5c43e7d8-5c44-456e-8293-ecb6bc1d30c8

Tweede Pastorale brief

Zusters en broeders,

Met elkaar leren we om beter te luisteren naar de richtlijnen van het RIVM die ons gegeven worden in deze tijd van gevaar op besmetting met het Covid19-virus. Aanpassen aan iets waar je niet aan gewend bent, waar je niet voor kiest, is moeilijk. Gaandeweg kennen we allemaal wel iemand die besmet is. Gelukkig meestal niet fataal. Het gaat wel over iets. Dat dringt steeds meer door.

Ineens is ‘gehoorzaam’ zijn een thema geworden in het gesprek dat in de media gevoerd wordt. ‘Dat hebben we afgeleerd’ lees je. ‘Past niet bij zelfredzaam zijn’ beweert een ander. ‘We lopen ertegenop dat er een kracht is die we niet in de hand hebben en dat zijn we niet gewend, dat bevalt ons niet’ weet een derde. Hier herkennen we wel iets van… En natuurlijk is het niet zomaar gemakkelijk om te volgen wat nu opgelegd wordt, om je over te geven aan wat voor ons allemaal samen nu het beste is, maar lastig voor ‘mij’.

In een gelovige kijk op ons bestaan is mijn ‘ik’ niet absoluut en eigenmachtig. Ik sta altijd in relatie. Ik ben verbonden met God en met de mensen om me heen, mijn naasten. Zo alleen kan een mens leven in geluk. In het verbonden zijn met God, schepper en redder van al wat is, krijgt een mens weet van zijn bestaan dat uit liefde wordt gegeven en dat deel uitmaakt van alles dat leeft en ‘is’. Dat wordt concreet en praktisch in het verbonden zijn met anderen alsof die je broers en zussen zijn en in het zorgzaam omgaan met de natuurlijke omgeving. Kijken naar en actief zijn in onze wereld doe je daarom niet alleen vanuit ‘mijn’ idee, maar ook vanuit de andere perspectieven: wat heeft mijn zus/broer nodig en hoe zou God ernaar zien…

Omdat deze band ons bestaan kleurt kunnen we zeggen ‘Blijf bij ons, Heer’. Dat is bidden, de kern ervan. Als die woorden in je opkomen en je ze in je hart of hardop laat klinken, geef je aan –begrijpelijk in de situatie die we nu beleven- dat wat gebeurt je macht te boven gaat. Het maakt dat je je openstelt en wilt luisteren. Waar we rekening mee moeten houden is dat steun, kracht en antwoorden naar ons toe kunnen komen niet op de manier waarop wij het verwachten en gewend zijn. Onze Heer spreekt en doet op zijn wijze en door zijn kanalen. Gehoorzaam zijn kan je van de ene verbazing in de andere brengen en kan erom vragen je te schikken, verder te kijken dan jouw neus lang is.

Wees niet bang dat ‘Blijf bij ons’ bidden je slaafs maakt. In tegendeel het maakt je bezonnen en kritisch. Doordat je wat er in je leeft voor God brengt kom je tot overwegen en beschouwen. Je volgt geen impuls, ‘laat er ander licht’ van verbonden-zijn over schijnen. Dat doet goed. Luisteren doet horen en gehoorzaam zijn aan ‘wat goed is’ voor jou, voor iedereen, voor de wereld.

We beseffen dat we met elkaar deze ongekende en moeilijke tijd door moeten. We doen dat in het vertrouwen dat wij elkaar daarin nodig hebben. Al de vormen van communicatie die ons gegeven zijn helpen daarbij. Met de geestelijke uitnodiging in dit laatste deel van de veertigdagentijd, tijd voor rust en bezinning te in te ruimen.

Pastores Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht

Pastoor Hans Boogers, Koos Smits, Gérard Martens

voedselbank06-1125x750

Help de Voedselbank Utrecht!

Ten gevolge van alle mensen die hamsteren heeft de Voedselbank in Utrecht, met zijn 10 uitgiftepunten, een behoorlijk tekort in de voorraad. Dit betekent dat de 10 uitgiftepunten waar honderden, zo niet duizenden, pakketten verstrekt worden de komende weken, een probleem hebben om alle mensen van voedsel te voorzien.

Stichting Present Utrecht heeft een initiatief opgestart om voedsel te verzamelen voor de Voedselbank in Utrecht. U kunt van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur houdbare producten brengen (of in overleg met de Stichting een ander moment afspreken) naar Vliegend Hertlaan 4A.

Helpt u mee? Graag aanmelden via info@presentutrecht.nl

Kees met paaskaars

In herinnering aan koster Kees van Kuijk

Kees werd geboren op 16 mei 1936 in de Oudwijkerveldstraat 110.

De heilig Hartkerk was om de hoek waar hij gedoopt werd. Waar Kees zoveel binding mee zou krijgen door het kosterschap. Een koster waar je altijd op kon bouwen. Zoals een collega Kees typeerde: “Omdat Kees te vertrouwen is, vertrouwen pastores, vrijwilligers en andere parochianen hem allerlei vertrouwelijke zaken toe. Je kunt er veilig op rekenen, dat alles voor elkaar is.”

Kees bleef ook na zijn pensioen zich dagelijks inzetten voor de Aloysiuskerk, want dat was zijn nieuwe opdracht, na de sluiting in 1992 van de Heilige Hartkerk.

We namen op donderdag 12 maart afscheid van Kees in zijn kerk. Te midden van ons allen en zijn geliefde dierbaren in het bijzonder. Met Kees zijn geliefde psalm 27: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil’. Met een foto van die markante beukenboom en toren Heilig Hart. Kees die daarin verbeeld wordt ook als koster, custos, wachter en opzichter van de kerk op aarde, opgewacht nu door Zijn Schepper en Heer.

Wij wensen zijn dierbaren en allen die Kees nu missen, vertroosting en bemoediging toe.

Mede in het licht van: “Uw aanschijn Heer wil ik zoeken.”

Door pastoor Hans Boogers

coronavirus

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

Vanwege de aanscherping van de overheids maatregelen i.v.m. het Coronavirus, zijn er vanaf 24 maart 2020 geen openbare kerkelijke door de week vieringen meer in onze drie parochies Ludgerus, Martinus en Salvator. Deze periode loopt nu tot 1 juni 2020. Lees ook het bericht vanuit de bisschoppen, en nog een update van 27 maart 2020. In deze laatste link vindt u veel informatie over onder meer de regels omtrent uitvaarten en huwelijken.

Via internet, TV en radio, zijn er diverse mogelijkheden om wel gevoed te blijven in het gelovige kerkelijke leven. Zie enkele tips op deze pagina.

Deze ontwikkelingen geven creatieve mogelijkheden naast de gebruikelijke vormen van mailcontact, telefonisch contact of apps als Skype en Facetime. Waarbij ons gebed er ook toe doet. “Blijf bij ons, Heer” krijgt opnieuw betekenis in deze bijzondere veertigdagentijd, die doorloopt in de paastijd tot en met Pinksteren 31 mei. Blijf elkaar dus zoeken en vinden! In onderlinge communicatie.

pastoor Hans Boogers

HuisvanDominicus_Utrecht_interieur-res

Online vieringen Dominicuskerk

Tot half april zijn alle activiteiten afgelast. Vanwege het coronavirus en het besmettingsgevaar kan er in de kerk ook geen liturgie worden gevierd. Dat is in deze tijd van voorbereiding van Pasen extra pijnlijk. Daarom maken wij iedere week een korte viering, die op zondag om 10.00 uur online gaat.

Lees hier de toelichting over de onlinevieringen.

Afgelopen weekend heeft in de Dagkapel van de Dominicuskerk de eerste onlineviering plaats gevonden. Bekijk hier de viering:

 

csm_platform_niet_alleen_9fb22511a4

Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen coronahulp met #nietalleen

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht. 

Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belrondes onder oudere kerkleden gedaan en voedsel ingezameld voor de voedselbank.

Landelijke kerken en organisaties willen graag mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden in contact met elkaar brengen. Te denken valt aan boodschappen doen of een luisterend oor bieden. Daarom start #nietalleen.

‘We doen het samen’

‘Heeft uw organisatie mogelijkheden om te helpen? Meld uw initiatief, diaconie of organisatie dan aan op www.nietalleen.nl. Wij weten wat nodig is, u kunt het doen. Zo laten we iedereen zien dat we dit samen doen. We willen graag de lokale kerken stimuleren zich samen met de lokale overheid en lokale (christelijke) organisaties in te zetten voor hun kwetsbare naasten. We willen graag laten zien dat de kerk zich in tijden van crisis positief maatschappelijk inzet’, aldus de organisatie achter #nietalleen.

Op woensdag 18 maart gaat een telefoonnummer live waar mensen die behoefte hebben aan hulp hun vraag kunnen neerleggen. Zij worden dan gekoppeld aan het plaatselijke initiatief.

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij #nietalleen (de lijst groeit): verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk, EO, Stichting Present, Stichting HIP, Kerk in Actie, Diaconaal Steunpunt.

 

Bron: RKKERK.NL, officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, https://www.rkkerk.nl/

Katholiek Utrecht

Pastorale brief

Aan de gelovigen van de Samenwerkende parochie Katholiek Utrecht

Zusters en broeders,

Hadden we ooit kunnen bedenken dat we de situatie waar we nu in zitten zouden meemaken? Voor iedereen die na de Tweede Wereldoorlog geboren is zijn dit ongekende tijden. En voor wie die tijd wel meemaakte roepen de beperkingen waar we mee te maken hebben misschien wel verdrietige herinneringen op. De reden voor de maatregelen waar dringend toe is opgeroepen, is nu wel heel anders. Het gaat om de gezondheid van ons allemaal. Daarom lukt het ook om er begrip voor op te brengen en ze serieus en met enige gelatenheid te ondergaan. Het grijpt wel in. De samenleving is ineens helemaal anders en het kerkelijk leven is danig ontwricht. De vieringen in de weekenden zijn gestopt. Gespreksgroepen zijn uitgesteld. Kinderen die zich voorbereiden op eerste communie en vormsel kunnen niet samenkomen. In principe geen bezoek aan mensen, geen ziekencommunie. En flinke beperkingen bij een uitvaart.

En tussen alle zorgen van dag in dag uit door zijn we ook op weg naar Pasen. We zijn halverwege de 40-dagentijd. Hebben we ruimte en gelegenheid om ons te binnen te brengen en te ervaren dat Gods goede en liefdevolle kracht ons nabij is en leven geeft elke dag opnieuw. Wat je ook kan merken is dat we door alles wat we meemaken dit jaar we misschien wel intenser zeggen en bidden ‘Blijf bij ons Heer’. Juist nu.

Deze moeilijke periode die we met elkaar door moeten maken kan ons veel leren. In praktische zin, want we vinden aanpassingen voor wat we belangrijk vinden, en zeker ook in spirituele  en gelovige zin. Een sterker vertrouwen en een wat losser raken in de zaken waarvan we dachten dat ze echt niet anders konden. En ook mogen we ons verheugen in de hulp die wordt georganiseerd en de momenten van aandacht die we elkaar schenken. Zo mogen we op weg blijven met hoop naar de dagen van de Goede week en het nieuwe Licht van Pasen.

Wij, uw pastores, zullen graag met u in gesprek gaan over wat deze tijd u aan zorgen en gedachten heeft gebracht. Schroom niet om contact met ons op te nemen. We hebben onze telefoons bij ons en de mailbox staat open! En niet alleen met ons – laten we hopen dat deze periode ons de ervaring brengt dat we elkaar veel te bieden hebben aan ideeën en oplossingen, aan zomaar een praatje door de telefoon of de app, met een moment van gebed voor de zorgen die we voelen, voor elkaar en om kracht voor ieder die het zwaar heeft in deze situatie. We mogen dat met elkaar delen.

Pastores Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht

Hans Boogers, Koos Smits, Gérard Martens

22 maart 2020

Chrismamis-2018-Oliën-1

Chrismamis 2020 gaat niet door

Broeders en zusters,

Mede namens onze aartsbisschop en de andere leden van de bisdomstaf laat ik u hierbij weten dat de publieke viering van de Chrismamis in Apeldoorn dit jaar geen doorgang zal vinden.
Gezien de maatregelen die inmiddels door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zijn betreffende de Goede Week t/m Tweede Paasdag, zal u dit niet verbazen. U wordt hierbij vriendelijk verzocht dit door te geven aan uw parochie(s).

De Chrismamis zal dit jaar in besloten kring plaatsvinden en wel in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. Naast onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zullen als concelebranten aanwezig zijn de hulpbisschoppen en bisschoppelijk vicarissen van ons bisdom, de plebaan en de rector van het Ariënsinstituut. Onze priesterstudenten zullen de taken verrichten van lector, acoliet en cantor. Door de aanwezigheid van de drie bisschoppelijk vicarissen van Arnhem, Deventer en Utrecht zijn de drie vicariaten (en daarmee wij allen) vertegenwoordigd rond onze aartsbisschop bij de wijding van het Chrisma en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken. Zo weten wij ons verbonden met elkaar als Aartsbisdom Utrecht.

Wanneer de aanwezige bisschoppen en priesters tijdens de Chrismamis de wijdingsbeloften hernieuwen, weten wij ons verbonden met onze broeders in het priesterschap.

Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden.

De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden. Wanneer er bij u een tekort is, dan kunt u zich wenden tot de heer B. Lokate: lokate@aartsbisdom.nl of eerst informeren bij een buurtparochie of daar de gewenste H. Olie nog voldoende aanwezig is.

Wij wensen u alle goeds, gezondheid en zegen in deze tijd. In gebed verbonden voor alles wat heilzaam is voor Kerk en wereld, in het bijzonder voor hen die pijnlijk getroffen zijn of nog worden door het Coronavirus.

Met vriendelijke groet,

 

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturgie

 

Reliekhouder_met_fragmenten_van_de_doornenkroon_van_Christus.jpg.1200x630_q85_crop-smart

Geen publieke vieringen tot Tweede Paasdag

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Hier vindt u twee documenten speciaal voor deze periode: De Goede Week en Pasen – richtlijnen en suggesties en een Gebedskaart. Van harte bij u aanbevolen!

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina
  
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl