PA_VeilingVastenactie2021

Veiling voor de Vastenactie 2021 – eindstand

De door de Paulusgemeenschap georganiseerde veiling ten behoeve van de Vastenactie 2021 heeft € 1.272,00 opgebracht.

Door parochianen zijn spullen en diensten ter beschikking gesteld waarop geboden kon worden.
Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd dat in de pot van onze 
 Vastenactie-2021 – RK diaconaat Utrecht (rkdu.nl) is gestopt. En, niet vergeten: de Landelijke vastenactie zal dit bedrag met de helft verhogen!

Momenteel worden de opbrengsten van collectes, giften en acties verzameld om binnenkort de stand van de Vastenactie van de Martinusparochie en de Licht van Christusparochie te kunnen melden.

.

passiemuziek-2021-res

Passiemuziek met Frank de Munnik

Dagelijkse online-aflevering gedurende de Goede Week

Vanaf Palmzondag, 28 maart 2021, is op de site van de Dominicuskerk, https://www.huisvandominicus.nl, dagelijks een korte film te zien waarin Frank de Munnik passiemuziek laat horen. We maken kennis met een middeleeuwse passie, een passie van net vóór Bach, de Mattheus zonder koor, muziek waarin Maria Magdalena een rol speelt en een hedendaagse passie. Hij vertelt daarbij over de achtergronden van deze muziek.

Frank de Munnik is de ideale gids voor zo’n muzikale reis. Hij combineert zijn vak als docent aan het Utrechtse conservatorium met die van programmamaker voor NPO 4 en is de maker van de veel beluisterde podcast Bach van de Dag.

Bewening van Christus – schilderij Colijn de Coter, ca. 1504 – Amsterdam, Rijksmuseum

PA_VeilingVastenactie2021

Veiling voor de Vastenactie 2021 – tussenstand

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseert de Pauluskerk een veiling om extra geld in het laatje te krijgen van de vastenactie.

Het bieden is gestart
Vanaf maandag 15 maart, kunt u bieden op de aangeboden/gevraagde producten/diensten.
Hier vindt u een overzicht van alle ingestuurde items.
Alle items zijn genummerd; sommige zijn op de foto gezet: klik hier voor de foto’s.

In beide gevallen stuurt u een mailtje naar paulus@katholiekutrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam, het nummer van het item en het bedrag dat u ervoor er voor wilt betalen/ontvangen.

Tussenstand van zaterdag 22 maart
Heel veel dank aan iedereen die tot nu toe heeft geboden. Inmiddels heeft de veiling al €818,12 aan biedingen opgeleverd. U kunt nog bieden tot zondag 28 maart, 16.00 uur. Een overzicht van het tot nu toe geboden hoogste bedrag vind u hier, uitgesplitst naar gevraagd en aangeboden.
Goed om te weten: Vastenactie vermeerdert uw gift met 50%. Dus met opslag levert de veiling al  €1227,18 voor de actie op!

Betaling
Het bedrag dat u ontvangt/betaalt, maakt u over op:
rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht
o.v.v. Vastenactie 2021.
Wij zorgen ervoor, dat het geld wordt overgemaakt aan Vastenactie.
Of klik hier voor de QR-code van het project (even op de knop “doneer” drukken).

Informatie 

Meer informatie over de Vastenactie 2021 vindt u op Vastenactie-2021 – RK diaconaat Utrecht (rkdu.nl).

LogoKettingkledingruil-breed

Start kettingkledingruil in Utrecht

Een groep vrouwen uit Amsterdam-Noord bedacht een initiatief om coronaproof kleding te ruilen en tegelijkertijd meer contact te krijgen met de buurt. Hun ‘kettingkledingruil’ slaat nu landelijk aan. Ook in Utrecht kunnen mensen meedoen.

Hoe werkt de Ketting Kledingruil?
Per stad(sdeel) vormen een tiental adressen een logische route. Dit is de ketting waar jij een schakel van kan worden. Op die route rouleren er een aantal tassen met kleding.
Als er een tas bij je wordt gebracht heb je maximaal drie dagen om te shoppen, voordat je zelf de tas weer naar het volgende adres op de route brengt. Je mag uit de tas nemen wat je wil, en je mag mooie kledingstukken terugstoppen die jij niet maar draagt. Dit hoeft niet 1 op 1, soms neem je meer, soms geef je meer.

Wie een initiatief in Utrecht wil starten kan zich hier aanmelden via dit webformulier  of mail diaken Jouke Schat via diaken@rkdu.nl

muziekhandschrift

App met gregoriaanse muziek

Franse zusters zingen 7000 uren in voor app met gregoriaanse muziek

Mensen die niet zo vaak een katholieke mis bijwonen, zullen het herkennen: er komt een moment dat je de draad kwijtraakt, en meestal is dat wanneer de gregoriaanse gezangen gaan klinken. Om die gezongen Latijnse teksten nog eens rustig te kunnen naluisteren, heeft een groep benedictijner zusters uit het Zuid-Franse Jouques een app gemaakt. Het complete gregoriaanse repertoire is – met vertalingen in onder andere het Engels – te lezen én te horen met de nieuwe app Neumz. Die naam slaat op de vierkante ‘noten’ waarmee deze middeleeuwse muziek genoteerd staat, de neumen.

De dames zijn al een heel eind op weg, en het plan is die duizenden gezangen integraal op te nemen. Dat betekent dat er voor drie liturgische jaargangen aan gregoriaanse zang beschikbaar komt, wat neerkomt op zo’n 7000 uur muziek. Daarmee wordt het de grootste verzameling muziekopnamen ooit. Het project, dat de zusters in 2019 begonnen, duurt tot volgend jaar, maar de app is al beschikbaar in de App Store of kijk op de website Neumz. In principe is Neumz gratis. Voor meer mogelijkheden moet er een abonnement worden genomen; twee derde van de opbrengst gaat naar de zingende zusters benedictinessen.

20161117_Rome_VieringBarmhartigheid_©RamonMangold_09-vrouw-met-kaarsen-2-bgs-465x300

Geen publieke vieringen op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal
Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.

Ten slotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl. Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Foto: Ramon Mangold

Gerard Beemster 6

Gerard Beemster benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Tijdens een kleine besloten afscheidsbijeenkomst op 29 november jl. is Gerard Beemster koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door loco-burgemeester Anke Klein. Gerard heeft in zijn loopbaan als dirigent en kerkmusicus een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhouden en opbouwen van een bloeiende traditie van (nederlandse) kerkmuziek. Hij was meer dan 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht en was verantwoordelijk voor de muzikale invulling van de liturgie in de St. Catharinakathedraal van het aartsbisdom Utrecht. In deze periode heeft hij, samen met zijn werk als zangdocent aan de kathedrale koorschool, meerdere generaties van kinderen en jongeren opgeleid. Verschillenden van hen zijn later doorgegaan als professioneel zanger of musicus en velen zijn als amateur actief gebleven. Tijdens de besloten afscheidsbijeenkomst is er onder andere een digitaal eerbetoon, Ode aan Gerard gegeven door ruim 70 van de (oud) koorleden. In 2021 zal er nog één keer een moment volgen met een afscheidsconcert waar hij het KKU zal dirigeren.

Hieronder vindt u een reeks foto’s van de bijeenkomst en de uitreiking. De foto’s zijn gemaakt door Thérèse Beemster.

 

Catharinakerk VOOR

Boek over Sint Catharinakathedraal

Op 25 november verschijnt een prachtig nieuw boek over de Sint Catharinakathedraal, bij Uitgeverij Matrijs.

Het tegenwoordige Museum Catharijneconvent heeft een intrigerende geschiedenis. Waar ooit een kapel stond die onderdak bood aan armen en daklozen, werd in de vijftiende eeuw een kloosterkerk gebouwd. Een project waar de karmelieten aan begonnen, maar waarvan Karel V besloot dat de johannieters het zouden voltooien.

Sindsdien heeft de Catharinakerk vele functies gehad. Voor het eerst zijn alle studies die de afgelopen honderd jaar over de Catharinakerk zijn verschenen op een kritische, overzichtelijke manier bijeen gebracht. Dit geschiedkundig en bouwhistorisch overzicht doet eindelijk recht aan alle nieuwe kennis die de afgelopen eeuw over de Catharinakerk is vergaard en vertelt haar volledige verhaal, van kloosterkerk tot metropolitane kathedraal.

De Utrechtse Catharinakerk
Ton Meijers en Casper Staal
Uitgeverij Matrijs

Meer informatie over het boek vindt u op de website van Uitgeverij Matrijs. Als u dit boek vóór 25 november bestelt, wordt uw bestelling als voorintekening beschouwd en krijgt u het direct na verschijning thuisgestuurd.

Bezinningsmaaltijd augustus 2018

Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020 voor “Met Paulus aan tafel”

Bezinningsmaaltijd Tuindorp “Met Paulus aan tafel” wint Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020: Diaconale presentie in coronatijd 
Sinds een aantal jaren is er vanuit de kerken een stimuleringsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein die opvallen door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken: de Mantel van Sint-Maarten. Verschillende geloofsgemeenschappen trekken hierin met elkaar op om diaconale initiatieven te bekijken en in het zonnetje te zetten.

Vanwege de corona-situatie was het dit jaar niet mogelijk de prijs tijdens een bijeenkomst uit te reiken. Tegelijkertijd geeft een maatschappij met contactbeperkende maatregelen juist aanleiding om initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare mensen te verzamelen en de prijs wél uit te reiken. Daarom was er dit jaar een online Mantel-uitreiking, zodat er ook nu een zonnetje kon schijnen op initiatieven waarbij mensen tijd, handen of middelen geven om er te zijn voor anderen.

Bezinningsmaaltijd november 2019

In de geest van Sint-Maarten heeft de jury dit jaar het prijzengeld verdeeld over verschillende waardevolle initiatieven. Ook de Bezinningsmaaltijd Tuindorp – Met Paulus aan tafel was genomineerd. En de jury heeft besloten ons een geldbedrag van € 500 toe te kennen.

Al 8 jaar zijn in de Pauluskerk maandelijks bezinningsmaaltijden (een maaltijd voorafgegaan door een half uur ‘bezinning’). In de coronatijd konden die natuurlijk niet doorgaan. Toch kregen alle meer dan 40 deelnemers maandelijks een schrijven van de organisatoren thuis met bemoedigende woorden en enkele teksten ter overweging. Zo werd de band vastgehouden.

Bezinningsmaaltijd in corona-tijd

De derde donderdag van oktober 2020 werd bij ieder deelnemer in de brievenbus een dikke envelop bezorgd met daarin een bezinningsboekje en een zeer smakelijke toevoeging, erg persoonlijk, chocola met de eigen naam erop. Mensen voelden zich gekend in deze voor velen moeilijke tijd.

Alle ingezonden initiatieven zijn op www.mantelvansintmaarten.nl in woord en beeld verzameld. Zo kunt u ook zien wat anderen hebben gedaan om handen en hart uit te reiken naar diegene die dit nodig hadden.
Wij wensen u ook in de toekomst veel kracht en creativiteit!

Wapen-aartsbisdom-utrecht-465-262-c-90

Vacature voor facilitair medewerk(st)er bij bisdom

Het Aartsbisdom Utrecht is op zoek naar een facilitair medewerk(st)er. In principe gaat het om een fulltime functie (37,5 uur per week), maar eventueel is een aanstelling in deeltijd ook mogelijk. De werkzaamheden bestaan vooral uit het schoonmaken van werkkamers maar er is ook meer ‘traditioneel’ huishoudelijk werk, zoals het in de boenwas zetten van antiek meubilair, zilver poetsen en het wassen en strijken van paramenten. Daarnaast behoort de catering voor vergaderingen tot de taken. Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie (met veel ‘traditioneel’ huishoudelijk werk) is een pré. Het Aartsbisdom Utrecht biedt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Sollicitatiebrieven (inclusief c.v.) kunnen vóór 1 december worden gestuurd naar het Aartsbisdom Utrecht, t.a.v. mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht of per e-mail.

De volledige vacaturetekst vindt u op de site van het Aartsbisdom Utrecht.

catharina-buiten-680-c-90

#RedWednesday 2020: Catharinakathedraal rood aangelicht

De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 25 november rood, samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder.

Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers.

Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood (kerkinnood.nl/redwednesday2020) ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

 

JaapJan-0072

Nieuwe dirigent Kathedrale Koor Utrecht

Het is juist in deze moeilijke tijd uitermate verheugend dat we een nieuwe, jonge en bevlogen dirigent hebben gevonden die het aandurft met ons in zee te gaan.

Haar naam is Hester Westra. Ze is 26 jaar, kreeg de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten en begon als jong meisje al in Roden, bij het Roder meisjeskoor. Na haar jeugd in Noord Nederland kwam zij naar de Randstad en voltooide daar haar Bachelor koordirectie aan het Utrechts Conservatorium, waarnaast zij bijvak zang studeerde. Al tijdens haar studie deed ze zeer uiteenlopende ervaringen op als dirigent en solist en verdiepte zij zich grondig in de Katholieke kerkmuziek, waar ze zeer welbewust voor gekozen heeft.

Momenteel is zij o.a. dirigent van het koor van de St. Vitusparochie in Hilversum, een parochie die, net als in Utrecht, te maken heeft met kerksluitingen en nieuwe vormen van samenwerking. Het is voor het Koor, de Koorschool en de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht èn voor Hester zelf werkelijk een ongelooflijk fijne en verrassende ervaring om in deze tijd elkaar te vinden en graag samen op weg te willen gaan naar een goede toekomst voor het KKU.

Verkijk u niet op haar leeftijd, ze heeft ondanks haar jeugdige leeftijd een bijzonder rijk palet aan talenten en een stevige persoonlijkheid, waarmee ze het Koor en de direct betrokkenen heeft weten te overtuigen. Voor meer informatie kunt u haar website bezoeken: www.hesterwestra.nl

Hester zal vanaf 1 januari 2021 haar werk voor het KKU beginnen.

Afscheid Gerard Beemster
Daarmee komt een einde aan een periode van meer dan 30 jaar waarin Gerard Beemster dirigent was van het Koor van de St-Catharinakathedraal, in dienst van de Salvatorparochie.

Het geplande afscheid van Gerard Beemster op 29 november a.s. staat op losse schroeven. Het Parochiebestuur is voornemens Gerard op een later moment in de gelegenheid te stellen in een volle Kathedraal alsnog afscheid te laten nemen.

Het koorbestuur wil ondanks alles Gerard niet ongemerkt te laten vertrekken en bereidt een aangepaste (digitale??) vorm van afscheid voor op de geplande datum, 29 november ’s middags. We hopen dat dit evenement via een livestream voor iedereen te volgen zal zijn. Nadere informatie volgt. Tot aan Kerst blijft Gerard Beemster overigens nog wel actief voor het Koor.

Na de stormachtige jaren die achter ons liggen, met mogelijke sluiting van de Kathedraal en mogelijke opheffing van het Koor, is het een hoopvol gegeven dat er toch een doorstart gemaakt kan worden met een dirigent die deze uitdaging met ons aan wil gaan en met een koor dat gemotiveerd blijft om te blijven zingen als koor van de Kathedraal in Utrecht.

Parochie, donateurs, Vrienden (die ons steunen met meerjarige toezeggingen) en een Fonds, hebben het Koor in de gelegenheid gesteld voor een periode van vijf jaar zelfstandig een nieuwe dirigent aan te trekken. Ook dat mag uniek genoemd worden en vormt een steun in de rug van Hester Westra.

sint-maarten-kunst-ft

Stimuleringsprijs Mantel van Sint Maarten 2020

Diaconale presentie in coronatijd
Sinds een aantal jaren is er vanuit de kerken een stimuleringsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein die opvallen door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken: de Mantel van Sint Maarten. Verschillende geloofsgemeenschappen trekken hierin met elkaar op om diaconale initiatieven te bekijken en in het zonnetje te zetten. Naast de Protestantse Diaconie Utrecht is ook de Parochiële Caritas Instelling van de stad Utrecht ieder jaar betrokken bij de Mantel van Sint Maarten. Normaal gesproken wordt de prijs jaarlijks op of rond 11 november uitgereikt in de Domkerk.

Online Mantel
Vanwege de corona-situatie is het dit jaar niet mogelijk de prijs tijdens een bijeenkomst uit te reiken. Tegelijkertijd geeft een maatschappij met contactbeperkende maatregelen juist aanleiding om initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare mensen te verzamelen en de prijs wél uit te reiken. Daarom is er dit jaar een online Mantel, zodat er ook nu een zonnetje kan schijnen op initiatieven waarbij mensen tijd, handen of middelen geven om er te zijn voor anderen.

Initiatieven insturen
We roepen iedereen dan ook op voorbeelden in te sturen van wat gedaan is om in de tijd van ontmoeting-beperkende maatregelen – dicht bij het oorspronkelijke – toch present te zijn, naar mensen om te zien, hen  iets te bieden, te delen, mensen met elkaar verbonden te laten blijven. Je mag je eigen initiatief inzenden, maar ook een initiatief van een andere organisatie. Inzenden kan naar carolinebennemeer@gmail.com.

Verzamelen en toekennen
Alle ingezonden initiatieven worden op deze website in woord en beeld verzameld, en uit de genomineerden kent een jury de Mantel van Sint Maarten 2020 toe.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl