Oecumenische gebedsweek voor de eenheid

“Heb God lief en je naaste als jezelf”

Met Kerstmis vierden alle kerken de geboorte van onze ene Heer Jezus Christus. In de week van gebed voor eenheid bidden en zingen wij voor de eenheid van zijn Kerk. Hierbij een overzicht van alle vieringen in  Utrecht:

Zondag  21 januari:

 • 10.30 uur. In de Remonstrantse Gemeente, Geertekerk (Geertekerkhof 23).
 • 17.00  uur. Ocumenische vesper in de Nicolaikerk (Nikolaaskerkhof 8).

Maandag  22 januari:

 • 10.00 uur. Motion Church (Wijnesteinlaan 2).
  Ontmoeting voorgangers en leiders van kerken en gemeenten
  uitwisseling over persoonlijk en kerkelijk bidden

Maandag  22 t/m vrijdag  26 Januari: in de  Domkerk

 • 07.00 uur:                   Morgengebed                 Maandag
 • 12.30 – 13.00  uur:   Middaggebed                  Maandag, Woensdag, Vrijdag
 • 19.00 uur:                   Vesper                              Woensdag  +  Vrijdag

Woensdag  24 januari:

 • 08.30 uur: Gebedsgroep Johannescentrum (Moezeldreef 400, Overvecht)
 • 19.30 uur : drie kerken in Oost (Holy Trinity, Wilhelminakerk, Aloysiuskerk) hebben een gezamenlijke dienst in de Wilhelminakerk Hobbemastraat 35.

Vrijdag  26 t/m Zondag  28 januari:

 • Nieuwe Kerk Bollenhofstraat 134 (Wittevrouwen) heeft 48-uurs gebed.
  Mensen kunnen een uur inschrijven om te bidden.

Zaterdag  27 januari:

 • 19.00 uur. Holy Trinity Church Utrecht (van Limburg Stirimplein), Anglicaanse kerk, gezamenlijke stedelijke oecumenische viering van de USRK en PIKU.

Zondag  28 januari:

 • 12.00 uur. Oecumenische viering in de Jeruëlkapel (Ivoordreef 2, Overvecht), van de Evangelische Broedergemeente.

Zondag  28 januari:

 • Gezamenlijke dienst in de binnenstad met maaltijd voor daklozen na afsluiting.