Boodschap paus Werelddag Grootouders en Ouderen 2024

“God verlaat zijn kinderen niet, nooit. Ook niet, wanneer de leeftijd vordert en de krachten afnemen, wanneer de haren wit worden en de maatschappelijke rol kleiner wordt, wanneer het leven minder productief en nutteloos dreigt te worden.” Met deze woorden begint paus Franciscus zijn boodschap voor de Werelddag van de Grootouders en Ouderen 2024.

Deze dag wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gevierd op zondag 28 juli, in 2024 voor de vierde keer. Paus Franciscus onderstreept in zijn boodschap voor deze dag de “nabijheid van God in elk seizoen van het leven.” Tegelijk signaleert de paus dat veel ouderen eenzaam zijn en daaronder lijden.

Ruth kiest anders
Hij schetst verschillende oorzaken van deze eenzaamheid en ziet ook dat ouderen vaak niet anders kunnen dan erin te berusten. Paus Franciscus neemt vervolgens het Bijbelboek Ruth erbij om te laten zien dat het ook anders kan. De weduwe Noömi gaat met twee schoondochters op weg naar het land van haar geboorte. Onderweg biedt ze beiden de gelegenheid om terug te gaan naar hun eigen familie, maar Ruth kiest anders. Zij zegt tegen haar schoonmoeder: “Dring er niet langer op aan dat ik u verlaat” (Ruth 1, 16).

Paus Franciscus prijst dit in Ruth: “Zij voelt dat die oude vrouw haar nodig heeft en blijft moedig aan haar zijde in hetgeen een nieuwe reis zal zijn voor beiden. Ruth leert ons allen – die gewend zijn aan het idee dat eenzaamheid een onvermijdbaar lot is – dat het mogelijk is op de smeekbede ‘verlaat mij niet!’ te antwoorden met ‘ik zal je niet verlaten’.”

Geen toeval
De paus noemt het “geen toeval dat Ruth – zij die de oude Noömi nabij blijft – een voorouder is van de Messias (vgl. Mat. 1, 15), van Jezus, de Immanuel, Hij die is de ‘God met ons’, Hij die Gods nabijheid en de tegenwoordigheid van God brengt aan alle mensen in alle omstandigheden, van alle leeftijden.”

Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus

Kijk hier voor verdere inspiratie, een gebed en meer (Engels)

Gebed tot Maria
In het jaar 2023 publiceerde de paus het volgende speciale gebed voor deze gebedsdag, gericht tot Maria.

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,
voorbeeld voor de mensheid die gebukt gaat onder onverschilligheid,
maak mij zo gewillig als U om de wil van God te aanvaarden
en om zijn barmhartigheid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvastigheid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ontmoedigd raak.
Vol vertrouwen leg ik mijn leven in uw handen.
Genees mijn wonden.
Moge uw tederheid mij begeleiden op mijn weg.

Uw aanwezigheid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de tederheid en liefde van God
over te dragen op de kleinkinderen en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bidden,
maar ook mét hen kunnen bidden.

Maria, wees mijn voorspreekster om de gave van de Heilige Geest:
ondersteun mijn zwakheid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jongeren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoonheid van het leven,
en het besef dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omarming van de Vader wacht.

Amen.

* Foto: Paus Franciscus met de honderdjarige Lucilla Macelli bij de vorige Werelddag voor Grootouders en Ouderen. Foto CNS-Vatican Media.