foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Versoepelingen van coronamaatregelen, m.i.v. 5 juni 2021

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.

De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dan ook dit aantal van 30 naar 50.

U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni/

LogoHeiligenbeeldenmuseumVordenBreed

‘100 jaar na Cuypers’: thema-tentoonstelling met film in Heiligenbeeldenmuseum Vorden

Van 9 juni tot 1 november 2021 is in het Heiligenbeeldenmuseum gehuisvest in de H.Anthonius van Paduakerk te Kranenburg-Vorden een thematentoonstelling ingericht, die aandacht besteedt aan de ontwerper/bouwer van de kerk: dr. P.J.H. Cuypers. Aanleiding is het feit dat het in maart 2021 honderd jaar geleden was dat Cuypers op 94-jarige leeftijd overleed.

Enerzijds geschiedt dit door de als museum ingerichte voormalige Antonius van Paduakerk (de oudste nog bestaande kerk van Cuypers) in beeld te brengen, anderzijds door erfgoed van Cuypers’ hand tentoon te stellen. Naast een beperkt aantal objecten uit eigen collectie (zoals enkele beelden uit zijn ateliers, een gipsen afgietsel van een borstbeeld en een gedenkpenning van de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam) zullen bruiklenen worden getoond.
Zo heeft het Heiligenbeeldenmuseum door schenking een aantal nieuwe objecten verkregen. Het betreft onder meer een houten maquette van de door Cuypers ontworpen, maar inmiddels afgebroken Maria Magdalenakerk in Amsterdam. Via een andere schenking zijn enkele belangrijke onderdelen van het interieur van de Amsterdamse Vondelkerk (H. Hart van Jezuskerk) verworven, waaronder delen van het hoogaltaar, enkele houten beeldnissen en consoles, een onderdeel van een biechtstoel en enkele kleinere objecten. Deze delen waren met andere delen van het interieur in 1979 op een veiling verkocht en niemand wist meer van het bestaan af. Ook enkele bruiklenen van onder meer het Tegelmuseum in Otterlo, de H.H. Ewaldenkerk in Druten en van een particulier maken deel uit van deze thematentoonstelling.

Film over Pierre Cuypers
In de nieuwe film ‘100 jaar na Cuypers’ worden nog weinig bekende verhalen verteld en beelden vertoond van zijn omvangrijke oeuvre. Interessant zijn de interviews met drs. Pierre Cuypers jr., achterkleinzoon van de bouwmeester en met pater Henk Jongerius o.p. uit het ook door Cuypers ontworpen Dominicanenklooster in Huissen.

Wie nog meer wil zien, kan de wandelroute lopen die start bij het museum en langs zeven bouwwerken van Cuypers in Kranenburg voert.

Bezoekersinformatie
adres: H.Antonius van Paduakerk, Ruurloseweg 101,  7251 LD  Vorden
Openingstijden: dinsdag t/m zondag, van 12.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden vanaf 11.30 uur; een en ander onder voorbehoud van de actuele coronamaatregelen.
Tijdens openingsuren is het museum bereikbaar via tel.: 0575 556488
Meer informatie: www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

A&O-Alpha-InOmegas-Breed-alpha-5905985_1280

Aloysiusgemeenschap verkent Alpha

De Aloysiusgemeenschap van de Martinusparochie Utrecht verkent de mogelijkheid om een Alphacursus te houden. Het Alpha-aanbod is inmiddels een beproefd pakket om kennis te maken te maken met het christelijk geloven en leven. Het is ook heel geschikt om je geloof op te frissen en zeker ook om het te verdiepen. Sterk in de aanpak van Alpha is onze (post)moderne wereld in de geloofsverkenning helemaal serieus te nemen.

Wanneer je de onderwerpen langsloopt komt het vertrouwd over: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar ervaar je God? Met goed gemaakte en doordachte films worden de thema’s gepresenteerd en wordt de uitwisseling aangezwengeld, steeds op zoek naar de verbinding van het dagelijks leven.

Alpha is een serie van 10 bijeenkomsten, liefst in opeenvolgende weken. Er is een vaste opzet: Beginnen met een maaltijd – inleiding op het thema (film of anders) – gesprek, mogelijk in groepjes – besluit met gebed. Een van de bijeenkomsten wordt uitgebreid tot een dag. Met de opzet kan gevarieerd worden, aansluitend bij de mogelijkheden van de deelnemers. Er is in de afgelopen tijd ook een on-line aanbod ontwikkeld.

Klinkt dit aantrekkelijk (of: ‘toch wel goed om eens te doen’) laat het ons weten. Het Aloysius Gemeenschapsberaad zou in het najaar graag een cursus proberen. Een reactie is welkom bij Hans Heijs ( heijsobb@antenna.nl / 06 11397751) of aloysius@katholiekutrecht.nl

childrens-drawings-716340_1920

Juni – Maand van de bescherming van het kind

De maand juni staat internationaal in het teken van de bescherming van kinderen overal in de wereld.
Daartoe zijn de volgende gedenkdagen in het leven geroepen:

 • 1 juni, de Internationale dag voor de bescherming van kinderen
 • 4 juni, de Internationale Dag van de Onschuldige Kinderen en Agressie tegen Kinderen
 • 12 juni, de Internationale dag tegen kinderarbeid.

Helaas is er ieder jaar weer veel aanleiding om deze gedenkdagen te promoten. Om maar één voorbeeld te noemen: volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn er 152 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar die kinderarbeid verrichten. Dat is bijna 1 op de 10 kinderen op deze wereld! Lees meer hierover op de website https://rkdu.nl/bescherm-onze-kinderen/.
Daar vindt U ook de visie van de kerk met uitspraken van paus Franciscus: https://rkdu.nl/onze-visie-als-katholieke-kerk/

PA_AchterwandPinksteren2021

Paulus Achterwand-schilderij

Het is een al een aantal jaren gebruikelijk in de Paulusgemeenschap dat we op de achterwand een schilderij ophangen, dat met het ons mee de door de tijd loopt en steeds verandert.

De ontwikkeling in de achterwand van Goede Week tot en met Pinksteren 2021 is nu in een filmpje op YouTube vastgelegd. Klik hier om het te bekijken in een nieuw tabblad.
Het resultaat van vandaag, Pinksteren 2021, is hier boven te zien.

Eerdere filmpjes van het schilderij op de achterwand:
Kruishulde 2021
Advent en Kerstmis 2020
Aswoensdag t/m Pinksteren 2020

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 21 mei 2021

Openstelling

De vieringen in de Pauluskerk kunnen door maximaal dertig mensen bezocht worden.
De vieringen blijven daarnaast online te zien via https://www.twitch.tv/pauluskerkonline

 

Om de viering bij te wonen moet u zich aanmelden via de website van Katholiek Utrecht: https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/

 

 

 

Als dat voor u onmogelijk is kunt u ook bellen met Marie-José van Bolhuis: 06-10852666

 

 

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat vrijdag tussen 19:00 en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos: 06-40178744 of 030-2730442

 

De coronamaatregelen zijn van toepassing.
Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen.
Personen die het eerst binnenkomen krijgen een plaats helemaal vooraan en gaan als laatsten weer weg.
Personen die het laatst binnenkomen krijgen een plaats achteraan en verlaten als eersten weer de kerk.

Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
We serveren helaas nog geen thee of koffie en napraten in de kerk of op het pad kan ook nog niet
 
 

Vieringen komende tijd

Zondag 23 mei, 10.30 uur;  Hoogfeest van Pinksteren. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. leden van de cantorij.
Zondag 30 mei, 10.30 uur; Heilige drie-eenheid. Eucharistieviering. Voorganger Hans Boogers m.m.v. leden van het Vijfde Element.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap.
Er ligt in de kerk geen intentieboek.
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep: paulus@katholiekutrecht.nl. Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

Denkt u aan de voedselbank? Het is nodig!

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulus stuurgroep of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?

 

 

 

logoKerkenKijken3

Vacature: Verwelkom jij onze bezoekers deze zomer?

Stichting Kerken Kijken Utrecht verzorgt de openstelling van de 11 Utrechtse binnenstadskerken, zodat bezoekers kunnen genieten van de culturele rijkdommen van deze kerken. Voor het nieuwe seizoen worden nieuwe vrijwilligers gezocht om als gastvrouw/-heer of gids het team te versterken.

Meer info: www.kerkenkijken.nl. Aanmelden www.kerkenkijken.nl/gidsen/aanmelden (s.v.p. in opmerkingenblok aangeven of je als gastvrouw/-heer of als gids aan de slag wilt)

Download de flyer

 

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 19 mei 2021

Met gepaste vreugde kunnen we u meedelen dat vanaf aanstaande zondag, Eerste Pinksterdag, de vieringen in de Pauluskerk weer door maximaal dertig mensen bezocht kunnen worden.
De stuurgroep denkt dat dit passend is bij het overheidsbeleid zoals dat gisteren is bekend gemaakt.

De vieringen van de Paulus blijven daarnaast online te zien via https://www.twitch.tv/pauluskerkonline
Om de viering bij te wonen moet u zich aanmelden via de website van Katholiek Utrecht: https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/

 

Als dat voor u onmogelijk is kunt u ook bellen met Marie-José van Bolhuis: 06-10852666

 

 

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat vrijdagmiddag en avond bespreken bij Bernadet Vos: 06-40178744 of 030-2730442

 

De coronamaatregelen zijn van toepassing.
Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen.
Personen die het eerst binnenkomen krijgen een plaats helemaal vooraan en gaan als laatsten weer weg.
Personen die het laatst binnenkomen krijgen een plaats achteraan en verlaten als eersten weer de
kerk.

Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
We serveren helaas nog geen thee of koffie en napraten in de kerk of op het pad kan ook nog niet

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-300x225

Paulus Actueel – 9 mei 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.

 • Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.
 • Indien u hiervoor vervoer per auto naar de kerk wil dan graag dit afstemmen met:
  Bernadet Vos via 06-40178744 of 030-2730442

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Verruiming van de openstelling

Verruiming van de openstelling van de Pauluskerk zit er voorlopig nog niet in. Voor grote kerkgebouwen (meer dan 300 reguliere zitplaatsen) heeft het Bisdom nieuwe regels afgekondigd met meer mogelijkheden. Wij denken graag groots, maar hier vallen wij toch echt niet onder.
Als leidraad hanteren we in de Paulus het overheidsbeleid voor activiteiten in binnenruimten. Dat betekent dat we letten op bijvoorbeeld de openstelling van musea en bibliotheken maar ook op de vaccinatiegraad in Nederland. We zijn een kerk met (gelukkig) niet alleen maar ouderen en de stuurgroep voelt nadrukkelijk de opdracht kerkbezoek geen risico te laten zijn voor hen die nog niet gevaccineerd zijn.
Achter de schermen zorgt de stuurgroep ervoor dat kerkbezoek met 30 personen meteen weer mogelijk is zodra het verantwoord is.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
Zondag 9 mei, 10.30 uur; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van het Paulus Jongerenkoor.
Donderdag 13 mei, 10.30 uur – Hemelvaart; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. leden van het Paulus Jongerenkoor.
Zondag 16 april, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. leden van het Dameskoor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Ouderenvervoer
Bernadet Vos heeft momenteel de coördinatie van het ouderenvervoer overgenomen van Mark van
Noort.

Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep: paulus@katholiekutrecht.nl. Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

Denkt u aan de voedselbank? Het is nodig!

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?
muziekcursus_dayne-topkin-cB10K2ugb-4-unsplash

Cantorcursus binnen het bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren.
Hierin komt onder andere aan de orde:
– de rol in liturgie,
– liturgische achtergrond,
– werken met een muziekinstallatie,
– verbanden tussen tekst en melodie, en
– elementen van stemvorming.

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Maestro1

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht.

De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren.
Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de liturgie.
Verder wordt er ingegaan op een verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en een rapportage.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Tsjerkwert-sinsmar

Opvang Utrechtse kinderen 1943 in Friesland

In het oorlogsjaar 1943 arriveerden zo’n 50 kinderen uit Utrecht in het kader van de ‘kinderverzorging’ in de ‘Sensmeer parochie’ (tegenwoordig Sint Vitus parochie Blauwhuis).
Pastoor Bernardus Wirtz regelde gastgezinnen in Blauwhuis, Westhem, Tjerkwerd en omstreken.

De heer Sicco Rypma van het 4 mei comité Blauwhuis en lid van Locatieraad Sint Vitusparochie wil graag in contact komen met familieleden van deze Utrechtse kinderen.
Zijn er herinneringen, verhalen, foto’s?
U kunt uw verhaal sturen naar parochiebestuurblauwhuis@live.nl.
Om te blijven memoreren ook in toekomstige herdenkingen op 4 mei.

vier_jochies_met_gitaar_robert-collins-lP_FbBkMn1c-unsplash

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.
De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede-Wageningen.

 

Waar en wanneer:
De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur.

Kosten:
De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor.

Aanmelding en informatie:
Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Foto-Pauluskerk-door-Pijk-Kuipéri-2011-1024-c-90

Paulus Actueel – 23 april 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.
Bij vertrek a.u.b. niet blijven napraten in de kerk of op het pad. Maak ruimte voor anderen.

 • Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.
 • Indien u hiervoor vervoer per auto naar de kerk wil dan graag dit afstemmen met:
  Bernadet Vos via 06-40178744 of 030-2730442

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.

Zondag 25 april, 10.30 uur. Zondag Andersviering met voorgangers uit de gemeenschap m.m.v. leden van de Cantorij
Zondag 2 mei, 10.30 uur; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. Henk Brussel en Caralita Vincenten.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Ouderenvervoer
Bernadet Vos heeft momenteel de coördinatie van het ouderenvervoer overgenomen van Mark van
Noort.

 

Alpha

Op 10 mei gaat Alpha weer van start! Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie op de website katholiekutrecht.nl bij Alpha.
Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen worden.
Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen.
Aanmelden kan via de website. Zie daarvoor het bericht bij de agenda op de website
katholiekutrecht.nl

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

Denkt u aan de voedselbank? Het is nodig!

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt rond 23 april 2021.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl