Foto Romy Sloot

Jonge hemelbestormers – Romy Sloot

De nieuwe hemelbestormer is Romy Sloot. Ze studeert theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology, locatie Nieuwegracht, Utrecht. Daarnaast werkt ze als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg en doet ze vrijwilligerswerk in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. Romy was een van de zes kandidaten afgelopen jaar voor de Jonge Theoloog des Vaderlands. Theoloog Erik Borgman gaat met Romy Sloot in gesprek over wat haar drijft en inspireert in studie en werk. Pianist Hannelore van Es zorgt voor de muzikale omlijsting. Deze aflevering wordt eind februari online gezet op www.huisvandominicus.nl.

* Foto: Romy Sloot
Abdij Koningsoord 6

Aankondiging activiteiten Abdij Koningsoord

De zusters Trappistinnen van Koningsoord bieden dit jaar enkele bijzondere weekenden aan voor (jonge) gasten: twee stilteweekenden voor jongeren en twee-meeleefweekenden voor vrouwen die aan het kloosterleven willen proeven. De data zijn als volgt:

 • Van 23 t/m 25 februari en/of 27 t/m 29 september 2024: Meeleefweekenden, een ervaringsweekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Kosten: € 110,- inclusief maaltijden (reductie mogelijk).
 • Van 15 t/m 17 maart en/of 13 t/m 15 september 2024: Stilteweekenden voor jonge mensen, een weekend even weg uit de alledaagse druk van studie, werk en sociale media. Kosten: € 80,- inclusief maaltijden.

Wil je graag deelnemen aan een van de twee weekenden? Meldt u aan via de website van de abdij: adbijkoningsoord.org.

Santiago de Compostela istockphoto-Francisco Crusat groot

Reis Spanje 2024: Santiago de Compostela

U kunt mee gaan met een boeiende reis door Spanje via o.a. Avila, Burgos, Leon, Ponferrada en Santiago de Compostela. Bijzondere cultuur en rijke geloofsgeschiedenis. Het is een groepsreis en voorwaarde daarbij is dat u goed kunt wandelen.

Pastoor Hans Boogers begeleidt deze reis vanuit de St. Martinusparochie en wordt verzorgd vanuit Drietour; reizen die inspireren. U kunt meer lezen via de onderstaande link: Maatwerkreis Spanje o.lv. Dhr. H. Boogers (drietour.nl).

Bij nadere vragen kan pastoor Hans Boogers u behulpzaam (h.boogers@katholiekutrecht.nl) zijn.

Download hier de informatiefolder Spanjereis 2024 (PDF).

* Foto: Santiago de Compostela, gemaakt door Francisco Crusat (istockphoto)
Bidden om Eenheid flyer

Oecumenische gebedsweek voor de eenheid

“Heb God lief en je naaste als jezelf”

Met Kerstmis vierden alle kerken de geboorte van onze ene Heer Jezus Christus. In de week van gebed voor eenheid bidden en zingen wij voor de eenheid van zijn Kerk. Hierbij een overzicht van alle vieringen in  Utrecht:

Zondag  21 januari:

 • 10.30 uur. In de Remonstrantse Gemeente, Geertekerk (Geertekerkhof 23).
 • 17.00  uur. Ocumenische vesper in de Nicolaikerk (Nikolaaskerkhof 8).

Maandag  22 januari:

 • 10.00 uur. Motion Church (Wijnesteinlaan 2).
  Ontmoeting voorgangers en leiders van kerken en gemeenten
  uitwisseling over persoonlijk en kerkelijk bidden

Maandag  22 t/m vrijdag  26 Januari: in de  Domkerk

 • 07.00 uur:                   Morgengebed                 Maandag
 • 12.30 – 13.00  uur:   Middaggebed                  Maandag, Woensdag, Vrijdag
 • 19.00 uur:                   Vesper                              Woensdag  +  Vrijdag

Woensdag  24 januari:

 • 08.30 uur: Gebedsgroep Johannescentrum (Moezeldreef 400, Overvecht)
 • 19.30 uur : drie kerken in Oost (Holy Trinity, Wilhelminakerk, Aloysiuskerk) hebben een gezamenlijke dienst in de Wilhelminakerk Hobbemastraat 35.

Vrijdag  26 t/m Zondag  28 januari:

 • Nieuwe Kerk Bollenhofstraat 134 (Wittevrouwen) heeft 48-uurs gebed.
  Mensen kunnen een uur inschrijven om te bidden.

Zaterdag  27 januari:

 • 19.00 uur. Holy Trinity Church Utrecht (van Limburg Stirimplein), Anglicaanse kerk, gezamenlijke stedelijke oecumenische viering van de USRK en PIKU.

Zondag  28 januari:

 • 12.00 uur. Oecumenische viering in de Jeruëlkapel (Ivoordreef 2, Overvecht), van de Evangelische Broedergemeente.

Zondag  28 januari:

 • Gezamenlijke dienst in de binnenstad met maaltijd voor daklozen na afsluiting.
week van gebed combiboekjes

Week van gebed 2024 in teken van grote gebod

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.
Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.”
Ramona van den Hoed, projectleider bij MissieNederland: “De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ naar aanleiding van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.” De volledige tekst voor de Week van gebed voor eenheid 2024 is terug te vinden in de Bijbel: Lucas 10 vers 25-37.
Madelon Grant, coördinator SKIN: “De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met vele culturen en kerkelijke tradities samen te bidden.”

Meer informatie en (bestellen van) materialen: www.weekvangebed.nl

Santiago de Compostela istockphoto-Francisco Crusat groot

Op weg naar Santiago de Compostella 2024

Pastoor Hans Boogers heeft, in samenwerking met Drietours, een parochiereis gepland vanaf 27 september t/m 4 oktober 2024 met als eindbestemming de bedevaart plaats Santiago de Compostella. Het is deels een culturele reis; we bezoeken onderweg o.a. Avila, Santa Domingo Silos, Burgos, Leon.

De informatie bijeenkomst is gepland op zondagmiddag 28 januari 2024 om 15.30 in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4. Er is een folder beschikbaar achter in de kerken.

Download hier de informatiefolder Spanjereis 2024 (PDF).

* Foto: Santiago de Compostela, gemaakt door Francisco Crusat (istockphoto)
RK Diaconaat Utrecht

Goede (diaconale) voornemens voor 2024

Het RK diaconaat Utrecht, waarin de drie parochies in de stad samenwerken met diaken Jouke Schat als contactpersoon, wil U graag een paar goede voornemens aanbevelen voor het nieuwe jaar. Ze kosten niet veel maar helpen wel erg goed voor mensen in Utrecht en omstreken die in moeilijkheden zitten.

U kunt het nieuwe jaar ook goed laten beginnen voor allen die het moeilijk hebben in onze stad en daarbuiten: arme mensen, vluchtelingen, thuis- en daklozen, zieken, gehandicapten, eenzamen, werklozen. Een paar suggesties:

 • bid voor hen alle mensen in moeilijkheden; lees hier verder.
 • doe een gift aan een van de PCI’s van onze parochies, onze potjes met geld voor mensen in moeilijkheden; kijk hier hoe U kunt geven.
 • geef ons gebruikte laptops die U niet meer nodig hebt maar die wij weer kunnen uitgeven aan mensen die ze nodig hebben en er niet eentje kunnen betalen. Kijk hier voor meer informatie.
 • geef ons gebruikte smartphones die U niet meer nodig hebt maar die wij kunnen uitgeven aan thuis- en daklozen of arme mensen die er eentje nodig hebben. Kijk hier voor meer informatie
 • abonneer U op deze nieuwsbrief en vertel anderen dat ze zich gratis kunnen abonneren. Zo verspreiden we samen het nieuws over mensen in moeilijkheden en over de hulp die ze soms uit onverwachte hoek ontvangen. Kijk hier voor meer informatie.
HeiligeNachten-beeld (1)

Heilige Nachten retraite

Van 25 december tot 6 januari kun je meedoen met de retraite-thuis voor de Heilige Nachten. Een inspiratieprogramma voor de kerstvakantie, met verhalen, meditaties, bezinningsvragen, rituelen voor deze beladen dagen tussen het oude en het nieuwe jaar. “Wat een cadeau aan mezelf om zo bewust te reflecteren en verstillen deze dagen,” schrijft een deelnemer over vorig jaar. Om alleen te doen, met je partner, je kinderen, of samen met vrienden. Zie voor meer info https://mariangeurtsen.nl/

adventsretraite 2023

Digitale adventsretraite 2023 van de Jezuïeten

Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van de digitale adventsretraite in 2023. De retraite gaat op 3 december van start, de eerste adventszondag. Het gebedstraject eindigt met Kerstmis. Het is de negentiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen ruim 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bastiaan van Rooijen.

Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van Jezus’ komst helpt ons open te komen voor de wijze waarop God binnenkomt in onze eigen levens. “Deze retraite heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging te horen: de uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus”, zegt auteur van de digitale retraite Bastiaan van Rooijen sj. “Dit is een persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen richting God als er mensen zijn. Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg inspireren.”

Hoe deelnemen? 
U kunt zich je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
“De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
“Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
“Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, een voor de advent en een voor de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Credo podcast

Credo op Podcastplatforms

Radio Maria Nederland, kondigt met trots de lancering aan van de podcast ‘Credo | de catechismus’. Deze dagelijkse podcast over het Katholieke Geloof, is nu beschikbaar op diverse podcastplatforms, zoals Spotify, iTunes, Google podcast, Soundcloud en meer.

In twee jaar tijd neemt priesterdirecteur Pieter Zimmermann van Radio Maria de luisteraars mee op een avontuurlijke reis door de volledige Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij neemt ons mee terug naar de basis, waarin alle aspecten van ons prachtige geloof aan bod komen.

Met deze nieuwe podcast speelt Radio Maria verder in op de behoeften van een modern publiek. De flexibiliteit van podcasts maakt het gemakkelijk voor luisteraars om de spirituele reis te volgen op momenten die voor hen het meest geschikt zijn, en opent de deur naar een breder en jonger publiek.

‘Credo | de catechismus’ is in het leven geroepen om de diepgang van het katholieke geloof over te brengen in de Nederlandse taal, in navolging van het bekende ‘Catechism in a Year’ dat alleen in de Engelse taal beschikbaar is. Radio Maria Nederland nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze verrijkende reis door de catechismus met pr. Zimmermann.

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (www.radiomaria.nl en app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 90 Radio Maria stations (in 78 landen) wereldwijd.

PA_Jezus als Leraar

Leerhuis: Leraren in het evangelie van Lukas

Oecumenisch Leerhuis: leraren in het evangelie van Lukas

Wat was de leukste leraar of lerares die je had op de basisschool of op de middelbare school? Dat is een spannende vraag om een les of een cursus mee te beginnen. We hebben namelijk allemaal leraren en leraressen gehad. Sommigen waren zeer inspirerend, anderen uitermate saai. Wanneer je mensen, jong of oud, vraagt naar hoe ze denken over hun leraren (m/v) dan levert dat vaak interessant gespreksstof. Er zijn ook in het verleden interessante leraren geweest: Socrates, Erasmus, Maria Montessori.

Alhoewel in de Christelijke traditie wel eens wat discussies geweest zijn over wat Jezus nu eigenlijk was, is er een titel die hij het meest krijgt in het Nieuwe Testament: leraar. Hij is overigens niet de enige leraar. Ook Jan de Doper is er een. En Petrus en Paulus. En als we goed luisteren naar de evangelist Lukas dan is Maria ook lerares.

Nadat begin 2023 Piet Jan Rebel van de Tuindorpkerk en Bart Koet van de Pauluskerk een leerhuis georganiseerd hebben over Jezus als leraar komt er nu een cursus over leraren in het evangelie van Lukas.

Bart Koet is emeritus professor Nieuwe Testament en Vroegchristelijke literatuur. Hij publiceerde veel over de pedagogie van het Nieuw Testament, over Jezus als vragensteller. Het leerhuis is allereerst opgezet voor geïnteresseerden die op een of andere manier zelf iets hebben met het onderwijs, maar staat open voor iedereen die wil leren en vragen heeft en zal dan in Jezus een boeiende leraar ontmoeten, waardoor begrijpelijk wordt hoe het christendom aantrekkelijk kan zijn.

We gaan vrij specifiek in op een onderwerp wat heel weinig aandacht gekregen heeft in de verschillende christelijke tradities en wel dat Jezus geschetst wordt als een interessante pedagoog.

Het gaat om 3 dinsdagavonden in het oude jaar: 14-11, 28-11, 19-12 en om 3 woensdagavonden in het nieuwe jaar: 24-1, 7-2, en 28-2.

De avonden worden geleid door Bijbelwetenschapper Bart Koet en begeleid door ds. Piet Jan Rebel. Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar Bart Koet (B.J.Koet@tilburguniversity.edu) of Piet Jan Rebel (p.j.rebel@hetnet.nl). Plaats: Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk. Aanvangstijd: 20:00.

Overigens, na de cursus over Jezus als Leraar in Lukas is Bas van de Berg, specialist in het evangelie van Mattheüs, bereid een cursus te geven over Jezus als leraar in dat evangelie.

Ramon Roks

Jonge hemelbestormers online: Ramon Roks

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Op huisvandominicus.nl wordt 26 oktober een gesprek online gezet tussen Jonge Hemelbestormer Ramon Roks, coördinator missionaire parochie werkzaam bij de beweging Apostelen 2.0, en Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie in Tilburg.

ThereseLysCroix

Pauselijke brief over Thérèse van Lisieux

Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897) heeft paus Franciscus een zogeheten apostolische exhortatie uitgebracht, een bijzonder soort pauselijke brief, over deze bekende heilige. De titel van de exhortatie is “C’est la confiance” (‘Het is vertrouwen’).

Thérèse van Lisieux is volgens paus Franciscus ‘een van de meest geliefde heiligen ter wereld’. ‘Het is vertrouwen en niets dan vertrouwen dat ons naar de Liefde moet leiden’, is de openingszin van de exhortatie. Die tekst komt rechtstreeks uit een van de geschriften van ‘de kleine Thérèse’. Vertrouwen op God, daar gaat het volgens Thérèse om en de paus onderschrijft dat.

De paus voegt daaraan toe: Het centrum van de christelijke moraal is de liefde. De werken van naastenliefde zijn de meest perfecte uitdrukking van de innerlijke genade van de Geest. Uiteindelijk telt alleen de liefde.’

Het “genie van de heilige Thérèse bestaat erin ons te leiden naar wat centraal, essentieel en onmisbaar is”, schrijft de paus. Hij citeert het beroemde gebed van de heilige Thérèse: ‘Aan het eind van dit leven zal ik met lege handen voor U verschijnen, want ik vraag u niet, Heer, om mijn werken te tellen. Al onze gerechtigheid is bevlekt in uw ogen. Daarom wil ik mij bekleden met uw eigen gerechtigheid en uit Uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen’.

Inspiratiedag_2024

Inspiratiedag werkgroep vluchtelingen: Love the stranger

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor haar Inspiratiedag op zaterdag 4 november 2023, in de Dominicuskerk Utrecht.
De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.
Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico’s liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land?

Dagthema
Love the stranger – heb de vreemdeling lief – is een inspirerende brochure van de Katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales. Het thema is ontleend aan Deuteronomium 10:19.
De Inspiratiedag van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in de situatie van asielzoekers en migranten in ons land. In het bijzonder voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een humane opvang van mensen in nood.

Programma
De dag biedt een gevarieerd en actief programma. Prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, beschouwt het dagthema. Hij neemt u mee langs zijn denken tussen Bijbelse oproep en maatschappelijke werkelijkheid.
Predikante Marieke Sillevis interviewt twee mensen die ongedocumenteerd (geweest) zijn en in Utrecht leven: wat zijn hun ervaringen? Waarna wethouder Rachel Streefland, wethouder Asiel en Migratie en Maatschappelijke Opvang in Utrecht, vanuit haar perspectief vertelt over de aanpak in de stad.
Na de lunch is er een middagprogramma met workshops. Waaronder presentaties van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht en Villa Vrede, de dagopvang voor ongedocumenteerden.
Er is de mogelijkheid een bezoek te brengen aan STIL en De Wijkplaats. STIL biedt al 25 jaar individuele begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning en probeert misstanden daarbij aan de kaak te stellen. Ook De Wijkplaats ligt binnen loopbereik vanuit de Dominicuskerk. Bij het Aanmeldloket aldaar, kunnen ongedocumenteerden terecht die geen recht hebben op Rijksopvang voor hulp en advies. Ze laten u graag zien wat dit in de praktijk inhoudt.

Deelname aan deze Inspiratiedag is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Volledig programma en aanmelden op de webpagina over deze Inspiratiedag 2023.

Bekijk hier de flyer (PDF).

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl