Paulus Actueel – 28 februari 2021

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via  PauluskerkOnline te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 28 februari, 10.30 uur; 2e zondag in de veertigdagentijd. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. een leden van de cantorij.
Zondag 7 maart, 10.30 uur; 3e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. Henk Brussel en Caralita Vincenten
Zondag 14 maart, 10.30 uur; 4e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. een cantor.
Zondag 21 maart, 10.30 uur; 5e zondag in de veertigdagentijdWoord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. een cantor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken via Vastenactie 2021.

Vastenactie: Elk kind naar school in Zuid Afrika

Dit is het thema van de Vastenactie 2021 die de geloofsgemeenschappen van onze parochie en de parochie Licht van Christus in samenwerking met Vastenactie organiseren. Meer informatie over de Vastenactie 2021 wordt in de loop van de komende week in een aparte mail verspreid en vindt u op Vastenactie 2021.

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

Paulus Gemeenschapsberaad (PGB)-Nieuws

Tijdens de bijeenkomst van 13 februari jl. heetten wij Flore Fanoy-van Waveren, Bernard Vos en Tobias Kruit van harte welkom. Zij zijn de nieuwe leden van het PGB en binnenkort stellen zij zich uitgebreider aan u voor.
Bij dit overleg waren ook twee leden van het parochiebestuur aanwezig; ter kennismaking, maar ook om een aantal zaken met elkaar te bespreken.
Zo werd onder meer duidelijk gemaakt, dat wij, met al onze activiteiten, een vitale gemeenschap zijn.
Wilt u weten wat er nog meer is besproken, neem dan contact met ons op.

Ons volgende overleg is zaterdag 6 maart. Wij houden u op de hoogte

Oecumenische vespers

Op de woensdagen in de vasten verzorgen de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk
gezamenlijke vespervieringen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Tuindorpkerk. U kunt deze vespers bijwonen via: Tuindorpkerk.

 

Voedselbank Overvecht

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

PaulusActueel

Voor u ligt alweer de 100e PaulusActueel. De eerste reguliere PaulusActueel verscheen 5 maart 2017. Daarnaast zijn er nog de nodige extra edities gemaakt. Wilt u nog eens teruglezen wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld, neem dan contact met Frans Snijders

PaulusActueel digitaal ontvangen

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het PGB.

Tot slot

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 14 maart 2021.