world meeting families

Brief kardinaal Eijk aan Katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Komend weekend wordt dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. Deze brief wordt verspreid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht, samen met een gebed.

In zijn brief noemt kardinaal Eijk “het huwelijk, het gezin de hoeksteen van de samenleving, maar het gezin is ook van groot belang voor de Kerk. Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen. En jullie kinderen zijn de toekomst van onze Kerk.”
In de huidige samenleving wordt het de gezinnen niet makkelijk gemaakt, vervolgt de aartsbisschop van Utrecht. “De christelijke visie op huwelijk en gezin – die van een volhardende liefde en trouw die voortvloeit uit en verbonden is met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk – wordt steeds minder begrepen, aanvaard en in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt daar een grote rol in.”
Daarnaast is er een grote druk op gezinnen omdat er zoveel moet: bijscholing van de ouders, sport, hobby’s. Kardinaal Eijk: “Tijd hebben voor het leven thuis, samen als gezin, wordt bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de wereld van vandaag waarin velen er een waanzinnig ritme op nahouden om te overleven. De samenleving wordt langzaam door en door individualistisch en dat zien we ook terug in de gezinnen. Hierdoor is er nog minder tijd en prioriteit voor de Kerk en het geloof. In al deze moeilijkheden voor jullie in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof door aan je kinderen. Dat is het grootste goed dat je ze mee kan geven, een ontmoeting met Jezus, die een Vriend voor ze wil zijn.”
In het Aartsbisdom Utrecht heeft het onderwerp huwelijk en gezin een belangrijke plaats, aldus kardinaal Eijk. “Ik ben blij met de mooie initiatieven die zich de afgelopen jaren in het Aartsbisdom ontwikkeld hebben. In een aantal parochies zijn er gezins- of familiezondagen van start gegaan. Een mooie gelegenheid om met het hele gezin samen te komen in de Eucharistie om daarna, op ieders niveau, de verdieping te zoeken in de catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof kunnen verdiepen, niet alleen met elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn om het geloof te kunnen delen met leeftijdsgenoten. En voor de ouders is het heel waardevol om ervaringen uit te wisselen.”
“Ik wil jullie op het hart drukken dat jullie altijd welkom zijn in de kerk. Wees niet bang om met je kinderen te komen, ook als ze soms wat geluid maken of moeilijk stil kunnen zitten. Wees niet bang om je daar ook over uit te spreken als een situatie daar om vraagt. Wees niet bang om in de parochie te vragen om catechese of geloofsverdieping voor jezelf of je kinderen. Wees ook niet bang om met eigen initiatieven te komen of zelf thuis iets te organiseren. De Kerk wil er voor jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze wil jullie van harte ondersteunen en begeleiden op jullie gezamenlijke weg naar heiligheid.”

Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de 10de World Meeting of Families (WMOF) georganiseerd. Door de coronamaatregelen van de afgelopen tijd is de organisatie dit jaar iets anders. De fysieke bijeenkomst in Rome is vooral voor gedelegeerden en voor organisaties en families die specifiek zijn uitgenodigd. Op zaterdagmiddag 25 juni zal de paus de Eucharistie vieren op het St. Pietersplein. De WMOF wordt op zondag 26 juni afgesloten met het bidden van het Angelus en een pauselijk mandaat voor de gezinnen. Het hele programma zal via livestream worden uitgezonden: https://www.youtube.com/c/diocesidiromaofficial

Lees hier de brief van kardinaal Eijk aan Katholieke gezinnen.
Lees hier het speciaal gebed voor de Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome.
Er is ook een handreiking voor parochies gemaakt t.b.v. de World Meeting of Families 22-26 juni 2022

Bron: aartsbisdomutrecht.nl
20200614_Enschot_StWillibrordus_01_©RamonMangold-bgs-2048x1235

Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni te schrappen.

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren.

Houd rekening met elkaar
“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.

Bron: aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
stiltecentrum entree

Stiltecentrum Hoog Catharijne genomineerd voor Toegankelijkheidsprijs 2022

Stiltecentrum Hoog Catharijne is een van de genomineerden voor de Toegankelijkheidsprijs 2022.
De gemeente Utrecht reikt deze prijs elk jaar uit aan initiatieven die voor ieder mens toegankelijk zijn, ook als je een beperking hebt. Alle Utrechters kunnen stemmen en ook een vakjury geeft een oordeel. Stemmen kan tot en met 14 september. Begin oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle genomineerden: https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/toegankelijkheid/toegankelijkheidsprijs/

Het Stiltecentrum Hoog Catharijne zou zeer waarderen of u op hen stemt. Het geldbedrag kunnen ze goed gebruiken.

Stiltecentrum Hoog Catharijne
Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrecht
www.stiltecentrum.nl

Kathedrale Koor School

Kom zingend naar school!

Utrecht heeft een unieke basisschool voor kinderen die van zingen houden: Koorschool Utrecht! Er zijn nog een paar plaatsen vrij! Dus kom gauw voor een muzikale kennismaking, we ontvangen je graag: maandag 20 juni tussen 10 en 15 uur, maandag 27 juni tussen 10 en 15 uur en donderdag 30 juni tussen 10 en 15 uur op Plompetorengracht 5, Utrecht. Vragen of aanmelden? Mail naar koorschool@koorschoolutrecht.nl, bel 030-2340910 of bezoek de website https://www.koorschoolutrecht.nl/. 

Martinus+

Redactielid (vrijwilliger) gezocht voor Martinus+

‘Martinus+, magazine van katholiek Utrecht’ verschijnt tien keer per jaar in een oplage van 3650 exemplaren. Het is het informatie- en inspiratieblad van de rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van de Sint Martinusparochie. De redactie streeft ernaar om een professioneel ogend blad te maken dat informatief is en goed gelezen wordt. 

Graag willen we onze redactie uitbreiden en versterken. Het gaat om vrijwilligerswerk. 

Wat we belangrijk vinden is: 

– Dat je enige ervaring hebt met schrijven en journalistiek (hoeft niet heel veel te zijn, eventueel begeleiden we je); 

– Dat je iets hebt met het geloof en met de (Utrechtse) rooms-katholieke gemeenschap; 

– Dat je kunt werken met deadlines; 

– Dat je positief en communicatief ingesteld bent en 

– Bereid bent om deel te nemen aan de redactievergaderingen (eventueel via zoom). 

Wat wij bieden: 

– De mogelijkheid om mee te werken aan een goed gelezen en informatief blad en de mogelijkheid om journalistieke ervaring op te doen; 

– De kans om deel uit te maken van een leuk en gezellig redactieteam en 

– De ruimte om over interessante onderwerpen rondom geloof, leven en zingeving te schrijven en mee te denken. 

Past dit alles bij jou en lijkt het je wat? Neem dan contact op met Gérard Martens via g.martens@katholiekutrecht.nl of 06 – 47198072 of met Adeline Riesselmann (hoofdredacteur) via redactie@katholiekutrecht.nl of 06 – 42354087. We nodigen je graag uit voor een oriënterend gesprek. 

vwnl-opengraph

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Utrecht

Vind je het leuk om een vluchtelingen wegwijs te maken in Utrecht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als vluchtelingen in de gemeente komen wonen is het vaak lastig om wegwijs te worden in de maatschappij. Als vrijwilliger wijs je vluchtelingen de weg en begeleid je ze om zelfredzaam te worden. Je geeft praktische informatie over gezondheidzorg, wonen, inburgeren, financiën, werk en school. En je helpt met het invullen van formulieren en het lezen van belangrijke informatie.

Je draai vinden Tussen Eefje (32) en het Syrische gezin dat zij een jaar lang begeleidde, ontstond al snel een bijzondere vriendschap. ‘Ik heb enorme bewondering voor hun positiviteit. Het moet ontzettend moeilijk zijn om in een vreemd land weer je draai te vinden.’

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Kom je ons team versterken net zoals Eefje?

Heb je interesse om vrijwilliger te worden neem dan contact op met VluchtelingenWerk Utrecht, Monique van Korpershoek, e-mailadres mkorpershoek@vluchtelingenwerk.nl

logoJongeHemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Bram Kalkman  

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Bram Kalkman. Bram is één van de auteurs van het boek Onzeker Weten wat onlangs is verschenen. In dit boek wordt een radicale theologie naar voren gebracht die af wil van zekerheden en juist het onzekere van het leven en geloof wil belichten. Het resultaat is een nieuwe vorm van theologisch weten, het onzeker weten. Een weten dat niet wordt bedreigd door twijfel, maar dat twijfel omarmt en daardoor sterker wordt. Kortom alle reden voor een goed gesprek met Erik Borgman. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hannelore van Es op piano. Bekijk het online gesprek via deze link: https://youtu.be/eDqCDtITc1Q

Synodaalproces

Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag

Het Aartsbisdom Utrecht publiceert op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Paus Franciscus hoopt dat met deze synode, die in verschillende fases plaatsvindt, de Heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest en het gebed voor de synode begint met de bede: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.’
De Nederlandse bisschoppen hebben er daarom voor gekozen om voor het Hoogfeest van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

In de begeleidende brief bij het diocesane synodeverslag spreekt kardinaal Eijk zijn dank uit aan allen die in het Aartsbisdom Utrecht hebben deelgenomen aan de voorbereiding van de Bisschoppensynode 2023. “Een woord van dank wil ik ook richten tot de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, geestelijk verzorgers en talrijke vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze diocesane voorbereiding van de Bisschoppensynode 2023.”
Hij besluit zijn brief met een oproep: “Laten wij, opgaand naar het hoogfeest van Pinksteren, blijven bidden om de verlichting door de Heilige Geest nu het synodale proces wereldwijd een nieuwe fase ingaat. De Heilige Geest is immers de ‘Helper’ die Jezus ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft. Laten wij bidden dat we, geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden.”

Klik hier om het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode te lezen.

Klik hier om de aanbiedingsbrief van kardinaal Eijk met de bijlagen ‘De organisatie van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht’ en ‘Gegevens betreffende de participatie aan de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht’ te lezen.

Bron: aartsbisdom.nl
A5 Flyer Utrecht 900 - 2022-1

Utrecht 900 in kerkelijk verband 

Sinds het begin van dit jaar organiseert de USRK (Utrechtse kerken) een aantal evenementen om het 9e eeuwfeest van Utrecht te vieren. Het eerste was het ontsteken van De Lantaarn in de Gebedsweek van de Eenheid, op 15 januari 2022 in onze Rafaëlkerk. Deze reizende Lantaarn symboliseert: “Christus Licht schijnt over Utrecht”. Intussen heeft De Lantaarn de ronde voltooid door Leidsche Rijn (incl. parochie “Licht van Christus”) en gaat momenteel rond door Overvecht en daarna door de binnenstad van Utrecht.

Er zijn nog meer activiteiten ingepland, zoals de oecumenische viering U-900 in de Dom op 2 juni. Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van de maand juni.

Kalender juni:

1 juni (wo) 19.00 uur: Interkerkelijke Vesperviering in de Domkerk
Vertegenwoordigers van alle kerken (incl. 3 bisschoppen) bidden en zingen aan de vooravond van het Utrecht 900 jubileum om Gods rijke zegen, dat alle feestelijkheden mogen leiden tot grotere en intensere gemeenschap, tot vreugde van iedereen, bijzonder de armsten en de minsten. Contact: ds. Willem Roskam – predikant@domkerk.nl

3 juni (vr) 10.00 uur: Donut-dag bij het Leger des Heils in Overvecht
Het Leger zet zich vanuit het Evangelie bijzonder in voor de armsten in de samenleving. Het wil Utrecht 900 tot een feest voor de buurt en heel Overvecht maken door 900 donuts uit te delen, eerst in hun “buurttuin” (Schooneggendreef 27H ) en vervolgens in de wijk Overvecht. contact: Myriam Braakhuis – myriam.braakhuis@legerdesheils.nl

4 juni (zat) 15.30 uur: 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk
In 690 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.
deel 1 / 6 : Gregoriaans (kerkmuziek uit de vroege Middeleeuwen) contact: Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

5 juni – 13 nov (zo) Elke zondag bidden alle kerken voor Utrecht
5 juni Stad en volk van Utrecht bij het jubileum Utrecht 900.
12 juni Alle kerken en gelovigen, verenigd door hun geloof in Jezus.
19 juni Koning Willem-Alexander, regering en alle overheden.
26 juni Voorgangers, leiders en bestuurders van alle kerken en gemeenten.

5 juni (zo) 14.00 uur: Expositie “Nicolaikerk – 900 jaar, baken in de stad”
Die 900 jaar geschiedenis wordt verteld aan de hand van 12 persoonlijke verhalen van Utrechters die door de eeuwen heen van betekenis waren voor de Nicolaïkerk, vanaf Sint Nikolaas tot de huidige tijd, allemaal mensen die daadwekelijk geleefd hebben en in historische bronnen vindbaar zijn. contact: Dick van Dijk, dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

11 juni (zat) 19.00 uur: veelkleurig Choir Festival in de Domkerk
In 690 kwam de christenmonnik Willibrord vanuit Engeland naar Utrecht. In de 20e eeuw volgden christenen uit vele landen hem na. Zodoende zijn er momenteel veel “interculturele” kerken (“migrantenkerken”) in Utrecht. Dat is te zien en te horen tijdens het al jaren bestaande Choir Festival in de Dom. Contact: Diana Purba, d_purba@yahoo.com

25 juni (zat) 10.00 -16.00 uur: Tuinfeest Anglican Holy Trinity Church
De Anglican Church is één van de eerste “migrantenkerken” van Utrecht. Maar zij staat open voor iedereen. Daarom houdt zij een feest voor eigen gemeenschap maar ook voor de buurt en voor iedereen die wil. Een soort kerkelijk “commonwealth”. Welkom in de Van Hogendorpstraat 26. contact: office@holytrinityutrecht.nl

Bekijk hier het jaaroverzicht van alle activiteiten

Lees hier het verhaal van de Lantaarn van Utrecht

DSCN0718

Uitnodiging voorbereiding parochie dag 2022

Beste leden van de geloofsgemeenschappen van de Sint Martinusparochie,

In navolg van 2019 en 2021 willen we de geloofsgemeenschappen uitnodigen voor het organiseren van de parochie dag 2022. Net als 2019 en 2021 was dit alleen realiseerbaar door de inzet van de vrijwilligers van alle geloofsgemeenschappen. Waarbij 2021 het middagprogramma geen doorgang kon vinden in verband met het mogelijke besmettingsgevaar.

In de afgelopen jaren organiseerde we deze dag rond 11 november maar in verband met de onzekerheid over het coronavirus wat mogelijk in het najaar weer zijn kop kan opsteken hebben we besloten om deze dag op zondag 18 september 2022 te organiseren.

We denken deze dag in het teken te laten staan van het synodale proces in de Sint Martinusparochie waar diverse geloofsgemeenschappen al zelf hand en voeten aan geven. Tijdens deze dag en de voorbereiding hierop is het naar onzes inziens belangrijk dat ook kinderen en jongeren hierin betrokken worden.

Hierbij willen we de geloofsgemeenschappen en hun vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan deze parochie-dag uitnodigen om zowel te spreken over de inhoud van deze dag alsmede ook facilitaire zaken die dienen te worden geregeld.

Deze bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 23 juni 2022 in de ontmoetingsruimte van de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht. Aanvang: 20:00 uur.

In verband met de koffie of thee verzoeken wij u zich op te geven bij het secretariaat van de Sint Martinusparochie wanneer aanwezig zal zijn bij deze bijeenkomst. Wanneer u niet aanwezig kunt staan maar toch een bijdrage wilt leveren laat ook dat aan het secretariaat van de Sint Martinusparochie weten via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Voor eventuele vragen aan ondergetekende schroom dan niet om deze te stellen.

We hopen u op donderdag 23 juni 2022 te mogen ontmoeten.

Ps. In deze uitnodiging zijn ook leden van de geloofsgemeenschappen opgenomen die in 2019 en 2021 een bijdrage hebben geleverd aan de parochiedag.

Mede namens Gerrit Koenders en Gérard Martens.

Met vriendelijke groet,

Hans Stahl

IMG_7191

Yezidi leden en lijden het zwaarst; maar ze zijn niet alleen

door Yosé Höhne Sparborth

Sinds het optreden van ISIS in Irak weet de wereld van het bestaan van Yezidi. Binnen Irak leven formeel 12 verschillende entiteiten, er zijn er meer waar wij nog nooit van hebben gehoord.

Toen ik in oktober voor 8 maanden naar Irak vertrok, kreeg ik van verschillende zijden kleine bedragen mee, die samen best leuk opliepen. Ook benaderde ik een paar kleine fondsen. Als laatste heeft nu de Antoniusgemeenschap in de vastentijd gecollecteerd voor het Yezidi-project waar het klooster te Suleymaniyah bij betrokken is. Op 1 mei was de leider van het klooster Pater Jens, heel even in Utrecht, in de pastorie, en het Nederlands Dagblad gaf een artikel over hem.

Van deze gelden wordt de peuteropvang betaald voor dit hele jaar. Het is onderdeel van een Alfabetiseringscursus onder Yezidi die nog steeds in een kamp zitten, bij Suleymaniyah. Toen zij vijf jaar geleden “ontdekt” werden door Pater Jens, deed hij wat al gebruik was bij de drie jaar opvang van 258 IDP’s in het klooster: de tijd goed gebruiken. In het kader van het eigen grote dialoogprogramma heeft hij diverse docenten die Engels, Arabisch of Koerdisch les geven. Eén van hen vroeg hij voor een alfabetiseringscursus van de Yezidi-vrouwen, want hij ontdekte dat velen niet konden lezen. Daar de wachttijd dan voor gebruiken, is het devies. Een half jaar later kwamen Yezidi-mannen vragen of ze ook mochten. Dat leidde tot de peuteropvang, want waar laat je die koters anders in een tentenkamp?

Tot dit jaar betaalde een andere organisatie die kosten, maar in november gaven ze aan dat ze door grote pech elders dat niet meer konden opbrengen. Ineens een ongedekte post in een groot programma… De gelden “uit Utrecht” hielpen dat opvangen en als ik het goed heb, is heel 2022 erdoor gedekt. Het geeft een jaar de ruimte om naar een andere organisatie te kijken die de kosten wil dragen.

Bisschop Mirkis en zijn bisdom Kirkuk verzorgde eerder nog een jaar lang Yezidi-studenten die geen dorp hadden om naar terug te keren; wél door de president van de universiteit Mosul verplicht werden daar de studie te voltooien; én van de toenmalige bisschop van Mosul niet in Caracosh mochten leven (“ZIJN christelijke stad”). Een jaar lang verzorgde het bisdom onderkomen, voedselpakketten en de busgelden vanaf Bashika. Daarna was het geld op, omdat buitenlanden te weinig te hulp schoten: dat jaar had $ 1.000.000 gekost. Het bisdom moest stoppen. Utrecht zelf droeg samen met de Vastenactie eerder 2 jaar lang bij aan de studentenhuizen voor moslims, christenen én yezidi die het bisdom te Kirkuk verzorgde voor studenten uit vluchtelingenkampen.

Vanuit dit Utrechtse weten lees ik een recent NOS-artikel, waarin een Yezidiman zegt: “Het verwerken van trauma’s … is makkelijker in Nederland. In Irak zitten ze nog altijd in een tent. Jezidi’s voelen zich daar door de overheid vergeten. De hulp schiet tekort in de kampen. Hoe kan je iemand helpen om van een trauma af te komen als ze in zo’n tent leven? Dat is op zichzelf al een trauma.” Hassoo ziet geen toekomst voor jezidi’s in Irak. “Gezien de huidige situatie zal het land de komende twintig jaar niet vooruitgaan. Ook als je kijkt naar de geschiedenis en wat er zich heeft afgespeeld: duizenden jezidi’s zijn vermoord. Dat blijft zich herhalen en is heel verdrietig. Irak was ooit ons land.”

Elke Yezidi mag dat zo zeggen, ze hebben zeer zwaar geleden onder ISIS en lijden nog steeds zwaar. Dit laatste echter nagenoeg niet door toedoen van Irakezen. Heel Irak, vooral het noorden, zit nog vol met vluchtelingenkampen: uit Syrië, uit Afghanistan, en vooral uit Irak zelf: 30 jaar oorlogen heeft veel mensen ontheemd, veel dorpen vernield, zeer onveilig gemaakt sinds ISIS, en het gaat over miljoenen die nog niet konden terugkeren. Anderen zijn aan het terugkeren en weer opbouwen. Irak is via VN-oorlog 1991, VN-boycot 1991-2003 en VS/GB/NL oorlog in 2003 over de rand van de afgrond geduwd. Nou, nee, bijna. VS en ISIS deden hun uiterste best om het land in een burgeroorlog te krijgen, en dat hebben die 12 entiteiten samen gewoon verdomd. Maar het land overleeft wel nog steeds aan die afgrond.

Juist de wereld (“westen”; “christelijk”) die dit eens moderne land zo verwoestte, wil er eigenlijk weinig van weten. De oorlog in de Oekraïne werkt nu bovendien als een bliksemafleider. Nu hoeft het helemaal niet meer over Irak te gaan, hoe ze daar alles doen om toch langzaam op te krabbelen; ondanks alles humaan te blijven;  elkaar te helpen waar mogelijk. En aan alle zijden schiet altijd overal van alles te kort.

Dat in 2003 Bush de hele staatsstructuur ontmantelde, tot en met douane en vuilophaaldienst, hielp ook niet erg. Het land werd zo’n 150 teruggegooid, in de oude stammenstructuur, simpelweg als overlevingsstrategie. Dat echter gaf veel ruimte aan corrupte stamhoofden, die er voor een deel vandoor gaan met de olie-opbrengsten. Vroeger werden die door de staat gebruikt voor onderwijs en ziekenzorg, maar ja, dat was onder Saddam. Veel volk zegt dan ook, dat het onder hem beter was.

De Yezidi hebben intussen historische redenen om niet meer te vertrouwen. Tegelijk is er historische en vooral actuele reden om toch vertrouwen op te bouwen. Hoop ligt bij de arbeid die diverse NGO’s leveren, om de wachttijd in die kampen goed in te zetten: vorming, psychologische hulp, dialoog-projecten, en waar mogelijk gelden vinden voor toch opbouw van dorpen. Uit het Yezidi-project van het klooster zijn de helft van de Yezidi inmiddels teruggekeerd naar enig dorp. Lokale dorpsbewoners rond het kamp vroegen of ze de open plekken mochten innemen, als ze financieel een beetje bijdragen. Dat is nu de formule.

(P.S. even niet denken dat Irak dus een achterlijk land is. In 1987 kreeg het een VN-onderscheiding vanwege de hoge graad aan snelle en goede alfabetisering. De oorlogen nadien maakten dat veel jongeren, met name meisjes, en kleine minderheden, niet meer naar school konden…)

Foto’s:
uitgelichte foto: yezidivrouwen en -kinderen.
Foto 1: een groep Yezidi-studentes op het dak vangen verblijf; woningen waarvan de eigenaar nog niet kan terugkeren; ze mogen er zolang wonen, er is water en elektra. En matrassen.
Foto 2: Voor elke “woongroep” van Yezidi-studenten is een voedselpakket klaargezet met rijst, bonen, suiker en zout. Per groep zal iemand het in ontvangst nemen.
Foto 3: Het schild bij de ingang van een kamp vertelt wie daar hulp verlenen.

Lees ook eerdere berichten uit de regio:

Op bezoek in Ankawa
De Paus was weer in Caracosh
Sneeuw in Kirkuk!
Fantastisch kerstfeest in Kirkuk
Bouwen een Toekomst – bericht uit Sulaymaniyah
Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

Lourdes-gezin-grot

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

logoJongeHemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Willem van Sermondt 

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Willem van Sermondt.
Willem werkt als projectadviseur bij Kansfonds en is betrokken bij het programma Thuisgeven, dat initiatieven ondersteunt voor de vele mensen die geen thuis hebben. Naast jongeren die thuis hebben gaat het ook om mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het oorlogsgeweld is de Oekraïne. Duizenden Nederlanders hebben hun zolder, tuinhuis of andere ruimte beschikbaar gesteld om hen onderdak te bieden. In samenwerking met KRO-NCRV heeft Kansfonds dit in beeld gebracht in het tv-programma ‘Nederland geeft thuis‘.
Willem gaat met Erik Borgman in gesprek over wat hij ziet hoe mensen te maken hebben met de kwetsbare kanten in hun leven, de rol van Kansfonds als het gaat om de inzet voor een rechtvaardige samenleving en zijn bevlogenheid om verschil te maken voor anderen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Yazan Alhayek op gitaar. Hij is uit Syrië gevlucht en heeft in Nederland een nieuw thuis gevonden. 
Voor de zomervakantie volgt nog een gesprek met Bram Kalkman als Jonge Hemelbestormer.
Bekijk hier het online-gesprek met Willem van Sermondt: https://youtu.be/jmTf1-LeEZ4
Catholic-wedding

Data huwelijks- en doopvoorbereiding 2022-2023

Doop:

Maandag 05 en maandag 19 september 2022

Maandag 07 en maandag 21 november 2022

Dinsdag 06 en maandag 20 februari 2023

Maandag 17 april en maandag 08 mei 2023

Maandag 06 en maandag 20 juni 2023

 

Huwelijk:

Maandag 07 en maandag 28 november 2022

Maandag 06 en maandag 26 maart 2023

Maandag 12 en maandag 26 juni 2023

 

Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl