Vieringen

Hieronder ziet u per geloofsgemeenschap de zondagsvieringen.

Alles
Aloysius
Wederkomst des Heren
Jacobus
Johannes-Bernardus
Gertrudis
Nicolaas-Monica
Paulus
Rafaël
Dominicus
Antonius
Catharina
Joseph
Augustinus

Vieringen Aloysius

Aloysius

vrijdag 1 november - Allerheiligen
10.00 uur: Boogers, gemengd koor

2 november - en Allerzielen
18.00 uur: Boogers, klein gemengd koor

3 november
9.30 uur: Oostendorp, gemengd koor

9 en 10 november
18.00 uur: Boogers, mixtuur
10.00 uur: gezamenlijke viering in de Rafaëlkerk

16 en 17 november
18.00 uur: Vesper, cantor
9.30 uur: Oostendorp, gemengd koor

23 en 24 november
18.00 uur: Oostendorp, cantor
9.30 uur: Rentinck, mixtuur

30 november en 1 december
18.00 uur: Boogers, cantor
9.30 uur: Boogers, gemengd koor

7 en 8 november
18.00 uur: Oostendorp, mixtuur
9.30 uur: Rentinck, schola

Vieringen Wederkomst des Heren

Wederkomst des Heren

1 september
9.30 uur: Rentinck

Vieringen Jacobus

Jacobus

vrijdag 1 november - Allerheiligen
10.30 uur: Wissink (Oranjekapel)

2 november - Allerzielen
18.30 uur: Bakker/Nol

10 november
10.00 uur: Wissink, Cenakel (Sint Willibrordusstraat 34)
17.00 uur: oecumenische vesper. Van 't Spjiker/Knol

16 november
18.30 uur: woord en gebed. Höfte

23 november
18.30 uur: woord en gebed. Versteeg, Drieslagkoor

30 november
18.30 uur: taizéviering. Copier

vrijdag 6 december
10.30 uur: eucharistie. Smits

8 december
10.00 uur: eucharistie, Cenakel (Sint Willibrordusstraat 34)

Vieringen Johannes-Bernardus

Johannes-Bernardus

vrijdag 1 november - Allerheiligen
10.00 uur: Oostendorp

2 november - Allerzielen
18.30 uur: Harmsen, GerBerJan, Lunettenkoor

3 november
11.00 uur: Rentinck, GerBerJan

9 en 10 november
18.30 uur: Smit osa, cantor
10.00 uur: Gezamenlijke viering in de Rafaëlkerk

16 en 17 november
18.30 uur: Oostendorp, Lunettenkoor
10.30 uur: Brenninkmeijer, Byzantijnse ritus, Wladimiskaja

223 en 24 november
18.30 uur: Smit osa, samenzang
11.00 uur: Smit osa, Surinaams-Antilliaanse viering, Diversity

30 november en 1 december
18.30 uur: Harmsen en Neven, oecumenische vesper, Marcus-Nicilaïcantorij en GerBerJan
11.00 uur: Smits, GerBerJan

7 en 8 december
18.30 uur: Taizeviering, samenzang
11.00 uur: Boogers

Vieringen Gertrudis

Gertrudis

Alle vieringen vinden plaats in de andere kerken.

Vieringen Nicolaas-Monica

Nicolaas-Monica

3 november
10.00 uur: Koper

10 november
10.00 uur: Gezamenlijke viering in de Rafaëlkerk

17 november
10.00 uur: van Kessel

24 november
10.00 uur: Koot
11.30: Spaanstalige viering

1 december
10.00 uur: Koper

8 december
10.00 uur: Koper

Vieringen Paulus

Paulus

2 november - en Allerzielen
19.30 uur: Martens, cantorengroep

3 november
10.30 uur: Koet, kinderkoor

10 november
10.00 uur: Gezamenlijk viering in de Rafaëlkerk

17 november
10.30 uur: van Bolhuis, dameskoor

24 november
10.30 uur: Boogers, cantorij

1 december
10.30 uur: Koet, kinderkoor

8 december
10.30 uur: Raedts, PJK

Vieringen Rafaël

Rafaël

vrijdag 1 november - Allerheiligen
19.00 uur: Smits

2 november - Allerzielen
19.00 uur: Smits

3 november
11.00 uur: Boogers

10 november
10.00 uur: Boogers, Smits en Martens. Gezamenlijke parochiedag.

17 november
11.00 uur: Rentinck

24 november
11.00 uur: Smits

1 december
11.00 uur: Oostendorp

8 december
11.00 uur: Smits en Janssen

 • Elke vrijdagmiddag is er Kinderclub in de Rafael van 15.30 uur -17.00 uur.

Vieringen Dominicus

Dominicus

vrijdag 1 november - Allerheiligen
10.00 uur: Beemer

2 november - Allerzielen
19.00 uur: de Jong en Beemer, mannen Weerklank

3 november
10.00 uur: Bid & Breakfast

10 november
10.00 uur: Gezamenlijke viering in de Rafaëlkerk

17 november
17.30 uur: Zondagavondzang, Schola Dominicana

24 november
10.0 uur: Essing, Weerklank

1 december
10.00 uur: Bid & Breakfast

8 december
10.00 uur: Borgman

Vieringen Antonius

Antonius

3 november
10.00 uur: van Mansfeld

10 november
10.00 uur: Rozema

17 november
10.00 uur: Holterhues

24 november
10.00 uur: Eijpe

1 december
10.00 uur: Kersemaekers

8 december
10.00 uur: Rozema

Vieringen Catharina

Catharina

vrijdag 1 november - Allerheiligen
19.00 uur: mgr Eijk

2 november - en Allerzielen
18.30 uur: Schrama osa en van der Steenstraeten

3 november
10.30 uur: Schrama osa en van der Steenstraeten
12.30 uur: English Mass, Smits

9 en 10 november
9.30 uur: gebedsestafette roepingen pastoraat olv Eijk
18.30 uur: vervalt
10.30 uur: Kuipers

16 en 17 november
18.30 uur: Boogers
10.30 uur: Boogers
12.30 uur: English Mass, Boogers

23 en 24 november
18.30 uur: Kuipers en van der Steenstraeten
10.30 uur: Schrama osa en van der Steenstraeten
12.30 uur: English Mass, John

30 november en 1 december
18.30 uur: Woorts
10.30 uur: Woorts
12.30 uur: English Mass, Woorts

7 en 8 december
18.30 uur: Schrama osa
10.30 uur: Schrama osa
12.30 uur: English Mass, John

 • Augustinus:
  Iedere zaterdag 12.00 uur weekendviering van de Augustinusgemeenschap in de kapel van de zusters.
  Elke eerste zaterdag van de maand ontmoeting met een eenvoudige lunch aansluitend in de koffiezaal van de Rozenstraat.

Vieringen Joseph

Joseph

Iedere woensdagmorgen om 09:30 uur gebedsviering. In de mei en oktober maand zal is er elke woensdagochtend om 09.30 uur een rozenkransgebed zijn.

Eerste vrijdag van de maand om 10:30 uur eucharistieviering

Elke eerste zaterdag van de maand eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9 uur.

Elke tweede vrijdag van de maand vespers door de Josephschola om 16:00 uur

Alle vieringen vinden plaats in de Josephkerk

Vieringen Augustinus

Augustinus

Wegens restauratiewerkzaamheden is de Augustinuskerk op het moment gesloten. De kerk zal pas weer gebruikt kunnen worden nadat door deskundigen de stabiliteit van het gewelf is beoordeeld en er voor kerkgangers geen risico bestaat. Alle vieringen vinden plaats op de gebruikelijke tijden, maar op andere locaties:

 • Voor de Hoogmis van zondag om 10.30 uur sluiten wij ons aan bij de viering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.
 • De Engelse mis vindt daar ook plaats, om 12.30.
 • De missen door de week, van maandag tot en met vrijdag, steeds om 12.30 uur, in de kapel van de zusters Augustinessen in de Waterstraat, ingang Oudegracht.
 • De mis op zaterdag om 12.00 uur, in dezelfde kapel.
 • Elke eerste zaterdag van de maand ontmoeting met een eenvoudige lunch aansluitend in de koffiezaal van de Rozenstraat.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl