utrecht-683516_1920

Vieringen na Pinksteren

De periode waarin er in heel Nederland vrijwel geen vieringen plaatsvonden ligt bijna achter ons. Op 20 mei jl. hebben de Nederlandse bisschoppen een document openbaar gemaakt getiteld Kerkelijk Leven op anderhalve meter. Er wordt op dit moment onderzocht hoe een en ander in de stad Utrecht concreet gestalte zal krijgen. Op deze website zult u te zijner tijd zien hoe er weer vieringen bij te wonen zijn in de diverse gemeenschappen en kerken.

geld probleem munten

Doneren op een nieuwe manier: Tikkie

Nu voor de meeste mensen de vakantieplannen niet doorgaan, is er des te meer reden om eens na te denken over een alternatieve bestemming. Het werk achter de schermen in onze kerken gaat gewoon door. We moeten de musici, kosters, en andere medewerkers meestal gewoon door betalen, terwijl de collecte-inkomsten zijn opgedroogd.

Het bestuur heeft een Tikkie gelanceerd waarmee het makkelijk is om een bijdrage te geven. Natuurlijk kunt u het ook gewoon overmaken op de gebruikelijke manier. Dat is een zinvolle bestemming.

Voor de hervatting van de liturgie wachten we de richtlijnen van de regering en de bisschoppenconferentie af, en in de tussentijd wordt uw bijdrage op hoge prijs gesteld!

Meer informatie over doneren

Lincoln tuin 2

Kathedrale Koor voorlopig gered

Het Kathedrale Koor Utrecht heeft afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek Utrecht, zangers, ouders en andere particulieren ruim € 9000,- (per jaar) aan toezeggingen ontvangen om de komende vijf jaar een goede financiële basis te kunnen leggen onder de toekomst van het Koor. Daarmee heeft ook een katholiek Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 jaar toe te zeggen.

Op basis hiervan heeft het Koorbestuur kunnen besluiten dat de werving gestart kan worden voor een opvolger voor dirigent Gerard Beemster die vanwege pensionering eind 2020 gaat stoppen. We zijn opgetogen, dankbaar en onder de indruk van deze royale steun! We gaan met frisse energie – en ondanks de Corona-perikelen – nog even door met onze actie om particulieren te interesseren om met behulp van een fiscaal aantrekkelijke Periodieke Gift het KKU te ondersteunen. Met jaarlijks € 3.000,- extra is het mogelijk om ook te werken aan nieuwe initiatieven en plannen.

Juist nu is onze kwetsbare muziekcultuur het steunen waard. Meer info is te vinden op onze website.

img-1.jpeg

In memoriam pater Bob Bodaar o.s.a.

In de vroege ochtend van 16 april jl. overleed pater Bob Bodaar o.s.a. in het augustijnenconvent te Eindhoven op 82-jarige leeftijd. Hij was onder andere oud-pastoor van onze Sint Augustinusparochie te Utrecht. Op de rouwbrief staat hij omschreven als ‘een goed, humorvol en inspirerend mens en deskundige bestuurder’.

In zijn periode in Utrecht besteedde pater Bob Bodaar veel aandacht aan de voorbereiding van zijn preken door exegetische studie. Daarnaast gaf hij zelf geloofscursussen en trok ook andere sprekers aan. Hij kon goed organiseren en had aandacht voor de mensen, ook in hun persoonlijke situatie. Zo hield hij jaarlijks een fietstocht als speurtocht waaraan veel parochianen meededen, als een manier om mensen bij elkaar te brengen.

Hij nam afscheid als pastoor toen hij werd gekozen als prior-provinciaal van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen. In die functie was hij betrokken bij de oprichting van de leerstoel Augustijnse Studie, met de benoeming van Paul van Geest als eerste leerstoelhouder. Marienhage werd onder zijn tijd als provinciaal verbouwd tot verpleeghuis.

Na die periode, in ruststand wonend in Utrecht, bleef hij zich bezighouden met teksten van en over Augustinus. Vanwege afnemende gezondheid verhuisde hij naar Eindhoven. Vanwege de Coronacrisis zal op dinsdag 21 april zijn uitvaart in stille plaatsvinden.

Moge pater Bob Bodaar rusten in vrede.

KerkTV Rafael

Kerk TV

Sinds de Goede Week heeft de Sint Rafaëlkerk Kerk TV.
U kunt op deze manier de vieringen via uw tablet of PC volgen.
Ga naar youtube.com en zoek naar Rafael, of ga naar de website van de kerk, www.sint-rafael.nl

In deze Goede Week hadden we het Heilig Triduüm, met Witte Donderdag Eucharistie, Goede Vrijdag    Kruisweg, Kruisverering en Ambroziaanse vespers. En op Paaszaterdag  de Paaswake.

Met onze Kerk TV zijn we dit jaar 2020 in digitaal-geestelijke communie met de Heer en met elkaar.
Er zal worden geprobeerd zoveel als mogelijk zondagse vieringen uit te zenden. U blijft op de hoogte door te kijken op de website van Sint Rafael.

 

Blijf bij ons Heer

Derde pastorale brief

Hieronder vindt u de derde pastorale brief van ons pastoraal team. De eerdere brieven vindt u hier en hier.

Zusters en broeders,

Het kan niet anders dan dat het voortduren van de beperkingen waar iedereen mee te maken heeft en waar we zelfs aan beginnen te wennen, ook gevoelens van onzekerheid en angst te weeg brengen. Want wat gaat er met onze wereld gebeuren als het woekeren van het virus voorbij is. Het zou allemaal wel eens ‘anders’ kunnen worden – zo waarschuwen berichten in de media. De economie loopt een deuk op, politieke structuren en allianties laten scheuren zien en we hebben oog in oog gestaan met onze kwetsbaarheid. Hoe gaat het verder……

Een aantal dingen zijn al ‘doorgedrongen’: de mensen die werken in de zorg verzetten bergen werk voor ons welzijn, nu en dat deden ze al. Eindelijk laten we onze waardering klinken. Ouders spreken na drie weken thuisonderwijs met meer respect over leerkrachten en docenten die dag in dag uit met hun kinderen optrekken. Bij de wandeling voor een frisse neus en om de conditie op peil te houden zijn we elkaar weer aan het groeten. Allemaal weten nu weer heel goed hoe wij mensen elkaar brood-nodig hebben. We zijn beperkt en afhankelijk – en daar hoeven we ons niet te groot voor te voelen.

En nu staat de Goede week voor de deur. Op voorhand al een bijzondere. Het zal voor velen de eerste keer zijn dat deze intense en betekenisvolle dagen alleen maar thuis gevierd kunnen worden.
We gaan de gemeenschap voelbaar missen als we op Palmzondag proberen met Jezus mee Jeruzalem in te trekken en Hem toejuichen. We gaan de bonte en feestelijke rommeligheid missen van de kinderen met palmpaasstokken voordat de sfeer omslaat naar de ernst van de geslagen mensenzoon waarover Jesaja spreekt en het lijdensverhaal van Jezus.
Op Witte donderdag kunnen we niet in gezamenlijkheid mee aan de tafel de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen meevieren waarbij Hij in het brood Zijn lichaam gaf en met de beker aankondigde zijn leven voor ons te geven. Op Goede vrijdag kunnen we niet samen in de kerk het lijdensverhaal door ons heen laten gaan en onder het kruis staan om het hulde te brengen.

Wat een beetje helpt is dat we weten dat we in dit missen en het doorbreken van al bijna levenslange gebruiken die we in ere houden, niet alleen staan. We zoeken allemaal hoe het wèl kan lukken deze bijzondere dagen niet door de vingers te laten glippen. Misschien zijn we er bewuster mee bezig dan andere jaren als alles voortjaagt. We zien, horen en merken dat de beperkingen waar we mee te maken hebben juist creatieve nieuwe oplossingen opwekken. Er is nu noodzaak ‘het’ anders te proberen.

Krijgen we hiermee ook gelovig de steun en bevestiging dat, in wat voor omstandigheden ook, onze Heer bij ons blijft. Hij trekt met ons op en laat ons op de momenten dat wij er open voor staan Zijn aanwezigheid proeven en weten hoe Hij ons nabij is. We gaan ieder op de manier die in de eigen situatie lukt en zo samen met elkaar verbonden, op weg naar Pasen.

Zoals ook in Tussentijds Magazine, dat zojuist verschenen is, nodigen wij u uit om de dingen waarover u zich zorgen maakt, die u op het hart of lever hebt of die u zwaar op de maag liggen, met elkaar of met ons in gesprek te brengen.

Pastores Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht,

Pastoor Hans Boogers, Koos Smits, Gérard Martens

jenspetzold

Handen uit de mouwen voor verzoening

“Verzoening werkt het best als mensen van alle religieuze en etnische bevolkingsgroepen samenwerken aan sociale projecten”, daarvan is Pater Jens Petzold overtuigd. Op 29 februari 2020 praatte hij kerkelijk Utrecht bij over het werk aan verzoening en wederopbouw in het diocees van bisschop Mirkis in Kirkuk en Sulaymaniyah in Irak. Katholiek Utrecht steunt dit werk sinds 2016 toen de bisschop 700 moslim, yezidi en christelijke vluchtelingstudenten opving die voor IS gevlucht waren uit Mosul.

Pater Petzold is een van de acht leden van de gemengde congregatie o.l.v. de vermiste pater Paolo Dall’Oglio, die sinds 1991 in het klooster Mar Musa in Syrië een centrum van gebed, arbeid en gastvrijheid in het teken van Gods liefde voor de Islam leidt. In 2010 opende de congregatie ook een huis in het Iraakse Sulaymaniyah, op uitnodiging van de toenmalige bisschop Louis Sako. Tot 2018 was de congregatie in Sulaymaniyah vooral druk met de opvang van 258 vluchtelingen en ontheemden, nu resten er nog een paar families. “De moraal biedt inzake gastvrijheid geen vrijheid”, legt Pater Petzold uit, “Als je kunt helpen moet je dat ook doen”. Sinds 2018 schakelen ze in Sulaymaniyah om naar hun missie: ontmoetingscentrum. De school waar vluchtelingen en ontheemden taallessen kregen wordt omgevormd tot volksuniversiteit. Tevens richten ze een bibliotheek in met 20.000 titels. Tot nu toe hebben ze daarvoor een kleine subsidie gekregen en de Dominicanen beloofden hulp met de catalogus.

In Kirkuk bouwt bisschop Mirkis ondertussen een bejaardentehuis voor Alzheimerpatiënten, uiteraard in samenwerking met alle religieuze en etnische groepen in de gemeenschap. Het huis zal ruimte bieden aan 70% betalende en 30% niet-betalende patiënten van alle gezindten. Voor het bejaardenhuis en de volksuniversiteit is nog veel geld nodig. Zr. Yosé Höhne-Sparborth leidt de fondsenwerving in Nederland. Neem contact op met secretariaat@katholiekutrecht.nl als u suggesties hebt, of doneer op rekening nummer NL15 ASNB 0904 9553 11  t.n.v. Vereniging Kerk en Vrede, Utrecht.

Onze band met Irak stemt tot nadenken. Daar is de Abrahamitische gastvrijheid nog steeds de norm, en schikt men in om miljoenen vluchtelingen op te vangen. Hoe reageren wij op het moreel beroep dat de mensen aan de grenzen van Europa op ons doen?

Hier kan u een filmpje over het bejaardenhuis in aanbouw bekijken.

Tekst: Ineke Malsch, malschtechnovaluation@xs4all.nl

Advenstmarkt

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht steunen in adventsactie opvang Venezolaanse kinderen in Peru

Een half miljoen mensen is uit Venezuela gevlucht naar Lima hoofdstad van Peru vanwege politieke en humanitaire crises in hun eigen land.
Ze leven daar onder moeilijke omstandigheden. Veel moeders zijn alleenstaand en proberen via straatverkoop te overleven. Vooral de jongste kinderen lijden aan ondervoeding en veel kinderen aan traumatische ervaringen.
De organisatie ‘Warmi Huasi’ wat ‘Huis voor vrouwen’ betekent, pakt deze problemen aan. De ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Ook worden er twee kindercentra opgezet waar getrainde vrijwilligers specifieke opvang kunnen bieden!
De vluchtelingen kregen in Peru een tijdelijke verblijfsvergunning, maar blijken in de praktijk niet te worden geaccepteerd. Dat bemoeilijkt het opbouwen van een menswaardig.
Onze adventsactie steunt deze jonge gezinnen.
U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollectes of te doneren NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Adventsactie 2019.  Dank u wel!

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl