oekrainers

Slaapplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen

In onze stad beginnen verschillende initiatieven te ontstaan om slaapplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Een overzicht hiervan –en van andere manieren om te helpen– vindt U op de website van de gemeente Utrecht. Zo is de protestantse diaconie een actie begonnen om slaapplaatsen voor twee weken te organiseren. Wie wil kan zich hier aanmelden: https://www.diaconie-utrecht-vluchtelingen.nl/. Ook Take Care BNB is een actie begonnen om vluchtelingen voor maximaal drie maanden onder te brengen. In beide gevallen is nog niet duidelijk wat er daarna met de vluchtelingen gebeurt. Lees hier een artikel met tips en achtergronden bij het opnemen van vluchtelingen. Intussen maakt de gemeente in de Jaarbeurs veldbedden gereed voor 300-500 vluchtelingen. Voor wie geen vluchtelingen in huis kan opnemen en geen geld kan geven (of al gegeven heeft maar nog iets meer wil doen): bid! In tijden van oorlog of oorlogsdreiging hebben christenen altijd het voortouw genomen om ook langs spirituele weg strijd te voeren tegen het kwaad. Door te bidden. Het gebed dat het eerst in ons opkomt is het Onze Vader. Kijk en luister hier naar dat gebed in het Oekraïens door het Utrechts Byzantijns koor.

* Foto: RTV Utrecht
k. Eijk

Boodschap Veertigdagentijd: ‘De weg van Christus gaan’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die vandaag (Aswoensdag) begint. In deze brief schrijft de aartsbisschop van Utrecht dat de sterfelijke mens bestemd is voor het eeuwig leven, maar dat de weg daarheen vol hindernissen is. “De weg van Christus gaan, is dan ook een tocht van vallen en opstaan.”

 

Als katholieken staan we ten minste één keer per jaar stil bij onze eigen vergankelijkheid, aldus kardinaal Eijk in zijn Vastenboodschap. “Dat is op Aswoensdag, als we het askruisje ontvangen en de priester zegt: ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ (vgl. Gen. 3,19).”
Kardinaal Eijk: “Onze sterfelijkheid vormt voor onszelf ook stof tot nadenken. Welke weg moeten we gaan tijdens ons ‘korte gastoptreden’ in ons aardse leven? Het antwoord heeft Christus Zelf gegeven: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14,6). Christus is dus de weg die wij moeten volgen, het Evangelie is daarbij onze routekaart. De Veertigdagentijd die nu voor ons ligt, biedt ons bij uitstek gelegenheid om ons daarop te bezinnen.”

En dat is belangrijk, want “de weg van Christus volgen, Zijn leerling zijn, leven volgens het Evangelie, vraagt onze inzet,” benadrukt kardinaal Eijk. “Naast het goede dat we doen, maken we ook verkeerde keuzes, bezwijken we voor verleidingen en schieten we geregeld tekort in liefde tegenover God en de medemens. Maar we laten ons daardoor niet ontmoedigen, ‘want al valt de rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op’ (Spr. 24,16). Altijd is er de uitgestoken hand van de Heer, die ons overeind wil helpen en ons nieuw leven geeft. Christus is steeds bereid ons menselijk tekort aan te vullen, zoals diverse Evangelielezingen tijdens de komende Veertigdagentijd laten zien.”

Je zou kunnen zeggen dat wie de weg van Christus niet langer volgt, zich op een dood spoor bevindt, aldus de Utrechtse aartsbisschop. “Maar we weten ook dat we keer op keer de kans krijgen op onze schreden terug te keren. En als we vallen, maar berouw hebben, is er Zijn uitgestoken hand om ons overeind te helpen. Elke valpartij is een kans om opnieuw te beginnen.”
Kardinaal Eijk besluit deze Vastenboodschap met een oproep om speciaal op Aswoensdag te vasten en te bidden voor de wereldvrede, waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen. “Laten we bidden voor een ‘nieuw normaal’, waarin barrières verdwijnen die tussen mensen staan, in Nederland en wereldwijd. Laten we eveneens bidden dat het verdwijnen van de 1,5 meter afstand maatregel leidt tot open ontmoetingen, ja, ‘geestelijke versoepelingen’ in onze relatie met God en elkaar, waarin het eigenbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Zodat we als kinderen van God in het voetspoor van Christus Zijn weg kunnen volgen.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk.

Foto: Ramon Mangold
Bron: www.aartsbisdom.nl
20200614_Enschot_StCaecilia_17_©RamonMangold-kln-2048x1217

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag

Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Rekening houden met elkaar

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Bron: www.rkkerk.nl
Foto: Ramon Mangold
RKDU_veiling_Guatemala_2022

Veiling voor het Vastenactieproject 2022

De parochies Sint Martinus en Licht van Christus organiseren in de Vastentijd een online veiling waarvan de opbrengst bestemd is voor het Vastenactieproject Red het water van de Maya boeren in Guatemala. U kunt tot 20 maart spullen aanbieden voor de veiling via het emailadres veilingvastenactie@gmail.com (graag foto erbij). U kunt van alles aanbieden: een zelf gebakken taart, spullen uit huis die U niet meer gebruikt maar die nog wel mooi zijn. Of U biedt een workshop, hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, een tuintje lente-klaar maken etc. Na 20 maart kunt U op de aangeboden spullen bieden (t/m 4 april). Dat gaat via de website van de RKDU.

Vastenactie_2022_A5_Voorkant_v1

Vastenactieproject 2022: red het water van de boeren in Guatemala

Zoals elk jaar helpt onze parochie Sint Martinus samen met de parochie Licht van Christus ook in 2022 medemensen in moeilijkheden in de vastentijd. Ook dit jaar sparen wij parochianen geld uit door zelf even wat te minderen. Met dat geld helpen wij boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. Omdat er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren –Maya’s van de Chuj-stam– kunnen daardoor hun land niet meer bevloeien. Hun bestaan wordt ernstig bedreigd. Meer informatie op de flyer die wij voor dit project hebben gemaakt (ligt achter in de kerk). Of kijk op de website van de RKDU. U kunt uw gift overmaken op rekening NL 51 RABO 0350 800 413 van de Parochie St. Martinus onder vermelding van “Vastenactie 2022”.

U kunt hier de flyer over het project downloaden:

Voorkant

Achterkant

Verspreid de flyer zoveel mogelijk binnen uw netwerken. Hartelijk dank

20200614_Enschot_StWillibrordus_01_©RamonMangold-bgs-2048x1235

R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan die ingaan op 25 februari

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.

Ruimte en mogelijkheden

De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.

Foto: Ramon Mangold
Bron: www.r.rkkerk.nl
Kardinaal-De-Jong-1-465x300

Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te Jeruzalem heeft op 31 januari bekend gemaakt dat het aan kardinaal De Jong de eretitel van ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ heeft toegekend. Kardinaal De Jong, tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van Utrecht, krijgt deze onderscheiding postuum vanwege onder meer zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging.

“Het Aartsbisdom Utrecht is blij met en dankbaar voor deze erkenning voor kardinaal De Jong,” aldus kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal De Jong heeft persoonlijk risico gelopen, onder meer omdat in de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen werden bewaard.
In april 2018 werd de aanvraag voor de Yad Vashem-onderscheiding door kardinaal Eijk stilgezet, omdat er vermoedens waren geuit dat officiaal Felix van de Loo, een naaste medewerker van kardinaal De Jong, de rechtsgang tegen zijn neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS’er die in juni 1949 de doodstraf had gekregen, wilde beïnvloeden door zijn netwerk aan te wenden om hem te redden van het vuurpeloton. In dit verband kwam ook de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Archiefonderzoek door Joep van Gennip wees uit dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen. Daarna werd de aanvraag heropend.
De uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding zal later dit jaar geschieden door de ambassadeur van Israël in Nederland aan een familielid van kardinaal De Jong. Nadere details zijn nog niet bekend.

Kardinaal de Jong was een voorbeeld van standvastigheid, geloof en Godsvertrouwen. Ter gelegenheid van deze bijzondere eer is zondag 6 februari de Vredeskapel in de Kathedraal geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. Naast een bijzonder bronzen kruis van Niel Steenbergen, dat herinnert aan prominenten die tijdens de oorlog hun stem verhieven, is in de Vredeskapel zijn borstkruis te zien en een briefje aan de Duitse bezetter. Ook hangt er een geschilderd portret.

Bron: Aartsbidom Utrecht
20200614_Enschot_StCaecilia_09_©RamonMangold-kln-465x300

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ‘s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ‘s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Bron: www.aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
paus-boodschap-465x300

Oekraïne: paus doet indringende oproep tot gebed

Vanwege de grote internationale spanningen aan de grens van Oekraïne vraagt paus Franciscus om gebed voor vrede op woensdag 26 januari. De paus hoopt dat velen op die dag willen bidden. Paus Franciscus deed zijn oproep afgelopen zondag 23 januari aan het eind van het angelusgebed in Rome.

De paus is bezorgd om de oplopende spanningen in de regio. Die zijn een bedreiging voor de kans op vrede in Oekraïne. En ze bedreigen de veiligheid van het hele Europese continent, gezien de grote gevolgen die conflicten altijd hebben.

Daarom stelt de paus woensdag 26 januari voor als gebedsdag: “Ik doe een indringende oproep aan alle mensen van goede wil om te bidden tot de Almachtige God dat alle politieke acties en initiatieven ten dienste staan van de menselijke broederschap in plaats van partijdige belangen.”
De paus voegde daar aan toe dat degenen die hun eigen belangen nastreven ten koste van anderen, minachting tonen voor hun roeping als menselijke persoon, omdat we allemaal door God zijn geschapen als broeders en zusters.
Paus Franciscus heeft al herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn zorgen ten aanzien van de spanningen in Oekraïne en al eerder opgeroepen om te bidden voor vrede. Hij benadrukt dat op de allereerste plaats dialoog en onderhandelingen de situatie moeten oplossen in plaats van geweld en dreiging.

Bron: Aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
Statue_Saint_Martin

Fusie caritas parochie Sint Martinus

Bij deze laten we u weten dat de fusie van de Parochiële Caritas Instellingen (Pci’s) Sint Ludgerus, Salvator en Sint Martinus met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, definitief is. Op 6 januari 2022 is het bestuur van de PCI Sint Martinus hiervan in kennis gesteld door hulpbisschop Mgr. Hoogenboom. Dit betekent dat de PCI officieel verder gaat onder de naam PCI Sint Martinus.

Lees hier het Decreet oprichting PCI St. Martinus per -01-01-2021.

Met vriendelijke groet,

Hans Stahl
Secretaris PCI Sint Martinus

Paus Adrianus VI groot

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen

Het is op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent.

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is bovendien toegetreden tot het beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.
Het symposium, dat het vijfde eeuwfeest van het pontificaat van deze ‘Paus van de Lage Landen’ feestelijk zal herdenken, is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek en zal verschillende periodes van Adrianus’ leven in meer detail presenteren. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt aan 150 genodigden aangeboden door de Nederlandse en Belgische ambassades bij de Heilige Stoel. Het vindt plaats op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas More. Het is verder de bedoeling dat beide ambassades later dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit de Lage Landen.

Bron: Aartsbisdom.nl
paus Franciscus

Het jaar 2021 van paus Franciscus in beeld

Wat deed de paus in 2021 en waar vroeg hij aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, heeft een overzicht in woord en beeld gemaakt van het afgelopen jaar van paus Franciscus. Ook zijn jaar stond grotendeels in het teken van de coronaviruspandemie, waardoor veel reizen en bijeenkomsten niet door konden gaan. Maar wat gebeurde er wel? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van fraaie foto’s.

Deel 1: januari – maart
Deel 2: april – juni
Deel 3: juli – september
Deel 4: oktober – december

* Uitgelichte foto: Uitwisseling met het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (foto: Servizio Fotografico Vaticano)
foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

U kunt het volledige bericht hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/

rene+grotenhuis

In memoriam René Grotenhuis

Op 8 december is René Grotenhuis op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang actief in onze parochie en hij kerkte in de Aloysius. Hij heeft als secretaris van de stuurgroep de fusie van de drie parochies voorbereid en daartoe enorm veel werk verzet.  René was theoloog. Hij was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen. Ook was hij gedurende tien jaar directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Hij schreef ook boeken, zoals ”Van macht ontdaan” en “Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie”.  Afgelopen zomer werd bij René Grotenhuis slokdarmkanker vastgesteld. Omdat schrijven en overdenken zijn ‘tweede natuur’ was, maakte hij vanaf het begin aantekeningen. Op de Bezieling deed hij verslag: https://debezieling.nl/author/rene-grotenhuis . Daar schreef hij onder andere:

“Het draait in het leven niet om wat je presteert, niet om wat je hebt, niet om welke reputatie er van je rondgaat. Uiteindelijk draait het om de ervaring dat er van je gehouden wordt, dat er een God is die van je houdt. En dat houden van is op ongenade en genade, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. (…) maakt mij duidelijk waar het om draait en wat het leven van mensen, groot en klein, jong en oud betekenisvol maakt. Ik geloof dat ook de duur van ons bestaan aan dat fundamentele niets verandert. In mijn zeventig jaar draait het erom dat er van je gehouden is door mensen om je heen en dat al die liefde zijn grond vindt in God”

Frans Joosten

* Foto: cordaid.org

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl