Samenwerkende parochies katholiek Utrecht wordt Sint Martinusparochie

Geachte medegelovigen,

Vandaag begint de Advent en kan ik u alsnog berichten dat het bestuur van de samenwerkende parochies katholiek Utrecht van het bisdom bericht heeft ontvangen dat de drie parochies per 1 januari 2019 zijn gefuseerd en samen verder gaan als de St. Martinus parochie.

Wat betekent dat in de praktijk?
De parochie heeft op dit moment 4 eucharistische centra, t.w.: Aloysius, Augustinus, Catharina en de Rafaël. Vooralsnog blijft dit zo. Ook de andere geloofsgemeenschappen blijven operationeel waarbij het bestaansrecht blijft gebaseerd op de vitaliteit van de gemeenschap. Daarmee wordt niet de financiële draagkracht bedoeld, maar de levendigheid binnen de gemeenschap. Naast liturgische activiteiten is het vooral van belang dat men binnen de gemeenschap zorg voor elkaar heeft. De ene gemeenschap is sterk op het gebied van diaconie, een andere op het gebied van catechese. De activiteiten meer nog dan voorheen beschikbaar stellen voor alle geloofsgemeenschappen zal leiden tot een eenheid in geloof.

De financiële boekhoudingen van de drie parochies worden met terugwerkende kracht geconsolideerd. De aan een omschreven geloofsgemeenschap toegekende gelden blijven voor die geloofsgemeenschap beschikbaar.

De werkwijze binnen de beraadsgroepen zullen worden geüniformeerd.

De naam Martinus is niet zomaar gekozen. Het is de patroonheilige van de stad Utrecht. Martinus spoort ons aan te delen, zowel stoffelijk daar waar het kan maar misschien nog wel meer in aandacht en zorg voor elkaar. Het bestuur stelt zich ten doel het voorbeeld van Martinus zichtbaar te maken in deze stad. Dat we dit bericht aan het begin van de Advent kunnen meedelen, maakt dat we verwachtingsvol vertrouwen dat we dat met elkaar kunnen realiseren.

Zodra administratieve consequenties meer zijn uitgewerkt, zal het bestuur de beraadsgroepen uitnodigen om e.e.a. toe te lichten, waarna zij hun gemeenschappen weer kunnen informeren.

Ook zal er een nieuw logo worden ontworpen waarmee onze St. Martinus parochie herkenbaar zal zijn.

Het is van belang dat we met elkaar de katholieke presentie in de stad zichtbaar houden dan wel maken.

 

Utrecht, 29 november 2020

 

Riet Blom- van Oostrum,
Vicevoorzitter St. Martinusparochie