Doopsel

Door het sacrament van het doopsel worden mensen opgenomen in de kerk. In het evangelie van Mattheüs wordt verhaald over de doop van Jezus in de Jordaan:

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde: “Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

Matteüs 3,13-17

Het verhaal uit het Oude Testament waarin het Joodse volk door de Rode Zee trekt om verlost te worden van de slavernij in Egypte en op weg te gaan naar het beloofde land is ook in de traditie van de kerk gezien als een verhaal dat past bij het sacrament van de doop.

Het doopsel in de kerk

Bij de doop wordt water, symbool van leven, over de dopeling uitgegoten. Ook wordt de dopeling gezalfd met heilige olie en wordt een doopkaars aangestoken aan de Paaskaars (Het licht van Christus). Zo komen in de viering van de doop belangrijke symbolen van het geloof bij elkaar.

Diverse Christelijke kerken hebben over een weer elkaars doop erkend in de overtuiging dat een mens slechts één keer als kind van God gedoopt kan worden. Mensen die lid zijn van een van de christelijke kerken en katholiek willen worden hoeven daarom meestal niet opnieuw gedoopt te worden.

Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, wordt dat in een aantal gesprekken met een lid van het pastoraal team voorbereid. Ook als volwassene kunt u het doopsel ontvangen. Zie voor informatie ‘Katholiek worden’ op deze website.

Data doopvoorbereiding 2024/2025:

Maandag 10 en maandag 24 juni 2024

Maandag 02 en maandag 16 september 2024

Maandag 04 en maandag 18 november 2024

Maandag 03 en maandag 17 februari 2025

Maandag 31 maart en maandag 14 april 2025

Maandag 17 en maandag 01 juli 2025

 

Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl