Kardinaal-De-Jong-1-465x300

Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te Jeruzalem heeft op 31 januari bekend gemaakt dat het aan kardinaal De Jong de eretitel van ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ heeft toegekend. Kardinaal De Jong, tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van Utrecht, krijgt deze onderscheiding postuum vanwege onder meer zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging.

“Het Aartsbisdom Utrecht is blij met en dankbaar voor deze erkenning voor kardinaal De Jong,” aldus kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal De Jong heeft persoonlijk risico gelopen, onder meer omdat in de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen werden bewaard.
In april 2018 werd de aanvraag voor de Yad Vashem-onderscheiding door kardinaal Eijk stilgezet, omdat er vermoedens waren geuit dat officiaal Felix van de Loo, een naaste medewerker van kardinaal De Jong, de rechtsgang tegen zijn neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS’er die in juni 1949 de doodstraf had gekregen, wilde beïnvloeden door zijn netwerk aan te wenden om hem te redden van het vuurpeloton. In dit verband kwam ook de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Archiefonderzoek door Joep van Gennip wees uit dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen. Daarna werd de aanvraag heropend.
De uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding zal later dit jaar geschieden door de ambassadeur van Israël in Nederland aan een familielid van kardinaal De Jong. Nadere details zijn nog niet bekend.

Kardinaal de Jong was een voorbeeld van standvastigheid, geloof en Godsvertrouwen. Ter gelegenheid van deze bijzondere eer is zondag 6 februari de Vredeskapel in de Kathedraal geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. Naast een bijzonder bronzen kruis van Niel Steenbergen, dat herinnert aan prominenten die tijdens de oorlog hun stem verhieven, is in de Vredeskapel zijn borstkruis te zien en een briefje aan de Duitse bezetter. Ook hangt er een geschilderd portret.

Bron: Aartsbidom Utrecht
20200614_Enschot_StCaecilia_09_©RamonMangold-kln-465x300

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ‘s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ‘s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Bron: www.aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
paus-boodschap-465x300

Oekraïne: paus doet indringende oproep tot gebed

Vanwege de grote internationale spanningen aan de grens van Oekraïne vraagt paus Franciscus om gebed voor vrede op woensdag 26 januari. De paus hoopt dat velen op die dag willen bidden. Paus Franciscus deed zijn oproep afgelopen zondag 23 januari aan het eind van het angelusgebed in Rome.

De paus is bezorgd om de oplopende spanningen in de regio. Die zijn een bedreiging voor de kans op vrede in Oekraïne. En ze bedreigen de veiligheid van het hele Europese continent, gezien de grote gevolgen die conflicten altijd hebben.

Daarom stelt de paus woensdag 26 januari voor als gebedsdag: “Ik doe een indringende oproep aan alle mensen van goede wil om te bidden tot de Almachtige God dat alle politieke acties en initiatieven ten dienste staan van de menselijke broederschap in plaats van partijdige belangen.”
De paus voegde daar aan toe dat degenen die hun eigen belangen nastreven ten koste van anderen, minachting tonen voor hun roeping als menselijke persoon, omdat we allemaal door God zijn geschapen als broeders en zusters.
Paus Franciscus heeft al herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn zorgen ten aanzien van de spanningen in Oekraïne en al eerder opgeroepen om te bidden voor vrede. Hij benadrukt dat op de allereerste plaats dialoog en onderhandelingen de situatie moeten oplossen in plaats van geweld en dreiging.

Bron: Aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
S1990004

Sneeuw in Kirkuk!

door Yosé Höhne Sparborth

Ze leven hier in vreemde tijden en ik mag dat meemaken.

De laatste drie dagen zijn in het hele district Kirkuk de scholen gesloten, omdat men een temperatuur onder nul verwacht. Daar zijn veel scholen niet op berekend. Alleen in nieuwe gebouwen worden – indien mensen dat geld hebben – verwarmingselementen aangebracht, omdat men vanwege de klimaatverandering rekent op dalende temperaturen in de winter.

Wel, hier dus de scholen dicht. Het werd maandagmiddag meegedeeld, dus dinsdag, woensdag, donderdag vrij. Vrijdag is de vaste vrije dag – als onze zondag.

Temperatuur onder nul, in een stenen groot gebouw waar geen verwarmingen werden aangebracht, kan dus niet. De meesten hebben ook geen winterjassen, niet nodig. Dus stuur die kindertjes maar eens de kou in. Zondag en maandag waren er in de kleuterschool hier in Sikanian al minder kinderen gekomen.
Ik ben bezig met een training traumaverwerking in Sikanan, voorstad van Kirkuk, en Abuna Ayad heeft het georganiseerd in het grote schoolgebouw dat hier net is klaargekomen. Elke middag leest hij hier de Mis voor ons inde kleine kapel, en daarna gaan we aan het werk met de groep. Bisschop Mirkis heeft vijf jaar aan laten bouwen aan die school: telkens als er voor een bepaalde bouwfase geld was, ging de bouw voort. Van een congregatie uit India heeft hij vijf zusters gekregen, drie ervan leven nu in een woning in deze school. Abuna Ayad met zijn gezin leeft er ook, het zijn drie appartementen die min of meer verbonden zijn.

Nu wordt er gewacht op de bureaucraten om klassen te kunnen starten.

Op 20 januari zitten we samen de warme lunch te genieten, de drie Indiase zusters en ik, zie ik ineens dat er buiten geen regen valt maar sneeuw. Ik zeg: dat is sneeuw! Zuster Grace springt op, rukt de deur naar het balkon open en kijkt en zegt: “O, dat heb ik nog nooit gezien”. Ze maakt een selfie met haar telefoon en brult naar de andere twee zusters die even in de keuken zijn: “Sneeuw! Kom kijken!” Beiden stormen het balkon op en nemen selfies, en vervolgens staan ze zij aan zij de sneeuwvlokken op hun sluier te ontvangen, en te bellen met families in India. “Wij staan hier in de sneeuw”, of zoiets. Enorme opwinding!

Komt de vrouw van Abuna Ayan aanlopen, ook het balkon op, ook een selfie. Nu pak ik toch zelf ook mijn toestel, dit ga ik vastleggen. Komt Marian ook al aanlopen, de 22-jarige dochter van Abuna. Als een kind zo enthousiast, op haar sloffen, het balkon op, sneeuw kijken en sneeuw fotograferen en op de hand ontvangen. En jawel, daar komen de heren: zoon Marios van 24 jaar en Abuna zelf. Zet een pet op, zijn haren zijn nogal dun, en het balkon op. Foto’s! Selfies! Lachen en maar blijven fotograferen. De sneeuwval is dichter geworden, dus de wereld ziet er echt winters uit. Alleen ik kan al zien, dat het niet zal blijven liggen. Ik hoop dan maar dat er vannacht nog een keer iets valt dat even blijft liggen.

Een jaar geleden werden deze drie zusters naar de hogere bergen van Sulaymaniyah gebracht om daar in de sneeuw te spelen. Die ervaring hebben ze al. Maar sneeuw zien vallen nog niet.

Als het enthousiasme tot normale decibellen is gedaald en ze weer binnen komen, ontdekken ze dat de kamer brrrrr koud is geworden, het eten ook. Brrrrrr!  Ik trek maar mijn jas aan, want mijn dikke vest liet ik in Suleymaniyah achter omdat ik naar de warmte zou gaan.

Dit noemt men Klimaatverandering. Daar is dit land nog helemaal niet op voorbereid, de regio niet.  Bijna zou ik zeggen, wat een bof dat er hier veel opnieuw moet worden gebouwd, kunnen ze meteen vloer- of plafondverwarming aan brengen. Want men begrijpt al, dat even een jasje aantrekken tot de ergste kou voorbij is, niet voldoende is als dit elk jaar gaat terugkomen.

Nu begin ik maar een litanie te maken. Waarom ga je naar Irak?

Om te kijken hoe ze overleven
om te kijken hoe ze samenleven
om te kijken wat in mijn naam daar werd aangericht
omdat iedereen wegblijft
om film te maken
om Covid te krijgen.
En nu: om sneeuw te brengen…

(als een weerdeskundige heb ik wat uitleg gegeven over wat we verwachten kunnen…)

Lees ook eerdere berichten uit de regio:
Fantastisch kerstfeest in Kirkuk
Bouwen een Toekomst – bericht uit Sulaymaniyah
Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

 

 

Statue_Saint_Martin

Fusie caritas parochie Sint Martinus

Bij deze laten we u weten dat de fusie van de Parochiële Caritas Instellingen (Pci’s) Sint Ludgerus, Salvator en Sint Martinus met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, definitief is. Op 6 januari 2022 is het bestuur van de PCI Sint Martinus hiervan in kennis gesteld door hulpbisschop Mgr. Hoogenboom. Dit betekent dat de PCI officieel verder gaat onder de naam PCI Sint Martinus.

Lees hier het Decreet oprichting PCI St. Martinus per -01-01-2021.

Met vriendelijke groet,

Hans Stahl
Secretaris PCI Sint Martinus

Paus Adrianus VI groot

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen

Het is op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent.

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is bovendien toegetreden tot het beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.
Het symposium, dat het vijfde eeuwfeest van het pontificaat van deze ‘Paus van de Lage Landen’ feestelijk zal herdenken, is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek en zal verschillende periodes van Adrianus’ leven in meer detail presenteren. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt aan 150 genodigden aangeboden door de Nederlandse en Belgische ambassades bij de Heilige Stoel. Het vindt plaats op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas More. Het is verder de bedoeling dat beide ambassades later dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit de Lage Landen.

Bron: Aartsbisdom.nl
Jouke Schat

Veel kerken zijn uitgiftepunt voor de voedselbank

Katholiekleven.nl nam een filmpje op over het werk van diaken Jouke Schat bij de voedselbank. Jouke is ook diaken voor de drie parochies van de stad Utrecht (waaronder de St. Martinus) met als opdracht de diaconie binnen en buiten de parochies te bevorderen. Hij legt uit dat kerken voor de voedselbanken een belangrijke steunpilaar zijn. In het filmpje komt ook Tineke Koenders aan het woord die in onze parochie maar ook bij de voedselbank altijd bezig is om mensen in nood te helpen. Kijk hier de video.

paus Franciscus

Het jaar 2021 van paus Franciscus in beeld

Wat deed de paus in 2021 en waar vroeg hij aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, heeft een overzicht in woord en beeld gemaakt van het afgelopen jaar van paus Franciscus. Ook zijn jaar stond grotendeels in het teken van de coronaviruspandemie, waardoor veel reizen en bijeenkomsten niet door konden gaan. Maar wat gebeurde er wel? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van fraaie foto’s.

Deel 1: januari – maart
Deel 2: april – juni
Deel 3: juli – september
Deel 4: oktober – december

* Uitgelichte foto: Uitwisseling met het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (foto: Servizio Fotografico Vaticano)
foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

U kunt het volledige bericht hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/

FB_IMG_1639638830986

Fantastisch kerstfeest in Kirkuk

door Yosé Höhne Sparborth

Nadat ik van Covid was hersteld, hebben we in Sulaymaniyah meteen een start gemaakt met plannen van workshops en trainingen. Tot het einde van het jaar kunnen we nog drie dingen aanpakken. Februari komt er dan vervolg, en nieuwe groepen. Hier gaat dat gewoon door tijdens Kerst en Oud en Nieuw, want het zijn gewone werkdagen.

Op 14 december was er weer een diocesaan overleg van bisschop Mirkis met zijn priesters, en als er een auto rijdt kan ik ook verplaatst worden. Plan: vier dagen in Kirkuk, om te overleggen voor de eerste workshops in Kirkuk, waarschijnlijk in januari; zaterdag terug, dan moet bisschop Mirkis voor 2 dagen in Sulaymaniyah zijn.

Gehandicaptengroep…
Abuna Kais meldt me de ochtend van de 15de december, dat ’s avonds de Kerstviering is voor de groep gehandicapten. Die ken ik al, daar heb ik een film over gemaakt. Die film van 2018 kunt u hier vinden.

Met veel animo ging ik om 17.00 uur mee, in de grote zaal bij de kathedraal. Het werd nog veel leuker dan gedacht. Wat een sfeer! Een flinke groep parochianen doen al jaren dit werk: in het diocees geld bedelen; om regelmatig een gezamenlijke ontmoeting te hebben voor ouders met hun kinderen; om af en toe een flink feest te hebben; om elke gehandicapte $40,- per maand ‘salaris’ te kunnen geven, zodat er ruimte is om noodzakelijke dingen te kopen. Het gaat om deels mentaal gehandicapten, deels om lichamelijk gehandicapten, soms beide. Leeftijden van 5-63 jaar.

Deze avond ging ik bij Jozef zitten, die ik ken uit de kerk. Een zwaar spastische jongen van 22 jaar, die ook niet kan praten, maar wel erg veel begrijpt. Zijn ouders, met name zijn vader, nemen hem trouw mee elke zondag naar de kerk en naar alle parochiebijeenkomsten. Ik zat nu naast hem en hoorde hoe Jozef het Onze Vader en Weest gegroet van harte meebidt, al kan niemand de klanken verstaan. God verstaat het. Weer eens ben ik verbijsterd over de enorme inzet van zo’n klein diocees. Waar halen ze de energie en het enthousiasme vandaan! Maar goed, het Kerstfeest.

…aan het Kerstfeest!
Abuna Kais en ik lopen langs het kerkplein, drie mannen zijn bezig de kerststal op te zetten. Er is even overleg. Beiden lopen we nu met een mondkapje op, want bij deze groep wordt dat wel gerespecteerd. Het gaat om kwetsbare mensen, niemand wil risico’s nemen. Ook in de zaal heeft iedereen een mondkapje op.

Abuna Kais vertelt kort het kerstverhaal, stelt vragen die enkelen enthousiast beantwoorden. Dan worden op groot scherm foto’s vertoond van verleden jaar: ook allemaal met mondkapjes, maar vooral ook: de ontvangers stralend achter hun grote kerstcadeaus. Dan komt Jacob binnen. Jacob is de man die twee jaar geleden trouwde, sindsdien iets minder tijd heeft maar vooral dikker is geworden, en verder de beste conferencier is die je kunt wensen. Hij vermaakt de boel tot het einde. Iedereen krijgt een rode herenhoed met “Merry Christmas” erop. Simpele cadeaus uitdelen wordt een feest, hij maakt van alles een spel; dan worden nog lootjes getrokken om een diversiteit aan kleine geschenken eerlijk te verdelen; ook dat gaat spelend. Vervolgens komt bisschop Mirkis binnen, moet ook zo’n rode hoed opzetten, dan mag hij even ernstig spreken over Kerstmis. Vervolgens roept hij de doelgroep een voor een met de naam op, en iedereen krijgt een grote koffer in felgekleurd papier verpakt. Behalve bij de kleine redevoeringen wordt alles begeleid met een vrolijk Jingle Bell. Jawel, de Amerikanen waren hier. Veel ellende, maar deze nalatenschap is zeer feestelijk.

Er komt een groot spel, waaraan ik moet meedoen. Verkleedpartij en dobbelstenen dus een gok wie eraan moet geloven. Jozef wil duidelijk ook nu ik er sta, zijn moeder brengt hem en ik houd hem verder overeind. Als ik in de prijzen van het verkleden val, neemt iemand anders hem over. Het is allemaal dolle pret. Dan komt ook nog de Kerstman langs, geeft iedereen ook nog een heel klein pakje. Echt: vier vierkante centimeter. En de organiserende groep krijgt per persoon een kleine attentie. Met Jingle Bell nemen we afscheid van hem, er is nog taart en Cola, en dan gaat iedereen met glunderende gezichten naar huis. De komende dagen is er dan nog elke avond Bazaar, waar van alles wordt verkocht om weer geld te verwerven. De verkopers stellen gratis ter beschikking wat over de toonbank gaat: puzzels, planten, kerstballen, eigen baksels, kleine kerststallen… Alvast denken aan 2022, in januari moeten er alweer die ‘salarissen’ zijn voor elke gehandicapte. Maar hopen dat de Kerstman heel gul is. Het feest was in ieder geval geweldig!

Lees ook eerdere berichten: Bouwen een Toekomst – bericht uit Sulaymaniyah en Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

* Uitgelichte foto: Jozef bidt vol overgave het Onze Vader mee.
* Foto 2: Begin van het feest, iedereen zit nog mooi recht.
* Foto 3: Iedereen is gevraagd te komen meekijken als de taart voor de Kerst-verjaardag wordt aangesneden.
* Foto 4: Het grote geschenk is aangeboden, nu moet de bisschop nog even samen op de foto.
kerststal-2

Open Aloysius

Nu het kerkbezoek zo aan banden is gelegd is ‘Open Aloysius’ nog belangrijker. Vandaar dat is besloten om vanaf maandag 20 december t/m Nieuwjaar de kerk open te stellen voor bezichtiging van de kerststal, het opsteken van een kaarsje e.d. U kunt de kerststal bewonderen van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, en op zondag van 15.00 tot 17.00 uur.

rene+grotenhuis

In memoriam René Grotenhuis

Op 8 december is René Grotenhuis op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang actief in onze parochie en hij kerkte in de Aloysius. Hij heeft als secretaris van de stuurgroep de fusie van de drie parochies voorbereid en daartoe enorm veel werk verzet.  René was theoloog. Hij was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen. Ook was hij gedurende tien jaar directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Hij schreef ook boeken, zoals ”Van macht ontdaan” en “Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie”.  Afgelopen zomer werd bij René Grotenhuis slokdarmkanker vastgesteld. Omdat schrijven en overdenken zijn ‘tweede natuur’ was, maakte hij vanaf het begin aantekeningen. Op de Bezieling deed hij verslag: https://debezieling.nl/author/rene-grotenhuis . Daar schreef hij onder andere:

“Het draait in het leven niet om wat je presteert, niet om wat je hebt, niet om welke reputatie er van je rondgaat. Uiteindelijk draait het om de ervaring dat er van je gehouden wordt, dat er een God is die van je houdt. En dat houden van is op ongenade en genade, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. (…) maakt mij duidelijk waar het om draait en wat het leven van mensen, groot en klein, jong en oud betekenisvol maakt. Ik geloof dat ook de duur van ons bestaan aan dat fundamentele niets verandert. In mijn zeventig jaar draait het erom dat er van je gehouden is door mensen om je heen en dat al die liefde zijn grond vindt in God”

Frans Joosten

* Foto: cordaid.org
zwangere-vrouw

Interview met Tineke Koenders: zó veel vrouwen hebben zorg nodig

‘Het verdriet van de families die hun dochter of zusje verloren in het kraambed was groot,’ vertelt Tineke Koenders (71) van de Sint Martinusparochie in Utrecht aan de telefoon. Ze blikt terug op haar vijf jaar in Ghana, waar ze werd geconfronteerd met het probleem van vrouwen die tijdens of na de bevalling onvoldoende zorg kregen en daardoor overleden. Koenders – opgeleid als kraamverpleegkundige – kon helpen. Wat haar opviel: het merendeel kwam uit afgelegen gebieden, zonder dokters, voorzieningen of verharde wegen. Ze waren het topje van de ijsberg: ‘Zó veel vrouwen hebben zorg nodig, maar de meesten blijven thuis.’

De deur uit om te helpen

‘Samen met een lokale verpleegkundige zijn we een voorlichtingscampagne gestart, in eerste instantie gericht op vrouwen en later sloten ook mannen zich aan. We hadden ook contact met de vroedvrouwenschool en samen met de studenten zijn we de dorpen in gegaan. Je kunt al vroeg zien of alles in orde is met moeder en kind, door bloeddruk te checken en de ligging van het kind te bepalen. Uiteindelijk moesten vijf vrouwen halsoverkop mee naar de kliniek.’

Het belang van goede opvang

Adventsactie steunt in Zimbabwe de bouw van een nieuwe verblijfplaats bij een bestaande kliniek. Slim bedacht, vindt Koenders, die geld inzamelt voor het project: ‘Zwangere vrouwen moeten er al dagen van tevoren kunnen aankomen, veilig bevallen en vervolgens ook kunnen blijven. Zo kunnen ze aansterken voor de terugreis.’ Bovendien zorgen zonnepanelen voor verlichting zodat ook ’s nachts bevallingen veilig kunnen plaatsvinden.

Naastenliefde

Waarom Tineke Koenders zich ook vanuit Nederland inzet voor betere geboortezorg? ‘Voor mij is het een manier om mijn geloof in de praktijk te brengen. Bovendien heb ik diep respect voor die sterke vrouwen in Afrika.’ Ze heeft al één slimme manier om die boodschap in haar eigen parochie over te brengen: Maria ontbreekt dit jaar in de kerststal. ‘Voor alle moeders die er niet zijn, omdat ze bij de bevalling overlijden óf omdat ze naar de kliniek gaan.’

PROJECT IN ZIMBABWE

Bron: Vastenactie.nl
IMG_6585

Meezingproject Kathedrale Koor

Het Kathedrale Koor Utrecht zingt in de St. Catharinakathedraal het hele jaar door tijdens hoogmissen en bij hoogtijdagen. Sinds een aantal jaar organiseert het KKU in het eerste kwartaal van het jaar het ‘ouderproject’ waarbij ouders van kinderen op de koorschool de kans krijgen om kennis te maken met het KKU en mee te zingen tijdens een hoogmis. Naast ouders nodigen we hiervoor van harte ook parochianen uit om deel te nemen.
Het project houdt in dat in vier repetities onder leiding van dirigent Hester Westra een mis wordt ingestudeerd. Deze mis wordt op zondag 6 februari in de Catharinakathedraal gezongen, in de viering van 10.30 uur. De repetities van dit koorproject zijn op vier maandagavonden: 10, 17, 24 en 31 januari; waarschijnlijk van ongeveer 20-22 uur in de Koorschool.
De eerdere projecten waren een groot succes, met steeds een koor van rond de 20 zangers. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar kathedralekoorutrecht@gmail.com t.a.v. Elly Jonkers. Vrienden en familieleden zijn ook van harte welkom! Als je weet in welke stemgroep je zingt (sopraan, alt, tenor, bas) dan is het fijn als je dat vast aangeeft; anders kan Hester daar naar kijken met een korte stemtest. We hopen op een wederom prachtig projectkoor!

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl