In memoriam pater Bob Bodaar o.s.a.

In de vroege ochtend van 16 april jl. overleed pater Bob Bodaar o.s.a. in het augustijnenconvent te Eindhoven op 82-jarige leeftijd. Hij was onder andere oud-pastoor van onze Sint Augustinusparochie te Utrecht. Op de rouwbrief staat hij omschreven als ‘een goed, humorvol en inspirerend mens en deskundige bestuurder’.

In zijn periode in Utrecht besteedde pater Bob Bodaar veel aandacht aan de voorbereiding van zijn preken door exegetische studie. Daarnaast gaf hij zelf geloofscursussen en trok ook andere sprekers aan. Hij kon goed organiseren en had aandacht voor de mensen, ook in hun persoonlijke situatie. Zo hield hij jaarlijks een fietstocht als speurtocht waaraan veel parochianen meededen, als een manier om mensen bij elkaar te brengen.

Hij nam afscheid als pastoor toen hij werd gekozen als prior-provinciaal van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen. In die functie was hij betrokken bij de oprichting van de leerstoel Augustijnse Studie, met de benoeming van Paul van Geest als eerste leerstoelhouder. Marienhage werd onder zijn tijd als provinciaal verbouwd tot verpleeghuis.

Na die periode, in ruststand wonend in Utrecht, bleef hij zich bezighouden met teksten van en over Augustinus. Vanwege afnemende gezondheid verhuisde hij naar Eindhoven. Vanwege de Coronacrisis zal op dinsdag 21 april zijn uitvaart in stille plaatsvinden.

Moge pater Bob Bodaar rusten in vrede.