POPE MIGRANTS VATICAN

Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

Paus Franciscus roept op om samen met migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst en dat betekent ook: “…erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.” De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: “Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).”

Vruchtbare ontmoeting
De paus schrijft dat de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt voor culturele en spirituele groei voor allen. “Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter ‘wij’ opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.”

Nieuwe energie voor het kerkelijk leven
Ook voor de Kerk geldt dat migranten en vluchtelingen de gemeenschap een positieve impuls kunnen geven: “In dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van God te beleven,” zegt de paus.

Lees hier de boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen.

* Bron: Aartsbisdom Utrecht
* Foto: CNS Photo – Vatican Media
maantel Sint Maarten

Mantel van Sint Maarten 2022

Al jaren wordt in Utrecht de Mantel van St. Maarten georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst op 11 november waar allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe ze zich laten inspireren door Martinus van Tours die lang geleden op een koude winterdag zijn mantel deelde met een bedelaar.

De bijeenkomst op vrijdag 11 november tussen 16-18 uur in de Domkerk kent een veelzijdig programma met sprekers, presentaties van initiatieven en muziek. Dit jaar is het thema: ‘zorg voor elkaar en zorg voor de aarde.’ Medewerking is toegezegd door theoloog Erik Borgman, predikant Willem Roskam en het muziekcollectief uit het AZC.  Tv-presentator Sofie van den Enk is de dagvoorzitter, wethouder Rachel Streefland reikt stimuleringsprijzen uit en cabaretier Vincent Bijlo sluit op creatieve wijze de bijeenkomst af met een inspirerend slotbetoog.

Om (vrijwilligers)initiatieven een extra impuls te geven worden er stimuleringsprijzen uitgereikt. U kunt via onderstaand e-mailadres een initiatief aanmelden dat zich in de ‘geest van Sint Maarten’ inzet voor de verbetering van zorg voor elkaar en de aarde.

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is de initiatiefnemer in de organisatie van de Mantel van Sint Maarten. In nauwe samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus is het programma samengesteld.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met: Hermen van Dorp, tel.: 06-12240600, e-mail: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of raadpleeg de website: www.mantelvansintmaarten.nl

Bekijk hier het persbericht.

Wim-Kremer-1-kl

Diakenwijding Wim Kremer

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Kremer wordt tot permanent diaken gewijd. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk.

* Foto: Ariënsinstituut
DSCN0589

Geen Willibrordprocessie in Utrecht

Voor de Coronacrisis was er de jaarlijkse Willibrordprocessie op de tweede zondagmiddag in september. Destijds was deze ingesteld door plebaan Norbert Schnell. De verwachting destijds was dat deze nieuwe vorm ons als biddende gelovigen zou verbinden binnen ons aartsbisdom Utrecht en zelfs daarbuiten. Daar de Heilige Willibrord, zijnde bisschop van Utrecht, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie, gevierd wordt op de liturgische kalender op 7 november. In de praktijk zagen we dat het jaarlijks steeds meer terug liep qua gelovige deelnemers. Dat heeft mij doen besluiten, na intern overleg, om voor een andere vorm en inhoud te gaan kiezen. Dit zal te zijner tijd officieel bekend worden gemaakt. Het jaar 2019 was de laatste Willibrord processie kunnen we nu vaststellen. Met dankbaarheid hierop terugkijkend en gelukkig met wel zijn schrijn onder het altaar van onze St. Catharina Kathedraal. Waarbij zijn christelijke getuigenis doorgaat in ons midden.

plebaan/pastoor Hans Boogers

Gertrudiskerk_1999_©_André_van_Dijk_Veenendaal

St. Gertrudiskerk aan eredienst onttrokken

Binnenkort zal de St. Gertrudiskerk in Rivierenwijk aan de eredienst worden onttrokken. De Gertrudiskerk werd op 22 december 1924 ingezegend door vicaris-generaal B.A. de Wit en op 10 maart 1925 werd plechtig geconsacreerd door aartsbisschop mgr. Van de Wetering.

Na een goed overleg met de parochianen heeft kardinaal Eijk besloten dat de St. Gertrudiskerk, met ingang 1 december 2022 aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.

Lees hier het Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.-K. Sint Gertrudiskerk

* Foto: André van Dijk Veenendaal
_DSC0773

Taal Doet Meer zoekt vrijwillige coördinator

Maak jij het verschil voor een anderstalige Utrechter?
Taal Doet Meer is hard op zoek naar coördinatoren! Wil jij jouw tijd en (levens)ervaring inzetten op een zinvolle manier? Word dan vrijwillige coördinator bij Taal Doet Meer! Binnen Taal Doet Meer zijn zo’n 1000 vrijwilligers actief, verspreid over verschillende projecten. Samen helpen zij Utrecht verbinden door het verkleinen van taalbarrières. Want waar taal in de weg staat, word iemands wereld al snel klein. Taal is immers nodig om contact te maken met je buren, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, je huiswerk te maken of een baan te vinden en je talent in te zetten. Daarom biedt Taal Doet Meer diverse taalmentoren, voorlezers, taalgroepjes en taalcafés in de stad!

Wat doet een coördinator?
Als projectcoördinator begeleid je een groepje van enkele vrijwilligers en maak je de koppeling tussen hen en de deelnemers/taalleerders. Je houdt ene vinger op de pols, bent hun vaste aanspreekpunt en denkt mee over aanpak en aanbod om zo het maximale uit hun taalactiviteit te halen.

Jouw inzet maakt het verschil!
Dankzij jouw inzet voelen anderstalige Utrechters zich thuis en kunnen zij meedoen in de Utrechtse samenleving. Kortom: zinvol vrijwilligerswerk met een grote maatschappelijke impact!
Tegelijkertijd leer je andere culturen kennen, krijg je er een hoop enthousiaste Taal Doet Meer-collega’s bij, ontwikkel je sociale, organisatorische en coachende vaardigheden en kun je je het hele jaar door gratis verdiepen met interessante workshops. Coördinator zijn bij Taal Doet meer kost je bovendien slechts 2 tot 4 uur per week, die je flexibel kunt indelen.

Nieuwsgierig?
Benieuwd of vrijwilligerswerk als coördinator bij jou past? Bekijk onze vacatures op https://www.taaldoetmeer.nl/vacatures/vacatures-vrijwilligers-coordinator/  en meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via https://www.taaldoetmeer.nl/kom-in-actie/word-vrijwilliger/.

DSCN0718

Martinus Parochiedag 2022

Op zondag 18 september om 10.30 uur vindt de Martinus Parochiedag plaats in de Rafaëlkerk (Lichtenberchdreef 4, Utrecht). Tijdens de mis worden producten opgehaald voor de Voedselbank Utrecht. Een lijst met producten vindt u aan het eind van dit bericht. Na de mis is er een lunch (met brood en soep) en een workshopprogramma. Alle vieringen in de andere kerken zijn geannuleerd, behalve in de St. Catharinakerk. De viering van de Augustinus gemeenschap op zaterdag 17 september in de Aloysius gaat wèl door.

Programma:

10:00 uur               Ontvangst
10:30 uur               Aanvang eucharistieviering
Kinderwoorddienst
11:50 uur                Bestuur Parochie
11:55 uur                Inleiding workshops (Erik)
12:15 uur                Lunch
13:00 uur               Workshops
14:00 uur               Afsluiting met een borrel

Kinderwoorddienst

Deze kinderwoorddienst heeft als onderwerp duurzaamheid. We beginnen met een openingsgebed en starten daarna het verhaal: “Wie eet er van mijn donut” van Chantal Goetheer, geïllustreerd met haar tekeningen.
We gaan op reis met Sam naar het midden van de donut. Sam vindt donuts eten het lekkerste wat er is, maar door alle gulzigheid ziet hij niet dat de donut aan het verdwijnen is. Hij besluit op pad te gaan naar de koning en onderweg ontmoet hij Julie, die hem verteld dat hij tevreden moet zijn met “genoeg”. Als knutsel gaan we van onze eigen voeten een “footprint” maken en de donut versieren als een prachtige wereldbol.
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. English speaking welcome too! Want to help? Meehelpen? Mail: Jong@katholiekutrecht.nl
Door: Chantal Pires-Gaspar Goetheer, Brigith Boedhoe, Saskia verhoeven en Monique Kanawi-van der Zande.

 

Bekijk hier het hele programma en workshops! (Nederlands en Engels)

Vrijwilligers Parochiedag Sint Martinus gezocht
Om de parochiedag mogelijk te maken hebben we de inzet van de leden van de geloofsgemeenschappen nodig. Graag nodig ik u uit om zich aan te melden om een bijdrage te leveren aan het welslagen van deze dag. Hieronder ziet een overzicht van werkzaamheden die verricht moeten worden en welke wijze u hiervoor kunt opgeven.

Parochiekoor
Koorleden van de diverse koren en de zangtalenten nodigen we uit om een bijdrage te leveren aan deze viering. Paul van de Woude is bereid gevonden hiervoor de coördinatie op zicht te nemen. De oefensessies zullen worden gehouden op dinsdag 6 en 13 september 2022 in de Rafaelkerk, aanvang: 19:45 uur. U kunt zich hier opgeven bij het centraal secretariaat van de Sint Martinusparochie: e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefonisch: 030 – 254 6147.

Handen en voetjes Parochiedag
Voor deze dag zijn er handen en voetjes nodig voor de opbouw, de dag zelf en de afbouw. De werkzaamheden zullen worden verdeeld over de vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september 2022.
De werkzaamheden omvatten het inrichten en aankleden van de kerk-workshopruimtes en de ontmoetingszaal. Het maken van de soep, broodjes en de verzorging op de dag zelf. Van verschillende geloofsgemeenschappen hebben we materialen in bruikleen gekregen voor deze dag echter dienen deze wel te worden opgehaald en op maandag te worden teruggebracht. Mogelijk is er iemand van de geloofsgemeenschappen die in het bezit is van een vervoermiddel om dit mogelijk te maken. Wanneer u bereid bent om op een of meerdere dagen ondersteuning te verlenen kunt zich opgeven bij Jos Sangers. Ook voor eventuele vragen kunt u bij hem terecht.  U kunt hem bereiken middels e-mail:  fam.sangers@planet.nl en telefonisch: 030 272 45 44 of 06 554 829 09.

Voedsel- Kledingbank
De verantwoordelijke voor de inzameling van voedsel en kleding dragen er zorg voor dat deze bij de voedsel- en kledingbanken komen. Wie een (wijk) voedselbank mee wil laten delen dient mee te doen in een verdelingsgroep op 18 september 2022. U kunt zich hiervoor opgeven en voor eventuele vragen middels email: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Voedselbank Utrecht

Verse producten
Ook vers voedsel of bewerkte producten zijn van harte welkom, mits de houdbaarheidsdatum op staat en welke ingrediënten gebruikt zijn.

Middelen die zeer welkom zijn
Een keer boodschappen doen voor de voedselbank? Deze producten kunnen we altijd gebruiken:

 • Pasta,
 • Rijst,
 • Couscous,
 • Aardappelpuree
 • Pastasauzen,
 • Soep
 • Ontbijtgranen,
 • Broodbeleg (jam, pindakaas)
 • Vlees en vis in blik
 • Groente en fruit in blik
 • Zonnebloem- of olijfolie
 • Houdbare melk

Verse producten
Ook vers voedsel of bewerkte producten zijn van harte welkom, mits de houdbaarheidsdatum op staat en welke ingrediënten gebruikt zijn.

Kevelaer 2022

The day after… Kevelaer 2022 

Wat een prachtige bedevaart hebben we gehad in Kevelaer! Alles klopte, terwijl niet alles volgens het boekje verliet.
Wat ben ik dankbaar dat ik erbij mocht zijn en onderdeel mag uitmaken van het Utrechtse Broederschap. Vele mooie en warme reacties heb ik mogen ontvangen van de pelgrims. Wat mag u allen trots zijn op de bijdrage die u heeft geleverd. Zonder u zou het niet zo zijn geweest. U heeft het verschil gemaakt. Complimenten en een dankuwel vanuit mijn hart.
Ik kijk uit naar volgend jaar, donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2023 (onder voorbehoud). En natuurlijk eerst zondag 2 oktober om 15:00 uur het Marialof in de Johannes de Doper in Mijdrecht. Ik hoop u daar weer te ontmoeten. Voor nu lekker nagenieten.

Fijn weekend en tot 2 oktober.
Warme groet,

Karin van Kas
Voorzitter Utrechtse Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer

* Foto: Dorien de Brouwer
katholieken-moeten-wennen-nieuwe-versie-vader

Aankondiging Catechese nieuwe Katholieken 2022-2023

Als u opgenomen wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk biedt de St. Martinus parochie Katholiek Utrecht u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament van het H. Doopsel. En als u al gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel.

De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. en bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 9789020951660), zelf aan te schaffen (verkrijgbaar via internet).

Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De twaalf bijeenkomsten vinden plaats op een donderdag; 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december 2022, 12 januari 2023, 26 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april

Aanvang 20.00 uur stipt, op het adres, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht. U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.

jong-en-oud-bgs

Gebed, catechese en toolkit voor Werelddag Grootouders en Ouderen beschikbaar

Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn boodschap voor deze dag in 2022 benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed beschikbaar en voor parochies middelen om de Werelddag onder de aandacht te brengen.

Het gebed is door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) in het Nederlands vertaald en kan worden gedownload. Verder heeft het Dicasterie voor Leken, Gezin en het Leven ook de catecheses van paus Franciscus over dit onderwerp in meerdere talen beschikbaar gemaakt. Sinds februari spreekt de paus elke woensdag over het onderwerp ouderen en hij verwijst daarbij onder meer naar personen uit de Bijbel ter inspiratie en als voorbeeld.

Pastorale toolkit

Het Dicasterie maakt via de website www.laityfamilylife.va daarnaast nog een aantal pastorale tools beschikbaar waarmee in de bisdommen en parochies aandacht kan worden gegeven aan de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus vindt aandacht voor de ouderen in de parochies belangrijk. Hij vraagt onder meer om hen te bezoeken als zij eenzaam zijn, maar daarnaast ziet hij ook een opdracht voor alle ouderen. Door te bidden voor de generaties van hun kinderen en kleinkinderen dragen de ouderen de volgende generaties met het gebed.

Dit is het gebed dat de ouderen kunnen bidden in aanloop naar en tijdens de viering van deze Werelddag:

Ik dank U, Heer,
voor de zegen van een lang leven:
laat het altijd vrucht mogen dragen
voor hen die hun toevlucht tot U nemen.
 
Vergeef, Heer,
de berusting en ontgoocheling,
maar laat me niet in de steek
wanneer mijn kracht afneemt.
 
Leer me hoopvol te kijken
naar de toekomst die Gij me geeft,
naar de zending die Gij mij toevertrouwt,
en eindeloos uw lof te zingen.
 
Maak me tot een tedere bewerker
van uw revolutie,
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.
 
Bescherm, Heer, paus Franciscus
en laat Uw Kerk
de wereld bevrijden van eenzaamheid.
Leid onze schreden op de weg van vrede.
Amen.

* Bron: www.rkkerk.nl
WJD@Home gesprek met jongeren

Zomerprogrammering: In gesprek met de bisschoppen over de synodale Kerk

Wat is een synodale Kerk en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? Hierover gaan de bisschoppen deze zomer in een reeks video’s in gesprek met katholiekleven.nl. De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De video’s, zeven in totaal, verschijnen in juli en augustus op katholiekleven.nl, rkkerk.nl en de bisdomwebsites.

Op 17 oktober startte in bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden aangereikt.In Rome coördineert het Secretariaat van de Algemene Bisschoppensynode het proces van voorbereiding. De bisschoppen ontvingen een ‘Vademecum’ met praktische richtlijnen voor de diocesane fase. Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor alle gelovigen. En ook voor de bisschoppen, waarover werd gezegd: “Hun charisma van onderscheiding roept hen om authentieke bewakers, vertolkers en getuigen te zijn van het geloof van de Kerk.”De diocesane fase stond in het teken van luisteren en dialoog. Voor de zomer rondden de bisschoppen het verslag van de gesprekken af. Dat verslag moest meer dan een samenvatting zijn. Als synthese moest het ook onderscheiding zijn. De bisschoppen werden gevraagd met hun diocesane verslag in te brengen “wat kan bijdragen aan de volgende fase van het synodale proces.”Wat hebben de bisschoppen gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen belangrijke uitdagingen als het gaat om communio, participatio, missio?Aan het eind van dit jaar gaan de bisschoppen op ad limina bezoek (van 7 tot en met 12 november). In Rome vieren ze samen de eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk?

* Bron: www.katholiekleven.nl
* Foto: Tijdens de WJD@Home op Ameland gingen jongeren in gesprek over de thema’s van de bisschoppensynode. Bisschop Van den Hout gaf de jongeren achtergronden bij de syndode. (Foto: Ramon Mangold)
Ariens-in-Enschede-1888-foto-S-Goudsmit

Ariëns Prijs voor Diaconie: 25 genomineerden

Aan de oproep aan parochies, Parochiële Caritas Instellingen en diaconale groepen om activiteiten voor te dragen voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 is gretig gehoor gegeven. “De jury kon 25 initiatieven, projecten en activiteiten verwelkomen,” aldus de organisatie.De Ariëns Prijs voor Diaconie werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen en draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt, de jury heeft in het voorjaar alle genomineerden persoonlijk bezocht om een goede indruk te krijgen van de verschillende initiatieven. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld zullen worden in een boekje.Vanaf half juli tot en met 16 oktober kan er op de website van het aartsbisdom gestemd worden voor de Publieks Prijs. Daartoe komt er van elk initiatief een kort verhaal en een foto beschikbaar op de site.Met de diaconale Ariëns Prijs worden twee doelen nagestreefd:a. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.b. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2 te Deventer. Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur en begint met een gebedsviering, gevolgd door een aantal interview-blokken, muziek en een theologisch commentaar op de genomineerde initiatieven. Ook is er een markt waar diverse diaconale initiatieven zich presenteren. ‘s Middags worden de Publiek Prijs, de Tweede Prijs en de Ariëns Prijs uitgereikt.

world meeting families

Brief kardinaal Eijk aan Katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Komend weekend wordt dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. Deze brief wordt verspreid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht, samen met een gebed.

In zijn brief noemt kardinaal Eijk “het huwelijk, het gezin de hoeksteen van de samenleving, maar het gezin is ook van groot belang voor de Kerk. Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen. En jullie kinderen zijn de toekomst van onze Kerk.”
In de huidige samenleving wordt het de gezinnen niet makkelijk gemaakt, vervolgt de aartsbisschop van Utrecht. “De christelijke visie op huwelijk en gezin – die van een volhardende liefde en trouw die voortvloeit uit en verbonden is met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk – wordt steeds minder begrepen, aanvaard en in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt daar een grote rol in.”
Daarnaast is er een grote druk op gezinnen omdat er zoveel moet: bijscholing van de ouders, sport, hobby’s. Kardinaal Eijk: “Tijd hebben voor het leven thuis, samen als gezin, wordt bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de wereld van vandaag waarin velen er een waanzinnig ritme op nahouden om te overleven. De samenleving wordt langzaam door en door individualistisch en dat zien we ook terug in de gezinnen. Hierdoor is er nog minder tijd en prioriteit voor de Kerk en het geloof. In al deze moeilijkheden voor jullie in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof door aan je kinderen. Dat is het grootste goed dat je ze mee kan geven, een ontmoeting met Jezus, die een Vriend voor ze wil zijn.”
In het Aartsbisdom Utrecht heeft het onderwerp huwelijk en gezin een belangrijke plaats, aldus kardinaal Eijk. “Ik ben blij met de mooie initiatieven die zich de afgelopen jaren in het Aartsbisdom ontwikkeld hebben. In een aantal parochies zijn er gezins- of familiezondagen van start gegaan. Een mooie gelegenheid om met het hele gezin samen te komen in de Eucharistie om daarna, op ieders niveau, de verdieping te zoeken in de catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof kunnen verdiepen, niet alleen met elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn om het geloof te kunnen delen met leeftijdsgenoten. En voor de ouders is het heel waardevol om ervaringen uit te wisselen.”
“Ik wil jullie op het hart drukken dat jullie altijd welkom zijn in de kerk. Wees niet bang om met je kinderen te komen, ook als ze soms wat geluid maken of moeilijk stil kunnen zitten. Wees niet bang om je daar ook over uit te spreken als een situatie daar om vraagt. Wees niet bang om in de parochie te vragen om catechese of geloofsverdieping voor jezelf of je kinderen. Wees ook niet bang om met eigen initiatieven te komen of zelf thuis iets te organiseren. De Kerk wil er voor jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze wil jullie van harte ondersteunen en begeleiden op jullie gezamenlijke weg naar heiligheid.”

Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de 10de World Meeting of Families (WMOF) georganiseerd. Door de coronamaatregelen van de afgelopen tijd is de organisatie dit jaar iets anders. De fysieke bijeenkomst in Rome is vooral voor gedelegeerden en voor organisaties en families die specifiek zijn uitgenodigd. Op zaterdagmiddag 25 juni zal de paus de Eucharistie vieren op het St. Pietersplein. De WMOF wordt op zondag 26 juni afgesloten met het bidden van het Angelus en een pauselijk mandaat voor de gezinnen. Het hele programma zal via livestream worden uitgezonden: https://www.youtube.com/c/diocesidiromaofficial

Lees hier de brief van kardinaal Eijk aan Katholieke gezinnen.
Lees hier het speciaal gebed voor de Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome.
Er is ook een handreiking voor parochies gemaakt t.b.v. de World Meeting of Families 22-26 juni 2022

Bron: aartsbisdomutrecht.nl
20200614_Enschot_StWillibrordus_01_©RamonMangold-bgs-2048x1235

Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni te schrappen.

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren.

Houd rekening met elkaar
“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.

Bron: aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl