ecd1ee98-07df-4460-2279-5b9dad96a94d

Actie kerkbalans van start

Ook in de Catharinakathedraal gaat van 15 t/m 29 januari de actie kerkbalans weer van start. Elke parochiaan heeft inmiddels informatie ontvangen over de actie. Heeft u geen informatie ontvangen?  Achterin de kerk vind u een enveloppe met de nodige gegevens voor een bijdrage. Wilt u nu doneren dan kan dat via KerkbalansKathedraal

kerststal-2

Open Aloysius

Nu het kerkbezoek zo aan banden is gelegd is ‘Open Aloysius’ nog belangrijker. Vandaar dat is besloten om vanaf maandag 20 december t/m Nieuwjaar de kerk open te stellen voor bezichtiging van de kerststal, het opsteken van een kaarsje e.d. U kunt de kerststal bewonderen van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, en op zondag van 15.00 tot 17.00 uur.

IMG_6585

Meezingproject Kathedrale Koor

Het Kathedrale Koor Utrecht zingt in de St. Catharinakathedraal het hele jaar door tijdens hoogmissen en bij hoogtijdagen. Sinds een aantal jaar organiseert het KKU in het eerste kwartaal van het jaar het ‘ouderproject’ waarbij ouders van kinderen op de koorschool de kans krijgen om kennis te maken met het KKU en mee te zingen tijdens een hoogmis. Naast ouders nodigen we hiervoor van harte ook parochianen uit om deel te nemen.
Het project houdt in dat in vier repetities onder leiding van dirigent Hester Westra een mis wordt ingestudeerd. Deze mis wordt op zondag 6 februari in de Catharinakathedraal gezongen, in de viering van 10.30 uur. De repetities van dit koorproject zijn op vier maandagavonden: 10, 17, 24 en 31 januari; waarschijnlijk van ongeveer 20-22 uur in de Koorschool.
De eerdere projecten waren een groot succes, met steeds een koor van rond de 20 zangers. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar kathedralekoorutrecht@gmail.com t.a.v. Elly Jonkers. Vrienden en familieleden zijn ook van harte welkom! Als je weet in welke stemgroep je zingt (sopraan, alt, tenor, bas) dan is het fijn als je dat vast aangeeft; anders kan Hester daar naar kijken met een korte stemtest. We hopen op een wederom prachtig projectkoor!
Volkskerstzang 2019 foto

Uitnodiging Volkskerstzang 2021

Onder voorbehoud van de regelgeving

Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarlijkse Volkskerstzang die plaats vindt op zondag 19 december a.s. om 16.00 uur in de Aloysiuskerk.
We zullen met alle koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Als jullie als koor een luisterlied (dus geen samenzang) ten gehore willen brengen, horen wij graag welk lied jullie willen zingen en ontvangen wij de tekst (zonder opmaak) voor 20 november a.s. Wij nemen dit dan op in het programma. Graag horen wij of jullie mee willen zingen en zo ja met hoeveel koorleden.
Graag jullie reactie per omgaande naar secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Na de Volkskerstzang is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Het overzicht van de kerstliederen wordt nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

Sebastian Holz en Paulien Jap Tjoen San

pexels-hans-lindgren-6017459

Muzikale Thema Vesper, 14 november 16.00 uur, Aloysiuskerk

Op 14 november a.s. zal de harpiste Victoria Davies bij ons te gast zijn.

Zij zal een programma met werken van Carl Philipp Emanuel Bach, Marius Flothuis en John Cage spelen. Ook zal de “Sonate für Harfe” van Paul Hindemith klinken, een stuk waarin het kerkgebouw centraal staat. Het thema is dan ook: “De kerk Gods huis op aarde”.

In de meditatie gaan wij over de ontwikkeling van de kerk als gebouw nadenken.

Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten, die van harte wordt aanbevolen.

videomaker

Video professional en illustrator gezocht!

Om de restauratie van de St. Augustinuskerk goed te documenteren en de heropening eind 2022 te promoten zijn we op zoek naar iemand die professioneel bezig is met video bewerking en montage. Bij interesse, graag mailen naar Monique Kanawi: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

We zijn ook op zoek naar een illustrator of tekenaar die kleurplaten wil tekenen van de kerken van de Martinusparochie. Interesse? Mail naar Jong@katholiekutrecht.nl

DSCN0718

Oproep vrijwilligers Sint Martinusdag

 

Sint Martinusdag 7 november 2021

 

 

Beste leden van de geloofsgemeenschappen,

We hebben een jaar moeten overslaan, maar nu is de Martinus- parochiedag weer mogelijk! We beseffen dat het kort dag is maar toch hebben nog handjes nodig om deze dag te kunnen laten slagen. We spreken de verwachting uit dat ondanks het korte tijdsbestek dat u positief zal reageren op dit verzoek.

We zoek handjes voor;

Vrijdag 5 november

  • Opbouw zalen en keuken

Zaterdag 6 november

  • Aankleden zalen
  • Hulp voor het maken van verse soep.

Zondag 7 november

  • Bemanning voor de 4 uitgiften buffetten o.a. koffie, soep
  • Serveerders/buffet aanvuller
  • Drankje hapje serveerders ter afsluiting

We willen deze dag graag laten slagen, maar we kunnen niet zonder de handjes om alles te kunnen realiseren. Het zou mooi zijn dat u ook daarin een steentje bijdraagt.

Dat kunt u doen door te bellen op 06 554 829 09 of 030 2724544 of via de mailadres fam.sangers@planet.nl  Bij voorbaat al dank voor u inzet, u wordt door onder getekende benaderd voor de dagindeling en details.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Sint Martinus dag

Jos Sangers

Mixtuur 2

Instapkoor Martinusdag 7 november

In de viering op Martinusdag 7 november 10.30 uur in de Rafaelkerk zal gezongen worden door een Instapkoor onder leiding van Sebastian Holz en op piano begeleid door Marcel Duis.
Wie mee wil doen is van harte welkom en wordt verzocht dit kenbaar te maken met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Na opgave ontvangt u per e-mail de bladmuziek in pdf document. Het is de bedoeling dat uzelf voor een print zorgt en die meeneemt. Verdere informatie (verzameltijd, aanvang doorzingrepetitie in de morgen) komt via e-mail.
Opgave uiterlijk 1 november.

IMG-20201125-WA0018

St Catharinakathedraal op 24 november rood aangelicht

#RedWednesday 2021
St. Catharinakathedraal op 24 november rood aangelicht 

De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 24 november rood, samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder. 

Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. 

Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood kerkinnood.nl/redwednesday ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Augustinus vieringen in Aloysiuskerk

Eucharistieviering elke zaterdag van de maand

Vanaf 16 oktober zullen de vieringen van de Augustinus gemeenschap worden uitgebreid naar elke zaterdag van de maand. De vieringen zijn als vanouds om 12.00 uur. De streaming van de viering zal de 1e zaterdag van de maand worden voortgezet (met uitzondering van zaterdag 6 november).

Op zaterdag 16 oktober in de Aloysiuskerk, gecelebreerd door pastoor Boogers met p. Martijn Schrama als concelebrant, ontvangen Rick Westerhoff, Jerry Kuo en David Cloetingh het sacrament van het Doopsel en Vormsel en ontvangen Ada den Balvert, Direlse Boon en Gerrita Hermeler-Vahl het sacrament van het Vormsel.

20201017_105954

Verhalen van licht in de Sint Catharinakathedraal

17 oktober t/m 2 november 2021

Ieder jaar vormen prachtige lichtsculpturen het hart van de Sint Maarten Parade in Utrecht. Ook dit jaar hebben kunstenaars samen met Utrechters uit alle wijken grote verlichte sculpturen gemaakt. Deze beelden zijn geïnspireerd op de lampions waarmee de kinderen met Sint-Maarten langs de deuren gaan. 

Deze prachtige sculpturen zullen voorafgaand aan de Ronde van Sint Maarten getoond worden op de tentoonstelling Verhalen van het licht, in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Verhalen van het licht is een onderdeel van de festiviteiten die worden georganiseerd rondom de feestdag van Sint-Maarten, de stadsheilige van Utrecht. U kunt de lichtsculpturen van dichtbij bekijken, spreken met de makers en alvast uw favoriet uitkiezen!

De tentoonstelling Verhalen van licht is van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en zondag tussen 14.00 en 18.00 uur gratis te bezoeken in de Sint Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.catharijneconvent.nl.

roses-g3b7f67f2b_1280

Bloemen voor Maria.

 

Ik maak u en jullie er graag op attent om in deze oktobermaand bloemen te schenken aan Maria!

In de Maria kapel van onze St. Catharina kathedraal is daar ruimte voor (zie de vaas waarin je een bos bloemen kunt plaatsen) en zal Ben van der Maat e.e.a. in de bloemen versiering verwerken.

Een mooi gebaar van dank je wel of juist een vraag op haar voorspraak bij de Heer te plaatsen.

Avé Maria, plebaan Hans Boogers

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur
19.00 uur
Catharina
Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl