Versieren Palmpaasstokken

Zondag 2 april is het Palmzondag. Vrijdag 31 maart gaan we daarom met de kinderen palmpasenstokken versieren.
Ze kunnen de versierde stok op zondag dan meenemen naar de kerk.

Net als vorig jaar willen we na de viering een paar stokken aanbieden bij de Voorveldse hof.

We beginnen om 17.00 in het zaaltje naast de Pauluskerk met versieren en sluiten de activiteit af met frietjes!
We zijn om 18.30 uur klaar. De kinderen van het kinderkoor kunnen dan met gevulde magen naar de koorrepetitie.

Wil je meedoen, geef je dan vóór 27 maart op, via jong@katholiekutrecht.nl ; dit ivm met de boodschappen.
Vanuit de kerk wordt alles om de stokken te kunnen versieren geregeld en ook voor het eten wordt gezorgd.
Zelf meenemen: een houten kruis van ca. 50 – 80 cm.
Je kunt dit maken door twee stokken aan elkaar te binden of even langs de bouwmarkt te gaan en twee latjes te kopen, die je aan elkaar vast timmert.
Van harte welkom en hopelijk tot ziens op 31 maart!

 

Een palmpasenstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpasenstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of bejaarden.

De betekenis van de versiering:
– Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk)
– Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)
– De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)
– Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)
– De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag)