Paulus Actueel – 14 februari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 14 februari, 10.30 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. Tim de Vries en Sebastian Holz.
Woensdag 17 februari, 19.00 uurWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v.  Tobias Kruit. Na afloop kunt u tussen 19.45 en 20.15 uur langs komen om wat as op uw hoofd uitgestrooid te krijgen.
Zondag 21 februari, 10.30 uur; 1e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. Alfred Sturkenboom.
Zondag 28 februari, 10.30 uur; 2e zondag in de veertigdagentijd. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een cantor.

As strooien in plaats van kruisje
Het askruisje is het vertrouwde teken om de veertigdagentijd mee te beginnen. In de coronatijd is het
geven van dat kruisje echter niet mogelijk. Geen askruisje dus in 2021. De as zal (in kleine
hoeveelheid) uitgestrooid worden over het gebogen hoofd. Ook zal de bekende tekst ‘Gedenk dat je
stof bent en tot stof zult wederkeren’ slechts eenmaal klinken, voorafgaande aan de asoplegging.
Op woensdag 17 februari geven wij u graag na de viering de mogelijkheid om langs te komen bij de kerk om ook wat as op uw hoofd uitgestrooid te krijgen. Wij doen dit tijdens de viering bij de aanwezigen, maar wij nodigen u van harte uit om tussen 19.45 en 20.15 uur ook aan te sluiten. Gérard Martens zal deze handeling verrichten met de gewijde as die hij heeft meegekregen.
U kunt dan langskomen bij de kerk, waar Gérard buiten zal staan. U bent van harte welkom om zo de periode van vasten samen te starten.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u  overmaken via eigen parochie. Vanaf zondag 21 februari gaat de opbrengst van de collecte naar de Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de
parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. De aftrap van deze actie is donderdag 18 februari om 20.00 uur en wordt uitgezonden via: Rafaelkerk. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad.
De telefoonnummers zijn:
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Koorzang en corona

Met de verscherpte maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus wordt het de koren niet
gemakkelijker gemaakt. Vanwege de invoering van de avondklok zijn ook de repetities geannuleerd. Wij snappen dat dit voor onze koren een moeilijke tijd is en wij willen jullie via deze weg bedanken voor jullie grote inzet en flexibiliteit. Wij hopen op betere tijden.

Oecumenische vespers

Vanaf woensdag 24 februari verzorgen de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
gezamenlijke vespervieringen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. U kunt deze vespers bijwonen via: Tuindorpkerk.

 

Voedselbank Overvecht

Sinds kort staat bij de ingang van de kerk de Voedselbankbak.
Hier kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Overvecht. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd

Graag verwijzen wij u naar de site Geloven thuis. Dit is een site met verhalen, knutsels, e.d. en
verschijnt 8x per jaar. De site is voor iedereen gratis toegankelijk.
Op dit moment is het thema “Vonkelend!”. Het loopt van Aswoensdag tot en met Pasen. Wij wensen jullie een fonkelende veertigdagenrijd.

Personalia

Riet Eras hoopt dinsdag 16 februari haar 100e verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd Riet, met het behalen mijlpaal.
Miep Albers verhuisde onlangs naar Bunnik. Zij is jarenlang actief geweest bij het organiseren van de maandelijkse lezingen op de donderdagochtend in het Pauluscentrum. Veel plezier in je nieuwe woning, Miep!

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 28 februari 2021.