Voortzetting van de Taizévieringen

Al bijna een jaar vindt de maandelijkse Taizéviering van de Martinusparochie in onze kerk plaats.
Daarvoor was dat in de Johannes-Bernarduskerk. Van oudsher altijd op zaterdagavond.

De Taizéviering, ook wel Taizégebed genoemd, is gebaseerd op verstilling in een meditatieve sfeer. De Taizégebeden op zaterdagavond trekken op dit moment een vaste groep bezoekers en iedere
maand ook weer wat andere mensen die zo nu en dan komen.

Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en hebben we een punt bereikt waarop we, als
Pauluskerk, in staat denken te zijn deze vieringen voor een grotere groep mensen te kunnen
aanbieden waarbij we vooral ook aan u denken. Een paar veranderingen gaan daarbij helpen.
Download de bijlage waarin alles op een rij is gezet.