k. Eijk

Vastenbrief kardinaal Eijk: ‘Werp het anker van de ziel uit’

Hij vervolgt: “Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd innerlijk ‘voor anker gaat’, niet alleen kiest voor een periode van verstilling maar met dat anker ook zijn hoop vestigt. Het anker is immers het christelijke symbool van de hoop en onze hoop is gevestigd op de Heer: ‘De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan …’ (Hebr. 6,19-20). Kortom: het ankerpunt van de hoop is niets minder dan de Hemel. Jezus leeft, Hij is waarlijk verrezen: dat is de boodschap van Pasen. En Hij wil ons in de verrijzenis laten delen: deze begint bij het doopsel en vindt zijn voltooiing bij onze verrijzenis op het eind der tijden en bij ons eeuwig leven in Gods Vaderhuis, als wij Hem volgen. Op de Hemel richten we onze hoop. Dat Jezus deze hoop verwezenlijkte door zijn Kruisdood en verrijzenis, vieren we op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Daar leven we vanaf Aswoensdag veertig dagen lang naar toe.”

Kardinaal Eijk roept in zijn boodschap op mensen nabij te zijn, “want in het kielzog van de coronaviruspandemie is een tweede pandemie gaande: de groeiende eenzaamheid. Deze treft zowel ouderen als jongeren. Eenzaamheid doet niet aan leeftijdsdiscriminatie, alle generaties lijden onder het wegvallen van sociale contacten.” Toegenomen schermtijd is geen volwaardige vervanger voor echt contact. Dat geldt ook voor de vieringen die via livestreams zijn te volgen: “Dit is een belangrijk hulpmiddel, maar geen blijvend alternatief. Want hoewel we in gebed tot Christus kunnen naderen, overbrugt Hij de afstand tot ons pas totaal in de Eucharistie die we ontvangen. In de Eucharistie worden we eenvormig met Christus.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk.

* Bron: Aartsbisdom Utrecht
Mirkis Francois et Yousif

Brief van bisschop Mirkis om de Paus welkom te heten

Van 5 tot 8 maart 2021 zal Paus Franciscus een bezoek brengen aan Irak. Een dergelijk bezoek behoort al ruim twintig jaar tot de plannen, nu komt het er eindelijk van. Aartsbisschop Mirkis van het Chaldeeuws katholieke bisdom Kirkuk-Sulaymaniyah, waarmee we als parochie sinds enkele jaren een nauwe band hebben, schreef een brief aan Paus Franciscus om hem alvast welkom te heten.

In die brief dankt bisschop Yousif Thomas Mirkis voor de moed om nu te komen, en hij suggereert in zijn brief een pastoraal programma gestoeld op Vaticanum II.

Klik hier om de vertaalde versie van de brief te lezen.

AVG-banner-large-465x300

Nieuwe versie van de Privacyverklaring

Er is een nieuwe versie van de Privacyverklaring, model januari 2021 van kracht.

Omdat niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, naar de kerk kunnen wegens de Coronamaatregelen, of door persoonlijke omstandigheden. Daarom worden er in bepaalde kerken video- en audio opnames van de kerkelijke viering gemaakt en deze worden deels online uitgezonden om deze mensen in staat te stellen de viering te volgen en mee te vieren.  De parochie respecteert de privacy van de kerkbezoekers en om die reden worden   de camera’s zoveel mogelijk uitsluitend afgesteld op het priesterkoor.

De uitzendingen mogen beperkte tijd online staan, namelijk maximaal 3 maanden. Van bijzondere vieringen is het mogelijk dat de periode dat uitzending of de registraties online beschikbaar zijn langer is.  Er dient bij het maken van opnamen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening te worden gehouden met de privacy van de kerkbezoekers. Van degenen die duidelijk herkenbaar in beeld komen op het priesterkoor dient men toestemming te ontvangen (mag mondeling).

Frans Joosten, secretaris parochiebestuur 

Lees hier het hele document.

webredacteur

St. Martinus zoekt jou!

Voor onze afdeling communicatie, zijn wij per 1 maart op zoek naar een gedreven parochiaan die het leuk zal vinden om 5 uur in de week bezig te zijn met het maken van onze nieuwsbrief, het bijhouden van de website van de St. Martinusparochie – Katholiek Utrecht en af en toe een artikel schrijven voor Tussentijds Magazine, ons katholieke blad.

Werkzaamheden:

– Redigeren en publiceren van teksten.

– Schrijven en publiceren van eigen teksten.

– Beheren van de inhoud van de website in een CMS (Content Management System), bijvoorbeeld WordPress.

– Bewaken van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

– Verzorgen van socialmedia-activiteiten.

– (Mede) vormgeven en bewaken van de huisstijl en de richtlijnen wat betreft content.

Ben je de parochiaan die wij zoeken en heb je kennis van de parochiegemeenschappen (gewenst), neem dan vóór 10 februari contact met Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl

800px-Utrecht_-_Catharinakerk_-_Saint_Catharine's_Cathedral_-_Lange_Nieuwstraat_36_-_36264_-_Maarschalkerweerd-orgel_-5

Vieringen online

Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we met minder mensen naar kerkelijke vieringen kunnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen.

Vanuit onze parochies zijn er diverse online initiatieven:

Verder kunt u terecht bij:

  • Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2.
  • Bij Kerkomroep en Kerkdienst gemist kunt u vieringen door het hele land volgen of terugluisteren.
  • Radio Maria zendt dagelijks om 09.00 uur en om 19.00 uur een Eucharistieviering uit.

En dan zijn er nationaal en internationaal nog veel meer mogelijkheden:

Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld. Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl