Reliekschrijn St. Eusebius terug in Arnhem

De unieke Middeleeuwse reliekschrijn van St. Eusebius is naar Arnhem teruggekeerd. St. Eusebius is al eeuwenlang de patroon van Arnhem en sinds 2010 is hij ook de patroonheilige van de parochie St. Eusebius aldaar. De afgelopen vijf jaar werd deze reliekschrijn met zijn schedel en tong tentoongesteld in de schatkamer van Museum Catharijneconvent te Utrecht. Op 3 februari kreeg de schrijn een nieuwe permanente plek in de H. Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem. Mgr. Woorts zegende deze ruimte in tijdens een Eucharistieviering.

Mgr. Woorts is als ‘custos reliquiarum’ binnen het Aartsbisdom Utrecht onder meer verantwoordelijk voor de relieken. Concelebranten waren pastoor Tuan van de St. Eusebiusparochie, pastoor Donders van de parochie H. Maria Magdalena (maar afkomstig uit Arnhem en jarenlang misdienaar in de St. Martinuskerk) en pastor Baneke die geregeld in Arnhem de Eucharistie viert.

“In de loop der eeuwen heeft deze reliekschrijn veel te verduren gehad,” vertelde pastoor Tuan in zijn inleiding. “Onder andere tijdens de Reformatie en de oorlog. We zijn het Museum Catharijneconvent dankbaar voor de goede zorgen de afgelopen vijf jaar en zijn blij dat hier in de St. Martinuskerk nu een goede plek is voor deze reliekschrijn. Op deze plek kunnen wij Eusebius eren en vragen om bij God voor ons ten beste te spreken. Hopelijk kan hij ons tevens helpen om de parochie weer te doen opleven, zoals hij dat vijf eeuwen geleden ook heeft gedaan.”

In 863 werden de relieken van Eusebius naar Vienne (Frankrijk) overgebracht, later kwamen ze in het Duitse Prüm terecht. Het was pastoor Walram van Wamel die in 1453 de relieken van St. Eusebius vanuit de Benedictijner abdij te Prüm naar Arnhem bracht. Het was zijn hoop dat de parochie door deze relieken zou opleven.

St. Eusebius van Rome

De heilige Eusebius leefde in de tweede eeuw na Christus ten tijde van keizer Commodus (180-192). Hij heeft samen met zijn metgezellen Pontianus, Vincentius en Peregrinus vele Romeinen – onder wie een senator – tot het christendom bekeerd. Naast de verkondiging van het Evangelie droeg hij zorg voor de armen. Ook verzorgde hij christelijke begrafenissen. Eusebius en zijn gezellen werden door de keizer gevangen genomen en gemarteld. Eusebius’ tong werd afgesneden, maar zelfs zonder tong bleef Eusebius het Woord van Christus verkondigen en wonderen verrichten. Daarop werd hij door keizer Commodus ter dood veroordeeld. Zijn feestdag is op 25 augustus.