Hemelvaart vier-nu

Vier.nu: wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en met Pinksteren, dit jaar op 9 en 19 mei?

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Kennis over deze christelijke feesten is lang niet meer algemeen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei. Op de website over christelijke hoogfeesten, vier.nu wordt onder meer uitgelegd wat en hoe christenen vieren met Hemelvaart en Pinksteren en welke tradities er mee verbonden zijn. De site nodigt bezoekers ook uit om mee te vieren in hun eigen kerk.

Naast uitleg over het hoogfeest zijn er op de pagina over Hemelvaart negen gebeden voor een pinksternoveen te downloaden. Het is gebruikelijk om met deze noveen, een negen dagen durend gebed, op of net na Hemelvaartsdag te starten. Negen dagen tot aan Pinksteren wordt dan gebeden om de komst van de Heilige Geest. De gebeden voor de noveen zijn beschikbaar gemaakt via de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) door de Congregatie van de Heilige Geest.

Voor parochies: pinksterkleurplaat

Op de pagina over Pinksteren is een prachtige en uitdagende pinksterkleurplaat beschikbaar, naar het voorbeeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter, waarop de Heilige Geest als een duif staat uitgebeeld. De vele vakjes op de kleurplaat bieden de mogelijkheid om de creativiteit de vrije loop te laten.

Tip voor parochies: Download de kleurplaat en leg een stapel kopieën achter in de kerkgebouwen om kinderen (en volwassen creatievelingen) iets extra’s mee te geven tijdens de Hemelvaart- en Pinkstervieringen. Maak er eventueel een kleurwedstrijd van en verzorg een prijs voor degene die de mooiste kleurplaat heeft ingeleverd.

Beschikt u over een kleurenprinter, download dan ook de Vier.nu pinksterposter in A4- of A3-formaat om zo inspiratie te bieden aan degenen die de kleurplaat maken.

Vier mee:

Hemelvaart is in 2024 op 9 mei

Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemelvaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. In Nederland is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden.

Pinksteren is in 2024 op 19 mei

Pinksteren wordt gevierd op een zondag en maandag tussen 9 mei en 13 juni. Pinksteren is altijd vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De avond voor zijn lijden en dood beloofde Jezus zijn apostelen dat Hij hen de Geest zou zenden. De Geest is God zelf die in gelovigen woont en werkt, en hen voor altijd met God verbindt. Dit goddelijke geschenk markeert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

 

* Deze artikel was eerder gepubliceerd op: rkker.nl
* Uitgelichte foto: Hemelvaart. vier.nu
Reliek H. Bernadette 2 foto Ramon Mangold

Fotoverslag: Start rondgang reliek heilige Bernadette in Nederland

Op maandag 1 april (Tweede Paasdag) begon in Maastricht de rondgang van de reliek van de heilige Bernadette. De reliek reist de komende tijd door Nederland. Na de eucharistieviering om 10.00 uur in de Onze Lieve Vrouwebasiliek werd de reliek van Bernadette meegedragen in een processie door de binnenstad. Op Katholiekleven.nl vindt u het fotoverslag van de plechtigheid.

* Foto’s: Ramon Mangold.
Roepingenzondag 2024 Bisdom Haarlem Amsterdam

Roepingenzondag 2024: Wat vraagt God van jou?

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden ondersteund en begeleid.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Hierdoor ontstaat echt een kring van gebed en steun. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad

* Foto: Bisdom Haarlem Amsterdam.
Actie kerk balans

Actie Kerkbalans 2024

In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan – alsnog wilt doen! Onze St. Martinusparochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van onze leden. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift voor het organiseren van vele activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, kindernevendiensten, seniorenactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, persoonlijke bezoeken en de onderhoud van de parochie. Mogen we alsnog op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25, t.a.v. St. Martinusparochie, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Alvast hartelijk dank!

download

Reliekschrijn H. Bernadette Soubrious van Lourdes te zien in de Kathedraal

Donderdag 18 april
Kerk open 18.30-21.00 uur
17.30 uur Aankomst Reliekschrijn St. Catharinakathedraal
19.00 uur Eucharistieviering met een kleine plechtigheid. Hoofdcelebrant K. Smit en concelebranten

Vrijdag 19 april
Kerk open 07.30-21.30 uur
08.00 uur Lezingdienst / Lauden rondom Reliekschrijn
10.00 uur Eucharistieviering van de Katholieke Bond voor Ouderen, celebrant O. Swijnenberg
11.00 uur Rozenkransgebed
15.00 uur Kruisweg
17.00 uur Vesper, aansluitend mogelijkheid voor stille aanbidding en biechtgelegenheid
19.00 uur Eucharistieviering, liturgie van het water.  Mogelijkheid Lourdeswater te ontvangen en stukje rots aan te raken/bezichtigen. Hoofdcelebrant Kardinaal Eijk en concelebranten
20.15 uur Voordracht 1e deel brief Bernadette met aansluitend lichtprocessie door de kerk en mogelijkheid bidden in stilte

Zaterdag 20 april

Kerk open 07.30 uur-15.30 uur
08.00 uur Lezingdienst/Lauden rondom Reliekschrijn
09.00 uur Rozenkransgebed
12.00 uur Viering/stille aanbidding Reliekschrijn met biechtgelegenheid
13.30 uur Pontificale eucharistieviering. Hoofdcelebrant Mgr. H. Woorts en concelebranten
16.00 uur Vertrek Reliekschrijn St. Catharinakarhedraal

Santiago de Compostela istockphoto-Francisco Crusat groot

Op weg naar Santiago de Compostella 2024

Pastoor Hans Boogers heeft, in samenwerking met Drietours, een parochiereis gepland vanaf 27 september t/m 4 oktober 2024 met als eindbestemming de bedevaart plaats Santiago de Compostella. Het is deels een culturele reis; we bezoeken onderweg o.a. Avila, Santa Domingo Silos, Burgos, Leon.

De informatie bijeenkomst is gepland op zondagmiddag 28 januari 2024 om 15.30 in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4. Er is een folder beschikbaar achter in de kerken.

Download hier de informatiefolder Spanjereis 2024 (PDF).

* Foto: Santiago de Compostela, gemaakt door Francisco Crusat (istockphoto)
Martinus app

Martinus app!

De app is een besloten groep van onze parochie, voor vrijwilligers en parochianen. De beheerders van deze app zijn vrijwilligers van de Martinusparochie en geven toegang tot elk individueel lid. Indien zij het nieuwe lid niet herkennen, zal altijd telefonisch of per email contact opgenomen worden met de geïnteresseerden. De app is ontwikkeld door Donkey Mobile, met eigenaar Henrik Wienen, een gemeentelid van de Jacobikerk. Hij is met een groep techneuten een aantal jaar geleden gestart met ontwikkeling van de app. Meer dan 300 kerken hebben inmiddels een eigen platvorm zoals nu ook de Martinus app.
De Martinus app kan gratis gedownload worden van de Apple Store en Google Playstore en werkt zowel op de mobiele telefoon als op de tablet.

Waarom een app?
Als Martinus gemeenschap kunnen we met deze app makkelijker in contact komen en activiteiten organiseren.  Deze app is zeker niet alleen bedoeld voor de “jongelui”, maar juist voor alle leeftijden. Het is juist een extra handvat om elkaar makkelijker te bereiken. Stel een vraag of maak een suggestie en krijg reacties van een medeparochiaan.

Uw profiel
In de App Store or Google Play Store zoekt u naar Martinus, met het rode icoon (zie afbeelding). Na het downloaden van de app, maakt u een profiel aan en vraagt u toegang. Door één van de “beheerders” van onze parochie wordt u toegang verleend. Na toegang kunt u uw profiel instellen met foto, contactgegevens en eventuele functie binnen de kerk (voorbeeld: “Bloemengroep Augustinus” of “Koster St. Aloysius”, enz.). Zo bent u makkelijk te herkennen en te vinden.
Vandaar kunt u de app ontdekken, maar dus ook proactief groepen aanmaken en leden uitnodigen. Bij “ontdek” vindt u alle groepen die tot op heden zijn aangemaakt binnen de parochie.

Groepen
U kunt een eigen groep aanmaken met bijvoorbeeld vrijwilligers waarmee u samenwerkt. Zo kunnen jullie makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook een oproep doen, activiteiten organiseren. Voorbeelden zijn Bijbelkring, zanggroep, kosters, lectoren, boekenclub, marktplaats. Waar u en uw mede-parochiaan behoefte aan hebben. U kunt van verschillende groepen lid worden en alle mededelingen worden bij “mijn parochie” verzameld.
Ook kunnen er koppelingen gemaakt worden met verdiepingsonderwerpen zoals “vers van de dag”, of theologie podcast, etc. Voor meer informatie kunt u de website van http://donkeymobile.app bekijken.

Collecte
De Martinus app is gekoppeld met het rekeningnummer van de Martinus parochie met ANBI registratie: NL47RABO0123246342. U kunt bijvoorbeeld een saldo in de app ophogen, zodat maar eenmalig transactiekosten van 0,24ct betaald wordt. Dit saldo blijft in de app beschikbaar en daarvan kan gedoneerd worden aan de Martinusparochie of een andere actie.

Agenda
De vieringen van de Martinusparochie staan ook in de agenda van de app, net als activiteiten in de parochie.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht in de app, maar ook mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of vraag een medeparochiaan naar de app.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl