Vieringen

Let op: Wegens het Coronavirus zijn er beperkt publieke liturgische vieringen. In de zomer van 2020 zal het aantal vieringen weer worden uitgebreid, met een beperkt aantal aanwezigen. U kunt zich online aanmelden voor vieringen. Intussen kunt u nog steeds vele vieringen online volgen.

Alles
Catharina
Aloysius
Nicolaas-Monica / Jacobus
Dominicus
Paulus
Johannes-Bernardus
Rafaël
Augustinus
woensdag 23 september, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
Stille Mis. Om 18.30 uur bidden we de Rozenkrans. Reserveren is niet noodzakelijk. Registratie ter plekke.
donderdag 24 september, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Stille Mis. Reserveren is niet nodig. Registratie ter plekke.
vrijdag 25 september, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Swijnenberg
Stille Mis. Reserveren is niet nodig. Registreren ter plekke.
zaterdag 26 september, 18:30 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
Eucharistieviering met orgel. Reserveren is niet noodzakelijk. Registratie ter plekke./
H.Mass with organ. Its not needed to make a reservation. Registration in the church.
zondag 27 september, 09:30 uur - Aloysius
Eucharistieviering
Voorganger: Rentinck
zondag 27 september, 10:00 uur - Nicolaas-Monica / Jacobus
Woord- en gebedviering
Voorganger: Rozema
zondag 27 september, 10:00 uur - Dominicus
Oecumenische viering
Viering bij afsluiting van de Vredesweek in de Antoniuskerk / Stadsklooster
zondag 27 september, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Van Bolhuis
Koor: Cantor
zondag 27 september, 10:30 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
zondag 27 september, 11:00 uur - Johannes-Bernardus
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
Orgelspel, verder stille mis. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt ook komen zonder reservering (neem dan een briefje mee met daarop uw naam en telefoonnummer) en u bent van harte welkom, maar reserveringen gaan voor! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zondag 27 september, 11:00 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Oostendorp
zondag 27 september, 12:45 uur - Catharina
English Mass
Voorganger: Father James
maandag 28 september, 19:00 uur - Catharina
English Mass
Voorganger: Anton Ten Klooster, pr
Low Mass/ Stille Mis. Registration in the Church/ Registratie ter plekke.
dinsdag 29 september, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Rector Kuipers
Stille Mis. Registratie ter plekke. De H. Mis wordt verzorgd door het Ariensinstituut. Vanaf 19.30 uur aanbidding.
woensdag 30 september, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
Stille Mis. Reserveren is niet nodig. Registratie ter plekke. Om 18.30 uur bidden we de rozenkrans.
donderdag 1 oktober, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Stille Mis. Reserveren is niet nodig. Registratie ter plekke.
vrijdag 2 oktober, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Swijnenberg
Stille Mis. Reserveren is niet nodig. Registratie ter plekke.
zaterdag 3 oktober, 12:00 uur - AloysiusAugustinus
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Schrama osa
Koor: Cantor
Elke 1e zaterdag van de maand zal er een viering zijn voor en door de St. Augustinus gemeenschap. Natuurlijk is iedereen van harte welkom!
zondag 4 oktober, 10:00 uur - Dominicus
Bid & Breakfast anders
zondag 4 oktober, 11:00 uur - Johannes-Bernardus
Eucharistieviering
Voorganger: Smits
Orgelspel, verder stille mis. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt ook komen zonder reservering (neem dan een briefje mee met daarop uw naam en telefoonnummer) en u bent van harte welkom, maar reserveringen gaan voor! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zondag 4 oktober, 11:00 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Swijnenberg
Koor: Cantor
zondag 11 oktober, 10:00 uur - Dominicus
Eucharistieviering
Voorganger: Essing o.p.
Koor: Gelegenheidskoor
zondag 11 oktober, 11:00 uur - Johannes-Bernardus
Eucharistieviering
Voorganger: Smit osa
Orgelspel, verder stille mis. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt ook komen zonder reservering (neem dan een briefje mee met daarop uw naam en telefoonnummer) en u bent van harte welkom, maar reserveringen gaan voor! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zondag 11 oktober, 11:00 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
Koor: Cantor
zondag 18 oktober, 11:00 uur - Johannes-Bernardus
Byzantijnse ritus
Voorganger: Brenninkmeijer
Aanmelden voor deze viering (NIET VIA DEZE WEBSITE) wel via:
- de website: www.byzantijnsekapelutrecht.nl; - de secretaris e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com; - tel.nr. van Dorine Sweere (de secretaris): 06 - 504 315 61.
Er kunnen zich maximaal 30 mensen aanmelden, omdat er gezongen wordt door 4 leden van Wladimirskaja..
zondag 18 oktober, 17:30 uur - Dominicus
Zondagavondvespers
Voorganger: Boogers
Koor: Schola Dominicana
zondag 25 oktober, 10:00 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Borgman
Koor: Cantor
zondag 25 oktober, 11:00 uur -
Eucharistieviering
Voorganger: Smits
Orgelspel, verder stille mis. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt ook komen zonder reservering (neem dan een briefje mee met daarop uw naam en telefoonnummer) en u bent van harte welkom, maar reserveringen gaan voor! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zondag 1 november, 11:00 uur -
Eucharistieviering
Voorganger: Rentinck
Orgelspel, verder stille mis. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt ook komen zonder reservering (neem dan een briefje mee met daarop uw naam en telefoonnummer) en u bent van harte welkom, maar reserveringen gaan voor! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zaterdag 7 november, 12:00 uur - AloysiusAugustinus
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Schrama osa
Koor: Cantor
Elke 1e zaterdag van de maand zal er een viering zijn voor en door de St. Augustinus gemeenschap. Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:30 uur Joseph
18:30 uur Catharina: Rozenkrans
19:00 uur Catharina
19:00 uur Gertrudis
19:00 uur Antonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uur Aloysius
10:00 uur Dominicus – wereldwake
18:00 uur Antonius: gregoriaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uur Jacobus
10:00 uur Johannes Bernardus
10:30 uur Joseph
10:00 uur Dominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uur Klooster Cenakel
11:15 uur Noodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uur Catharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl