Doopsel

Door het sacrament van het doopsel worden mensen opgenomen in de kerk. In het evangelie van Mattheüs wordt verhaald over de doop van Jezus in de Jordaan:

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde: “Laat het nu zijn; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

Matteüs 3,13-17

Het verhaal uit het Oude Testament waarin het Joodse volk door de Rode Zee trekt om verlost te worden van de slavernij in Egypte en op weg te gaan naar het beloofde land is ook in de traditie van de kerk gezien als een verhaal dat past bij het sacrament van de doop.

Het doopsel in de kerk

Bij de doop wordt water, symbool van leven, over de dopeling uitgegoten. Ook wordt de dopeling gezalfd met heilige olie en wordt een doopkaars aangestoken aan de Paaskaars (Het licht van Christus). Zo komen in de viering van de doop belangrijke symbolen van het geloof bij elkaar.

Diverse Christelijke kerken hebben over een weer elkaars doop erkend in de overtuiging dat een mens slechts één keer als kind van God gedoopt kan worden. Mensen die lid zijn van een van de christelijke kerken en katholiek willen worden hoeven daarom meestal niet opnieuw gedoopt te worden.

Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, wordt dat in een aantal gesprekken met een lid van het pastoraal team voorbereid. Ook als volwassene kunt u het doopsel ontvangen. Zie voor informatie ‘Katholiek worden’ op deze website.

Data doopvoorbereiding 2021/2022:

Maandag 07 en maandag 21 juni 2021
Maandag 06 en maandag 20 september 2021
Maandag 08 en maandag 22 november 2021
Maandag 07 en maandag 21 februari 2022
Maandag 11 en maandag 25 april 2022
Maandag 06 en maandag 20 juni 2022

Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ  Utrecht
Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl