Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Dit jaar vindt de Pinksteractie plaats van 11 t/m 19 mei met als motto ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’, waarin twee vrouwen het gezicht van de campagne zijn: de ene is Missiewerker Fera Agricola, een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi, en de andere is Missionair werker Maria Poulisse die zich zet vanuit de Communiteit van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

U kunt uw donaties via de QR-code doen.

Bekijk hier de folder (PDF).