Doopsel

Door het sacrament van het doopsel worden mensen opgenomen in de kerk. In het evangelie van Mattheüs wordt verhaald over de doop van Jezus in de Jordaan:

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde: “Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

Matteüs 3,13-17

Het verhaal uit het Oude Testament waarin het Joodse volk door de Rode Zee trekt om verlost te worden van de slavernij in Egypte en op weg te gaan naar het beloofde land is ook in de traditie van de kerk gezien als een verhaal dat past bij het sacrament van de doop.

Het doopsel in de kerk

Bij de doop wordt water, symbool van leven, over de dopeling uitgegoten. Ook wordt de dopeling gezalfd met heilige olie en wordt een doopkaars aangestoken aan de Paaskaars (Het licht van Christus). Zo komen in de viering van de doop belangrijke symbolen van het geloof bij elkaar.

Diverse Christelijke kerken hebben over een weer elkaars doop erkend in de overtuiging dat een mens slechts één keer als kind van God gedoopt kan worden. Mensen die lid zijn van een van de christelijke kerken en katholiek willen worden hoeven daarom meestal niet opnieuw gedoopt te worden.

Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, wordt dat in een aantal gesprekken met een lid van het pastoraal team voorbereid. Ook als volwassene kunt u het doopsel ontvangen. Zie voor informatie ‘Katholiek worden’ op deze website.

Data doopvoorbereiding 2021/2022:

Maandag 06 en maandag 20 september 2021
Maandag 08 en maandag 22 november 2021
Maandag 07 en maandag 21 februari 2022
Maandag 11 en dinsdag 26 april 2022
Maandag 06 en maandag 20 juni 2022

Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ  Utrecht
Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
18.30 uur Catharina: Rozenkrans
19.00 uur Catharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
10.00 uur Johannes-Bernardus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl