddeboom (1998), brengt op Goede Vrijdag een uur lang muziek van
  drie grootmeesters die precies honderd jaar geleden zijn overleden: Josquin Desprez (†1521), Jan
  Pieterszoon Sweelinck (†1621) en Alphons Diepenbrock (†1921). Ook staat er een Gregoriaans
  lied op het programma uit het Utrechts Prosarium, een dertiende-eeuws gezangenboek uit de
  Mariakerk. Het Pulse Ensemble nodigt u van harte uit om bij het concert aanwezig te zijn.
  Het concert is gratis via Youtube of de website van het Pulse Ensemble te bekijken. Tijdens en na
  het concert is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen aan het Pulse Ensemble. Voor
  elke euro die er binnenkomt bovenop de onkosten van de uitzending, schenken zij een halve euro
  aan de Utrechtse vastenactie “Elk kind naar school in Zuid-Afrika”.
  Details worden komende week meegestuurd.
  Kijken en luisteren via YouTube Pulse Ensemble of: http://www.pulseensemble.nl

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

 

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

 

De Paaskaars in de Pauluskerk 

Paaskaars van vorig jaar. Het jaartal 2020 is nu dus aangepast.

Het Licht van Christus – Traditie en Symboliek
Al in de tijd van Augustinus (rond 400 na Chr.) bracht men de paaskaars brandend de kerk binnen en klonk onderwijl het gezang van driemaal “Licht van Christus”. Die traditie is later uitgebreid met het doorgeven van het licht, van de paaskaars naar het kaarsje van iedere gelovige. Zo wijkt de duisternis en wordt de hele kerk in het licht gezet.
Helaas hebben we dat ook dit jaar vanwege de corona-pandemie moeten missen. Ook de paaskaars is minder ”live” in beeld geweest. Omdat er bijna geen intentie-kaarsjes afgelopen jaar zijn opgestoken, bleek er onvoldoende was beschikbaar voor een nieuwe paaskaars. Vandaar het besluit om die van vorig jaar na een kleine aanpassing weer te gebruiken.
Het Aartsbisdom had de Eucharistie tot thema van het afgelopen kerkelijk jaar uitgeroepen met als beeldmerk de Emmaüsgangers. Die zien we terug in de drie figuren in de decoratie. Christus’ verschijning loopt letterlijk te midden van beide mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Zoals wij allen als Gods volk ook voortdurend onder weg zijn. In Emmaüs aangekomen zal Jezus het brood met hen breken. (Lucas 24:30) En in de Eucharistieviering komt Christus ook in ons midden. Daarom krijgt het Christusmonogram X en P in de decoratie een dominante plaats. Het wordt gevormd door de eerste twee (hoofd-)letters (de chi en de rho) van het woord Christus in het Grieks: XRISTOS. De vijf wierooknagels vormen vanuit het midden van het monogram een kruis en herinneren zo aan de evenzovele wonden in het lichaam van Christus. Zo wordt Jezus’ lijden onder onze aandacht gebracht. Zonder lijden geen verrijzenis.
“Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” staat al in het Oude Testament, eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Die eerste en laatste letter van het Griekse alfabet ontbreken eigenlijk nooit en staan nu hier onder het Christusmonogram. Het jaartal 2021 wordt gedragen door een mondkapje, een schild tegen virussen. Dit schild is nog steeds hét symbool van de strijd tegen het coronavirus en alle problemen die daarbij worden ondervonden. Hiermee wordt – met omfloerste stem – gevraagd om ook onze aandacht te wijden aan allen in de zorg en aan alle slachtoffers van deze coronapandemie.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 10 april 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 28 maart 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 28 maart, 10.30 uur; Palmzondag. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Kinderkoor.
Na de viering kunt u een palmtakje ophalen en een kaarsje aansteken.
Donderdag 1 april, 19.00 uur; Witte Donderdag. Eucharistieviering. Voorgangers Henk Oostendorp en Gérard Martens m.m.v. leden van het Paulus Jongeren Koor.
Vrijdag 2 april, 15.00 uur; Kruisweg. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Dameskoor.
Vrijdag 2 april, 17.00 – 18.30 uur Gelegenheid tot het brengen van bloemen bij het kruis.
Vrijdag 2 april, 19.00 uur; Kruishulde. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. leden van de Cantorij.

Palmpaasstokken
Wij nodigen kinderen uit om hun zelfgemaakte Palmpaasstokken zaterdag 27 maart tussen 16.30
en 17.30 uur of zondag 28 maart tussen 10.30 en 11.30 uur bij de Pauluskerk te brengen. Deze
worden om 11.30 uur door Bernard Vos naar de Voorveldse Hof gebracht. Als je iemand anders je
Palmpaasstok wil geven, is dat natuurlijk ook goed. Foto’s van jou met je Palmpaasstok kunnen
uiterlijk zaterdag 27 maart worden gemaild naar de Paulus Stuurgroep.

Palmtakjes
Zondag 28 maart is er tussen 11.30 en 12.30 uur gelegenheid om een Palmtakje op te halen. Als u komt, hou dan de Coronaregels in acht. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent. Kom zoveel mogelijk alleen. U mag voor anderen een takje meenemen. Blijf op 1.5 meter afstand van elkaar. Bij goed weer staan de palmtakjes buiten.

Kruishulde
In aanloop naar de Kruishulde op goede Vrijdag zal tussen 17:00 en 18:30 uur een kruis staan
opgesteld voor de Pauluskerk. U bent allen van harte uitgenodigd om daar een bloemenhulde te
brengen en een moment stil te staan bij Goede Vrijdag.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.
De stand van de veiling die in de Paulus georganiseerd is op dit moment: € 818,12
Met de 50% opslag levert dat voor de actie een bedrag op van €1227,18
Er kan nog tot zondag 16.00u geboden worden! Klik hier voor de details.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Passieconcerten vanuit de Pauluskerk

Goede Vrijdag te zien en te horen vanaf 21.00u

 • Johanessepassie volgens Paulusparochianen
  Opgenomen in de Pauluskerk door de uitvoerenden.
  Deze passie beschrijft het lijden van Jezus volgens Johannes. Het wordt gezongen door vier mannen, begeleid door piano. Door het uitvoeren van deze passie hopen zij een beetje saamhorigheid te delen in de huiskamer. Het is gecomponeerd door Tim de Vries en David Vos. Zij voeren het ook uit samen met Tobias Kruit en Paul ter Reele. Marcel Duijs begeleidt op piano.
  Details worden komende week gepubliceerd.
  Kijken en luisteren via http://online.paulusconnect.nl
 • De passie van Christus volgens Desprez, Sweelinck en Diepenbrock
  Opgenomen in de Pauluskerk door de uitvoerenden.
  Het Pulse Ensemble, bestaande uit Stijn Claerhoudt (1995), Willem Peek (1998), Daan van der
  Schaft (1995) en Ernesto Schuddeboom (1998), brengt op Goede Vrijdag een uur lang muziek van
  drie grootmeesters die precies honderd jaar geleden zijn overleden: Josquin Desprez (†1521), Jan
  Pieterszoon Sweelinck (†1621) en Alphons Diepenbrock (†1921). Ook staat er een Gregoriaans
  lied op het programma uit het Utrechts Prosarium, een dertiende-eeuws gezangenboek uit de
  Mariakerk. Het Pulse Ensemble nodigt u van harte uit om bij het concert aanwezig te zijn.
  Het concert is gratis via Youtube of de website van het Pulse Ensemble te bekijken. Tijdens en na
  het concert is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen aan het Pulse Ensemble. Voor
  elke euro die er binnenkomt bovenop de onkosten van de uitzending, schenken zij een halve euro
  aan de Utrechtse vastenactie “Elk kind naar school in Zuid-Afrika”.
  Details worden komende week meegestuurd.
  Kijken en luisteren via YouTube Pulse Ensemble of: http://www.pulseensemble.nl

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 
 
 

Van Paulus Gemeenschapsberaad naar Paulus Stuurgroep

Sinds deze maand is het Paulus Gemeenschapsberaad voorzien van enkele nieuwe leden én van een nieuwe naam: Paulus Stuurgroep.
Het doel van de groep is niet echt veranderd. Op een ondersteunende manier, samen met alle
vrijwilligers en professionals, sturing geven aan alle processen in de Pauluskerk.
Hiertoe gaan we de samenwerking met de bestaande groepen en beraden aanhalen en
communiceren we met het bestuur.
De leden zijn:
Flore Fanoy en Marie-José van Bolhuis – voorzitters
Willem Goemans – penningmeester
Frans Snijders – secretaris
Tobias Kruit – lid
Bernard Vos – lid
Het Pastoraal team is vertegenwoordigd door Gérard Martens.
Binnenkort zullen zij zich nader voorstellen.

Personalia

Op woensdag 24 maart is Huub Maat overleden in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde vele jaren aan het Kouwerplantsoen. De laatste drie jaar werd hij liefdevol verzorgd in een zorgvilla in Arnhem. Huub was tot het laatst een betrokken en meelevende Paulusparochiaan. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op woensdag 31 maart om 10.30 uur in de kapel van Barbara. De dienst is via de livestream te volgen op de
site: http://www.uitvaartmediapartners.nl door de knop “live meekijken” aan te klikken.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 2 april 2021.

 

PA_VeilingVastenactie2021

Veiling voor de Vastenactie 2021 – tussenstand

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseert de Pauluskerk een veiling om extra geld in het laatje te krijgen van de vastenactie.

Het bieden is gestart
Vanaf maandag 15 maart, kunt u bieden op de aangeboden/gevraagde producten/diensten.
Hier vindt u een overzicht van alle ingestuurde items.
Alle items zijn genummerd; sommige zijn op de foto gezet: klik hier voor de foto’s.

In beide gevallen stuurt u een mailtje naar paulus@katholiekutrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam, het nummer van het item en het bedrag dat u ervoor er voor wilt betalen/ontvangen.

Tussenstand van zaterdag 22 maart
Heel veel dank aan iedereen die tot nu toe heeft geboden. Inmiddels heeft de veiling al €818,12 aan biedingen opgeleverd. U kunt nog bieden tot zondag 28 maart, 16.00 uur. Een overzicht van het tot nu toe geboden hoogste bedrag vind u hier, uitgesplitst naar gevraagd en aangeboden.
Goed om te weten: Vastenactie vermeerdert uw gift met 50%. Dus met opslag levert de veiling al  €1227,18 voor de actie op!

Betaling
Het bedrag dat u ontvangt/betaalt, maakt u over op:
rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht
o.v.v. Vastenactie 2021.
Wij zorgen ervoor, dat het geld wordt overgemaakt aan Vastenactie.
Of klik hier voor de QR-code van het project (even op de knop “doneer” drukken).

Informatie 

Meer informatie over de Vastenactie 2021 vindt u op Vastenactie-2021 – RK diaconaat Utrecht (rkdu.nl).

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 14 maart 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 14 maart, 10.30 uur; 4e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. Tim de Vries.
Zondag 21 maart, 10.30 uur; 5e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Dameskoor.
Zondag 28 maart, 10.30 uur; Palmzondag. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Kinderkoor.

De Paulus Stuurgroep (het voormalig PGB) heeft na goed overleg besloten nog niet over te gaan naar vieringen met 30 mensen. De reden is het aantal Coronabesmettingen, ook in onze nabije omgeving. Wij leggen ons ook nog niet vast op een datum om wel weer open te gaan, hoewel wij daar natuurlijk allemaal naar verlangen. Wij gaan dus door met digitale vieringen. Wel willen wij de mogelijkheid geven aan maximaal vijf mensen om de opname bij te wonen. Wij denken hierbij vooral aan mensen die zelf niet over de mogelijkheid beschikken digitaal mee te vieren. Gertruus Bors is hierin de contactpersoon. Dus alléén op persoonlijke uitnodiging en niet zomaar komen binnenwandelen. Vanaf zondag 21 maart is het wel weer mogelijk om na de viering een kaarsje aan te steken.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Palmpasen

Palmpaasstokken
Wij nodigen kinderen uit om hun zelfgemaakte Palmpaasstokken zaterdag 27 maart tussen 16.30 en 17.30 uur of zondag 28 maart tussen 10.30 en 11.30 uur bij de Pauluskerk te brengen. Deze worden om 11.30 uur door Bernard Vos naar de Voorveldse Hof gebracht. Als je iemand anders je Palmpaasstok wil geven, is dat natuurlijk ook goed. Foto’s van jou met je Palmpaasstok kunnen uiterlijk zaterdag 27 maart worden gemaild naar: Paulusgemeenschap.

Palmtakjes
Zondag 28 maart is er tussen 11.30 en 12.30 uur gelegenheid om een Palmtakje op te halen. Als u komt, hou dan de Coronaregels in acht. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent. Kom zoveel mogelijk alleen. U mag voor anderen een takje meenemen. Blijf op 1.5 meter afstand van elkaar. Bij goed weer staan de palmtakjes buiten.

 

Klimaatalarm en gebedsdienst op 14 maart

In het weekend van 11 t/m 14 maart wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis.
Op meerdere locaties door heel Nederland (of gewoon vanuit huis) kun je je stem laten horen. Diverse christelijke organisaties, waaronder GroeneKerken ondersteunen het klimaatalarm. Na het luiden van de klokken om 15.00 uur kunt u meedoen aan een landelijke online gebedsbijeenkomst, georganiseerd door de partners van GroenGelovig. Daar zal met elkaar gebeden worden voor politici, mensen die wereldwijd nu al last hebben van klimaatverandering, bedreigde diersoorten en de schepping die lijdt.
Deelnemen kan via Youtube.
Kijk hier:
Klimaatalarm – GroenGelovig.

 

Oecumenische vespers

Op de woensdagen in de vasten verzorgen de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
gezamenlijke vespervieringen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. U kunt deze vespers bijwonen via: Tuindorpkerk.

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

 

Personalia

Zaterdag 6 maart 2021 jongstleden is Jet van Galen-Nieuwland (98) overleden. Zij woonde lange tijd aan het Kouwerplantsoen en de laatste jaren in het Bartholomeus Gasthuis. Jet is lange tijd gastvrouw geweest (samen met Riet Eras op dinsdagochtend) en zolang het Pauluscentrum nog open was op de dinsdagochtend kwam ze, vanuit Bartholomeus, met de regiotaxi naar het Pauluscentrum om de kerkboekjes voor de zondagen te nieten. Haar uitvaart was vrijdag 12 maart.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 28 maart 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 28 februari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 28 februari, 10.30 uur; 2e zondag in de veertigdagentijd. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een leden van de cantorij.
Zondag 7 maart, 10.30 uur; 3e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. Henk Brussel en Caralita Vincenten
Zondag 14 maart, 10.30 uur; 4e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. een cantor.
Zondag 21 maart, 10.30 uur; 5e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. een cantor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)-Nieuws

Tijdens de bijeenkomst van 13 februari jl. heetten wij Flore Fanoy-van Waveren, Bernard Vos en Tobias Kruit van harte welkom. Zij zijn de nieuwe leden van het PGB en binnenkort stellen zij zich uitgebreider aan u voor.
Bij dit overleg waren ook twee leden van het parochiebestuur aanwezig; ter kennismaking, maar ook om een aantal zaken met elkaar te bespreken.
Zo werd onder meer duidelijk gemaakt, dat wij, met al onze activiteiten, een vitale gemeenschap zijn.
Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact met ons op.

Ons volgende overleg is zaterdag 6 maart. Wij houden u op de hoogte

Oecumenische vespers

Op de woensdagen in de vasten verzorgen de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
gezamenlijke vespervieringen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. U kunt deze vespers bijwonen via: Tuindorpkerk.

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel

Voor u ligt alweer de 100e PaulusActueel. De eerste reguliere PaulusActueel verscheen 5 maart 2017. Daarnaast zijn er nog de nodige extra edities gemaakt. Wilt u nog eens teruglezen wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld, neem dan contact met Frans Snijders

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 14 maart 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 14 februari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 14 februari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. Tim de Vries en Sebastian Holz.
Woensdag 17 februari, 19.00 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v.  Tobias Kruit. Na afloop kunt u tussen 19.45 en 20.15 uur langs komen om wat as op uw hoofd uitgestrooid te krijgen.
Zondag 21 februari, 10.30 uur; 1e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. Alfred Sturkenboom.
Zondag 28 februari, 10.30 uur; 2e zondag in de veertigdagentijd. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een cantor.

As strooien in plaats van kruisje
Het askruisje is het vertrouwde teken om de veertigdagentijd mee te beginnen. In de coronatijd is het
geven van dat kruisje echter niet mogelijk. Geen askruisje dus in 2021. De as zal (in kleine
hoeveelheid) uitgestrooid worden over het gebogen hoofd. Ook zal de bekende tekst ‘Gedenk dat je
stof bent en tot stof zult wederkeren’ slechts eenmaal klinken, voorafgaande aan de asoplegging.
Op woensdag 17 februari geven wij u graag na de viering de mogelijkheid om langs te komen bij de kerk om ook wat as op uw hoofd uitgestrooid te krijgen. Wij doen dit tijdens de viering bij de aanwezigen, maar wij nodigen u van harte uit om tussen 19.45 en 20.15 uur ook aan te sluiten. Gérard Martens zal deze handeling verrichten met de gewijde as die hij heeft meegekregen.
U kunt dan langskomen bij de kerk, waar Gérard buiten zal staan. U bent van harte welkom om zo de periode van vasten samen te starten.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie. Vanaf zondag 21 februari gaat de opbrengst van de collecte naar de Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de
parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. De aftrap van deze actie is donderdag 18 februari om 20.00 uur en wordt uitgezonden via: Rafaelkerk. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Koorzang en corona

Met de verscherpte maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus wordt het de koren niet
gemakkelijker gemaakt. Vanwege de invoering van de avondklok zijn ook de repetities geannuleerd. Wij snappen dat dit voor onze koren een moeilijke tijd is en wij willen jullie via deze weg bedanken voor jullie grote inzet en flexibiliteit. Wij hopen op betere tijden.

Oecumenische vespers

Vanaf woensdag 24 februari verzorgen de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
gezamenlijke vespervieringen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. U kunt deze vespers bijwonen via: Tuindorpkerk.

 

Voedselbank Overvecht

Sinds kort staat bij de ingang van de kerk de Voedselbankbak.
Hier kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Overvecht. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd

Graag verwijzen wij u naar de site Geloven thuis. Dit is een site met verhalen, knutsels, e.d. en
verschijnt 8x per jaar. De site is voor iedereen gratis toegankelijk.
Op dit moment is het thema “Vonkelend!”. Het loopt van Aswoensdag tot en met Pasen. Wij wensen jullie een fonkelende veertigdagenrijd.

Personalia

Riet Eras hoopt dinsdag 16 februari haar 100e verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd Riet, met het behalen mijlpaal.
Miep Albers verhuisde onlangs naar Bunnik. Zij is jarenlang actief geweest bij het organiseren van de maandelijkse lezingen op de donderdagochtend in het Pauluscentrum. Veel plezier in je nieuwe woning, Miep!

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 28 februari 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 31 januari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 31 januari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het 5e element.
Zondag 7 februari, 10.30 uur; Maria Lichtmis. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het kinderkoor.
Zondag 14 februari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Mari-José van Bolhuis m.m.v. het PJK.
Woensdag 17 februari, 19.00 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v.  een cantor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

 

Koorzang en corona

Met de verscherpte maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus wordt het de koren niet gemakkelijker gemaakt. Vanwege de invoering van de avondklok zijn ook de repetities geannuleerd. Met het oog op deze situatie heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum (bron: https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-coronavirus /). Ondanks deze maatregelen proberen de koren elke viering muzikaal te ondersteunen. Zo is het Kinderkoor momenteel thuis aan het repeteren om de viering van Maria Lichtmis, zondag 7 februari, op een andere manier muzikaal te ondersteunen. Of dit gaat lukken, is nog niet helemaal zeker, maar zij doen hiervoor hard hun best.

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) – Nieuws

Na het vertrek van Arnold  Smeets en Jos Hettinga hebben wij gesprekken gevoerd met drie belangstellenden. Afgelopen week zijn zij voorgedragen aan het pastoraal team en het parochiebestuur. Binnenkort stellen zij zich aan u voor.

Daarnaast is er onder meer gesproken over de voortgang van de vieringen ondanks Corona, de livestreams, de actie Kerkbalans en de Vastenactie 2021 (hierover leest u meer in de komende PaulusActueel).

Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact op met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.

 

Voedselbank Overvecht

Sinds kort staat bij de ingang van de kerk de Voedselbankbak.
Hier kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Overvecht. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 14 februari 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 17 januari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Alfred Sturkenboom, cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van de cantorij.
Zondag 31 januari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het 5e element.
Zondag 7 februari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB) – Nieuws

Dinsdag 12 januari was het laatste overleg van het PGB met Arnold  Smeets en Jos Hettinga. Beiden zijn lang lid van het PGB geweest. Jos zelfs 8 jaar.
Dat ze het PGB hebben verlaten, wil beslist niet zeggen, dat ze ook de Paulus vaarwel zeggen. Arnold blijft zich met de gemeenschap verbonden voelen.
Jos overhandigde ons een uitgebreid A4-tje met alle werkzaamheden die hij deed en graag wil blijven voortzetten, zoals de bezinningsmaaltijden en het voorgaan op zondag.
Uiteraard juichen wij dit van harte toe.
Zodra het kan, willen wij beiden uitgebreid bedanken voor alles wat zij voor het PGB hebben betekend.
Voor nu zeggen wij: Arnold en Jos bedankt. Het ga jullie goed.

Door het vertrek van Arnold en Jos zijn er twee vacatures ontstaan. Op dit moment zijn wij in gesprek met een aantal belangstellenden. Wij houden u op de hoogte.

Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact op met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.

 

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

 

Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan

In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan.
De uitvoering van de trajecten wordt door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd.
Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen.
Er wordt rekening mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.

 

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan. Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 31 januari 2021.

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 3 januari 2021

Vieringen komende tijd

D vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via U kunt alle vieringen ook bijwonen via PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 03 januari, 10.30 uur – DriekoningenWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. het kinderkoor.
Zondag 10 januari, 10.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. het PJK.
Zondag 17 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een cantor.
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. de cantorij.

 

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl
Frans Snijders                                                         e-mail: paulus@katholiekutrecht.nl

Kerkbalans 2021

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig. De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis.
De Paulus wil ook in 2021 graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken. Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus.
Alvast hartelijk bedankt.

Voedselbank

Sinds de inzameling van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Overvecht op Sint Maarten (11 november jl.) in de Pauluskerk is deze actie in een stroomversnelling geraakt.
Op zondagen raakten de manden goed gevuld.
Er is ook betrokkenheid van niet-kerkgaande Tuindorpers die vragen naar de openingstijden voor het inleveren van levensmiddelen.
Nu de kerk jammer genoeg tijdelijk niet bezocht kan worden willen we voorkomen dat de inzameling inzakt. Daarom zoeken we een waterdichte kist die buiten kan staan.
Bijvoorbeeld zo’n kunststof kist voor buitenkussens of tuinmaterialen.
Met zo’n kist of Voedselbank-bak is het inleverpunt altijd open voor iedereen.
Wie heeft er eentje staan die we mogen hebben of lenen?
Aanbiedingen graag per mail naar Bernard Vos: bernard_vos@ziggo.nl
Bedankt!
Zolang deze Voedselbank-bak er nog niet is, kunt u elke zondag tussen 10.15 en 11.30 uur uw bijdrage aan de Voedselbank afgeven bij de kerk.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tussentijds

Vanaf a.s. donderdag kunt u het dubbelnummer, januari en fenruari, van Tussentijds weer tegemoet zien.

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 17 januari 2021.

2020 was een raar jaar met alle beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht.

Dankzij de medewerking van u en onze vrijwilligers zijn wij erin geslaagd er toch een waardevol jaar van te maken. Zondag 3 januari start een nieuw jaar.
Samen met u hopen wij, dat dit jaar voor ons als Paulusgemeenschap net zo waardevol mag zijn.

Een zalig nieuwjaar.

Het Paulus Gemeenschapsberaad

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl