Hier ben ik

Video over priesters in het Aartsbisdom Utrecht

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn.

De drie priesters (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker en Mauricio Meneses) worden in de film gevolgd tijdens hun werk en daarbuiten en gaan in op vragen als: Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is het om te studeren aan de priesteropleiding? Hoe belangrijk is het gebed in hun leven? Welke steun hebben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze zich? Welke uitdagingen zien ze? En wat zeggen ze tegen iemand die een priesterroeping heeft?

Het idee voor de video ontstond in de Diocesane Roepingenraad, die ook de ontmoetingsdag organiseerde. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut is voorzitter van de Roepingenraad. Hij licht toe: “Het doel van de film is om te laten zien wat het betekent om in deze tijd parochiepriester te zijn in het aartsbisdom. Tegenwoordig weet lang niet iedereen wat een priester allemaal doet als hij niet de Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden tijdens parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over roepingen. We willen met deze video vooral de vreugde van het priesterschap in beeld brengen, juist in een tijd waarin het priesterschap geen voor de hand liggende levenskeuze meer is. De Kerk in Nederland krimpt, maar deze drie priesters laten in woord en beeld zien dat ze de toekomst positief zien.”

Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: “De agenda staat relatief vol en geen dag is hetzelfde. Het is soms intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds naar huis rijd: het is mijn geluk.” Gauthier de Bekker vertelt dat hij de meeste vreugde haalt uit het gegeven “dat we als priester zo nabij mogen zijn op kwetsbare momenten in het leven, dat we het leven en het geloof met mensen mogen delen.” Mauricio Meneses voegt daaraan toe: “Laten we het priesterschap aan de jongeren presenteren als iets dat hen dichtbij de mensen brengt. Het is fantastisch hoe wij iets voor de samenleving kunnen betekenen.”

De titel van de film ‘Hier ben ik’ verwijst naar de beschikbaarheid van de priesters en naar het moment in de wijdingsplechtigheid waarin de wijdeling gevraagd wordt naar voren te komen en antwoordt: “Ja, hier ben ik.”

U kunt hier de video bekijken:

 

Jonge hemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Guyana Zijl

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Deze keer maken we kennis met Guyana Zijl, afgestudeerd HBO-theoloog. Momenteel studeert ze Religie, Politiek en Samenleving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met het oog op haar toekomstige werk als geestelijk verzorger.
Guyana heeft onderzoek gedaan naar behoeften van vrijwilligers die werkzaam zijn op gebied van diaconie en caritas in Aartsbisdom Utrecht.  Dit onderzoeksrapport heet ‘Barmhartigheid blijven dienen’.
In het online-gesprek met Erik Borgman vertelt ze over haar reden om theologie te studeren, haar contact met mensen van de straat en de workshop die ze geeft op zaterdag 11 februari tijdens de Landelijke Inspiratiedag voor vrijwilligers bij Kansfonds. Meer informatie en aanmelden (t/m 30 januari) via dit artikel.
Het online gesprek is te zien op de website van het Huis van Dominicus of hier. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de cellist Gabriel Rodero.

 

Duurzaam Utrecht 1

Speerpunten voor duurzaam leven met smalle beurs

Duurzaam Utrecht 2030 verkent duurzame wensen van Utrechters met weinig geld
In 2022 hebben we uitgezocht hoe Utrechters zelf duurzaam willen leven met een smalle beurs en partners gezocht om die wensen in praktijk te brengen. Een aantal initiatieven loopt door in 2023.
Met studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht en Serve the City hebben we bijvoorbeeld mensen met groene vingers zonder tuin gekoppeld aan tuinbezitters die deze niet kunnen onderhouden, om samen te tuinieren. Het komende jaar willen we in overleg met de gemeente Utrecht en professionals van relevante organisaties uitzoeken of en hoe mensen op de wachtlijst voor een volkstuin sociaal kunnen moestuinieren in andermans tuin, waarbij ze samen de opbrengst delen.
Samen met de Voedselbank Overvecht en de coöperatie Energie U hebben we vrijwilligers geworven die bij tientallen cliënten van de voedselbank thuis radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen hebben geïnstalleerd en energieadvies in huis gegeven. Hiermee helpen we met de uitvoering van de motie “Direct energie besparen helpt iedereen” die de Utrechtse gemeenteraad op 13 oktober 2022 aannam. Energie U organiseert deze maand een nieuwe ‘energiekluscursus’ voor vrijwilligers die daarna meer mensen kunnen helpen met energiebesparing en zo energiearmoede tegengaan.
Studenten Milieukunde van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzoeken nog tot 1 februari de mogelijkheden voor gesubsidieerde duurzame groenten en fruit voor inwoners van Lunetten met smalle beurs. Daarna breng ik u graag op de hoogte van hun advies.
Een nieuwe groep studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht bedenkt in co-creatie met kinderen in Utrecht Zuid en de sportorganisatie Luna Movement nieuwe manieren om duurzaam te leven. Ook hun project loopt tot eind januari.
Tot nu toe hebben we 42 gesprekken gevoerd op 30 locaties verspreid over de stad, waar ongeveer 500 mensen aan deelnamen. Ongeveer 150 vrijwilligers werkten mee aan activiteiten in het project of op de locaties die ons gastvrijheid verleenden. Tot nu toe hebben 19 studenten en 2 scholieren bijgedragen aan Duurzaam Utrecht 2030. Via berichten in DUIC, het Nederlands Dagblad, NPO radio 1 (EO programma Geld of je leven), Stadstv Utrecht (U in de wijk Zuilen, St. Martinus+ magazine, en eigen media van partners hebben we naar schatting 1 miljoen mensen bereikt.
Op 11 november reikte de jury van de Mantel van Sint Maarten 2022 de derde prijs uit aan Duurzaam Utrecht 2030, omdat we goed op weg zijn om de zorg voor elkaar en de aarde te combineren.
U vindt meer informatie over het project op het blog: https://duurzaamutrecht2030.nl/speerpunten-voor-duurzaam-leven-met-smalle-beurs
Of download het volledige verslag over het afgelopen najaar hier: https://zenodo.org/record/7468742#.Y7QMfnbMJMw
en over het voorjaar 2022 hier: https://zenodo.org/record/6826852#.Y7QMmHbMJMx
Benedicto

Terugblik op uitvaart en gebedsprentje Benedictus XVI

“Heer, ik hou van U.” Dit waren, in het Italiaans uitgesproken, de laatste woorden van paus Benedictus XVI op 31 december 2022. Deze woorden vatten zijn pontificaat samen. Jezus Christus was de centrale persoon in het leven en denken van paus Benedictus XVI. Voordat hij in 2005 tot paus gekozen werd, had Benedictus XVI al een hele loopbaan achter de rug. Meer hierover is te lezen op katholiekleven.nl, in een artikel voorzien van foto’s van de uitvaart op 5 januari 2023.

Bidprentje
Bij gelegenheid van het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI heeft het bisdom Roermond een bidprentje uitgegeven. Dat wordt de komende periode via de parochies ook in het Aartsbisdom Utrecht verspreid.

Download het gebedsprentje (pdf)

* Openingsfoto: Ramon Mangold
* Bron: www.aartsbisdom.nl
DagVanHetJodendom

Dag van het Jodendom: ‘Sterke Vrouwen’

Op 17 januari is de Dag van het Jodendom in de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland. Het thema is dit jaar: ‘Sterke vrouwen’. Dit is afgeleid van de tekst uit Bijbelboek Spreuken (31,10-31) die begint met: “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?” In het Jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op de avond van de sabbat.

Katholieken kennen hem vooral als Schriftlezing bij de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen: als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat dit jaar de Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu.

Meer over het thema ‘Sterke Vrouwen’ is te lezen op www.dagvanhetjodendom.nl.

week van gebed 2023

Week van gebed 2023: ‘Doe goed, zoek recht’

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 (15 t/m 22 januari 2023) moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren mensen dat ze verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen ze verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbede een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17 (“Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij”). De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN).

Meer informatie: www.weekvangebed.nl

Benedicto

Emeritus paus Benedictus XVI overleden

Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus paus Benedictus XVI overleden. Dat heeft het Vaticaan bekend gemaakt. “Paus Benedictus XVI was een trouwe en moedige behoeder van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heengegaan,” aldus kardinaal Eijk in een eerste reactie op het overlijden.

Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een korte tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe verantwoordelijkheid aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werkzaam als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Eerder was hij als theoloog wereldwijd bekend als adviseur tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Kardinaal Joseph Ratzinger, later paus Benedictus, heeft als toenmalig adviseur en kenner van Vaticanum II benadrukt dat dit Concilie geen breuk heeft veroorzaakt maar de continuïteit van het geloof in onze Kerk heeft bestendigd (‘hermeneutiek van de continuïteit’) ten dienste van haar zending in de wereld van vandaag, in het licht van de traditie. In deze overtuiging initieerde paus Benedictus rond de vijftigste verjaardag van de opening van Vaticanum II het Jaar van het Geloof in de wereldwijde Kerk.

Geloof
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “Het ging paus Benedictus steeds om het geloof dat de liefde van Christus in ons versterkt. Geloof, zo stelde hij, vindt haar voltooiing in de liefde, zoals het sacrament van de doop voorafgaat aan de Eucharistie en daarop gericht is (Boodschap Veertigdagentijd 2013). Gesterkt door ons geloof en de viering van de sacramenten, mogen wij vanuit de ontmoeting met Christus die liefde verspreiden.”

Paus Benedictus schreef in 2009 in zijn encycliek Caritas in Veritate (Liefde in Waarheid) dat juist de liefde de rode draad is in de sociale leer van de Kerk. Geloof en liefde horen bij elkaar. Uiteindelijk was het paus Franciscus die in 2013 aan het begin van zijn pontificaat de encycliek Lumen Fidei (Licht van het Geloof) publiceerde. Deze tekst was in aanzet nog door paus Benedictus geschreven.

Mgr. Van den Hende: “Toen ik in 2006 door paus Benedictus tot bisschop was benoemd mocht ik hem in 2007 kort ontmoeten. In een uitwisseling van amper drie minuten getuigde hij opnieuw van zijn geloof dat wij als Kerk steeds de liefde van Christus nodig hebben. Hij zei: ‘die Kirche lebt weil Gott die Kirche liebt’ (de Kerk leeft omdat God de Kerk liefheeft).”

Bidden voor zijn zielenrust
“Van harte nodig ik allen uit om voor de zielenrust van paus Benedictus te bidden. Tevens spreek ik de hoop uit dat wij in en vanuit onze Kerk als leerlingen van Christus, naar het voorbeeld van paus Benedictus XVI, ook nu in ons dagelijks leven steeds opnieuw het geloof en de liefde die wij van Christus ontvangen hebben daadwerkelijk bij elkaar houden als bron en opdracht,” aldus mgr. Van den Hende.

Lees hier een artikel met de persoonlijke reactie van kardinaal Eijk op het overlijden

Biografie Benedictus XVI / Joseph Ratzinger

Korte biografie in jaartallen paus Benedictus XVI

Buitenlandse reizen van Benedictus XVI

Encyclieken en apostolische exhortaties van Benedictus XVI

* Bron: Aartsbisdom.nl
* Foto: Ramon Mangold (18 augustus 2011, paus Benedictus begroet jongeren tijdens de WJD in Madrid).
RKK_vier-kerstmis

Vieringen in de St. Martinusparochie met Kerstmis en Oud en Nieuw

Hierbij een overzicht van alle vieringen die in onze parochie plaats vinden:

Woensdag 21 december:

 • 10.30 uur: Kerstviering voor ouderen, met eventueel maaltijd na afloop. Opgeven voor 19 december a.s. bij kerkcentrum NMJ@katholiekutrecht.nl of bellen 030-2441319 (bereikbaar van maandag tot donderdag, van 10.00 – 12.00 uur). Oranjekapel.

Zaterdag 24 december, Kerstavond:

Aloysiuskerk:

 • 18.00 uur: Gezinsviering. Het kinderkoor voert het jaarlijks Kerstspel met herders en engelen.
 • 20.30 uur: Woord- en communieviering met Mixtuur.
 • 23.00 uur: Eucharistieviering met Gemengde koor.

St. Catharinakathedraal:

 • 18.00 uur: Gezinsviering met Koorschol Utrecht
 • 21.00 uur: Eucharistie viering met kardinaal Eijk met het KKU en Koorschool Utrecht.

Rafaëlkerk:

 • 20.00 uur: Eucharistieviering.

Dominicuskerk:

 • 19.00 uur: Gezinsviering.
 • 22.00 uur: Woord- en gebedsviering.

Johannes-Bernarduskerk:

 • 19.00 uur: Gezinsviering.
 • 21.00 uur: Eucharistieviering.

Nicolaas-Monica-Jacobuskerk:

 • 19.00 uur: Woord- en gebedsviering.

Pauluskerk:

 • 19.00 uur: Gezinsviering met het Pauluskinderkoor.
 • 22.00 uur: Woord- en communieviering met Cantorij en het PJK samen.

Eerste en Tweede Kerstdag:

Aloysiuskerk:

 • 10.30 uur: zondag 25 december. Eucharistieviering met Mixtuur.
 • 15.30 uur: zondag 25 december. Kindje Wiegen. Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld met veel bekende kerstliederen speciaal voor kinderen en hun gezinnen.
 • 9.30 uur: maandag 26 december Eucharistieviering met Schola Aloysii.

St. Catharinakathedraal:

 • 10.30 uur: zondag 25 december. Eucharistieviering.
 • 12.30 uur: zondag 25 december. Eucharistieviering English Mass.
 • 10.30 uur: maandag 26 december. Eucharistieviering.

Rafaëlkerk:

 • 10.30 uur: zondag 25 december. Eucharistieviering.
 • 10.30 uur: maandag 26 december. Eucharistieviering.

Dominicuskerk:

 • 10.00 uur: zondag 25 december. Woord- en gebedsviering.

Johannes-Bernarduskerk:

 • 11.00 uur: zondag 25 december. Eucharistieviering met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap.
 • 10.30 uur: maandag 26 december Eucharistieviering. Byzantijnse ritus.

Nicolaas-Monica-Jacobuskerk:

 • 11.30 uur: zondag 25 december. Spaanstalige viering.

Pauluskerk:

 • 10.30 uur: zondag 25 december. Woord- en communieviering met PJK en Cantorij.

Stadsklooster Utrecht:

 • 10.00 uur: zondag 25 december. Kerstviering met voorganger Michiel Kersemaekers.

Oud en Nieuw:

Aloysiuskerk:

 • 17.00 uur: zaterdag 31 december. Gebedsviering.
 • 10.30 uur: zondag 1 januari 2023. Eucharistieviering.

St. Catharinakathedraal:

 • 10.30 uur: zondag 1 januari 2023. Eucharistieviering.
 • 12.30 uur: zondag 1 januari 2023. Eucharistieviering English Mass.
 • 10.30 uur: maandag 26 december. Eucharistieviering.

Rafaëlkerk:

 • 10.30 uur: zondag 1 januari 2023. Eucharistieviering.

Dominicuskerk:

 • 10.00 uur: zondag 1 januari 2023. Woord- en gebedsviering.

Johannes-Bernarduskerk:

 • 11.00 uur: zondag 1 januari 2023. Woord- en communieviering met Samenzang.

Nicolaas-Monica-Jacobuskerk:

 • 10.00 uur: zondag 1 januari 2023. Woord- en gebedsviering.

Pauluskerk:

 • 19.00 uur: zaterdag 3 december. Oudjaarsgebedsviering met het PJK.
 • 10.30 uur: zondag 1 januari 2023. Woord- en communieviering.
Taizé kruisje

Taizé, roep om vrede en verzoening

Het Taizégebed vindt zijn wortels in de oecumenische broedergemeenschap in het gelijknamige plaatsje in Bourgondië aan de oostkant van Frankrijk. De Tweede Wereldoorlog woedde volop, maar Taizé lag net buiten nazigebied. Het was hier dat broeder Roger Schutz joden en andere vluchtelingen een schuilplaats bood. Het werd het begin van een wereldwijde christelijke beweging van vrede en verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren.

In de roep ‘nooit meer oorlog’ weerklonken hoop en optimisme. Vanuit de inmiddels ontstane monnikengemeenschap vormden jongeren en jongvolwassenen de naoorlogse getuigen van dat verlangen naar vrede. Dat is nog steeds zo. Daarnaast heeft de uitstraling van Taizé wereldwijd tal van plaatselijke initiatieven teweeg gebracht.

Zo is de Pauluskerk een van de plekken in de stad waar je in de stijl en de spiritualiteit van Taizé samen kunt bidden, samen liederen van vrede kunt zingen en samen stil kunt zijn. Stilte die de ruimte geeft om God te verkennen en open te staan voor wat Die je zeggen wil.

Stilte en gebed
Taizévieringen, ook wel Taizégebeden genoemd, zijn gebaseerd op verstilling in een meditatieve sfeer. Op de website van Taizé wordt het zo beschreven:

“Als wij ons laten leiden door het oudste gebedenboek, de Bijbelse Psalmen, dan vinden we daar twee hoofdvormen van bidden, enerzijds het klaaglied en de smeekbede om hulp, en anderzijds het dankgebed en de lofzang. Op een minder zichtbare manier bestaat er nog een derde vorm van gebed dat niet de vorm van smeekbeden aanneemt en ook geen expliciete lofzang is. Psalm 131, bijvoorbeeld, ademt alleen maar rust en vertrouwen uit: “Ik heb mijn ziel tot rust gebracht… Hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.”
Soms komt het gebed tot zwijgen: een serene verbinding met God kan ook zonder woorden tot stand komen. Dan heeft het gebed geen woorden nodig, en misschien zelfs geen nadenken.”

Bron: https://www.taize.fr/nl_article3470.html

Beluister sommige inspirerende verhalen:

‘Ik ben zelf niet gelovig, maar toch is bidden met elkaar heel fijn.’ Nederlandse jongeren vertellen over hun Taizé-ervaring in https://www.taize.fr/nl_article25493.html#main

Hannah uit Utrecht bijvoorbeeld, vertelt in deze film over Taizé over haar ervaringen. ‘Het is daar een heel ander soort bidden dan ik vanuit kerk en thuis gewend was.’

 

Kenmerken van een Taizé-gebed
De vormen van een ochtendgebed, middaggebed of avondgebed zijn hetzelfde maar de lengte is verschillend. Er is geen verkondiging. Het stiltemoment is bedoeld voor ieders eigen gedachtegang die in gang gezet wordt door de lezingen, de liederen, de gebeden en de omgeving.

– De lezingen zijn die van de dag en zijn kort. Het zijn er drie: Psalm, eerste lezing of brief, Evangelie.
– De taal. In principe kiezen we voor de Nederlandse vertalingen van de Taizéliederen. Maar teksten in een andere taal die goed bekend zijn geraakt kunnen ook gekozen worden.
– De rust. Tussen de elementen is er stilte en rust.
– De voorbede. In het Taizégebed is de voorbede bij uitstek het moment voor een persoonlijk gebed. Hardop uitgesproken of niet. U kunt vooraf een intentie in het intentieboek schrijven. Dan zal uw gebed door een ander worden voorgelezen.
– De afsluiting. We kiezen voor steeds hetzelfde zegenlied als herkenbare afsluiting. Daarna kunnen mensen nog in stilte blijven zitten, maar ook koffie gaan drinken of naar huis gaan.

Taizégebed in de Pauluskerk
Iedere derde zondag van de maand om 10.30 uur
Voor actuele tijden zie het vieringen overzicht en kies lokatie Paulus.

Wil je ergens anders een Taizéviering meemaken? Klik hier.

Lichtjestocht-042-a

Lichtjestocht Utrecht-Oost

Vrijdagavond 16 december maakt de Lichtjestocht Utrecht-Oost de straten rond het Wilhelminapark tot een gebied vol verrassingen. Vanaf 18.00 uur kunt u op het van Limburg Stirumplein starten en het spoor van 2000 lichtjes volgen. Onderweg komt u gebeurtenissen uit het kerstverhaal tegen en sfeervolle plekken waar kerstmuziek klinkt en waar u -aangeboden door ondernemers- van een hapje en drankje kunt genieten. U komt aan bij een levende kerststal in de Aloysiuskerk. In de kerk heeft de Voedselbank ook een kraam waar houdbare levensmiddelen en toiletartikelen afgegeven kunnen worden of (ook met een QR-code) een gift kan worden gedaan. De wandeling sluit u af op het herbergplein van De Wilg met diverse lekkernijen.

De Lichtjestocht Utrecht-Oost is een unieke samenwerking van activiteitencentrum De Wilg, ondernemersvereniging Puur Oost, de Wilhelminakerk, Holy Trinity Church en de Aloysiuskerk.

Info: Gérard Martens 0647198072  / g.martens@katholiekutrecht.nl

www.delichtjestocht.nl

Bekijk hier de poster (PDF)

augustinus-buiten

Kijkmiddag St. Augustinuskerk

Op dinsdag 20 december krijgt u een unieke gelegenheid om de restauratie van het gewelf, het gerestaureerde altaar, het fresco van Harrie Sterk en de gouden pelikaan te aanschouwen. We blijven dit keer op de begane grond! U wordt rondgeleid door kerkmeester Johan, Caspar (beraadslid Augustinuskerk) en de voorman van bouwbedrijf De Heeren Bouwmeester.

U kunt deelnemen op de volgende tijden, met max. 25 personen per tijdstip:

 • 14.00 – 14.30 uur
 • 14.30 – 15.00 uur
 • 15.00 – 15.30 uur

Wilt u zich opgeven voor de kijkmiddag? Gaarne dit inschrijfformulier invullen: https://forms.gle/W6rseKvrJpb2JERZ7, bel naar het centraal secretariaat: 030 – 254 6147 of mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl.

Download hier de uitnodiging.

Kinderen-uit-het-centrum

Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo

In de Adventstijd voeren we zoals elk jaar actie voor kinderen in achterstandssituaties in de Derde Wereld. Dit jaar steunt onze parochie samen met de parochie Licht van Christus een project voor straatkinderen in de Democratische Republiek Congo.

In de hoofdstad Kinshasa leven veel kinderen op straat omdat ze geen ouders meer hebben of door de ouders uit huis zijn gezet of zelf van huis zijn weggevlucht. Ze hebben te lijden onder armoede, mishandeling of problemen met de gezondheid.

Met het project willen we via de lokale partner van Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten.

Steun het project van de straatkinderen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. U kunt ook dezed QR-code voor uw donaties gebruiken.

Meer informatie over het project? Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op de foto.

mini-oliebollen-met-ananas

Vrijwilligers gezocht voor oliebollen bakken en minimarkt

Na een paar jaar geen minimarkt en oliebollen verkoop, willen we dat het dit jaar wel doorgaat. Door de Corona zijn er veel mensen weggevallen en om dit te kunnen door laten gaan zijn er nieuwe mensen nodig. We doen, daarom een beetje vroeg, een oproep voor mensen.

We zullen oliebollen bestel formulieren ook wat vroeger ( begin december) beschikbaar stellen en vragen om uw bestelling op tijd door te geven. Materialen zijn veel duurder geworden ( olie ruim 3 keer ten opzichte van de vorige keer). We moeten dus voorzichtiger inkopen.

Korte uitleg voor nieuwe parochianen
Op 31 december houden we een minimarkt en bakken we oliebollen.
Als u nog mooie (kleine) spulletjes hebt liggen dan kunt u deze in december inleveren. De opbrengsten  van verkoop van de spulletjes en oliebollen wordt besteed aan extra’s voor onze parochianen.

We zoeken

 • Mensen die op 30 december willen opbouwen en op 31 december willen afbouwen.
 • Mensen die op 31 december bij de verkoop ( minimarkt en oliebollen) willen helpen.
 • Mensen die willen helpen met oliebollen bakken.
 • En natuurlijk iedereen die op 31 december onze markt willen bezoeken.

Wat wordt gedaan met het ‘verdiende’ geld?
Het geld dat overblijft na aftrek van gemaakte kosten wordt besteed aan zaken die net even buiten de eredienst vallen, maar wel nodig zijn. Daardoor wordt de kerk ontlast van die extra kosten. Het geld wordt gestort in een ‘apart potje’. Daaruit is o.a. in de afgelopen jaren betaald aan:

 • Aankoop altaarkleden, (gedeeltelijk) betaling kazuifels, uitbreiding kerstgroep, microfoons, party tent.
 • Aankoop kunststofplanten op vlonder achter priesterkoor, aanschaf oliebollen bakapparatuur, gift aan scholenproject Ghana (2014),.
 • Ankoop kunstkerstbomen voor versiering, Adventskaarsen en ster aan buitenkant kerk, Bijdrage aan bedevaart Kevelear, Spullen voor kerktelevisie,  etc.

Zo ziet u, het geld wordt goed besteed!
En ook het komende geld (dank u wel) wordt weer goed besteed!

Wanneer u bereid bent om op een of meerdere dagen ondersteuning te verlenen kunt zich opgeven bij Jos Sangers. Ook voor eventuele vragen kunt u bij hem terecht. E-mail: fam.sangers@planet.nl en/of telefonisch: 030 272 45 44 of 06 554 829 09.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur
19.00 uur
Catharina
Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Woensdag & Vrijdag: 09.00 – 12.00 uurDinsdag t/m Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl