IMG_20180503_190752915

Zit er toekomst in traditie?

Katholieken op Facebook hebben waarschijnlijk al opgemerkt dat de homilie van aartsbisschop Sample van Portland op 28 april j.l. viraal is gegaan. In zijn gepassioneerde betoog verdedigt de Amerikaanse bisschop de Tridentijnse mis, of wat men tegenwoordig de “buitengewone vorm van de Latijnse ritus” noemt.

Eeuwenlang was er echter niets buitengewoons aan. In het kielzog van de contrareformatie werd tijdens het concilie van Trente, onder leiding van paus Pius V, de liturgie gestandaardiseerd. In zijn pauselijke bul Quo primum, die in 1570 verscheen, werd alleen nog deze gestandaardiseerde vorm van de Romeinse ritus toegestaan. Hoewel de naam “tridentijns” dus verwijst naar het concilie van Trente, werd het missaal geïnformeerd door veel oudere tradities die tenminste tot 200 jaar daarvoor konden worden getraceerd (maar dus in feite al voor die tijd bestonden). Dat is indrukwekkend, want iets dat zo lang bestaat heeft duidelijk zijn waarde allang bewezen.

Uiteindelijk kwam er een eind aan deze traditie met de komst van de Novus Ordo (ofwel de nieuwe ritus) van paus Paulus VI. Deze kwam voort uit de hervormingen van het Tweede Vaticaanse Concilie in de periode 1965-1969. Met de nieuwe vorm waaide er een frisse wind door de kerk die ontegenzeggelijk veel verbeteringen met zich meebracht. Maar volgens aartsbisschop Sample ging er tegelijkertijd ook iets verloren en hij citeert daarbij uit een motu proprio (Summorum Pontificum) van paus Benedictus XVI waarin hij zegt:

“Er is geen tegenstelling tussen de twee edities van het Romeinse missaal. In de geschiedenis van de liturgie is er sprake van groei en vooruitgang, niet onderbreking. Wat eerdere generaties beschouwden als heilig, blijft heilig en groots, ook voor ons. Het kan niet opeens verboden worden of beschouwd worden als schadelijk. Het betaamt ons allemaal om de rijkdom die is voortgekomen uit het geloof en gebed van de Kerk te behouden en het een gepaste plaats te geven.”

Ondanks de vele positieve vernieuwingen die de Novus Ordo met zich meebracht was er ook een toename van liturgisch misbruik en algemene onverschilligheid. De nieuwe mis dreigde snel te verzanden in een soort alledaagsheid waarbij de omgang met het goddelijke niet meer centraal stond. In zijn homilie breekt de aartsbisschop daarom een lans voor de oude ritus, zonder daarbij overigens de nieuwe ritus te veroordelen. Jonge katholieken worden volgens Sample aangetrokken door de schoonheid, eerbied, transcendentie en een sfeer van gebed en verwondering die de oude ritus karakteriseren.

Ook in de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht wordt met regelmaat de tridentijnse mis gevierd. Deze zogenaamde Missa Tridentina Traiectina verhuisde achtereenvolgens van de Rafaëlkerk naar de kapel van de Catharinakathedraal en vervolgens naar het hoofdaltaar waar het inmiddels al een paar keer heeft plaatsgevonden. Priester Koos Smits wordt daarin bijgestaan door een groep enthousiaste en toegewijde acolieten en zangers. Volgens Eric Wolthuis, een acoliet die al heel lang de oude mis dient, staat daarin “elke rituele handeling niet op zichzelf maar is een transcendente uiting van een groter mysterie waarvan we de glans steeds meer kunnen ontdekken”.

Het is nu nog rustig in deze mis, maar ongetwijfeld zal ook in Utrecht de oude liturgie zijn aantrekkingskracht gaan uitoefenen op jonge katholieken. Iedere eerste donderdag van de maand kunt u de mis bijwonen in de Catherinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat. U bent van harte welkom (ongeacht uw leeftijd)!

Tekst en foto’s: Erik Hendrix

divinemercy01

Beloken Pasen

Wat is dat ook alweer? Beloken Pasen. Het woord “beloken” komt van “beluiken”, ofwel: afsluiten. Met Beloken Pasen sluiten we dan ook het Paasoctaaf af. Sinds het jubeljaar 2000 is Beloken Pasen extra bijzonder geworden. In dat jaar riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dat klinkt indrukwekkend, maar wat betekent het eigenlijk?

De geschiedenis van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid begint met een Poolse zuster: Faustina Kowalska (1905-1938). In de jaren ’30 van de vorige eeuw kreeg deze zuster een reeks aan visioenen. Hierin zag zuster Faustina Jezus Christus in de gedaante van de Koning van Goddelijke Genade. In dit visioen was Jezus in het wit gekleed en scheen er rood en wit licht uit zijn borst. Jezus vertelde haar over Beloken Pasen het volgende:

“Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.”

Het offer van Christus en de liefde van God zijn echter altijd groter dan iedere zonde die wij als mensen hebben of kunnen begaan. Dat is soms moeilijk voor te stellen in een wereld waarin het kwaad heer en meester is (Jezus noemt Satan immers niet voor niets de ‘prins van deze wereld’ – zie Johannes 12.13). Juist daarom is het goed om stil te staan bij Beloken Pasen als het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Ook onze harten zijn namelijk vaak gesloten voor Gods liefde. Dat is dan ook de tweede betekenis die het woord “beloken” heeft: Op de eerste zondag na Pasen hadden de apostelen zichzelf namelijk opgesloten uit angst voor vervolging:

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u! (Johannes 20:19)

Jezus laat zich niet buiten sluiten, zelfs wanneer wij denken de deuren gesloten te houden. Wanneer er een oceaan van genaden over de zielen wordt uitgestort, druppelt er toch altijd wel iets naar binnen.

Voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht) kunt u een afspraak maken met pastoor Huitink of priester Koos Smits. Daarnaast is er op woensdagavond voor de mis van 19:00 altijd biechtgelegenheid in de Sint Catharinakathedraal.

Zuster Faustina Kowalska

youtube_adc97ebd55044eda1cf17806b3e3ab2e

Nieuwe film: ‘Paus Franciscus – Een man van zijn woord’

Op 18 mei aanstaande komt er een nieuwe film over Paus Franciscus waarvan deze week de trailer is gepubliceerd. De film draagt de titel: ”Paus Franciscus – Een man van zijn woord’ en is gemaakt door de Duitse en documentairemaker Wim Wenders. De film heeft de intentie om een zeer persoonlijke kant van Franciscus te laten zien, direct tot mensen te laten spreken en gaat volgens de maker veel verder dan een biografische documentaire.

“De paus spreekt direct tot de kijker van de film”

De ideeën en boodschappen van de paus staan centraal in deze film. We krijgen van zeer nabij te zien hoe de paus werkt en hoe hij antwoorden geeft op de problemen in onze maatschappij.

Wim Wenders zegt in een interview met Vatican News: “Zelfs in mijn wildste dromen heb ik durven dromen over het maken van een film over Paus Franciscus, samen met hem. Ik kreeg een brief vanuit het Vaticaan en moest eerst eens diep ademhalen. Het leek me een enorme verantwoordelijkheid, het was in ieder geval anders dan datgene wat ik normaal maak.”

Om de film te produceren zijn verschillende shots met Paus Franciscus gehouden. Het eerste interview is nu ongeveer twee jaar geleden en verschillende opname momenten volgden. Er zijn interviews gehouden in Assisi onder andere en daarna zijn er nog maanden werk nodig geweest om alles tot een geheel te maken. “In de film geven we Paus Franciscus ruim het woord om direct tot de kijker en luisteraar te spreken. Het voelt volgens de maker als een persoonlijk gesprek. De film gaat dan ook niet over Franciscus, maar het is een film met Paus Franciscus”, aldus Wenders. “De paus is dus zeer direct betrokken geweest bij de opnames van de film.”

Hoe en waar de film te bekijken is in mei, en of dat ook in Nederland zal zijn is nog niet bekend. Voor nu moeten we het doen met de trailer waarmee we oog in oog komen te staan met Paus Franciscus.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl