Paulus Actueel – 9 mei 2021

Openstelling

Maximaal vijf personen kunnen als kerkganger de opname in de kerk bijwonen. Dat is uitsluitend voor mensen die niet via de computer kunnen meevieren, eventueel samen met een persoonlijke begeleider. We gaan dit weer wat strikter toepassen. De coronamaatregelen zijn onverminderd van toepassing. Uw gezondheid wordt nagevraagd en u krijgt een plaats toegewezen. Houdt altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent.

  • Opgeven graag bij Gertruus Bors, e-mail: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086.
  • Indien u hiervoor vervoer per auto naar de kerk wil dan graag dit afstemmen met:
    Bernadet Vos via 06-40178744 of 030-2730442

De kerk is op zondagen van 11.15-11.45 uur open om een kaarsje aan te steken en persoonlijk gebed. Blijf thuis als u in een risicogroep zit of ziek bent.
Houdt ook hier altijd 1,5 meter afstand ook als u gevaccineerd bent. Ga niet binnen of op het pad met elkaar in gesprek.

Verruiming van de openstelling

Verruiming van de openstelling van de Pauluskerk zit er voorlopig nog niet in. Voor grote kerkgebouwen (meer dan 300 reguliere zitplaatsen) heeft het Bisdom nieuwe regels afgekondigd met meer mogelijkheden. Wij denken graag groots, maar hier vallen wij toch echt niet onder.
Als leidraad hanteren we in de Paulus het overheidsbeleid voor activiteiten in binnenruimten. Dat betekent dat we letten op bijvoorbeeld de openstelling van musea en bibliotheken maar ook op de vaccinatiegraad in Nederland. We zijn een kerk met (gelukkig) niet alleen maar ouderen en de stuurgroep voelt nadrukkelijk de opdracht kerkbezoek geen risico te laten zijn voor hen die nog niet gevaccineerd zijn.
Achter de schermen zorgt de stuurgroep ervoor dat kerkbezoek met 30 personen meteen weer mogelijk is zodra het verantwoord is.

Vieringen komende tijd

De vieringen van de Paulus zijn in de periode van de lockdown alleen online via http://online.paulusconnect.nl te zien. Met het liturgieboekje kunt u vanuit huis meevieren.
Zondag 9 mei, 10.30 uur; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Bart Koet m.m.v. leden van het Paulus Jongerenkoor.
Donderdag 13 mei, 10.30 uur – Hemelvaart; Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Gérard Martens m.m.v. leden van het Paulus Jongerenkoor.
Zondag 16 april, 10.30 uur. Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Marie-José van Bolhuis m.m.v. leden van het Dameskoor.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven met een thuis geschreven intentie in de brievenbus van de kerk, of via ons e-mailadres: Paulusgemeenschap. Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Collecte
Uw bijdrage aan de collecte voor de eigen parochie kunt u overmaken op: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulusparochie of gebruik deze betaallink.

Ouderenvervoer
Bernadet Vos heeft momenteel de coördinatie van het ouderenvervoer overgenomen van Mark van
Noort.

Bloemengroet
Kent u iemand aan wie u graag op een zondag de bloemengroet zou willen brengen of laten brengen?
Geef dat door via e mail aan de Stuurgroep: paulus@katholiekutrecht.nl. Zet in de onderwerpregel “bloemengroet”.
Als het om een specifieke zondag gaat (bijvoorbeeld vanwege een verjaardag) zet u dat er dan bij en laat ons ook weten of u de bloemen zelf kan gaan brengen.
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

 

Pastorale zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met
Marie-José van Bolhuis            06-10852666 / e-mail: fam.vanbolhuis@gmail.com
Jos Hettinga                                06-23590737 email: jos-hettinga@planet.nl
Gérard Martens                          06-47198072 / e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl

 

Voedselbank Overvecht

Denkt u aan de voedselbank? Het is nodig!

24 uur per dag en 7 dagen per week kunt u houdbare producten inleveren in de voedselbankbak bij de ingang van de kerk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Als u de Voedselbank Overvecht financieel wilt steunen, kan dat op rek.nr. NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, Utrecht.

 

Tot slot

Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van de Paulus Stuurgroep.

Niet iedereen heeft de beschikking overeen computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen?