Mgr Hoogenboom Pinksteren

Mgr. Hoogenboom spreekt in video over Pinksteren en hoop

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto: Pelgrims van hoop. Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een Jubeljaar. Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een Jaar van gebed. In een videoreeks op katholiekleven.nl gaan de Nederlandse bisschoppen in gesprek over het thema hoop aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken? In aflevering 4 vertelt mgr. Hoogenboom (hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht) over Pinksteren.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Mgr. Hoogenboom: “In de prachtige hymne ‘Veni sancte spiritus’, Kom Heilige Geest, staat onder meer: ‘de Geest die het verkilde hart verwarmt en de Geest die leidt wie zelf de weg niet vond.’ Bij de kennismaking met vormelingen vertel ik over de kilte die in onze samenleving is en die er ook in je persoonlijk leven kan zijn. De momenten van treurnis, van verlies van dierbaren. En dat de Heilige Geest daar werkt waar het verkilde hart weer verwarmd wordt, waar mensen worden getroost en weer moed krijgen.”
Hoe kan het hoogfeest van Pinksteren ons tot hoopvolle mensen maken? “De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd, verwijzend naar het feit dat Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Als wij bidden tot de Heilige Geest, dan bidden wij dat wij op die weg die Jezus Christus is, voortgang maken. Dat we ook op die weg blijven, dat we geen dwaalwegen inslaan. En in die zin is de Heilige Geest ook op onze levensweg een metgezel die ons op het spoor houdt en die ons ook aanspoort om in de voetsporen van de Heer te treden door daden van geloof, van hoop en van liefde.”
Elke bisschop steekt in deze videoreeks ook de ‘Pelgrims van hoop kaars’ aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het Jubeljaar afgebeeld. Ook mgr. Hoogenboom steekt de kaars aan en doet dat met een dubbele intentie: “De intentie voor de vrede wereldwijd, maar zeker ook vrede in het persoonlijk leven van ieder van ons.”

* Dit bericht is eerder gepubliceerd op het website van het Aartsbisdom Utrecht.
WNM_campagne_2024_webbanner

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

De missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zorgt voor financiële steun. In de jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Dit jaar vindt de Pinksteractie plaats van 11 t/m 19 mei met als motto ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’, waarin twee vrouwen het gezicht van de campagne zijn: de ene is Missiewerker Fera Agricola, een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi, en de andere is Missionair werker Maria Poulisse die zich zet vanuit de Communiteit van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

U kunt uw donaties via de QR-code doen.

Bekijk hier de folder (PDF).

Zangdag-St.-Caecilia-2024

Welk kinder-/jongerenkoor wil dit najaar een zangdag faciliteren?

Na het succes van de kinder- en jongerenkorendag van afgelopen januari in Denekamp, wil de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia deze dag graag herhalen op een andere locatie in het Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe doet zij een oproep aan kinder- en/of jongerenkoren om zich te melden en deze zangdag (mede) te faciliteren. Ook parochies die graag medewerking willen verlenen zijn van harte uitgenodigd te reageren, waarbij Sint Caecilia in overleg met geïnteresseerden helpt met de organisatie van praktische zaken en de daginvulling.

Bureausecretaris Marcus de Haard: “Het is belangrijk dat de jeugd en jongeren hun steentje bijdragen aan het zingen van de liturgische zang. En dat dit kan, bleek eens te meer op zondag 28 januari, waar in het klooster van de Franciscanessen van Denekamp een succesvolle zangdag voor jongeren, tieners en kinderen is geweest. Met vier koren en overige belangstellenden waren ruim 60 deelnemers aanwezig. Wanneer je altijd al eens jouw koor in de belangstelling hebt willen zetten, meld je dan aan en help mee om in het najaar een fantastische dag te hebben voor jouw koor en jouw parochie.”

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.

* Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van het Aartsbidsdom Utrecht.
Paul Graas

Jonge Hemelbestormer: online-gesprek met Paul Graas

Paul Graas is de nieuwe hemelbestormer en is 35 jaar oud. Hij is geboren in Rotterdam en een groot deel van zijn jeugd in Spanje gewoond. Paul studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en woont in Amsterdam. Op mijn zestiende ervoer hij dat God mij de genade van het celibaat had geschonken en dat hij door God geroepen werd om Hem te volgen volgens de spiritualiteit van het Opus Dei. Sinds een aantal jaren houdt Paul zich voornamelijk bezig met projecten voor jongeren op het gebied van het katholieke geloof, karaktervorming en mentale gezondheid. Onder meer in het bestuur het Amsterdamse studentenhuis Leidenhoven, organiseren van activiteiten voor jongeren binnen Stichting Instudo en maakt hij podcasts. Paul schrijft regelmatig columns voor KN Jong en is auteur van twee boeken voor jongeren over katholieke spiritualiteit: “Voor de christen die mens wil worden” en “Heiligheid voor losers”. Erik Borgman gaat met Paul Graas in gesprek over al deze onderwerpen. Dunja Stevanovic speelt op harp en zorgt dit keer voor de muzikale omlijsting.

U kunt het online gesprek hier bekijken:

 

Pontificale hoogmis Aloysius 100 jaar-62

Terugblik op de Pontificale Hoogmis Aloysius 100 jaar

Afgelopen zondag 28 april jl. vierde de Aloysiusgemeenschap het 100 jaar jubileum van de wijding van de St. Aloysiuskerk. Al heel vroeg waren de betrokkenen parochianen bezig met het versieren van de kerk en zorgden dat alles in orde was voor de viering.
Mgr. Eijk was de celebrant en pastoor Hans Boogers de concelebrant. Voor deze gelegenheid werd de Aloysiusmis gecomponeerd door Wouter van Belle.
Het was een geslaagd feest. Hierbij een kleine impressie van de dag.

   

* Foto’s: Luuk van Kuijk
Hemelvaart vier-nu

Vier.nu: wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en met Pinksteren, dit jaar op 9 en 19 mei?

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Kennis over deze christelijke feesten is lang niet meer algemeen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei. Op de website over christelijke hoogfeesten, vier.nu wordt onder meer uitgelegd wat en hoe christenen vieren met Hemelvaart en Pinksteren en welke tradities er mee verbonden zijn. De site nodigt bezoekers ook uit om mee te vieren in hun eigen kerk.

Naast uitleg over het hoogfeest zijn er op de pagina over Hemelvaart negen gebeden voor een pinksternoveen te downloaden. Het is gebruikelijk om met deze noveen, een negen dagen durend gebed, op of net na Hemelvaartsdag te starten. Negen dagen tot aan Pinksteren wordt dan gebeden om de komst van de Heilige Geest. De gebeden voor de noveen zijn beschikbaar gemaakt via de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) door de Congregatie van de Heilige Geest.

Voor parochies: pinksterkleurplaat

Op de pagina over Pinksteren is een prachtige en uitdagende pinksterkleurplaat beschikbaar, naar het voorbeeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter, waarop de Heilige Geest als een duif staat uitgebeeld. De vele vakjes op de kleurplaat bieden de mogelijkheid om de creativiteit de vrije loop te laten.

Tip voor parochies: Download de kleurplaat en leg een stapel kopieën achter in de kerkgebouwen om kinderen (en volwassen creatievelingen) iets extra’s mee te geven tijdens de Hemelvaart- en Pinkstervieringen. Maak er eventueel een kleurwedstrijd van en verzorg een prijs voor degene die de mooiste kleurplaat heeft ingeleverd.

Beschikt u over een kleurenprinter, download dan ook de Vier.nu pinksterposter in A4- of A3-formaat om zo inspiratie te bieden aan degenen die de kleurplaat maken.

Vier mee:

Hemelvaart is in 2024 op 9 mei

Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemelvaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. In Nederland is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden.

Pinksteren is in 2024 op 19 mei

Pinksteren wordt gevierd op een zondag en maandag tussen 9 mei en 13 juni. Pinksteren is altijd vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De avond voor zijn lijden en dood beloofde Jezus zijn apostelen dat Hij hen de Geest zou zenden. De Geest is God zelf die in gelovigen woont en werkt, en hen voor altijd met God verbindt. Dit goddelijke geschenk markeert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

 

* Deze artikel was eerder gepubliceerd op: rkker.nl
* Uitgelichte foto: Hemelvaart. vier.nu
Reliek H. Bernadette 2 foto Ramon Mangold

Fotoverslag: Start rondgang reliek heilige Bernadette in Nederland

Op maandag 1 april (Tweede Paasdag) begon in Maastricht de rondgang van de reliek van de heilige Bernadette. De reliek reist de komende tijd door Nederland. Na de eucharistieviering om 10.00 uur in de Onze Lieve Vrouwebasiliek werd de reliek van Bernadette meegedragen in een processie door de binnenstad. Op Katholiekleven.nl vindt u het fotoverslag van de plechtigheid.

* Foto’s: Ramon Mangold.
Reliekschrijn St. Eusebius

Reliekschrijn St. Eusebius terug in Arnhem

De unieke Middeleeuwse reliekschrijn van St. Eusebius is naar Arnhem teruggekeerd. St. Eusebius is al eeuwenlang de patroon van Arnhem en sinds 2010 is hij ook de patroonheilige van de parochie St. Eusebius aldaar. De afgelopen vijf jaar werd deze reliekschrijn met zijn schedel en tong tentoongesteld in de schatkamer van Museum Catharijneconvent te Utrecht. Op 3 februari kreeg de schrijn een nieuwe permanente plek in de H. Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem. Mgr. Woorts zegende deze ruimte in tijdens een Eucharistieviering.

Mgr. Woorts is als ‘custos reliquiarum’ binnen het Aartsbisdom Utrecht onder meer verantwoordelijk voor de relieken. Concelebranten waren pastoor Tuan van de St. Eusebiusparochie, pastoor Donders van de parochie H. Maria Magdalena (maar afkomstig uit Arnhem en jarenlang misdienaar in de St. Martinuskerk) en pastor Baneke die geregeld in Arnhem de Eucharistie viert.

“In de loop der eeuwen heeft deze reliekschrijn veel te verduren gehad,” vertelde pastoor Tuan in zijn inleiding. “Onder andere tijdens de Reformatie en de oorlog. We zijn het Museum Catharijneconvent dankbaar voor de goede zorgen de afgelopen vijf jaar en zijn blij dat hier in de St. Martinuskerk nu een goede plek is voor deze reliekschrijn. Op deze plek kunnen wij Eusebius eren en vragen om bij God voor ons ten beste te spreken. Hopelijk kan hij ons tevens helpen om de parochie weer te doen opleven, zoals hij dat vijf eeuwen geleden ook heeft gedaan.”

In 863 werden de relieken van Eusebius naar Vienne (Frankrijk) overgebracht, later kwamen ze in het Duitse Prüm terecht. Het was pastoor Walram van Wamel die in 1453 de relieken van St. Eusebius vanuit de Benedictijner abdij te Prüm naar Arnhem bracht. Het was zijn hoop dat de parochie door deze relieken zou opleven.

St. Eusebius van Rome

De heilige Eusebius leefde in de tweede eeuw na Christus ten tijde van keizer Commodus (180-192). Hij heeft samen met zijn metgezellen Pontianus, Vincentius en Peregrinus vele Romeinen – onder wie een senator – tot het christendom bekeerd. Naast de verkondiging van het Evangelie droeg hij zorg voor de armen. Ook verzorgde hij christelijke begrafenissen. Eusebius en zijn gezellen werden door de keizer gevangen genomen en gemarteld. Eusebius’ tong werd afgesneden, maar zelfs zonder tong bleef Eusebius het Woord van Christus verkondigen en wonderen verrichten. Daarop werd hij door keizer Commodus ter dood veroordeeld. Zijn feestdag is op 25 augustus.

Roepingenzondag 2024 Bisdom Haarlem Amsterdam

Roepingenzondag 2024: Wat vraagt God van jou?

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden ondersteund en begeleid.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Hierdoor ontstaat echt een kring van gebed en steun. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad

* Foto: Bisdom Haarlem Amsterdam.
Actie kerk balans

Actie Kerkbalans 2024

In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan – alsnog wilt doen! Onze St. Martinusparochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van onze leden. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift voor het organiseren van vele activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, kindernevendiensten, seniorenactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, persoonlijke bezoeken en de onderhoud van de parochie. Mogen we alsnog op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25, t.a.v. St. Martinusparochie, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Alvast hartelijk dank!

Viernu_Pasen_banner_1000x667

Vier de Goede Week in de St. Martinusparochie

Palmzondag, zaterdag 23 en zondag 24 maart

Aloysiuskerk
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst. Voorganger M. Schrama osa.

Catharinakathedraal
Za 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Mgr. H. Woorts.
Zo 12.45 uur: English Mass, eucharistieviering. Voorganger K. Smits.

Rafaëlkerk
Zo 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Dominicuskerk
Zo 10.00 uur: Woord- en communieviering, intocht met Palmpaasstokken. Voorganger L. Beemer.

Johannes-Bernarduskerk
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger K. Smits m.m.v. een cantor. Tijdens de kindernevendienst worden Palmpaasstokken gemaakt. Extra collecte voor het Vastenproject van de parochie.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Zo 10.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger O. Vervaart.
Zo 11.30 uur: Eucharistieviering Spaanstalig gemeenschap. Voorganger J. Baena.

Pauluskerk
Zo 10.30 uur: Woord- en communieviering, Voorganger J. Hettinga.

Witte Donderdag, woensdag 27 en donderdag 28 maart

Aloysiuskerk
Do 19.00 uur: Viering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Do 10.30 uur. Klaagzangen. Klaagliederen van Jeremia, door Schola o.l.v. Arnoud Heerings.
Do 19.00 uur: Viering. Voorganger M. Schrama osa. Instelling van de Eucharistie m.m.v. Cantemus Dominoo.l.v. Paul van der Woude 

Catharinakathedraal
Wo 21.00 uur: Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag.
Do 19.00 uur: Viering. Voorgangers kardinaal W. Eijk en P. Kuipers.
Do 21.00 uur: Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag

Rafaëlkerk
Do 19.00 uur: Viering. Voorganger K. Smits.

Dominicuskerk
Wo 19.00 uur: Boeteviering samen met Stadsklooster Antonius en Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West.
Do 19.00 uur: Viering in de Aloysiuskerk.
Do 21.00 uur: Stille Wake.

Johannes-Bernarduskerk
Do 19.00 uur: Viering. Voorgangers J. van Drill osa en H. Hermsen m.m.v. een Ad hoc-koor. Extra collecte voor de PCI en Inzameling voedsel voor de Paasdozen voor mensen in onze geloofsgemeenschap die dat goed kunnen gebruiken.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Do 18.00 uur: Viering met Sedermaaltijd. Opgeven bij het secretariaat van het Kerkcentrum  Boerhaaveplein 199, telefoon 030-2441319. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 12:30 uur.

Pauluskerk
Do 18.00 uur: Sedermaaltijd. Aanmelden uiterlijk 21 maart via paulus@katholiekutrecht.nl of bij Gertruss Bors (max. 60 deelnemers). De maaltijd duurt ongeveer tot 19.30 uur.

Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart

Aloysiuskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg in de parochie.
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Do 10.30 uur. Klaagzangen. Klaagliederen van Jeremia, door Schola o.l.v. Arnoud Heerings.
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorganger G. Zweers.
Vr 19.00 uur: Kruisverering. Voorganger M. Schrama osa.

Catharinakathedraal
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorgangers kardinaal W. Eijk en P. Kuipers.
Vr 21.00 uur: Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag.

Rafaëlkerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg.
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger K. Smits.

Dominicuskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorgangers E. Borgman en L. Beemer.
Vr 19.00 uur: Oecumenische viering. Meditaties bij lijden en sterven en verering van het Kruis samen met Stadsklooster Antonius en Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. Vocaal kwartet Oculus.

Johannes-Bernarduskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorganger H. Harmsen met het vaste team en Samenzang.
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering met Kruisverering. Voorgangers J. van Dril osa en H. Hermsen m.m.v. GerBerJan.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Vr 15.00 uur: Viering met kruisweg. Spaanstalige gemeenschap.

Pauluskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorganger J. Hettinga.
Vr 19.30 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger J. Hettinga.

Stille Zaterdag, Stille zaterdag – Paaswake, zaterdag 30 maart

Aloysiuskerk
Za 21.00 uur: Paaswake. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Za 10.30 uur: Klaagzangen. Klaagliederen van Jeremia, door Schola o.l.v. Arnoud Heerings.
Za 21.00 uur: Paaswake. Voorganger M. Schrama osa. m.m.v. Gregoriaans Koor Utrecht.

Catharinakathedraal
Za 21.00 uur: Paaswake. Voorgangers kardinaal W. Eijk en P. Kuipers.

Rafaëlkerk
Za 19.30 uur: Paaswake. Voorganger K. Smits.
Za 21.30 uur: Paaswake Poolsegemeenschap.

Dominicuskerk
Za 21.00 uur: viering in de Aloysiuskerk.

Johannes-Bernarduskerk
Za 21.00 uur: Paaswake. Eucharistieviering. Voorgangers R. Putman ofm en H. Harmsen m.m.v. GerBerJan. Extra collecte voor het Vastenproject van de parochie.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Za 19.00 uur: Paaswake.

Pauluskerk
Za 22.00 uur: Woord- en communieviering. Voorganger B. Koet.

Eerste en Tweede Paasdag, zondag 31 maart* en maandag 1 april (*zomertijd)

Aloysiuskerk
Zo 09.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Zo 09.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger M. Schrama osa.
Ma 09.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Catharinakathedraal
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers kardkinaal W. Eijk en P. Kuipers.
Zo 12.45 uur. English Mass, eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.
Ma 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Rafaëlkerk
Zo 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger K. Smits.
Ma 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger K. Smits.

Dominicuskerk
Zo 10.00 uur: Woord- en communieviering. Voorganger E. Borgman. Dominicuscantorij.

Johannes-Bernarduskerk
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers H. Boogers m.m.v. Diversity (met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap) en Kindernevendienst. Extra collecte voor de PCI.
Ma 10.30 uur: Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus. Voorganger P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja (met de Byzantijnse Gemeenschap).

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Zo 11.30 uur: Paasviering van de Spaanstalige gemeenschap: Pascua de Resurrección. Voorganger J. Baena.

Pauluskerk
Zo 10.30 uur: Woord- en communieviering. Voorganger J. Hettinga.

donkere Metten

Donkere Metten en Lauden in de St. Catharinakathedraal

Tijdens de Goede Week 2024 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de kathedrale kerk van  Sint Catharina (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen. De Donkere Metten en Lauden worden op de vooravond van de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt:

  • Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag: woensdagavond 27 maart, 21.00 uur;
  • Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag: donderdagavond 28 maart, 21.00 uur;
  • Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag: vrijdagavond 29 maart, 21.00 uur.

Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

synode logo 2021-2024

Bijeenkomst synodaal proces Sint-Martinusparochie

Doe mee met de synode!

Datum: woensdag 20 maart 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Johannes Bernarduskerk
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Graag nodigen we alle parochianen van de Sint-Martinusparochie uit voor een bijeenkomst in het kader van het synodale proces. Sinds 2021 is er in de Rooms-Katholieke Kerk een wereldwijd synodaal proces aan de gang. Door alle gelovigen de mogelijkheid te geven verlangens te delen, knelpunten te benoemen en in dit gesprek de stem van de heilige Geest te onderscheiden, wil paus Franciscus bevorderen dat de kerk de weg naar de toekomst vindt.

In oktober 2023 hebben vertegenwoordigers uit alle geledingen van de kerk in Rome gesproken over de uitdagingen waar de Rooms-Katholieke Kerk voor staat. Een tweede bijeenkomst vindt in het najaar van 2024 plaats.

Ter voorbereiding van deze slotbijeenkomst is gelovigen over de hele wereld opnieuw gevraagd over een aantal thema’s na te denken en met elkaar te spreken. In dit kader organiseert het bestuur van de Sint-Martinusparochie in samenwerking met het Huis van Dominicus een synodale bijeenkomst op woensdagavond 20 maart in de Johannes Bernarduskerk in Utrecht.

De bijeenkomst staat in het teken van de vraag: Hoe kunnen wij een meer synodale en missionaire kerk zijn?

De bijeenkomst opent met een panel waarin Erik Borgman in gesprek gaat met een aantal jonge mensen over deze vraag. Daarna zal er in groepen gesproken worden over twee van de thema’s die de organisatie van de synode ter bespreking heeft voorgelegd, namelijk:

  • Bevorderen van een verwelkomende kerk
  • Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

Tot slot wordt de oogst van de gesprekken samengebracht. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag is de bijdrage vanuit de Sint-Martinusparochie aan de Nederlandse inbreng in de gesprekken in Rome, komend najaar.

Wij hopen velen op 20 maart te mogen begroeten.

Graag hiervoor aanmelden via de mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

bestuur Sint-Martinusparochie

Huis van Dominicus

Download hier de uitnodiging voor de Synodale bijeenkomst (PDF).

The Passion III 2024 kro-ncrv-the-passion-aankondiging-1920x1080

The Passion 2024 vanuit Zeist

Het Utrechtse Zeist is de gaststad voor de veertiende editie van The Passion van KRO-NCRV, dat dit jaar plaatsvindt op Witte Donderdag 28 maart.

Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, ziet weer uit naar dit jaarlijkse moment van verbinding en bezinning, voor iedereen: ‘In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in The Passion vertellen, steeds urgenter. De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in ons land en willen we doorgeven aan jongere generaties.’

Iedereen is welkom in Zeist

Na de succesvolle editie in 2023 is ook dit jaar het publiek weer van harte welkom bij The Passion 2024 in Zeist. Wethouder cultuur Laura Hoogstraten en Wethouder economische zaken Walter van Dijk van de gemeente Zeist: ‘We zijn trots dat de The Passion in 2024 naar Zeist komt. De gemeente Zeist is rijk aan zangverenigingen, cultuur, prachtig erfgoed en natuur. Je vindt hier verschillende geloofsovertuigingen, diversiteit en culturen. The Passion biedt mogelijkheden om deze met elkaar te verbinden. Samen met inwoners en maatschappelijke partners, zoals Bartiméus, willen we er een mooie editie van maken. Dat is waar we in geloven!’.

De cast

William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena), Robbert Rodenburg (ongelovige Tomas) en Anita Witzier (Verslaggever) vervullen de eerste hoofdrollen in het muzikale evenement ‘The Passion’ 2024.

Ook de namen van de discipelen van The Passion 2024 zijn bekend gemaakt. Actrices Tamara Brinkman, Jolijn Henneman, Anna Speller, Sterre van Woudenberg, cabaretier Steven Brunswijk, influencer Vera Camilla en acteurs Julian Ras en Robin Frings maken de groep discipelen compleet tijdens de live-uitzending van The Passion.

The Passion 2024, een co-productie van Mediawater en KRO-NCRV, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland, Bartiméus Fonds, Kansfonds en Gemeente Zeist, is op Witte Donderdag 28 maart om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Meer informatie vindt u op: https://kro-ncrv.nl/

* Foto’s: The Passion 2024 kro-ncrv campagne beelden. Swirl-studio

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl