Bezoek Kardinaal

Gidsen Catharinakathedraal bezoeken kardinaal

Op 29 juni bezochten 18 gidsen die tijdens het seizoen van Kerken Kijken en de zaterdag openstelling van de Utrechtse St. Catharinakathedraal actief zijn, kardinaal Eijk. Tijdens de koffie maakten ze uitgebreid kennis met de kardinaal, die ook vertelde over de restauratie van het bisschopshuis en de geschiedenis van de diverse aartsbisschoppen. Daarna gaf mgr. Woorts de gidsen een rondleiding door het bisschopshuis, waarbij de kapel uiteraard niet mocht ontbreken. “Een bijzondere ontmoeting,” aldus Wim Hijman die het initiatief nam voor deze ontmoeting.

PA_AfscheidDameskoor20220619-1

Dameskoor 65 jaar

Opgericht in 1957, bestaat ons Dameskoor dit jaar 65 jaar!
Daarmee is het met afstand het langst functionerende koor van de Pauluskerk.

Niet alleen bestaat het koor al zo lang, het kwam ook vaker dan welk ander koor van ons in actie.
Immers, behalve reguliere zondagsvieringen verzorgden zij over al die jaren een ontelbare hoeveelheid uitvaarten.
In het verleden werden ook huwelijken en huwelijksjubilea, die op een doordeweekse dag werden gevierd,  muzikaal opgeluisterd.
De leden van ons Dameskoor hebben besloten dat 65 jaar mooi is en dat het koor met pensioen mag.
De groep is met te weinig dames om, na de zomer, weer iedere derde zondag van de maand voor hun rekening te nemen. Dat betekent dat ze afgelopen zondag, 19 juni 2022, hun laatste ‘eigen’viering verzorgen. Na afloop was er een officieel moment van dank en een kleine traktatie bij de koffie.

Uiteraard zien en horen we de dames nog bij de slotviering met alle koren, op zondag 3 juli 2022.

taize-candles-icon-2

Taizévieringen

Op 25 juni bent u weer van harte welkom bij de Taizéviering in de Pauluskerk.
Aanvang: 19.00 uur
Na deze viering is er koffie/thee en ontmoeting.
Bij de uitgang staat een schaal voor uw (vrijwillige) gave.

U kun de Taizé-viering ook via de livestream volgen: www.twitch.tv/PauluskerkOnline

Op de volgende zaterdagen komend half jaar zijn ook Taizévieringen gepland:
27 augustus,
24 september,
29 oktober,
26 november.

logoJongeHemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Bram Kalkman  

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Bram Kalkman. Bram is één van de auteurs van het boek Onzeker Weten wat onlangs is verschenen. In dit boek wordt een radicale theologie naar voren gebracht die af wil van zekerheden en juist het onzekere van het leven en geloof wil belichten. Het resultaat is een nieuwe vorm van theologisch weten, het onzeker weten. Een weten dat niet wordt bedreigd door twijfel, maar dat twijfel omarmt en daardoor sterker wordt. Kortom alle reden voor een goed gesprek met Erik Borgman. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hannelore van Es op piano. Bekijk het online gesprek via deze link: https://youtu.be/eDqCDtITc1Q

grass-3345960_960_720dauwtrappen

Hemelvaart 2022 – fotoimpressie

Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. We vieren dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen. (Handelingen 1:11)
Tot die tijd zullen we er samen het beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid.
Daarvan zijn er inmiddels acht.
De eerste zes staan in de Bijbel in Mattheüs 25:35-36. in 1207 heeft Paus Innocentius een zevende werk toegevoegd en in 2016 heeft Paus Franciscus een achtste Werk van Barmhartigheid ingesteld.

Anders dan anders wandelen we dit jaar via het Griftpark en de singel naar de binnenstad. We gaan op zoek naar herkenbare plaatsen waar in de geschiedenis van onze 900 jaar oude stad werken van barmhartigheid gedaan werden en nog worden. Ondertussen kan iedere meeloper uitvoering geven aan het achtste werk.

En – misschien een paar jaar te vroeg, want kennelijk wordt er iedere 800 jaar een werk toegevoegd- je wordt uitgedaagd een negende werk van
barmhartigheid met elkaar te bedenken.

Met foto’s die iedereen onderweg kan maken komen we in de aansluitende viering hierop terug.

Hieronder een impressie:

 

       

logoJongeHemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Willem van Sermondt 

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Willem van Sermondt.
Willem werkt als projectadviseur bij Kansfonds en is betrokken bij het programma Thuisgeven, dat initiatieven ondersteunt voor de vele mensen die geen thuis hebben. Naast jongeren die thuis hebben gaat het ook om mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het oorlogsgeweld is de Oekraïne. Duizenden Nederlanders hebben hun zolder, tuinhuis of andere ruimte beschikbaar gesteld om hen onderdak te bieden. In samenwerking met KRO-NCRV heeft Kansfonds dit in beeld gebracht in het tv-programma ‘Nederland geeft thuis‘.
Willem gaat met Erik Borgman in gesprek over wat hij ziet hoe mensen te maken hebben met de kwetsbare kanten in hun leven, de rol van Kansfonds als het gaat om de inzet voor een rechtvaardige samenleving en zijn bevlogenheid om verschil te maken voor anderen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Yazan Alhayek op gitaar. Hij is uit Syrië gevlucht en heeft in Nederland een nieuw thuis gevonden. 
Voor de zomervakantie volgt nog een gesprek met Bram Kalkman als Jonge Hemelbestormer.
Bekijk hier het online-gesprek met Willem van Sermondt: https://youtu.be/jmTf1-LeEZ4
Kathedraal

Kunstwerk in de Catharinakathedraal

Een bijzonder kunstwerk in de Kathedraal!

Vibeke Mascini, Ray, 2022

Een installatie in de Sint-Catharinakathedraal, Utrecht, door beeldend kunstenaar Vibeke Mascini, in opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, en gerealiseerd in samenwerking met Museum Catharijneconvent, Utrecht.

Te zien op woensdagen t/m zondagen, van 24 maart t/m 22 mei 2022.

Kunstenaar Vibeke Mascini:

“Het project dat ik hier in de Sint-Catharinakathedraal presenteer heet Ray, een subtiele lichtinstallatie, bestaande uit een enkele geprojecteerde lichtstraal, die wordt voortgebracht door een batterij die deels wordt opgeladen met elektriciteit opgewekt bij een crematorium. […] In het voorjaar van 1914 vond de eerste crematie in Nederland plaats op Westerveld. De warmte die vrijkwam bij de crematie werd ongemerkt de lucht ingestuurd. Nog steeds wordt de overtollige warmte die overblijft na de crematie meestal buiten beschouwing gelaten. Dit heeft me aan het denken gezet over de speciale associaties bij deze specifieke hitte en over manieren om deze bewuster te ervaren; op een manier die ons niet alleen herinnert aan de persoon die we verloren hebben, maar bovendien een manier kan bieden om te rouwen en deze persoon te herdenken.

De lichtinstallatie Ray, een prototype, maakt deel uit van mijn lopende onderzoek rond de overdracht van energie en onwaarschijnlijke bronnen waaruit elektriciteit wordt opgewekt. En hoe we ons hier op intieme, zintuiglijke en emotionele wijze toe kunnen verhouden.”

Lieke Wijnia, conservator Museum Catharijneconvent:

“De architectuur, het licht en de heilige ruimte van de kathedraal staan in een bijzondere relatie tot de installatie van Vibeke Mascini. Zij ontwierp Ray speciaal voor deze plek. Het eindresultaat nodigt uit tot contemplatie en herdenking. In de periode van de Goede Week en Pasen, krijgt het kunstwerk bovendien een speciale betekenis in relatie tot de verrijzenis van Christus. In oudchristelijke iconografie verwijzen symbolen, zoals de paaskaars of de vuurtoren, naar het licht van de verrezen Christus en daarmee de belofte van het hemelse licht die Hij in zich draagt en wil geven. Licht overwint uiteindelijk het donker en de dood, in liefde herdenken we het verdriet.”

Ray is onderdeel van BAK’s huidige tentoonstelling omtrent tijd (geopend op woensdagen–zondagen,  Pauwstraat 13a, Utrecht).

24 uur

24 uur voor de HEER

 

In 2014 nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden op de 4e zaterdag in de 40-dagentijd:
“24 uur voor de Heer”, met als eerste doel: de persoonlijke relatie met God verdiepen, en als tweede doel: de relatie naar de medemens zuiveren. In Utrecht-stad zal het festival plaatsvinden in de St. Catharinakathedraal, aan de Lange Nieuwstraat.
Een festival van 24 uur bidden en bezinnen. Iedereen die een uurtje, samen, midden in de nacht of overdag, aan de voeten van de Heer wil vertoeven is van harte welkom maar ook hard nodig! Meer informatie vind u op de flyers achterin de kerk.

Vrijdag 19.00 uur Eucharistie en Kruisweg,  21.00 uur Nachtaanbidding H. Sacrament
Zaterdag 06.00 uur Aanbidding en Verzoening en Gebed, 19.00 uur Eucharistie 4e zondag van de Vastentijd

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur
19.00 uur
Catharina
Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl