Vieringen

Let op: Wegens het Coronavirus zijn er liturgische vieringen voor een beperkt aantal aanwezigen. U kunt zich online, telefonisch of per email aanmelden voor vieringen. Intussen kunt u nog steeds vele vieringen online volgen.

Alles
Catharina
Aloysius
Nicolaas-Monica
Dominicus
Paulus
Rafaël
Johannes-Bernardus
Augustinus
dinsdag 27 oktober, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Rector Kuipers
Rozenkrans 18.30 uur, H. Mis 19.00 uur,
Aanbidding Allerheiligste 19.30 uur. Registratie ter plekke.
Avond wordt verzorgd door het Ariensinstituut.
woensdag 28 oktober, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
18.30 uur Rozenkrans. 19.00 H. Mis. Registratie ter plekke.
donderdag 29 oktober, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Stille Mis. Registratie ter plekke.
vrijdag 30 oktober, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Swijnenberg
Stille Mis. Registratie ter plekke.
zaterdag 31 oktober, 18:30 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
We volgen de Schriftlezingen van Allerheiligen met zang en orgel. Deze Mis is een prima alternatief voor de mis van zondag 10.30 uur.
Registratie ook ter plekke. Max. 30 personen.
zondag 1 november, 09:30 uur - Aloysius
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
zondag 1 november, 10:00 uur - Nicolaas-Monica
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
zondag 1 november, 10:00 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Tuin o.p.
Koor: Ad hoc-koorgroep
Aanmelding via info@huisdominicus.nl
zondag 1 november, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedviering
Voorganger: Van Bolhuis
zondag 1 november, 10:30 uur - Catharina

Voorganger: Rector Kuipers
Als deze Mis vol is geboekt verwijzen we u naar de zaterdagavondmis van 18.30 uur. Die Mis is een goed alternatief voor de Zondagmis van 10.30 uur. De livestream kunt u volgen op facebook: https://www.facebook.com/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065
zondag 1 november, 11:00 uur -
Eucharistieviering
Voorganger: Rentinck
Orgelspel, verder stille mis. U MOET zich AANMELDEN. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt NIET komen zonder reservering! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zondag 1 november, 11:00 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Swijnenberg
zondag 1 november, 12:45 uur - Catharina
English Mass
Voorganger: Kuipers
maandag 2 november, 15:30 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Beemer
Koor: Ad hoc-koorgroep
Gedachtenisviering Allerzielen. Aanmelding via info@huisdominicus.nl.
maandag 2 november, 19:00 uur - Aloysius
Eucharistieviering
Voorganger: Rentinck
maandag 2 november, 19:00 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
De Allerzielen Mis is in het Nederlands met wat Engelstalige stukjes. Er wordt gezongen en er is orgelspel. Reserveren is Noodzakelijk.
maandag 2 november, 19:00 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
maandag 2 november, 19:00 uur - Johannes-Bernardus
Woord- en gebedviering
Voorganger: Harmsen
Allerzielenviering. U MOET zich AANMELDEN. Voor deze viering kan dat alleen telefonisch bij Ton van Schaik, vanaf 26 oktober dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. I.v.m. de nieuwe nieuwe maatregelen een dringend advies: MONDKAPJE dragen! Misintenties voor overledenen, alleen voor deze viering, opgeven bij Riet Bouwman, tel. 030-2884909 of per e-mail bij Angelique Versteegh, e-mail: a-versteegh@online.nl
maandag 2 november, 19:00 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Beemer
Tweede gedachtenisviering Allerzielen. Aanmelding via info@huisvandominicus.nl
maandag 2 november, 19:30 uur - Paulus
Woord- en gebedviering
Voorganger: Hettinga
zaterdag 7 november, 12:00 uur - AloysiusAugustinus
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Schrama osa
Koor: Cantor
Elke 1e zaterdag van de maand zal er een viering zijn voor en door de St. Augustinus gemeenschap. Natuurlijk is iedereen van harte welkom! Wij vragen u een mondkapje te dragen bij binnenkomst en tijdens de viering.
zondag 8 november, 10:00 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Janssen
Koor: Ad hoc-koorgroep
Aanmelden via info@huisvandominicus.nl
zondag 8 november, 12:00 uur - Dominicus
Doopviering
Voorganger: Janssen
Aanmelding via info@huisvandominicus.nl
zondag 15 november, 17:30 uur - Dominicus
Zondagavondvespers
Voorganger: Borgman
Koor: Schola Dominicana
Schola in kwartetformatie. Aanmelding via info@huisvandominicus.nl
zondag 22 november, 10:00 uur - Dominicus
Eucharistieviering
Voorganger: Essing o.p.
Koor: Ad hoc-koorgroep
Aanmelding via info@huisvandominicus.nl
zondag 29 november, 10:00 uur - Dominicus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Borgman
Koor: Ad hoc-koorgroep
Aanmelding via info@huisvandominicus.nl

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:30 uur Joseph
18:30 uur Catharina: Rozenkrans
19:00 uur Catharina
19:00 uur Gertrudis
19:00 uur Antonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uur Aloysius
8:00 uur Klooster Cenakel
9:00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uur Aloysius
10:00 uur Dominicus – wereldwake
18:00 uur Antonius: gregoriaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uur Jacobus
10:00 uur Johannes Bernardus
10:30 uur Joseph
10:00 uur Dominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uur Klooster Cenakel
11:15 uur Noodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uur Catharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl