OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Lezend de zomer door…

Bent nu nog op zoek naar een boek om  in de koffer te stoppen of om lekker in een zwoele zomeravond  in de tuin te lezen?

Kijk dan eens op de website van Adveniat.
Misschien vindt u daar een titel waar u altijd al naar op zoek was.

CoverEncycliekFratelliTutti2021

Encycliek ‘Fratelli tutti’ beschikbaar in geautoriseerde vertaling

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.

Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti. Deze kan gratis worden gedownload op de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR): handleiding Fratelli tutti.

Bestellen Fratelli tutti:
Bestellen kan door te bellen met het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: Stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw bestelgegevens.
Per post: Stuur een briefje met uw bestelgegevens naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

——————————————————————————

Bestelgegevens:

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 1 2021, Fratelli tutti.
Prijs € 15,00 per stuk, inclusief verzendkosten, excl. behandelingskosten à € 1,10.

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Aantal exemplaren:
E-mailadres:
IBAN Banknummer:
 

leader-Kirkuk-utrecht-sulaymaniyah

Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

door Yosé Höhne Sparborth 

Het Pausbezoek begin maart 2021 was een grote opsteker voor allen in Irak, met name degenen die zich al jaren inzetten voor het samenwerken tussen de diverse groepen werden er zeer door gesteund.

De Syrische monnik Jacques Mourad, die zowel de staatsgevangenis als gevangenschap bij ISIS overleefde, wordt verontwaardigd als je hem vraagt naar ‘vervolgde christenen’.
“Wij hebben hier in het Midden Oosten altijd goed samengeleefd,” zegt hij. “Egypte, ja, dáár hebben de Kopten het zwaar. Maar op de tijd van de Kruistochten na, werden de moslims enkel boos als er onder ons christenen waren die heulden met invasieve christelijke legers.”
Het filmpje dat hij Yosé vroeg te maken, was niet voor internet, wel om overal laten zien. U kunt Yosé er naar vragen, door een mailtje te sturen naar  Yosé Höhne Sparborth.

Inmiddels heeft Yosé heeft veel beeldmateriaal over het bisdom Kirkuk wél op YouTube staan. Dit deelt ze graag met u (links openen in een nieuw tabblad).

Allereerst de beelden over Iraakse bezoeken bij ons in Utrecht, en Utrechtse bezoeken in Irak. We bieden een beeld over de opvang van de grote stroom vluchtelingen in dit Irak van oorlogen. Indrukwekkend is het interreligieuze gezicht van het bisdom, waar je ook komt. Allen zetten daar de schouders onder. Het begint al in de kleuterschool!

Maar het is aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis die er kort en bondig woorden aan geeft.
Verwijzend naar de 11 studentenhuizen die het bisdom gedurende 3 jaar huurde en waarvoor Utrecht 2 jaar collecteerde, spreekt hij over samenwerken. Sterk zijn z’n woorden over vrede en over hoop voor Irak. Toen de studenten in 2017 terug konden, heeft het bisdom nog een jaar lang Yezidistudenten  gesteund, die in een moeilijke situatie kwamen.

Het bisdom heeft naast deze “bisschop van hoop”  ook een actieve jongerengroep die mee betrokken is in programma’s voor gezinnen met gehandicapte kinderen. Verder geeft het bisdom hulp aan een ziekenhuis voor kankerpatiënten.

De zusters Dominicanessen geven leiding aan de scholen. Bij Sulaymaniyah nadert de bouw van een bejaardenhuis plus kleuterschool zijn einde: een samenwerking tussen gouverneur en het bisdom voor ouderen die alle kinderen in buitenlanden hebben wonen.

Het klooster Mariyam Al Adhra bood 3 jaar lang onderdak aan 258 ontheemden en startte met hen een toneelgroep waarin yezidi, moslims, christenen, Syriërs en Irakezen, Arabieren en Koerden samenwerken.

De ontheemden zijn voor een groot deel terug naar Caracosh. Iraaks televisie zond een reportage uit over moslims in Mosul  die hun christelijke buren weer verwelkomen. Aartsbisschop Mirkis zond de link de wereld over; het gaat om twee van “zijn” studenten uit zijn huizen. Overigens leven in Koerdistan nog duizenden vluchtelingen in kampen, waar maandelijks voedseluitdeling  is.

Sinds de ontheemden teruggingen, begon het klooster aan zijn echte programma: dialoogarbeid! Alle groepen die er leven mogelijkheden bieden elkaar te leren kennen en te respecteren.
Pater Jens die de salarissen betaalt, meende rond 2025 selfsupporting te zijn: de inkomsten komen van gasten en retraitegroepen.
COVID haalde een streep door die rekening: anderhalf jaar bleven alle gasten weg. Maar de samenkomsten gingen door, online.

Sinds najaar 2019 vlamt in Irak de hoop op dat de ellende een einde neemt. Men durft weer plannen te maken, zo kwam het ook tot het Pausbezoek.  In 2019 verzorgde de Jongerengroep daarom een extra feestelijke afsluiting van de maand oktober ().

 

Via de parochie Sint Martinus kunt u bisdom en klooster steunen.
Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Samenwerkende parochies Utrecht o.v.v. “Irak”.

alpha

Alpha cursus

Op 10 mei 2021 gaat er een nieuwe serie Alpha-bijeenkomsten van start! De Alpha bijeenkomsten bestaat uit 10 avonden en een weekenddag. De avonden starten om 19:30 en eindigen om 21:00. Het zal deze keer live plaatsvinden in het parochiecentrum van de Aloysiuskerk in Utrecht.

Vragen voor die tijd? Mail ons rk.alpha.utrecht@gmail.com

Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Hier vind je meer informatie.

Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen worden. Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen.

BalkonStPieterOnderHoek_dmitry-tomashek-qOZLMdtN0ok-unsplash

Paus opent rozenkrans bid-marathon

Wereldwijd wordt deze maand tijdens het rozenkransgebed gebeden voor de beëindiging van de corona-pandemie.

Paus Franciscus heeft hiertoe opgeroepen en is zelf op 1 mei hiermee gestart in de St. Peter.
Gedurende de maand mei zal het rozenkransgebed elke dag vanuit een ander Maria-bedevaartsoord worden gebeden.

Meer (engelstalige) informatie en achtergronden:

https://aleteia.org/2021/04/28/these-30-shrines-will-lead-the-rosary-relay-for-end-of-the-pandemic/

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-05/pope-opens-marathon-of-prayer-with-rosary-in-vatican-basilica.html

http://www.pcpne.va/content/pcpne/en/news/2021-04-23.html

https://www.thecatholictelegraph.com/pope-francis-to-launch-rosary-marathon-for-end-to-pandemic/74493

 

Banneux

Nieuwe boeken in de Meimaand – Mariamaand

De maand mei is traditiegetrouw gewijd aan Maria.
Bij uitgeverij Batavia Publishers zijn deze maand twee boeken verschenen waarin Maria een belangrijke rol vervult:

Bezoek van boven
Een tijdloze, rijk geïllustreerde kroniek van ruim 400 pagina’s die 15 eeuwen Mariadevotie bestrijkt. Auteur Jeroen Sweijen gaat op zoek naar de boeiende verhalen achter 120 Mariaverschijningen door heel West-Europa, die aan de oorsprong liggen van een heiligdom, processie of devotie. Daarnaast besteedt hij aandacht aan wonderbaarlijke beelden en weldadige bronnen.

Terug naar de verloren tijd
Een boeiende reisroman door Zuid-Limburg als religieus antwoord op de moedeloos makende coronapandemie met al z’n maatschappelijke spanningen. In dit strijdbare boek neemt Auteur Andy Arnts zijn lezers mee naar een inspirerende wereld die nog mooi en goed is. Een wereld van ‘heimwee en herstel’, van grote Mariaverering, maar ook van relativering en fijnzinnige humor.

Meer informatie en bestellen: www.bataviapublishers.com

Paus-Franciscus-kl-300x200-1

Paus Franciscus over Roepingenzondag

Het thema voor Roepingenzondag (25 april 2921) is dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Inmiddels is de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag beschikbaar. In deze boodschap houdt paus Franciscus dit jaar de heilige Jozef ten voorbeeld. Op initiatief van de paus viert de R.-K. Kerk in 2021 het Jaar van Sint Jozef.

De paus schrijft: “De heilige Jozef deed niet van zich spreken, hij was niet met bijzondere charisma’s begiftigd, hij leek niet bijzonder in de ogen van wie hem ontmoette. Hij was niet beroemd en viel evenmin op: de Evangelies vermelden zelfs geen woord van hem. En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt. God ziet het hart (vgl. 1 Samuel 16, 7) en in de heilige Jozef heeft Hij een vaderhart herkend dat in staat is om leven te geven en voort te brengen in het alledaagse.”

In zijn boodschap voor Roepingenzondag merkt de paus op dat de heilige Jozef “ons drie sleutelwoorden aan de hand doet voor de roeping van eenieder,” die woorden zijn droom, dienstbaarheid en trouw. Die dienstbaarheid, “de concrete uitdrukking van zelfgave, was voor de heilige Jozef niet slechts een hoog ideaal, maar werd de regel in het dagelijks leven. … Hij paste zich aan de verschillende omstandigheden aan met de houding van iemand die de moed niet verliest, als het leven niet gaat zoals hij wil: met de beschikbaarheidvan iemand die leeft om te dienen,” aldus paus Franciscus. “Ik denk dan ook graag aan de heilige Jozef, hoeder van Jezus en de Kerk, als beschermer van de roepingen.”
Aan het eind van zijn boodschap voor Roepingenzondag benadrukt ook de paus dat het belangrijk is om niet bang te zijn: “De eerste woorden die de heilige Jozef in een droom hoorde, vormden de uitnodiging om niet bevreesd te zijn, omdat God trouw is aan zijn beloften: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd’ (Mat. 1, 20). Niet bevreesd zijn: het zijn de woorden die de Heer ook tot jou, geliefde zuster, en jou geliefde broeder richt, wanneer u merkt dat het verlangen om uw leven aan Hem te geven niet meer uit te stellen is, ook al gaat dat gepaard met onzekerheden en aarzelingen. Het zijn de woorden die Hij tot u richt, wanneer u, waar u ook bent, zelfs te midden van beproevingen en onbegrip, ervoor vecht om iedere dag zijn wil te volgen. Het zijn de woorden die u opnieuw ontdekt, wanneer u langs de weg van de roeping naar de eerste liefde terugkeert. Het zijn de woorden die als een refrein degenen begeleiden die met hun leven net als de heilige Jozef ‘ja’ zeggen tegen God: in de trouw van iedere dag.”

Klik hier om de  boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag te lezen

bron: www.aartsbisdom.nl

OpenBoek-mikolaj-DCzpr09cTXY-unsplash

Om een ogenblik bij stil te staan

Om een ogenblik bij stil te staan,
Artikelen en preken door Oscar Swijnenberg

In maart 2021 verscheen een bundel met bovenstaande titel bij Probook B.V. te Utrecht. Het boek van deze Utrechtse priester beoogt aan geïnteresseerden ‘intellectueel en spiritueel’ voedsel te bieden, zoals Mgr. Dr. Gerard de Korte het in zijn ‘Woord vooraf’ formuleert. De artikelen hebben dikwijls een spirituele en/of maatschappelijke inslag. Sommige zijn meer theologisch van aard en enkele hebben een meer maatschappelijk-politieke strekking. Van een ander kaliber is het tweede deel: preken. Hoewel je preken eigenlijk moet horen/houden en niet lezen, zijn ze volgens de Bossche bisschop: ‘Glashelder en mooi van toon’.

Het boek (ISBN 978-94-93226-24-1) telt over de driehonderd pagina’s en is voor de prijs van € 24.50 (exclusief verzendkosten) bij Probook te bestellen. Voor belangstellenden is het verkrijgbaar via info@probook.nl of telefonisch tel. 030 – 303 95 98. Woont u in Utrecht, dan is het boek ook af te halen op het adres: Amsterdamsestraatweg 656D, 3555 HX Utrecht.

logoSiteSanderFuncke-Mijn reis met de Eeuwige2

Met Hem op weg gaan

Het leven, de warme persoonlijkheid en de enthousiaste inzet van Sander Funcke voor de kerk heeft ons allemaal op de een of andere manier geraakt. Veel te vroeg hebben we vorig jaar in de snikhete zomer afscheid van hem moeten nemen.
Toch is er nog een postuum ‘bericht’ van hem. Sander heeft jarenlang een website bijgehouden met gedichten, teksten en overwegingen over zijn weg met de Eeuwige.

Zijn familie heeft recent deze teksten verzameld en in boekvorm uitgegeven. Dit boek, ‘Met Hem op weg gaan’, is te koop via Amazon

H.Joseph-detail-josh-applegate-TkFw4tgpTDM-unsplash

2021: Sint Jozef-jaar

Apostolische brief ‘Patris corde’ in Nederlandse vertaling
Op 8 december 2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij die gelegenheid werd ook de apostolische brief ‘Patris corde’ (‘Met het hart van een vader’) gepubliceerd, die nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar is.

De brief opent met de woorden: “Met het hart van een vader: zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën ‘de zoon van Jozef’ wordt genoemd.” De paus deelt in deze tekst vervolgens een aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tijdens de pandemie.

Gewone mensen
“Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat ‘ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen – die meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven: artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt’,” schrijft de paus.

Hij prijst al deze gewone mensen die dagelijks geduld oefenen en hoop geven. “Hoeveel vaders, moeders, opa’s en oma’s, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan, door hun gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Zoveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van allen.”

Hoofdrol
De paus wijst erop dat iedereen in de heilige Jozef de man kan vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. “De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid,” aldus de paus.

De complete brief ‘Patris corde’ is te lezen op:

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2021/03/Patris-Corde-NL-def.pdf

Jozefhymne
Vanwege het Jozefjaar heeft componist en organist Hans Leenders in opdracht van de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ (KISG, bisdom Den Bosch) een Jozefhymne gecomponeerd. Lees verder…

 

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafaëlkerk
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
18.30 uurCatharina: Rozenkrans
19.00 uurCatharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
10.00 uurDominicus – wereldwake
10.00 uurJohannes-Bernardus
18.00 uurRafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uurJohannes Bernardus
10.00 uurDominicus
10.30 uurJacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uurDominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur:San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uurAugustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl