Actie Kerkbalans 2022-2815

Campagnedatum Actie Kerkbalans 2022 bekend

In 2022 vindt Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari. Het landelijke campagneteam brengt in voorbereiding hierop ook dit jaar weer maandelijks een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief vinden organisatoren van Actie Kerkbalans in de parochies tips, informatie, een stappenplan, handige downloads en het laatste nieuws. Abonneren is gratis en wordt aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij Actie Kerkbalans.

Recent werd al een preview gepubliceerd van de nieuwe materialen voor Actie Kerkbalans 2022. De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ wordt gehandhaafd en verder uitgewerkt met de nadruk op de ‘kerk van morgen’.

Dit krijgt vorm door in de fotografie te werken met onder anderen een kind en een jongere. Op de achtergrond zijn kerkleden te zien die de kerk inlopen. “Na een ingewikkelde tijd mogen we weer! Kerken willen weer vooruit, investeren in kerk-zijn. Om in 2022 én in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken,” schrijft het team van Actie Kerkbalans.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Zijn er in uw parochie vrijwilligers betrokken bij Actie Kerkbalans die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Wijs ze dan op deze mogelijkheid! Abonneren kan hier: www.kerkbalans.nl/inschrijven-nieuwsbrief/

Mixtuur 2

Instapkoor Martinusdag 7 november

In de viering op Martinusdag 7 november 10.30 uur in de Rafaelkerk zal gezongen worden door een Instapkoor onder leiding van Sebastian Holz en op piano begeleid door Marcel Duis.
Wie mee wil doen is van harte welkom en wordt verzocht dit kenbaar te maken met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Na opgave ontvangt u per e-mail de bladmuziek in pdf document. Het is de bedoeling dat uzelf voor een print zorgt en die meeneemt. Verdere informatie (verzameltijd, aanvang doorzingrepetitie in de morgen) komt via e-mail.
Opgave uiterlijk 1 november.

Boogers en Gerard

Klimaatpelgrimstocht doet Utrecht aan

Op vrijdag 8 oktober 2021 trok de (5e) internationale oecumenische klimaatpelgrimstocht door Utrecht. Zij werden in onze stad gastvrij ontvangen door de gezamenlijke kerken.

Bij het begin van de stad stonden pastoor Boogers en pastoraal werker Gérard Martens met enkele vrijwilligers de stoet van zo’n 90 pelgrims op te wachten. En in het oecumenisch Johannescentrum in Overvecht werden de pelgrims onthaald door het team van het centrum met broodjes en soep. Daar was ook gemeenteraadslid Jan Wijmenga (CU) aanwezig die namens de gemeenteraad de pelgrims toesprak. Hij vertelde dat burgemeester Dijksma de pelgrims aan het eind van hun tocht in Glasgow zal opwachten.

De pelgrimstocht is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken en hulporganisaties in Duitsland en Nederland. De pelgrims willen met hun tocht aandacht vragen voor de klimaatproblemen in de wereld. Heel speciaal willen zij het belang van de Wereldklimaatconferentie 2021 in november in Glasgow promoten. Daar moeten afspraken op wereldniveau worden gemaakt om het klimaat snel en sterk te verbeteren. De conferentie is een vervolg op die in Parijs, waar een wereldwijde klimaatovereenkomst is gesloten.

De klimaatpelgrimstocht is begonnen in Polen en zal eindigen in Glasgow vlak vóór het begin van de klimaatconferentie. Aan de deelnemers van die conferentie zal een pakket aan voorstellen worden overhandigd namens de deelnemende kerken.

Klik hier (Engels) of hier (Nederlands) voor meer informatie over de klimaatpelgrimstocht.

 

* Uitgelichte foto: Pastoor Boogers en pastoraal werker Gérard Martens wachten de pelgrims op.
Bron: RK Diaconaat Utrecht
banner11

Missio vraagt in Wereldmissiemaand aandacht voor Kerk in Guinee

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Met dit citaat uit het Bijbelboek Handelingen (4,20) voert Missio dit jaar campagne voor Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de Kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge Kerk
De geschiedenis van de Kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de Kerk veel verbeterd. De Kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Augustinus vieringen in Aloysiuskerk

Eucharistieviering elke zaterdag van de maand

Vanaf 16 oktober zullen de vieringen van de Augustinus gemeenschap worden uitgebreid naar elke zaterdag van de maand. De vieringen zijn als vanouds om 12.00 uur. De streaming van de viering zal de 1e zaterdag van de maand worden voortgezet (met uitzondering van zaterdag 6 november).

Op zaterdag 16 oktober in de Aloysiuskerk, gecelebreerd door pastoor Boogers met p. Martijn Schrama als concelebrant, ontvangen Rick Westerhoff, Jerry Kuo en David Cloetingh het sacrament van het Doopsel en Vormsel en ontvangen Ada den Balvert, Direlse Boon en Gerrita Hermeler-Vahl het sacrament van het Vormsel.

Winnaar Ariëns Prijs voor Diaconie 2 (verkleind)

Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. Het Aartsbisdom Utrecht en de Stichting Het Ariëns-Comité vragen uw medewerking om de Ariëns Prijs 2022 opnieuw tot een diaconaal feest te maken.

De organisatoren hopen veel diaconale initiatieven op het gebied van caritas en diaconie in het aartsbisdom te ontvangen die het verdienen om eens in de schijnwerpers te staan, en juist ook voorbeeldig zijn en aldus tot diaconale navolging inspireren. Te nomineren zijn ook oecumenische initiatieven, of activiteiten voortkomend uit samenwerking met niet-kerkelijke organisaties.

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Downloads:
– Brief bij folder Ariëns Prijs voor Diaconie 2022
– Folder Ariëns Prijs voor Diaconie 2022
– Aanmeldingsformulier Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden ingevuld en vervolgens (met in de bestandsnaam -een deel van- de naam van het project en onder vermelding van Inzending Ariëns Prijs voor Diaconie 2022) worden gemaild naar: ariensprijs2022@aartsbisdom.nl

De pagina (www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022/) zal in de aanloop naar de uitreiking van de Ariëns Prijs op gezette tijden worden aangevuld.

anderlhave meter lc meerssen kerk.296f2cfb

Nederlandse bisschoppen kondigen versoepelingen aan per 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Lees het hele bericht over alle aangekondigde versoepelingen hier.

cover_Querida_Amazonia-bgs

Kerkelijke Documentatie 2 met onder meer ‘Querida Amazonia’

De postsynodale exhortatie van paus Franciscus naar aanleiding van de bijzondere Bisschoppensynode over de Amazoneregio werd gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020. Deze exhortatie is nu beschikbaar in een door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling in de serie Kerkelijke Documentatie.

De titel van de postsynodale exhortatie is Querida Amazonia, wat Geliefde Amazone betekent. De paus vraagt in deze brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een levendig en geïncarneerd geloof, met een hernieuwde zendingsdrang die vertrouwt op de genade.

‘Oproep om naar buiten te treden’

Het tweede document in deze uitgave van Kerkelijke Documentatie is ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk’. Dit is een instructie die suggesties en richtlijnen biedt om de pastorale gemeenschap te vernieuwen. Het document “is een waardevolle kans voor pastorale bekering die in essentie missionair is,” aldus de Congregatie voor de Clerus, die de instructie uitbracht. “Het is een oproep aan parochies om naar buiten te treden.”

Het zijn “twee teksten die ieder vanuit een eigen perspectief inspireren en aanmoedigen om missionair Kerk te zijn, samengevoegd in Kerkelijke Documentatie 2021 nr. 2,” zo omschrijft de redactie de inhoud van de uitgave. Deze editie van Kerkelijke Documentatie kost € 15 (inclusief verzendkosten, exclusief behandelingskosten à € 1,10).

Bestellen

Bestellen kan via het bisdom Breda, tel.: 076 5223444, dagelijks bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (straat + huisnummer, postcode + woonplaats, e-mailadres, gewenste aantal exemplaren en IBAN rekeningnummer).

Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90189, 4800 RN Breda. Ook kan het ingevulde en uitgeprinte bestelformulier opgestuurd worden, te vinden op www.rkkerk.nl/nieuwe-uitgave-in-serie-kerkelijke-documentatie-met-onder-meer-querida-amazonia/.

 

IMG_2852

Van onze partners in Kirkuk en Sulaymaniyah

door Yosé Höhne Sparborth 

Het Pausbezoek begin maart 2021 was een grote opsteker voor allen in Irak, met name degenen die zich al jaren inzetten voor het samenwerken tussen de diverse groepen werden er zeer door gesteund.

De Syrische monnik Jacques Mourad, die zowel de staatsgevangenis als gevangenschap bij ISIS overleefde, wordt verontwaardigd als je hem vraagt naar ‘vervolgde christenen’.
“Wij hebben hier in het Midden Oosten altijd goed samengeleefd,” zegt hij. “Egypte, ja, dáár hebben de Kopten het zwaar. Maar op de tijd van de Kruistochten na, werden de moslims enkel boos als er onder ons christenen waren die heulden met invasieve christelijke legers.”
Het filmpje dat hij Yosé vroeg te maken, was niet voor internet, wel om overal laten zien. U kunt Yosé er naar vragen, door een mailtje te sturen naar  Yosé Höhne Sparborth.

Inmiddels heeft Yosé heeft veel beeldmateriaal over het bisdom Kirkuk wél op YouTube staan. Dit deelt ze graag met u (links openen in een nieuw tabblad).

Allereerst de beelden over Iraakse bezoeken bij ons in Utrecht, en Utrechtse bezoeken in Irak. We bieden een beeld over de opvang van de grote stroom vluchtelingen in dit Irak van oorlogen. Indrukwekkend is het interreligieuze gezicht van het bisdom, waar je ook komt. Allen zetten daar de schouders onder. Het begint al in de kleuterschool!

Maar het is aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis die er kort en bondig woorden aan geeft.
Verwijzend naar de 11 studentenhuizen die het bisdom gedurende 3 jaar huurde en waarvoor Utrecht 2 jaar collecteerde, spreekt hij over samenwerken. Sterk zijn z’n woorden over vrede en over hoop voor Irak. Toen de studenten in 2017 terug konden, heeft het bisdom nog een jaar lang Yezidistudenten  gesteund, die in een moeilijke situatie kwamen.

Het bisdom heeft naast deze “bisschop van hoop”  ook een actieve jongerengroep die mee betrokken is in programma’s voor gezinnen met gehandicapte kinderen. Verder geeft het bisdom hulp aan een ziekenhuis voor kankerpatiënten.

De zusters Dominicanessen geven leiding aan de scholen. Bij Sulaymaniyah nadert de bouw van een bejaardenhuis plus kleuterschool zijn einde: een samenwerking tussen gouverneur en het bisdom voor ouderen die alle kinderen in buitenlanden hebben wonen.

Het klooster Mariyam Al Adhra bood 3 jaar lang onderdak aan 258 ontheemden en startte met hen een toneelgroep waarin yezidi, moslims, christenen, Syriërs en Irakezen, Arabieren en Koerden samenwerken.

De ontheemden zijn voor een groot deel terug naar Caracosh. Iraaks televisie zond een reportage uit over moslims in Mosul  die hun christelijke buren weer verwelkomen. Aartsbisschop Mirkis zond de link de wereld over; het gaat om twee van “zijn” studenten uit zijn huizen. Overigens leven in Koerdistan nog duizenden vluchtelingen in kampen, waar maandelijks voedseluitdeling  is.

Sinds de ontheemden teruggingen, begon het klooster aan zijn echte programma: dialoogarbeid! Alle groepen die er leven mogelijkheden bieden elkaar te leren kennen en te respecteren.
Pater Jens die de salarissen betaalt, meende rond 2025 selfsupporting te zijn: de inkomsten komen van gasten en retraitegroepen.
COVID haalde een streep door die rekening: anderhalf jaar bleven alle gasten weg. Maar de samenkomsten gingen door, online.

Sinds najaar 2019 vlamt in Irak de hoop op dat de ellende een einde neemt. Men durft weer plannen te maken, zo kwam het ook tot het Pausbezoek.  In 2019 verzorgde de Jongerengroep daarom een extra feestelijke afsluiting van de maand oktober ().

 

Via de parochie Sint Martinus kunt u bisdom en klooster steunen.
Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Samenwerkende parochies Utrecht o.v.v. “Irak”.

Lourdes-gezin-grot

TV-Mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse Eucharistieviering op tv live vanuit de Grot in Lourdes uit. Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder de naam Huis voor de Pelgrim.

De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. De muziek wordt verzorgd door sopraan Judith Petra en organist Jos Martens. “Vanwege de coronaviruspandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om grote groepsreizen naar Lourdes te organiseren. Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even op bedevaart naar Lourdes,” zo meldt Huis voor de Pelgrim.

Jubileum
In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels opgegaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal van andere pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op zondag 12 september is één van de eerste jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere manieren bij het jubileum stilgestaan.

Geloofsgesprek
Voorafgaand aan de live-uitzending van de Eucharistieviering is vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek te zien van Leo Fijen met bisschop Harrie Smeets van Roermond. Bij mgr. Smeets werd aan het begin van de zomer een ernstige ziekte geconstateerd. In het interview vertelt hij daar openhartig over: “Hoe moeilijk dat ook is, hij is een baken van rust en vrede, met zijn beschermengel en Maria aan zijn zijde,” aldus Fijen. Daarom wil hij nog één keer naar Lourdes, met zijn familie en hij vertelt over zijn gelovige overgave in het Geloofsgesprek. Als de omstandigheden het toelaten, is mgr. Smeets op 12 september in Lourdes aanwezig om als pelgrim aan de viering in de Grot deel te nemen.

Online (terug)kijken:

Geloofsgesprek, 9.45 uur op NPO 2
Eucharistieviering, 10.00 uur op NPO2

Bron: Aartsbisdom.nl
Paus Franciscus opening Synodaal proces

Eucharistieviering als Opening Synodaal proces

Op vrijdag 21 mei maakte het Vaticaan de route bekend naar de volgende algemene bisschoppensynode. Deze vindt plaats in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.

Bisdommen
De eerste fase speelt zich af in de bisdommen, de particuliere Kerken (oktober 2021 tot april 2022). Het Vaticaan komt hiervoor later dit jaar met meer informatie. Die zal bestaan uit een voorbereidingsdocument en een vragenlijst voor alle bisdommen en hun geledingen. De bisdommen worden gevraagd om een pre-synodale bijeenkomst te houden en deze fase van luisteren af te ronden middels een verslag. De vragenlijst die naar de bisdommen gaat zal overigens ook worden verstuurd aan onder meer de Romeinse curie, de oversten van religieuze ordes en internationale lekenbewegingen.

Continenten
De tweede fase (september 2022 tot maart 2023) bestaat uit overleg van de Kerk in de vijf continenten. Bij deze pre-synodale bijeenkomst per werelddeel wordt besproken wat uit de bisdommen is ontvangen in de context van elk continent.

Rome
De resultaten van deze twee eerste fases worden verwerkt in het zogeheten “instrumentum laboris” (werkinstrument) voor de derde fase. Dat is de fase van de uiteindelijke bisschoppensynode zoals die in oktober 2023 in Rome plaatsvindt.

In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 geeft paus Franciscus het startschot voor de eerste diocesane fase. Dat zal zijn met een openingssessie, gebed en een eucharistieviering. De diocesane bisschoppen worden verzocht om ditzelfde te doen op 17 oktober.

 

Bron: Bisdom Den Bosch, Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023
Foto: paus Franciscus bij de bisschoppensynode van 2018 over jongeren, geloof en roeping.
maantel Sint Maarten

Mantel van Sint Maarten 2021

Sint Maarten gezocht, heeft u hem gespot?
Sint Maarten, de beschermheilige van onze prachtige stad. Ergens in de vierde eeuw was hij in dienst van het Romeinse leger ontmoette hij een bedelaar, zonder aarzeling sneed hij zijn overkleed door midden en geeft de helft weg. Hierdoor werd een deel van zijn witte onderkleed zichtbaar. Het zijn de kleuren van het wapen van Utrecht, ze staan symbool voor de ander dienen en delen van wat je hebt. Wij, van de Mantel van Sint-Maarten 2021, zijn op zoek naar mensen en organisaties die dat doen: delen.

 

Het thema van de Mantel van Sint Maarten in 2021 is ‘vluchtelingen’ en de vraag is: Kent u mensen of organisaties die vluchtelingen dienen, een plek bieden of op een andere manier verder helpen en daarom een stimuleringsprijs verdienen? Wij zijn op zoek naar de Sint-Maartens van deze tijd.

De jury van de Mantel van Sint Maarten buigt zich in oktober over de door U aangedragen Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein waarin delen naar het voorbeeld van Sint Maarten centraal staat, en bekijkt welke initiatieven een stimuleringsprijs verdienen.

Traditioneel is er een feestelijk evenement in de Domkerk. Maar ook in 2021 kiezen we, vanwege mogelijke Corona beperkingen, voor een digitale aanpak en worden de winnende projecten op de website gepresenteerd. Het digitale evenement zal plaatsvinden op 5 november. U kunt mensen, initiatieven of organisaties aandragen tot 1 oktober via mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl

Over de Mantel van St-Maarten

De kerken waarderen Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein.
Jaarlijks worden daarom stimuleringsprijzen uitgereikt aan initiatieven die inspirerend, eigenzinnig of vernieuwend zijn. Zie voor de resultaten uit 2019 en 2020 de website www.mantelvansintmaarten.nl

maxresdefault

Filmavonden over het katholieke geloof

In het seizoen 2020 – 2021 organiseert het Ariënsinstituut maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie Catholicism van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis. Bisschop Barron bezocht vijftien landen en maakte op vijftig locaties opnamen voor de serie. Daardoor is deze als het ware een reis door de schatkamer van het katholieke geloof en erg aantrekkelijk om naar te kijken.           

De avonden vinden plaats op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9). Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur starten we met het kijken van de film. Na een korte pauze is de onderlinge uitwisseling tot uiterlijk 21.45 uur. De eerste avond zal plaatsvinden op woensdag 15 september. Voor de overige data en thema’s, zie www.ariensinstituut.nl.

Het is mooi en zinvol om alle afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook mogelijk. Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden.

Data en thema’s

15 september: Jezus, God en mens
13 oktober: Het onderricht van Jezus
17 november: Het mysterie van God
8 december: Maria, de Moeder van God
19 januari: Petrus en Paulus
16 februari: Christus en de Kerk
16 maart: Liturgie en Eucharistie
20 april: De gemeenschap van de heiligen
18 mei: Gebed en geestelijk leven
15 juni: Het eeuwig leven

Nicolaas-Monica

Nieuwe naam voor de Nicolaas-Monica en Jacobus

Als rooms-katholieke geloofsgemeenschappen in Utrecht-Noord hebben we de afgelopen vijftig jaar veel veranderingen meegemaakt.
We zijn van grote, belangrijke instellingen in de stad teruggegaan tot kleinere kernen, die de boodschap van Jezus op een zo goed mogelijke manier willen beleven, samen met elkaar, in onze eigen buurt.
Waar we vroeger konden steunen op een groot aantal  beroepskrachten, kunnen we nu als kleiner groepen vrijwilligers proberen als ’t zout in de aarde in onze buurt te zijn.

Bijna twee jaar geleden zijn wij als Nicolaas-Monica gaan samenwerken met de Jacobus om de kerk hier op het Boerhaaveplein gestalte te geven.

Er komt dan ook de vraag op hoe we ons moeten gaan noemen. Moeten we bij de oude naam blijven of moeten we een nieuwe naam bedenken? De locatieraad heeft hierover nagedacht en al snel kwamen een aantal namen naar boven. We hebben gevraagd aan onze kerkgangers om mee te denken over een nieuwe naam.
Ook is dat gevraagd in het mededelingenblad om met ideeën te komen.
Er zijn veel verschillende namen van “oude bekende” genoemd, zoals Ludgerus, Lidwina en vele anderen.
Verschillende keren kwam naar voren dat er toch vooral een naam moest komen, waarin de belangrijke rol van vrouwen in de kerk naar voren kwam.
Ook werd gedacht aan een naam die onze inspiratiebron aangeeft en ook een naam die te maken heeft met het klooster van de Kartuizers, dat vroeger op de grens van Ondiep en Zuilen heeft gestaan (Nieuwlicht). U vindt daarvan nog een klein gebouw op de hoek van de Marnixlaan en de Laan van Chartoise.

We hebben er na veel overleg voor gekozen verder te gaan met de naam die herinneringen aan de oude parochies heeft, maar die toch kort en krachtig is: Geloofsgemeenschap NMJ.
De afkorting NMJ is voor iedereen gemakkelijke te onthouden en doet gelijk denken aan de Nicolaas, Monica en Jacobus.
Het logo van ons kerkgebouw kan zo ook blijven bestaan.

Het mailadres wordt veranderd: NMJ@katholiekutrecht.nl

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
18.30 uur Catharina: Rozenkrans
19.00 uur Catharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
10.00 uur Johannes-Bernardus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl