Jonge hemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Iris Lammerts van Bueren

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. De Jonge Hemelbestormer van deze maand is Iris Lammerts van Bueren. Iris is diaconaal werker bij de Domkerk in Utrecht waar ze werkt aan gastvrijheid en laagdrempeligheid van deze kerk voor alle Utrechters, met bijzondere aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving. Eerder werkte Iris voor stichting 113 Zelfmoordpreventie. Daar kwam ze in aanraking met mensen met een diep gevoel dat zij anderen tot last zijn en niemand hen zou missen als ze er niet meer waren. Het zette haar aan het denken over gezonde gemeenschappen. Ze verhuisde naar de Dorothy gemeenschap in Amsterdam, waar aan een plek van hoop wordt gebouwd. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat over Iris’ inzet om de Domkerk als plek van sociale bloei en levende kerk te versterken. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hannelore van Es op vleugel. Het online gesprek is heir te bekijken:

 

logoJongeHemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Fokke Wouda

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. De Jonge Hemelbestormer van deze maand is Fokke Wouda. Fokke komt uit een gereformeerd-vrijgemaakt gezin, maar is een aantal jaren geleden rooms-katholiek geworden. Na een bachelor theologie in Kampen, deed hij een master ‘Christianity and Society’ aan de Universiteit van Tilburg, waar hij ook een proefschrift schreef over de praktijk van de eucharistische gastvrijheid van de Rooms-Katholieke Kerk tegenover de niet-katholieke leden van de oecumenische kloostergemeenschappen van Taizé (Frankrijk) en Bose (Italië). 

Sinds september 2022 werkt Fokke bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat onder andere over Fokkes liefde voor de oecumene en het project ‘Together’. In het kader van dit project heeft Fokke onlangs een ontmoeting gehad met Paus Franciscus. De paus heeft dit project omarmd en de bedoeling is dat op 30 september 2023 met duizenden jongvolwassenen op het Sint Pieterplein te Rome wordt gebeden voor de toekomst van de katholieke kerk. Meer informatie: Together 

Het online gesprek met Fokke is vanaf 30 maart te zien op de website van het Huis van Dominicus. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Marthe van Wonderen op viool en Seán Morgan-Rooney op piano.

 

vastenactie 2023

Vastenactieproject 2023: sloppenwijk Brazilië veilig en gezond maken

De drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in het land Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de (sloppen)wijk “Alto da Gloria”. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De (bouwvallige) huizen worden gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. Wilt U meehelpen om de bewoners van deze wijk (vooral de kinderen) een veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven? Kijk voor meer informatie op https://rkdu.nl/vastenactie-2023/.  Geven kan ook alvast: op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 Parochie St. Martinus. Of scan de QR-code hieronder. Vragen? Stel ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van Christus: zuster.lucia@gmail.com.

Bekijk hier de flyer (PDF)

Hier ben ik

Video over priesters in het Aartsbisdom Utrecht

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn.

De drie priesters (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker en Mauricio Meneses) worden in de film gevolgd tijdens hun werk en daarbuiten en gaan in op vragen als: Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is het om te studeren aan de priesteropleiding? Hoe belangrijk is het gebed in hun leven? Welke steun hebben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze zich? Welke uitdagingen zien ze? En wat zeggen ze tegen iemand die een priesterroeping heeft?

Het idee voor de video ontstond in de Diocesane Roepingenraad, die ook de ontmoetingsdag organiseerde. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut is voorzitter van de Roepingenraad. Hij licht toe: “Het doel van de film is om te laten zien wat het betekent om in deze tijd parochiepriester te zijn in het aartsbisdom. Tegenwoordig weet lang niet iedereen wat een priester allemaal doet als hij niet de Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden tijdens parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over roepingen. We willen met deze video vooral de vreugde van het priesterschap in beeld brengen, juist in een tijd waarin het priesterschap geen voor de hand liggende levenskeuze meer is. De Kerk in Nederland krimpt, maar deze drie priesters laten in woord en beeld zien dat ze de toekomst positief zien.”

Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: “De agenda staat relatief vol en geen dag is hetzelfde. Het is soms intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds naar huis rijd: het is mijn geluk.” Gauthier de Bekker vertelt dat hij de meeste vreugde haalt uit het gegeven “dat we als priester zo nabij mogen zijn op kwetsbare momenten in het leven, dat we het leven en het geloof met mensen mogen delen.” Mauricio Meneses voegt daaraan toe: “Laten we het priesterschap aan de jongeren presenteren als iets dat hen dichtbij de mensen brengt. Het is fantastisch hoe wij iets voor de samenleving kunnen betekenen.”

De titel van de film ‘Hier ben ik’ verwijst naar de beschikbaarheid van de priesters en naar het moment in de wijdingsplechtigheid waarin de wijdeling gevraagd wordt naar voren te komen en antwoordt: “Ja, hier ben ik.”

U kunt hier de video bekijken:

 

Jonge hemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Guyana Zijl

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Deze keer maken we kennis met Guyana Zijl, afgestudeerd HBO-theoloog. Momenteel studeert ze Religie, Politiek en Samenleving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met het oog op haar toekomstige werk als geestelijk verzorger.
Guyana heeft onderzoek gedaan naar behoeften van vrijwilligers die werkzaam zijn op gebied van diaconie en caritas in Aartsbisdom Utrecht.  Dit onderzoeksrapport heet ‘Barmhartigheid blijven dienen’.
In het online-gesprek met Erik Borgman vertelt ze over haar reden om theologie te studeren, haar contact met mensen van de straat en de workshop die ze geeft op zaterdag 11 februari tijdens de Landelijke Inspiratiedag voor vrijwilligers bij Kansfonds. Meer informatie en aanmelden (t/m 30 januari) via dit artikel.
Het online gesprek is te zien op de website van het Huis van Dominicus of hier. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de cellist Gabriel Rodero.

 

week van gebed 2023

Week van gebed 2023: ‘Doe goed, zoek recht’

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 (15 t/m 22 januari 2023) moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren mensen dat ze verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen ze verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbede een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17 (“Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij”). De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN).

Meer informatie: www.weekvangebed.nl

Taizé kruisje

Taizé, roep om vrede en verzoening

Het Taizégebed vindt zijn wortels in de oecumenische broedergemeenschap in het gelijknamige plaatsje in Bourgondië aan de oostkant van Frankrijk. De Tweede Wereldoorlog woedde volop, maar Taizé lag net buiten nazigebied. Het was hier dat broeder Roger Schutz joden en andere vluchtelingen een schuilplaats bood. Het werd het begin van een wereldwijde christelijke beweging van vrede en verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren.

In de roep ‘nooit meer oorlog’ weerklonken hoop en optimisme. Vanuit de inmiddels ontstane monnikengemeenschap vormden jongeren en jongvolwassenen de naoorlogse getuigen van dat verlangen naar vrede. Dat is nog steeds zo. Daarnaast heeft de uitstraling van Taizé wereldwijd tal van plaatselijke initiatieven teweeg gebracht.

Zo is de Pauluskerk een van de plekken in de stad waar je in de stijl en de spiritualiteit van Taizé samen kunt bidden, samen liederen van vrede kunt zingen en samen stil kunt zijn. Stilte die de ruimte geeft om God te verkennen en open te staan voor wat Die je zeggen wil.

Stilte en gebed
Taizévieringen, ook wel Taizégebeden genoemd, zijn gebaseerd op verstilling in een meditatieve sfeer. Op de website van Taizé wordt het zo beschreven:

“Als wij ons laten leiden door het oudste gebedenboek, de Bijbelse Psalmen, dan vinden we daar twee hoofdvormen van bidden, enerzijds het klaaglied en de smeekbede om hulp, en anderzijds het dankgebed en de lofzang. Op een minder zichtbare manier bestaat er nog een derde vorm van gebed dat niet de vorm van smeekbeden aanneemt en ook geen expliciete lofzang is. Psalm 131, bijvoorbeeld, ademt alleen maar rust en vertrouwen uit: “Ik heb mijn ziel tot rust gebracht… Hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.”
Soms komt het gebed tot zwijgen: een serene verbinding met God kan ook zonder woorden tot stand komen. Dan heeft het gebed geen woorden nodig, en misschien zelfs geen nadenken.”

Bron: https://www.taize.fr/nl_article3470.html

Beluister sommige inspirerende verhalen:

‘Ik ben zelf niet gelovig, maar toch is bidden met elkaar heel fijn.’ Nederlandse jongeren vertellen over hun Taizé-ervaring in https://www.taize.fr/nl_article25493.html#main

Hannah uit Utrecht bijvoorbeeld, vertelt in deze film over Taizé over haar ervaringen. ‘Het is daar een heel ander soort bidden dan ik vanuit kerk en thuis gewend was.’

 

Kenmerken van een Taizé-gebed
De vormen van een ochtendgebed, middaggebed of avondgebed zijn hetzelfde maar de lengte is verschillend. Er is geen verkondiging. Het stiltemoment is bedoeld voor ieders eigen gedachtegang die in gang gezet wordt door de lezingen, de liederen, de gebeden en de omgeving.

– De lezingen zijn die van de dag en zijn kort. Het zijn er drie: Psalm, eerste lezing of brief, Evangelie.
– De taal. In principe kiezen we voor de Nederlandse vertalingen van de Taizéliederen. Maar teksten in een andere taal die goed bekend zijn geraakt kunnen ook gekozen worden.
– De rust. Tussen de elementen is er stilte en rust.
– De voorbede. In het Taizégebed is de voorbede bij uitstek het moment voor een persoonlijk gebed. Hardop uitgesproken of niet. U kunt vooraf een intentie in het intentieboek schrijven. Dan zal uw gebed door een ander worden voorgelezen.
– De afsluiting. We kiezen voor steeds hetzelfde zegenlied als herkenbare afsluiting. Daarna kunnen mensen nog in stilte blijven zitten, maar ook koffie gaan drinken of naar huis gaan.

Taizégebed in de Pauluskerk
Iedere derde zondag van de maand om 10.30 uur
Voor actuele tijden zie het vieringen overzicht en kies lokatie Paulus.

Wil je ergens anders een Taizéviering meemaken? Klik hier.

Gebedsprentje roepingen.indd

Nationale Roepingenweek 2022

Voor het vierde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Doel van deze speciale week is het fundamentele belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens deze Nationale Roepingenweek is het gebed om roepingen een van de belangrijkste pijlers. Voor meer informatie bezoek de website van het Ariënsinstituut.

2022_KVvO_Poster

Willibrordzondag 2022: De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening

Begin september vond in het Duitse Karlsruhe de 11de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. Deze bijeenkomst is het forum waar christenen uit alle hoeken van de wereld elkaar ontmoeten om met elkaar te spreken over de vragen en noden van onze tijd. De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar werkt op belangrijke terreinen wel nauw met de Wereldraad samen: bij de voorbereiding van de Gebedsweek voor de Eenheid in januari, in het werk voor de eenheid van de Kerk in de Commissie Geloof en Kerkorde, in de inzet voor gerechtigheid en vrede in onze wereld. In Karlsruhe was een delegatie van de Pauselijke Raad voor de Eenheid aanwezig.

Het thema van Willibrordzondag sluit dit jaar aan bij het centrale motto van de bijeenkomst in Karlsruhe: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot eenheid en verzoening’. Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, christenen zich opstellen. In de oecumenische beweging ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping aan het geloof in de liefdevolle en barmhartige God, die om de hele schepping bekommerd is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Op Willibrordzondag willen we stilstaan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk leven, in de gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in de wereld.

Collecte
De bisschoppelijke collecte die op Willibrordzondag in de parochies wordt gehouden is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het rekeningnummer van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is NL73 INGB 0001 0876 28. Op www.oecumene.nl staan een preekschets en voorbede. Alle parochies ontvingen rond 15 september de poster voor Willibrordzondag. Ook het nieuwe nummer van het communicatieblad ‘Overeen’ van de Vereniging voor Oecumene besteedt uitgebreid aandacht aan dit thema. Dit blad is te lezen op de website van de vereniging.

hands of prisoner in jail.

Het zal je kind, ouder of partner maar zijn – Dag van de gevangene

“Het geeft ons telkens weer het gevoel, dat ook wij als gedetineerden ertoe doen”, zegt een gedetineerde over de geestelijke verzorging. Met de ‘Dag van de gevangene’ op zondag 13 november 2002 wil het RK-Justitiepastoraat aandacht vragen voor de zorg voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van criminaliteit, zowel binnen als buiten de gevangenis.

Het gesprek van mens tot mens is een belangrijk onderdeel van de geestelijke verzorging. Daarnaast kunnen gedetineerden ook een kerkdienst bezoeken. En dat heeft een grote impact. Een gedetineerde vertelt: “Bovendien lijkt het wel dat door het bijwonen van de wekelijkse kerkdienst gedetineerden meer tot inzicht komen wat goed en fout is, ook in de context van het door hen zelf gepleegde delict. In feite gaan we als gedetineerden hier elke week door de wasstraat van het geweten.”

De Dag van de gevangene is een initiatief dat in vele landen al langer bestaat. Op deze zondag wordt er in alle gevangenissen en in de parochies tijdens de kerkdienst gebeden voor zowel de gevangenen en hun familie én voor de slachtoffers van criminaliteit.

Wij vragen u om met onderstaande gebedsintentie ook in uw kerk in de vieringen van 13 november aandacht aan deze dag te geven.

 

Gebed

Heer, we bidden voor allen die in detentie zitten
en voor allen die gebukt gaan onder de gevolgen
van criminaliteit en detentie.
Wij vragen U, doorbreek gevoelens van angst en eenzaamheid.
Schenk uw liefde en barmhartigheid aan de gevangenen,
aan hun families en vrienden, aan het gevangenispersoneel
en aan iedereen die om hen geeft.
Wees bij allen die gewond zijn geraakt door het gedrag van anderen,
wees vooral bij de slachtoffers van misdrijven.
Help ons om elkaar te vergeven,
om steeds rechtvaardig te handelen,
en om met de kracht van de heilige Geest
vast te houden aan de liefde en nederigheid
van Christus, vandaag en alle dagen. Amen

Wilt u meer weten, kijk dan op: https://www.justitiepastoraat.nl/

* Foto: iStock – sakhorn38
Wim-Kremer-1-kl

Diakenwijding Wim Kremer

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Kremer wordt tot permanent diaken gewijd. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk.

* Foto: Ariënsinstituut
Kevelaer 2022

The day after… Kevelaer 2022 

Wat een prachtige bedevaart hebben we gehad in Kevelaer! Alles klopte, terwijl niet alles volgens het boekje verliet.
Wat ben ik dankbaar dat ik erbij mocht zijn en onderdeel mag uitmaken van het Utrechtse Broederschap. Vele mooie en warme reacties heb ik mogen ontvangen van de pelgrims. Wat mag u allen trots zijn op de bijdrage die u heeft geleverd. Zonder u zou het niet zo zijn geweest. U heeft het verschil gemaakt. Complimenten en een dankuwel vanuit mijn hart.
Ik kijk uit naar volgend jaar, donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2023 (onder voorbehoud). En natuurlijk eerst zondag 2 oktober om 15:00 uur het Marialof in de Johannes de Doper in Mijdrecht. Ik hoop u daar weer te ontmoeten. Voor nu lekker nagenieten.

Fijn weekend en tot 2 oktober.
Warme groet,

Karin van Kas
Voorzitter Utrechtse Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer

* Foto: Dorien de Brouwer
katholieken-moeten-wennen-nieuwe-versie-vader

Aankondiging Catechese nieuwe Katholieken 2022-2023

Als u opgenomen wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk biedt de St. Martinus parochie Katholiek Utrecht u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament van het H. Doopsel. En als u al gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel.

De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. en bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 9789020951660), zelf aan te schaffen (verkrijgbaar via internet).

Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De twaalf bijeenkomsten vinden plaats op een donderdag; 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december 2022, 12 januari 2023, 26 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april

Aanvang 20.00 uur stipt, op het adres, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht. U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur  Dominicus – wereldwake
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur
19.00 uur
Catharina
Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Woensdag & Vrijdag: 09.00 – 12.00 uurDinsdag en Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl