foto RamonMangold 2020-05-25-anderhalvemeterkerk_kathedraalRotterdam

Uitbreiding coronamaatregelen: geen vieringen na 17 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd (zie het bericht van 10 november).

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronaviruspandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren – ook in de dagen van het kerstoctaaf – volop te benutten.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken, heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

* Bron: Aartsbisdom.nl
* Foto: Ramón Mangold
JobHulpMaatje logo2

Vacatures bestuursleden Stichting Utrecht op Orde

Stichting Utrecht op Orde (SUOO) organiseert sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk binnen Utrecht. De stichting richt zich met het programma SchuldHulpMaatje op schuldhulpverlening, op de ondersteuning van werkzoekenden met JobHulpMaatje, en op
praktische individuele hulp met HipHelpt en PapierCafé’s. We werken vanuit een christelijke motivatie om kwetsbare medeburgers te helpen en te ondersteunen, ongeacht geloof of afkomst.

De functies
Het bestuur van Stichting Utrecht op Orde bestaat uit vijf leden, en is op zoek naar versterking met twee nieuwe leden: een bestuurslid voor JobHulpMaatje, én een bestuurslid communicatie. Het bestuur vergadert maandelijks, en werkt nauw samen met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje. De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Wij zoeken iemand die:
• Zich betrokken voelt op werkzoekenden, de doelgroep van JobHulpMaatje, óf affiniteit heeft met communicatie en PR;
• Zich graag wil inzetten voor kwetsbare medeburgers, en ten minste vier uur per week beschikbaar is;
• Betrokken is bij een christelijke gemeenschap.

Interesse?
Als je interesse hebt in één van de functies, of er meer over wilt weten, dan kun je contact opnemen met Joost van der Valk, de voorzitter van Stichting Utrecht op Orde, per mail: joost.vandervalk@suoo.nl of telefonisch: 06-27130596.

S1310034

Bouwen een Toekomst – bericht uit Sulaymaniyah

door Yosé Höhne Sparborth

We komen met ons vijven vanuit Sulaymaniyah aan in Sikanian bij Kirkuk, en bisschop Mirkis ont-vangt ons lachend: “Kijk, daar komt Antarctica!”

Hij heeft gelijk. Wij: Pater Jens, Zuster Friederike, twee Indische zusters en ik staan er stevig ingepakt bij. In Sulaymaniyah viel de winter ineens binnen. Hier in Kirkuk schijnt de zon warm. Zegt de man: “Ja het is hier altijd vijf graden warmer.” Dat weet ik, ik reisde vaker heen en weer. Maar nu is dat onzin. Het is hier minstens tien graden warmer vandaag. De weerkaart wordt erbij gehaald: 12 graden verschil!

We zijn gekomen voor de inwijding van de woning van drie andere Indische zusters die in deze voorstad van Kirkuk de grote school gaan leiden die er is gebouwd. 26 oktober zijn ze in de woning getrokken, die ziet er fraai uit. Ook de pastoor van de parochie in dit gebied, Abuna Ayan, heeft een woning in deze school; de twee woningen zijn bijeen gebouwd. Abuna Ayad is er zelf niet, moest naar zijn zieke vader, maar zijn zoon staat dapper te stralen bij deze gelegenheid. Vier priesters sterk waaronder een aartsbisschop worden alle kamers gezegend. Tegen zoveel priesterlijke overmacht lijkt mij geen onkruid gewassen, dus hier moet alles voorspoedig gaan! Wij gas-ten gaan daarna door de hele school dwalen; alleen Friederike was er nog nooit.

Dit project heb ik vanaf 2014 zien groeien. Het is een zeer fraai gebouw geworden, van begin tot eind goed nagedacht over details, en zeer praktisch ingericht. Er zijn vijf lokalen van meubels voorzien, de rest komt nog. Het plan is om nu alvast met allerlei cursussen te beginnen, en dan komend schooljaar te beginnen met de klassen.

In deze situatie: een groot complex bouwen te midden van nog aanslagen (2011-2014), ISIS (2014-2017) en onzekere migratiebewegingen van die miljoenen ontheemden – in deze situatie groeien de bomen sneller dan de bouwplannen. De 3000 bomen die bisschop Mirkis in dit Sikanian langs de straten liet planten, die staan er al stralend bij. De school gaat nu beginnen met leven, 2022.

2014 woonden er honderd christelijke families, nu zijn er 300 christelijke families. Bisschop Mirkis mikt erop, dat Sikanian de belangrijkste plek hier wordt voor de Chaldeeuwse kerk, in plaats van Kirkuk. De grond is veel betaalbaarder, de plek is veel bereikbaarder, niet dat gigantische verkeer.

Pater Jens vraagt even of hij op een soort Ankawa hoopt, de christelijke tweelingstad van Erbil, maar dan wordt Mirkis bijna boos: “Absoluut geen ghetto! Bovendien, Ankawa kent nu 52 hotels, het is een wijk van superrijken geworden. Sikanian is eenvoudige middenklasse, daar horen we als kerk thuis. Alsjeblieft geen christelijk ghetto, noch een economisch ghetto!”

De grote wijk die hier nieuw werd gebouwd vanwege de enorme toestroom aan vluchtelingen en IDP’s, daar zullen de meeste leerlingen vandaan gaan komen. Tegen de horizon is nog een wijk in aanbouw want lang niet alle tentenkampen zijn voorbij, en voor velen van die vluchtelingen is er niets om naar terug te keren.

December 2014 was er een diep gat in de grond. Patriarch Sako, als bisschop nog, was al begonnen met graven voor een nieuwe kerk, maar nog zonder bouwplan. Mirkis erfde dat en zorgde voor een bouwplan. Daar kwam de vraag van de gouverneur bij voor een scholencomplex, vanwege die wijk in aanbouw. De school is dus klaar. Dat oorspronkelijke gat werd groter gemaakt, daar is nu, half in de grond gebouwd, een prachtige grote feestzaal gemaakt. Om te verhuren ook voor bruiloften en partijen in toekomst. Mirkis gaat ervan uit dat zijn opvolger over vijf jaar inkomsten krijgt uit dit soort dingen, en niet meer in buitenlanden hoeft te bedelen.

Die grote zaal is al voor feesten gebruikt; Kerst en Pasen viert de geloofsgemeenschap hier vanwege de grotere ruimte. En nu in Coronatijd zijn alle Misvieringen hier, want er kan goed afstand worden gehouden. Het plan is, dat boven deze zaal in toekomst de kerk wordt gebouwd. “Maar dat is voor mijn opvolger, ik stop met bouwen!”

Pater Jens lacht en dan wordt het laatste bouwwerk genoemd. Vlak bij de grote markt van Kirkuk had het bisdom een lap grond, daarop wordt nu een markthal gebouwd om die in kleine partjes te verhuren aan kooplui. Dat zullen toekomstige inkomsten zijn, zoals ook uit een carwash die drie jaar geleden werd gebouwd toen in kerkelijke grond vlak bij een autoweg een diepe grote waterbron werd ontdekt. Die lapjes grond lagen als erfenissen van overleden kerkleden in een la, en worden de basis voor de economische zelfredzaamheid in de toekomst. Want behalve dat 2/3 van de christenen tussen 1991 en 2017 uit Irak verdween, waren het voor een deel ook de meest vermogenden die naar buitenlanden vertrokken. Werken aan selfsupporting is dus werken aan de toekomst. Zover is het nog niet, bisschop Mirkis zucht even als het over de geldzorgen gaat. Ook langs andere wegen werd me al bevestigd dat die selfsupporting er echter wel aan gaat komen. Sikanian is voor bisschop Mirkis zelf vooral de bevestiging dat zorgen voor goed onderwijs en goede relaties met de moslimburen de christenen in het land kan houden. Dat is uiteindelijk zijn grootste drijfveer.

Dit grote complex hier in Sikanian zal mogelijk het centrum van deze voorstad worden. De omvang valt best op. En dan hoort er tegenwoordig nog die speeltuin bij die twee jaar geleden door de gouverneur werd overgedaan aan Abuna Ayad. Dat stelt het onderhoud veilig van deze openbare speeltuin. De samenwerking tussen gouvernement en bisdom ziet er hier uit als een win-winsituatie voor iedereen. Nieuw is, dat bisschop Mirkis zusters uit een buitenland haalde voor de leiding van de school. De Dominicanessen hebben hun handen te vol aan eigen wederopbouw en hervestiging van klooster en scholen in Erbil en Caracosh, die christelijke stad vlak bij Mosul. Zij waren door zeer zware verliezen geraakt dankzij ISIS.

Deze zusters komen uit India, een grote congregatie met veel ervaring in de samenwerking met moslims. Sinds 3 jaar zijn de zusters er al, met als belangrijkste taak Arabisch leren. De twee die in Sulaymaniyah leven, wachten nog op hun project, en leren intussen tevens Koerdisch. En, sinds kort: rijlessen om in het dwaze overspannen verkeer van Sulaymaniyah geen ongelukken te bouwen. Zij hopen in januari op hun bestemming aan te komen, het Mercy House, voor de opvang van bejaarden die alle kinderen in buitenlanden hebben.

Lees ook: Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

* Uitgelichte foto: De grote feestzaal, vanaf 2018 in gebruik ook als kerkruimte, daarbovenop komt ooit de nieuwe kerk.
* Foto 2: links Pater Jens en Zr. Friederike, bisschop Mirkis in het midden achter, en Abuna Kais en Abuna Stephan (twee huisgenoten) flankeren twee zusters.
* Foto 3: Een klaslokaal.
* Foto 4: Schoolingang pleinzijde.
frans-van-der-lugt-arak-syrie-walk-for-homs-2021

Help Al Ard weer op te bouwen!

Al Ard ‘Het landgoed’, het project van de overledene pater Frans van der Lugt sj., die mensen in Al-Qusayr (Syrië) help biedt, ongeacht hun etnische achtergrond, seksuele voorkeur en/of geloofsovertuiging, is door de oorlog leeggeroofd en zijn gebouwen en het land grotendeels verwoest en kan daardoor niet meer zelfstandig bestaan.

Met de Wak for Homes, een pelgrimstocht om geld in te zamelen, wilt Anne Claire van der Lugt -nicht van pater Frans- het werk en de levensvisie van haar oom voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst.

Van dinsdag 5 april tot en met zondag 10 april 2022 zal ze daarom samen met 84 andere wandelaars de pelgrimstocht Walk for Homs van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch lopen. Een voettocht van ruim 156 kilometer waarbij het ook mogelijk is om alleen de eerste en/of laatste etappe mee te lopen. Het doel is voor die tijd € 250.000 in te zamelen. Hopelijk wilt u hier ook een steentje aan bijdragen. U kunt uw gift overmaken naar: Stichting Donatiebeheer Elefunds, NL98ABNA0562589872, O.v.v. donatie Walk for Homs – Al Ard.

Zodra zij uw gift heeft ontvangen komt het bedrag op de website van Walk for Homs. Mocht er meer geld worden ingezameld voor het landgoed ‘Al Ard’, dan worden ook de wijn- en olijfgaard hersteld, zodat het centrum weer zelfvoorzienend kan opereren. Daarnaast zal er bijgedragen worden aan de bouw van het Frans van der Lugt Centre in Homs in samenwerking met de Jesuit Refugee Service (JRS) waar jongeren worden opgevangen en begeleid naar een zelfstandige toekomst.

Mocht u nog vragen hebben over dit initiatief, kunt u contact nemen met Anne Claire van der Lugt via het telefoonnummer 0625007958 of het e-mailadres anneclaire@elefunds.nl.

Al Ard ‘Het landgoed’

In 1996 richtte Frans het project Al Ard (‘Het landgoed’) op in Al-Qusayr, 35 kilometer buiten Homs. Al Ard bestond uit een stuk land van vijftig hectare waar hij doordeweeks jongeren met een beperking opving, vrouwen leerde keramieken voor een zelfstandig bestaan en in het weekend honderden straatjongeren opving om samen te zingen, te mediteren, te bidden, te praten, aan yoga te doen en om het land te helpen verbouwen om ‘Al Ard’ draaiende te houden. Het centrum had namelijk een zelfstandig bestaan door de verkoop van de producten uit de wijn-, fruit- en olijfgaard en de groenten die op het land werden verbouwd. Iedereen was welkom ongeacht handicap, seksuele voorkeur, etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging. Helaas is het centrum door de oorlog leeggeroofd en zijn de gebouwen en het land grotendeels verwoest. Met de pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ wil Claire van der Lugt de levensvisie van pater Frans voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst. Helpt u ook mee?

 

lamp

Lichtjestocht in Oost gaat ook dit jaar niet door

Deze week heeft de organisatiewerkgroep van de Lichtjestocht in Oost het besluit genomen de Lichtjestocht van 2021 niet door te laten gaan.

Sinds september zijn er voorbereidingen getroffen voor de 7e editie die voorzien was voor 17 december. De coronasituatie en de daaruit voortvloeiende eisen die voor de vergunning gesteld werden maakten het voor de organisatoren duidelijk dat de gastvrije en open opzet en sfeer van dit evenement er te zeer onder zouden lijden. Met een doorgeef-kaart bij de Oostkrant komt er toch een kerstwens en de uitnodiging voor elkaar toch een lichtpuntje te zijn.

kascommissielid

Nieuw Kascommissielid gezocht

Jaarlijks maakt de St. Martinusparochie een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt het bestuur een vrijwilliger die al m.i.v. de controle 2021 deel kan uitmaken van de nieuwe kascommissie.

Werkzaamheden:
Met twee andere kascommissieleden de jaarrekening controleren aan de hand van een leidraad van het Aartsbisdom waarbij alle posten en de wijze van controle per item worden doorgelopen.
Deels kunt u de controle thuis doen daar de benodigde gegevens vertrouwelijk en digitaal worden toegezonden.

U kunt uw werkzaamheden als kascommissielid goed uitvoeren indien u:

  • Cijfermatig inzicht heeft c.q. een financiële achtergrond heeft.
  • Reeds aan kascommissie(s) heeft deelgenomen dan wel uit een andere hoedanigheid jaarrekeningen heeft (mede-)beoordeeld.
  • U onafhankelijk en onpartijdig bent en u de geheimhoudingsplicht respecteert m.b.t. hetgeen u onder ogen komt.
  • U kritisch naar cijfers kunt kijken in samenhang en volledigheid.
  • U het leuk vindt op deze wijze bij te dragen aan de organisatie.

Ervaring met een boekhouding is niet noodzakelijk. U beoordeelt het financieel verlag, niet de boekhouding. De huidige kascommissieleden werken u in.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton Fonville: T.Fonville@katholiekutrecht.nl

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl

* Foto: https://www.verenigingen.nl/eisen-aan-de-kascommissie/
vrouwen-bij-gezondheidscentrum

Adventsactie 2021: Gezonde start voor moeder en kind

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van goede en bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Omdat helpen helpt!

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen zijn, zijn we er nog niet. We weten nog niet wat de corona-crisis wereldwijd voor invloed heeft op de cijfers, maar los daarvan halen er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee minuten een moeder in het kraambed.
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte.
Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te groot of kunnen vrouwen de reiskosten niet betalen. Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen en vermijden begeleiding door modern opgeleide verloskundigen.

Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten.
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinusparochie.

Meer informatie: www.adventsactie.nl

20200614_Enschot_StCaecilia_09_©RamonMangold-kln

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Foto: Ramon Mangold.
Bron: RKKerk.nl
Volkskerstzang 2019 foto

Uitnodiging Volkskerstzang 2021

Onder voorbehoud van de regelgeving

Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarlijkse Volkskerstzang die plaats vindt op zondag 19 december a.s. om 16.00 uur in de Aloysiuskerk.
We zullen met alle koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Als jullie als koor een luisterlied (dus geen samenzang) ten gehore willen brengen, horen wij graag welk lied jullie willen zingen en ontvangen wij de tekst (zonder opmaak) voor 20 november a.s. Wij nemen dit dan op in het programma. Graag horen wij of jullie mee willen zingen en zo ja met hoeveel koorleden.
Graag jullie reactie per omgaande naar secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Na de Volkskerstzang is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Het overzicht van de kerstliederen wordt nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

Sebastian Holz en Paulien Jap Tjoen San

videomaker

Video professional en illustrator gezocht!

Om de restauratie van de St. Augustinuskerk goed te documenteren en de heropening eind 2022 te promoten zijn we op zoek naar iemand die professioneel bezig is met video bewerking en montage. Bij interesse, graag mailen naar Monique Kanawi: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

We zijn ook op zoek naar een illustrator of tekenaar die kleurplaten wil tekenen van de kerken van de Martinusparochie. Interesse? Mail naar Jong@katholiekutrecht.nl

star of david

Dag van het Jodendom

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap
Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST).

Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd
Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST).

Datum: Zondag 23 januari 2022.
Plaats: Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht.
Aanvang: 15.00 uur.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen.
Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 – 12.30 uur of 14.00 – 16.30 uur)

Van harte welkom!

Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter

LogoMartinus -Breed

Alleen eucharistieviering op Martinusdag

In de buurt van de feestdag van Sint Maarten vieren de parochianen van de Sint Martinusparochie Martinusdag op zondag 7 november in de Rafaëlkerk. De viering begint om 10.30 uur met het kinderzangspel. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen kinderwoorddienst. Aansluitend aan de mis wordt de Pluim van Sint Maarten uitgereikt aan De Voorkamer. De viering is ook livestream te volgen via de YouTube kanaal van de Rafaëlkerk.

Let op: Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november jl. heeft het bestuurd besloten het middagprogramma niet door te laten gaan. Alleen de eucharistieviering zal plaats vinden.

Wapen-aartsbisdom-utrecht-465-262-c-90

Geen veranderingen coronamaatregelen vanuit Aartsbisdom

Vanuit het Aartsbisdom Utrecht ging het volgende bericht uit:
Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november jl. van demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge zijn er nog geen veranderingen te melden wat betreft de coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Als er in een later stadium wel een aanpassing is van de coronamaatregelen in de R.-K. Kerk, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl