Paulus Actueel – 14 maart 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 14 maart, 10.30 uur; 4e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. Tim de Vries.
Zondag 21 maart, 10.30 uur; 5e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. het Dameskoor.
Zondag 28 maart, 10.30 uur; Palmzondag. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. het Kinderkoor.

De Paulus Stuurgroep (het voormalig PGB) heeft na goed overleg besloten nog niet over te gaan naar vieringen met 30 mensen. De reden is het aantal Coronabesmettingen, ook in onze nabije omgeving. Wij leggen ons ook nog niet vast op een datum om wel weer open te gaan, hoewel wij daar natuurlijk allemaal naar verlangen. Wij gaan dus door met digitale vieringen. Wel willen wij de mogelijkheid geven aan maximaal vijf mensen om de opname bij te wonen. Wij denken hierbij vooral aan mensen die zelf niet over de mogelijkheid beschikken digitaal mee te vieren. Gertruus Bors is hierin de contactpersoon. Dus alléén op persoonlijke uitnodiging en niet zomaar komen binnenwandelen. Vanaf zondag 21 maart is het wel weer mogelijk om na de viering een kaarsje aan te steken.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Palmpasen

Palmpaasstokken
Wij nodigen kinderen uit om hun zelfgemaakte Palmpaasstokken zaterdag 27 maart tussen 16.30 en 17.30 uur of zondag 28 maart tussen 10.30 en 11.30 uur bij de Pauluskerk te brengen. Deze worden om 11.30 uur door Bernard Vos naar de Voorveldse Hof gebracht. Als je iemand anders je Palmpaasstok wil geven, is dat natuurlijk ook goed. Foto’s van jou met je Palmpaasstok kunnen uiterlijk zaterdag 27 maart worden gemaild naar: Paulusgemeenschap.

Palmtakjes
Zondag 28 maart is er tussen 11.30 en 12.30 uur gelegenheid om een Palmtakje op te halen. Als u komt, hou dan de Coronaregels in acht. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent. Kom zoveel mogelijk alleen. U mag voor anderen een takje meenemen. Blijf op 1.5 meter afstand van elkaar. Bij goed weer staan de palmtakjes buiten.

 

Klimaatalarm en gebedsdienst op 14 maart

In het weekend van 11 t/m 14 maart wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis.
Op meerdere locaties door heel Nederland (of gewoon vanuit huis) kun je je stem laten horen. Diverse christelijke organisaties, waaronder GroeneKerken ondersteunen het klimaatalarm. Na het luiden van de klokken om 15.00 uur kunt u meedoen aan een landelijke online gebedsbijeenkomst, georganiseerd door de partners van GroenGelovig. Daar zal met elkaar gebeden worden voor politici, mensen die wereldwijd nu al last hebben van klimaatverandering, bedreigde diersoorten en de schepping die lijdt.
Deelnemen kan via Youtube.
Kijk hier:
Klimaatalarm – GroenGelovig.

 

Oecumenische vespers

Op de woensdagen in de vasten verzorgen de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
gezamenlijke vespervieringen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. U kunt deze vespers bijwonen via: Tuindorpkerk.

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

 

Personalia

Zaterdag 6 maart 2021 jongstleden is Jet van Galen-Nieuwland (98) overleden. Zij woonde lange tijd aan het Kouwerplantsoen en de laatste jaren in het Bartholomeus Gasthuis. Jet is lange tijd gastvrouw geweest (samen met Riet Eras op dinsdagochtend) en zolang het Pauluscentrum nog open was op de dinsdagochtend kwam ze, vanuit Bartholomeus, met de regiotaxi naar het Pauluscentrum om de kerkboekjes voor de zondagen te nieten. Haar uitvaart was vrijdag 12 maart.

 

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 28 maart 2021.