Ontsmetten-Enschot_StCaecilia_02_©RamonMangold-kln-465x300

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoorde wijze te kunnen doen.

Reserveren
Het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, gelden ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten.

Gepubliceerd op de website van het Aartsbisdom Utrecht
Foto: Ramon Mangold

Foto concert St. Catharina - Roos Dahmen def

Sint Catharinakathedraal openbare vieringen van start

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat de Sint Catharinakathedraal per 28 juni weer open gaat voor openbare vieringen. Zoals u weet gaat de opening van kerken vanwege Corona gepaard met strikte protocollen en richtlijnen. We vragen u daarom u te houden aan alle richtlijnen. Bij binnenkomst worden die u nog eens uitgereikt en uitgelegd.

Tot 1 juli zijn alleen vieringen toegestaan van maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli zijn vieringen tot maximaal 100 personen toegestaan.

Zondag 28 juni:

  • 10.30 Nederlandse Hoogmis. Reserveren is noodzakelijk. U kunt reserveren via www.katholiekutrecht.nl/vieringen
  • 12.45 Engelse mis. Reservering noodzakelijk; nadere informatie zal nog worden doorgegeven via de diverse digitale kanalen van de Internationale Gemeenschap.

Door de week:

  • Ook zullen vanaf maandag 29 juni weer de z.g.n. stille vieringen starten. Ook hiervoor moet worden gereserveerd. De data van deze vieringen staan in het reserveringssysteem.

Vanaf Zondag 5 juli:  zijn vieringen van maximaal 100 personen mogelijk.

Reserveren verplicht:
Voor alle openbare eucharistievieringen moet u zich vooraf inschrijven via de website van Katholiek Utrecht, geloofsgemeenschap Catharina: www.katholiekutrecht.nl/vieringen
Uiteraard doen we ons best om oudere parochianen en parochianen zonder internet te benaderen en uit te nodigen. We willen u vragen te denken aan anderen, ze te informeren en eventueel te helpen bij een inschrijving.

Goed om te weten:

  • u wordt gevraagd op tijd naar de mis te komen i.v.m. het ontvangstprotocol
  • er is geen gelegenheid tot koffie drinken
  • de toiletten zijn tot nader order afgesloten

Ook live vieringen vanuit de Vredeskapel
Vanaf zaterdag 20 juni zal er elke zaterdagmiddag om 12.00 uur een Eucharistieviering worden uitgezonden vanuit de Vredeskapel in de St. Catharinakerk. Dit is een alternatief voor de viering van de St. Augustinusgemeenschap elke zaterdagmiddag om 12.00 uur in de Kapel van de zusters Augustinessen. Pater Martijn Schrama OSA zal voorgaan in de viering op zaterdag in de Vredeskapel. I.v.m. de corona maatregelen is het helaas niet mogelijk deze viering persoonlijk bij te wonen, deze viering is alleen te volgen via internet.

Jan Goes 1

In memoriam pater Jan Goes o.p.

Op donderdag 18 juni jl. overleed pater Jan Goes in de ouderdom van 88 jaar. Hij was pastor in de Utrechtse Dominicaanse parochies, sinds 1988 in de Sint  Dominicus in Oog in Al en later in de Sint Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Lombok en Nieuw-Engeland.

Hij was de jongste zoon uit een Alkmaars middenstandsgezin. Als jongen werd hij door de paters dominicanen die in zijn  parochie werkzaam waren op het spoor van zijn religieuze roeping gebracht. Na zijn professie in de orde der predikheren en zijn priesterwijding werd hij als missionaris uitgezonden naar de Nederlandse Caraïbische eilanden. Na 30 jaar kwam hij in 1988 terug in Nederland en werd hij pastor in Utrecht. In deze periode  bleef hij ook zeer betrokken bij de Antilliaanse geloofsgemeenschappen op verschillende plaatsen in Nederland als voorganger in de Papiamentse vieringen (o.a. Amsterdam, Rotterdam en Almere), op zondag, bij huwelijken en uitvaarten.

De hervormingen in de Nederlandse kerk sinds het 2e Vaticaans concilie en de teleurstelling van velen over de stagnatie bij de uitvoering daarvan waren aan hem voorbijgegaan. Pater Goes voelde zich als dominicaan verbonden aan de wereldkerk. Hij sprak met trots over het werk van zijn medebroeders en was geïnteresseerd in  de theologische vragen die in de Orde tot doorgaande vernieuwing van de kerk opriepen.

De parochie was voor hem het huis van de Heer waar gastvrijheid als deugd bovenaan hoort te staan en waar niet naar kleur of kleding van mensen wordt gekeken. Jan genoot van de liturgieviering; daar kwam voor hem ter sprake dat God uit liefde het leven aan allen geeft.

In twee gevleugelde uitdrukkingen wordt Jan getekend. “God is groot” zei hij vaak uit verbazing en uit een besef van nederigheid, te weten wie hij is.

Zijn andere veel gebezigde uitdrukking tekent zijn terughoudendheid in het oordeel en zijn eerbied voor het leven van andere mensen: “het is moeilijk in andermans boeken te lezen”.

De kracht van Jan in de omgang met mensen was zijn humor. Torenhoge problemen en brandende kwesties wist hij met een kwinkslag te relativeren en probeerde zo ontspanning te bewerken.

Jan had de gave om met veelkleurigheid om te gaan. Hij was een stralend  en verbindend middelpunt in de kringen waarin hij verkeerde. In de laatste Utrechtse jaren wandelde hij graag in zijn woonbuurt en in Lombok, waar hij genoot van de gesprekken die hij te pas en te onpas teweeg bracht. Hij kende winkeliers, de mensen van de de kerk en de moskee, van het inloophuis en keek met de studenten  die naast hem woonden, naar voetbal.

Met het stijgen der jaren werd het alleen wonen voor Jan moeilijker. Daarom besloot hij op zijn 80ste verjaardag gehoor te geven aan het dringende advies van zijn overste om in het klooster terug  te keren. In november 2011 verhuisde hij naar zijn medebroeders in het Mariaconvent in Berg en Dal. Af en toe ontsnapte hij aan de rust van het lommerrijke dorp en keerde hij even terug in de stad om er oude plekjes te bezoeken en herinneringen op te halen.

Enkele maanden geleden begon zijn gezondheid ernstig te verslechteren. Voor goede zorg werd  hij in het verpleeghuis Aqua Viva opgenomen, waar hij na een goed leven in vrede is gestorven.

Jeroen Kwaaitaal (Antoniusgemeenschap)

800px-Utrecht_-_Catharinakerk_-_Saint_Catharine's_Cathedral_-_Lange_Nieuwstraat_36_-_36264_-_Maarschalkerweerd-orgel_-5

Vieringen online

Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we langere tijd niet of weinig naar kerkelijke vieringen kunnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen.

Vanuit onze parochies zijn er diverse online initiatieven:

Verder kunt u terecht bij:

  • Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2.
  • Bij Kerkomroep en Kerkdienst gemist kunt u vieringen door het hele land volgen of terugluisteren.
  • Radio Maria zendt dagelijks om 09.00 uur en om 19.00 uur een Eucharistieviering uit.

En dan zijn er nationaal en internationaal nog veel meer mogelijkheden:

Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld. Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl