Mgr. Hoogenboom spreekt in video over Pinksteren en hoop

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto: Pelgrims van hoop. Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een Jubeljaar. Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een Jaar van gebed. In een videoreeks op katholiekleven.nl gaan de Nederlandse bisschoppen in gesprek over het thema hoop aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken? In aflevering 4 vertelt mgr. Hoogenboom (hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht) over Pinksteren.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Mgr. Hoogenboom: “In de prachtige hymne ‘Veni sancte spiritus’, Kom Heilige Geest, staat onder meer: ‘de Geest die het verkilde hart verwarmt en de Geest die leidt wie zelf de weg niet vond.’ Bij de kennismaking met vormelingen vertel ik over de kilte die in onze samenleving is en die er ook in je persoonlijk leven kan zijn. De momenten van treurnis, van verlies van dierbaren. En dat de Heilige Geest daar werkt waar het verkilde hart weer verwarmd wordt, waar mensen worden getroost en weer moed krijgen.”
Hoe kan het hoogfeest van Pinksteren ons tot hoopvolle mensen maken? “De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd, verwijzend naar het feit dat Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Als wij bidden tot de Heilige Geest, dan bidden wij dat wij op die weg die Jezus Christus is, voortgang maken. Dat we ook op die weg blijven, dat we geen dwaalwegen inslaan. En in die zin is de Heilige Geest ook op onze levensweg een metgezel die ons op het spoor houdt en die ons ook aanspoort om in de voetsporen van de Heer te treden door daden van geloof, van hoop en van liefde.”
Elke bisschop steekt in deze videoreeks ook de ‘Pelgrims van hoop kaars’ aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het Jubeljaar afgebeeld. Ook mgr. Hoogenboom steekt de kaars aan en doet dat met een dubbele intentie: “De intentie voor de vrede wereldwijd, maar zeker ook vrede in het persoonlijk leven van ieder van ons.”

* Dit bericht is eerder gepubliceerd op het website van het Aartsbisdom Utrecht.