Opvang Utrechtse kinderen 1943 in Friesland

In het oorlogsjaar 1943 arriveerden zo’n 50 kinderen uit Utrecht in het kader van de ‘kinderverzorging’ in de ‘Sensmeer parochie’ (tegenwoordig Sint Vitus parochie Blauwhuis).
Pastoor Bernardus Wirtz regelde gastgezinnen in Blauwhuis, Westhem, Tjerkwerd en omstreken.

De heer Sicco Rypma van het 4 mei comité Blauwhuis en lid van Locatieraad Sint Vitusparochie wil graag in contact komen met familieleden van deze Utrechtse kinderen.
Zijn er herinneringen, verhalen, foto’s?
U kunt uw verhaal sturen naar parochiebestuurblauwhuis@live.nl.
Om te blijven memoreren ook in toekomstige herdenkingen op 4 mei.