Vieringen

Let op: Wegens het Coronavirus zijn er liturgische vieringen voor een beperkt aantal aanwezigen. U kunt zich online, telefonisch of per email aanmelden voor vieringen. Intussen kunt u nog steeds vele vieringen online volgen.

Alles
Catharina
Aloysius
Nicolaas-Monica
Dominicus
Rafaël
Paulus
Johannes-Bernardus
Augustinus
dinsdag 24 november, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Rector Kuipers
Stille Mis om 19.00 uur. Om 18.30 bidden we de Rozenkrans. Om 19.30 is er aanbidding. Registratie ter plekke. Mis wordt verzorgd door het Ariënsinstituut.
woensdag 25 november, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
#RedWednesday. We herdenken de moderne Martelaren. De Kathedraal wordt rood aangelicht.
Voorafgaand aan de stille mis wordt om 18.30 uur de rozenkrans gebeden. Registratie ter plekke.
donderdag 26 november, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
19.00 uur Stille Mis. Registratie ter plaatse.
vrijdag 27 november, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Swijnenberg
Stille Mis. Registratie ter plaatse.
zaterdag 28 november, 18:30 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Henk van Doorn, pr
Koor: Cantor
H. Mis met cantor en orgel. We vieren het begin van de advent. Registratie ter plaatse. Toegang t/m 30 personen.
Deze Mis is een goed alternatief voor de Zondagsmis van 10.30 uur.
zondag 29 november, 09:30 uur - Aloysius
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
U kunt zich aanmelden via aloysius@katholiekutrecht.nl of 030-2515775.
zondag 29 november, 10:00 uur - Nicolaas-Monica
Woord- en gebedviering
Voorganger: Höfte
zondag 29 november, 10:00 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Borgman
Koor: Ad hoc-koorgroep
Aanmelding via info@huisvandominicus.nl
zondag 29 november, 10:30 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Oostendorp
zondag 29 november, 10:30 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Schrama osa
We vieren de 1e zondag van de advent. De zaterdagavondmis van 10.30 uur is een goed alternatief voor deze Mis.
zondag 29 november, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Martens
Koor: Vijfde element
zondag 29 november, 11:00 uur - Johannes-Bernardus
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
Orgelspel, verder stille mis. U MOET zich AANMELDEN. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt NIET komen zonder reservering! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'
zondag 29 november, 12:45 uur - Catharina
English Mass
Voorganger: Brother John
Koor: English Mass Choir
Registration: https://englishmassutrecht.mijnkerk.org/
zaterdag 5 december, 12:00 uur - AloysiusAugustinus
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Schrama osa
Koor: Cantor
Elke 1e zaterdag van de maand zal er een viering zijn voor en door de St. Augustinus gemeenschap. Natuurlijk is iedereen van harte welkom! Wij vragen u een mondkapje te dragen bij binnenkomst en tijdens de viering. U kunt zich aanmelden per email: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
zondag 6 december, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Koor: Kinderkoor
Reserveren is verplicht. Dat geldt ook voor ouders van de kinderen die in het kinderkoor zingen.
zondag 13 december, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Koet
Koor: PJK
zondag 20 december, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Hettinga
Koor: Dameskoor
donderdag 24 december, 18:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Braakhuis
Koor: Kinderkoor
Door de verwachte belangstelling en de geldende beperkende maatregelen is reserveren verplicht. Dit geldt ook voor de ouders van de kinderen van het kinderkoor.
donderdag 24 december, 22:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Koet & Hettinga
Koor: PJK
vrijdag 25 december, 10:30 uur - Paulus
Eucharistieviering
Voorganger: Oostendorp
Koor: Cantorij

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:30 uur Joseph
18:30 uur Catharina: Rozenkrans
19:00 uur Catharina
19:00 uur Gertrudis
19:00 uur Antonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uur Aloysius
10:00 uur Dominicus – wereldwake
18:00 uur Antonius: gregoriaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uur Jacobus
10:00 uur Johannes Bernardus
10:30 uur Joseph
10:00 uur Dominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uur Klooster Cenakel
11:15 uur Noodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uur Catharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl