Baretembleem-aalmoezenier

Lezing door twee leger-aalmoezeniers

Er wordt wel eens gezegd dat de sociale leer van de kerk het best bewaarde geheim van de katholieke kerk is. Dat er namens de kerk op veel plaatsen in de maatschappij gewerkt en geleerd wordt, krijgt ook niet alle aandacht die het verdient.

In de Paulus ontstaat een traditie van na de dienst in de ochtend af en toe een samenkomst te houden waarin kennis gemaakt kan worden met een theologisch of pastoraal interessant thema.

Op zondag 5 februari om 12.00 uur is het weer zo ver.
Na de viering wordt er een lezing gehouden door twee leger-aalmoezeniers: Briene de Regt, die kortgeleden afstudeerde en drs Pieter Visschers, een veelzijdig theoloog, die na een aantal jaren werken bij de omroep, eerst justitiepastor werd en nu al lange tijd leger-aalmoezenier is.

Iedereen is van harte welkom!
Het bijzondere werk en de inspirerende persoonlijkheden van de sprekers staat er garant voor dat het een boeiende lezing wordt.

                                                 

Briene van Herpen                                                                                       Pieter Visschers
Aalmoezenier Koninklijke Militaire School    Aalmoezenier Koninklijke Militaire School (foto: Arie Kievit, Nederlands Dagblad)
* Uitgelichte foto: het baret-embleem van de aalmoezenier (Bron: Wiki-pedia)
taize-vierkant

Voortzetting van de Taizévieringen

Al bijna een jaar vindt de maandelijkse Taizéviering van de Martinusparochie in onze kerk plaats.
Daarvoor was dat in de Johannes-Bernarduskerk. Van oudsher altijd op zaterdagavond.

De Taizéviering, ook wel Taizégebed genoemd, is gebaseerd op verstilling in een meditatieve sfeer. De Taizégebeden op zaterdagavond trekken op dit moment een vaste groep bezoekers en iedere
maand ook weer wat andere mensen die zo nu en dan komen.

Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en hebben we een punt bereikt waarop we, als
Pauluskerk, in staat denken te zijn deze vieringen voor een grotere groep mensen te kunnen
aanbieden waarbij we vooral ook aan u denken. Een paar veranderingen gaan daarbij helpen.
Download de bijlage waarin alles op een rij is gezet.

Tuindorp PKN

Oecumenische viering samen met de Tuindorpkerk

Na twee jaar is het weer mogelijk dat de Pauluskerk en de Tuindorpkerk weer samen in een oecumenische viering van woord en gebed bijeenkomen.
Dit vindt plaats op zondag 13 november 2022.
De Paulus is dan te gast in de Tuindorpkerk en de viering begint om 10.00 uur.
Er is dus géén viering in de Pauluskerk!

Voorgangers:
Piet-Jan Rebel
Marie José van Bolhuis

Koor: Paulus Jongeren Koor

 

PA_dirigent_gezocht

Vacature Dirigent – kerkmusicus

De Pauluskerk in Utrecht, Tuindorp (onderdeel van de St. Martinusparochie) zoekt een musicus voor de volgende werkzaamheden:

 • Wekelijkse repetitie met de Cantorij
 • Maandelijkse deelname als dirigent aan de viering die de Cantorij verzorgt
 • Maandelijkse deelname aan de voorbereiding van die viering
 • Maandelijkse deelname aan het Liturgisch Beraad
 • Samenstellen van cantorvieringen voor de zomerperiode
 • Zo mogelijk zo nu en dan orgelbespeling 

In totaal 11 tot 13 uur per maand gedurende tien maanden per jaar op declaratiebasis.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • op overtuigende wijze leiding kan geven aan een meerstemmig gemengd koor;
 • affiniteit heeft met de hedendaagse liturgie en vernieuwende vormen daarvan;
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • kennis heeft van stempedagogiek;
 • op een inspirerende en enthousiaste wijze muzikaal kan leiden;
 • zich betrokken gaat voelen bij het muzikale proces van de Pauluskerk als geheel.

Ook kandidaat dirigenten (af)studerend aan een conservatorium worden uitgenodigd om te reageren.

Wat bieden wij:

 • Een goede werksfeer in een modern georiënteerde katholiek kerk met meerdere koren en veel inbreng en deelname van vrijwilligers.
 • Inspirerende samenwerking met andere musici in onze pool.
 • Honorering volgens de tabel voor kerkmusici van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging.

Voor informatie en sollicitatie: mail naar paulus@katholiekutrecht.nl

Klik hier om vacature te downloaden

Deze vacature is ook gepubliceerd op https://dirigentenbemiddeling.nu/vacature/rk-pauluskerk-utrecht-utrecht-vast-dirigent-kerkmusicus/

PA_VoedselbankLogoUtrecht

St Maarten: inzameling voor de voedselbank Overvecht

Op Sint Maarten, vrijdag 11 november, wordt er ism de wijkvereniging Tuindorps Belang weer een inzameling gehouden voor de voedselbank.

De PAULUSKERK is die dag open van 18.00 -19.30 uur.

We nodigen jullie uit om juist op deze dag van samen delen, onze medemensen te ondersteunen.

Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19

PA_Groenekerk_plaatje1

Op weg naar een groene Pauluskerk

Een tipje van de groene sluier

Op zondag 2 oktober was tijdens de viering met het kinderkoor de aftrap. Heel passend voor een dienst waar Fransiscus van Assisi centraal stond.

De Pauluskerk wil een groene kerk worden, maar we beginnen niet met het zo snel mogelijk verkrijgen van een label groene kerk. We beginnen onderop en stapje voor stapje, het liefst met de hele gemeenschap. Samen nadenken hoe het duurzamer kan, in ons eigen leven en in het bijzonder als kerkgemeenschap. Het is de bedoeling dat we met elkaar kleine acties, bezinningsmomentjes, en tipjes van de groene sluier delen.

Het groene boek komt in de kerk, hier delen we de tips en vragen en iedere maand wordt er iets uitgelicht.
Niks is dwingend, niks ligt vast, veel is bespreekbaar, laten we dat samen doen: in gesprek komen en dan onze woorden in daden omzetten.
En natuurlijk zoeken we tochtgenoten in de Tuindorpkerk en in de Martinusparochie, maar we willen klein beginnen, net als we al tijdens de viering zongen:

Groot is de wereld en lang duurt de tijd,
maar klein zijn de voeten,
die gaan waar geen wegen gaan,
overal heen.

Tip 1

Gebruik zoekmachine Ecosia in plaats van Google. De winst van dit bedrijf gaat niet naar aandeelhouders, maar er worden bomen van geplant. Volgens hun website zijn er al meer dan 35 miljoen bomen uit naam van Ecosia-gebruikers geplant.

 

namens de werkgroep:
Beatrijs Koet
Myriam Braakhuis
Marie-Jose van Bolhuis

plaatjes en logo:
https://www.groenekerken.nl/ 

PA_AfscheidDameskoor20220619-1

Dameskoor 65 jaar

Opgericht in 1957, bestaat ons Dameskoor dit jaar 65 jaar!
Daarmee is het met afstand het langst functionerende koor van de Pauluskerk.

Niet alleen bestaat het koor al zo lang, het kwam ook vaker dan welk ander koor van ons in actie.
Immers, behalve reguliere zondagsvieringen verzorgden zij over al die jaren een ontelbare hoeveelheid uitvaarten.
In het verleden werden ook huwelijken en huwelijksjubilea, die op een doordeweekse dag werden gevierd,  muzikaal opgeluisterd.
De leden van ons Dameskoor hebben besloten dat 65 jaar mooi is en dat het koor met pensioen mag.
De groep is met te weinig dames om, na de zomer, weer iedere derde zondag van de maand voor hun rekening te nemen. Dat betekent dat ze afgelopen zondag, 19 juni 2022, hun laatste ‘eigen’viering verzorgen. Na afloop was er een officieel moment van dank en een kleine traktatie bij de koffie.

Uiteraard zien en horen we de dames nog bij de slotviering met alle koren, op zondag 3 juli 2022.

taize-candles-icon-2

Taizévieringen

Op 25 juni bent u weer van harte welkom bij de Taizéviering in de Pauluskerk.
Aanvang: 19.00 uur
Na deze viering is er koffie/thee en ontmoeting.
Bij de uitgang staat een schaal voor uw (vrijwillige) gave.

U kun de Taizé-viering ook via de livestream volgen: www.twitch.tv/PauluskerkOnline

Op de volgende zaterdagen komend half jaar zijn ook Taizévieringen gepland:
27 augustus,
24 september,
29 oktober,
26 november.

grass-3345960_960_720dauwtrappen

Hemelvaart 2022 – fotoimpressie

Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. We vieren dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen. (Handelingen 1:11)
Tot die tijd zullen we er samen het beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid.
Daarvan zijn er inmiddels acht.
De eerste zes staan in de Bijbel in Mattheüs 25:35-36. in 1207 heeft Paus Innocentius een zevende werk toegevoegd en in 2016 heeft Paus Franciscus een achtste Werk van Barmhartigheid ingesteld.

Anders dan anders wandelen we dit jaar via het Griftpark en de singel naar de binnenstad. We gaan op zoek naar herkenbare plaatsen waar in de geschiedenis van onze 900 jaar oude stad werken van barmhartigheid gedaan werden en nog worden. Ondertussen kan iedere meeloper uitvoering geven aan het achtste werk.

En – misschien een paar jaar te vroeg, want kennelijk wordt er iedere 800 jaar een werk toegevoegd- je wordt uitgedaagd een negende werk van
barmhartigheid met elkaar te bedenken.

Met foto’s die iedereen onderweg kan maken komen we in de aansluitende viering hierop terug.

Hieronder een impressie:

 

       

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl