DSC00174

Bericht van het Kathedrale Koor

Ondanks de grote beperkingen waar iedereen op dit moment mee te maken heeft, wil het Kathedrale Koor de vieringen juist in deze tijd muzikaal blijven ondersteunen omdat muziek en woord elkaar versterken.

Wij repeteren al een lange tijd niet meer in normale samenstelling, er oefenen steeds alleen de paar zangers die op zondag de muzikale invulling voor de Mis verzorgen. Maar onze koorleden zingen met volle inzet. Onze nieuwe dirigent, Hester Westra, denkt na over diverse manieren om de vieringen te vullen. Zo zal er gevarieerd worden in repertoire, samenstelling van de zangers en wellicht wordt er ook iets instrumentaals gespeeld. Gelukkig zal Wouter van Belle zoals altijd het orgelspel verzorgen.

Voor aanwezigen in de vrijwel lege kerk en volgers van de livestream hopen wij zo aan de betekenis van de vieringen bij te blijven dragen.

 

(Foto: Wouter van Belle)

webredacteur

CPI St. Martinus zoekt jou!

Voor onze afdeling communicatie, zijn wij per 1 maart op zoek naar een gedreven parochiaan die het leuk zal vinden om 5 uur in de week bezig te zijn met het maken van onze nieuwsbrief, het bijhouden van de website van de St. Martinusparochie – Katholiek Utrecht en af en toe een artikel schrijven voor Tussentijds Magazine, ons katholieke blad.

Werkzaamheden:

– Redigeren en publiceren van teksten.

– Schrijven en publiceren van eigen teksten.

– Beheren van de inhoud van de website in een CMS (Content Management System), bijvoorbeeld WordPress.

– Bewaken van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

– Verzorgen van socialmedia-activiteiten.

– (Mede) vormgeven en bewaken van de huisstijl en de richtlijnen wat betreft content.

Ben je de parochiaan die wij zoeken en heb je kennis van de parochiegemeenschappen (gewenst), neem dan vóór 10 februari contact met Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl

alpha

Alpha cursus online van start!

Op 2 februari gaat Alpha (Online) van start! Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Klik hier voor meer informatie.

Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen worden. Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen.

Aanmelden kan via de link op de website. Zie daarvoor het bericht bij de agenda op de website van katholiekutrecht.nl.

voedselbank

Help de voedselbank!

De Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen zamelt al geruime tijd (houdbare) levensmiddelen en verzorgingsartikelen in voor de Voedselbank Utrecht/Overvecht. Om iedereen makkelijk de gelegenheid te geven iets te doneren is er een 24/7 inzamelpunt naast de ingang van de kerk gemaakt. Deze ‘voedselbankbak’ wordt regelmatig geleegd en de inhoud gaat naar de voedselbank aan de Berezinadreef. Doet u mee? De nood is hoog.

Zie ook: https://www.voedselbankutrecht.nl/

Irak film

Een gefilmde groet uit Sulaymaniyah, Irak

Het klooster ‘Mariam Al Athra’ te Sulaymaniyah, in het Chaldeeuws katholieke bisdom Kirkuk, heeft al jaren een zeer gemengde theatergroep: christenen, moslims, yezidi, Arabieren, Koerden, Irakezen, Syriërs. Zij hebben samen een film gemaakt in het Engels waarin allen, ook de begeleidend regisseur uit Duitsland, alle bekenden en vrienden in de wereld groeten. Ze vertellen ieder hoe het hen vergaat in deze Coronatijden, en er zijn heel mooie overwegingen bij.

 

Afbeelding Nieuwsbrief week 34-35

Decreet tot oprichting van de Parochiële Caritasinstelling St. Martinus

In een decreet gericht naar alle parochianen, legt kardinaal Eijk zijn besluit uit om de parochies Salvator, St. Martinus en St. Ludgerus samen te voegen tot de Parochiële Caritasinstelling St. Martinus met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021. De grenzen van deze nieuwe parochiële caritasinstelling omvatten het gebied van de parochie St. Martinus te Utrecht.

Tegelijkertijd -en ook met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021-, heeft kardinaal Eijk vier nieuwe bestuursleden benoemd: de heer P.J.M Kuijper, voorzitter; mevrouw M.G.T. van der Valk-De Bruin, bestuurslid; de heer J.W.H. Stahl, bestuurslid; en mevrouw E.A.M. de Moor, bestuurslid.

Binnen de peremptoire termijn van 10 nuttige dagen na de wettige betekening van dit decreet (21 januari 2021) kan men bij de kardinaal een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet indienen.

Lees hier het decreet.

NIK 1

Joodse begraafplaats zoekt vrijwilligers

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) in Utrecht beschikt over een synagoge aan de Springweg en een begraafplaats aan het Zandpad. Het onderhoud van deze begraafplaats is een zorgenkind voor hen.

De Joodse gemeenschap in Utrecht is klein en bestaat voor het grootste deel uit oudere leden. Ze zijn dringend op zoek naar helpende handjes die vrijwillig tussen maart en november onderhoud willen plegen zoals schoffelen, harken, en graven vrij van onkruid houden en kijken naar zaken die aangepakt moeten worden ter voorkoming van schade.

Parochianen die hier iets voor voelen kunnen contact opnemen met mevr. Rachel Levy, bestuurslid NIK Utrecht voor aanmelding en/of verdere informatie: e-mail  bestuur@nigutrecht.nl of bellen: 06-40099727.

 

Foto:  Vrijwilligers in Veenendaal bezig met voorbereidingen voor de open monumenten dag 2020.
Uitgelichte foto : In december 2020  is er een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd op de JB aan het Zandpad.
20200614_Enschot_StWillibrordus_04_©RamonMangold-kln-465x300

Maatregelen R.-K. Kerk na persconferentie ongewijzigd

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht (zie ook de eerdere berichtgeving hierover). Mocht het kabinet op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bezien de bisschoppen of aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn.

Dankbaar voor inzet
De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de pastorale teams, maar ook van de vele vrijwilligers in de parochies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die gelden, het parochieleven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vieringen die slechts met allerlei beperkingen kunnen plaatsvinden, maar ook de inzet om digitaal contact te houden en digitaal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele parochies zich in om catechese te blijven verzorgen en via de diaconie worden ook tijdens de lockdown mensen waar nodig praktisch en financieel ondersteund.

De bisschoppen willen de gelovigen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari begint, de eigen parochie niet alleen in gebed maar ook financieel te ondersteunen in dit belangrijke werk.

Bron: https://www.aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
communion-2110404_640

Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan

In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan. De uitvoering van de trajecten wordt door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd. Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen. Er wordt rekening mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.

Logo-PCI-l

Vacature: PCI Martinusparochie zoekt nieuw bestuurslid

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) voelt zich verantwoordelijk voor het lenigen van urgente nood in zijn werkgebied, zijnde in het bijzonder de St. Martinusparochie van de stad Utrecht, door middel van financiële ondersteuning. In dit kader zoekt de PCI ook samenwerking met anderen (personen, instellingen) die in de stad Utrecht werkzaam zijn op het vlak van het maatschappelijk/sociaal/individueel welzijn. De PCI is ingesteld en benoemd door het aartsbisdom.

De PCI Martinusparochie kent een bestuur van 5 personen. Door het vertrek van een bestuurslid zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Het PCI bestuur beslist zelfstandig en autonoom over ontvangen verzoeken tot financiële steun. Het PCI bestuur is een collegiaal bestuur met een verdeling van specifieke taken (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Ontvangen verzoeken tot financiële steun worden in principe via de mail afgehandeld. Het betreft in hoofdzaak verzoeken met betrekking tot urgente individuele financiële nood.

Het PCI bestuur komt gemiddeld eens in de 2 a 3 maanden bijeen voor een vergadering van maximaal 2 uur.

Van een bestuurslid wordt verwacht betrokkenheid bij de waarde van caritas (zijnde het geven van invulling van het in het katholiek denken belangrijke aspect van barmhartigheid).

Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie dan kunt u zich richten tot: Piet Kuijper, voorzitter PCI Martinusparochie Utrecht: piet.kuijper@planet.nl, tel.: 06 53512588.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl