Vieringen na Pinksteren

De periode waarin er in heel Nederland vrijwel geen vieringen plaatsvonden ligt bijna achter ons. Op 20 mei jl. hebben de Nederlandse bisschoppen een document openbaar gemaakt getiteld Kerkelijk Leven op anderhalve meter. Er wordt op dit moment onderzocht hoe een en ander in de stad Utrecht concreet gestalte zal krijgen. Op deze website zult u te zijner tijd zien hoe er weer vieringen bij te wonen zijn in de diverse gemeenschappen en kerken.