doop

Catechese-cursus opname in de R.K. Kerk

Als u opgenomen wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk bieden de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament van het H. Doopsel. En als u al gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel.

De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. en bestaat uit 10 bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 9789020951660), zelf aan te schaffen (verkrijgbaar via internet). Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Data:

De bijeenkomsten vinden plaats telkens op een donderdag:
– 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december 2020 en
– 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 24 juni 2021.

Aanvang 20.00 uur, op het adres, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht.

U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.

FACTSHEET-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-10-juli-2020-465x300

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan erin. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Het schema voor reservering en gezondheidscheck vindt u hier.

De nieuwe versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, vindt u hier:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

 

Gepubliceerd op de website van het Aartsbisdom Utrecht

huiskamer-hvd-3-2

Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen

‘Oog in Al is net een dorp’, hoor je vaak zeggen. Mensen kennen elkaar, spreken elkaar bij de supermarkt, groeten elkaar. Ook hoor je vaak: ‘Mensen van het AZC of van de nood-opvang horen bij onze wijk.’ Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor en met bewoners van het AZC, maar een vast ontmoetingspunt is er nog niet. Daarom organiseren mensen van de Dominicus en de Wijkplaats met ingang van dinsdag 10 december een wekelijkse inloopochtend om deze werelden bij elkaar te brengen.

Alle bewoners uit de wijk zijn van harte welkom, als bezoeker en als vrijwilliger. Iedere dinsdagochtend, van 10.00-12.00 uur, staat in de refter van de Dominicus de koffie klaar. Er is aandacht om je verhaal te delen, een spelletje kan worden gespeeld en als er behoefte aan is, zullen er lessen Nederlandse taal worden gegeven. Ideeën voor andere activiteiten horen we graag.

Plaats: refter Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Data: iedere dinsdagochtend
Tijd: 10.00-12.00 uur
Info: Hermen van Dorp: 06 122 40 600, hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl; Josien Folbert: josienf49@hotmail.com

Flyer Huiskamer van Dominicus

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Huis van Dominicus en De Wijkplaats en mede ondersteund door Mijn Wijk Jouw Wijk en Stichting Noodopvang Utrecht.

Graag vooraf aanmelden via info@huisvandominicus.nll!

Ontsmetten-Enschot_StCaecilia_02_©RamonMangold-kln-465x300

Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoorde wijze te kunnen doen.

Reserveren
Het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, gelden ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten.

Gepubliceerd op de website van het Aartsbisdom Utrecht
Foto: Ramon Mangold

Nicolaas-Monica

Opstarten vieringen in de Nicolas-Monicakerk/ Jacobusgemeenschap

Zondag 5 juli worden de vieringen in het Kerkcentrum Nicolaas-Monica weer opgestart. Hierbij vindt u het protocol dat wij volgen.
Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden bij het Kerkcentrum Nicolaas-Monica, tel 030-2441319. Dit kan op maandag-, dinsdag-, woensdag- , en donderdagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur.

Protocol voor vieringen Kerkcentrum Nicolaas-Monica-Jacobus

Lieve mensen,

In de locatieraad hebben we afgesproken om zondag 5 juli a.s. weer open te gaan.

We volgen het protocol aangereikt door het  bisdom.

Gang van zaken

 1. Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden bij het kerkcentrum Nicolaas-Monica, tel 030-2441319. Dit kan op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9:30 uur en 12:00 uur. Er kunnen op gepaste afstand 45 mensen de viering bijwonen.
 2. Als u zich niet goed voelt, koorts heeft en iemand in uw nabijheid ziek is, mag u niet komen. Graag bijtijds afbellen.
 3. Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer.
 4. Bij de ingang desinfecteert u uw handen met de klaarstaande desinfecterende gel.
 5. Bij de ingang staat één van de leden van de Locatieraad om u welkom te heten en de te volgen procedures uit te leggen.
 6. Uw naam wordt opgeschreven en daarbij de bevestiging dat u zich niet ziek voelt.
 7. U wordt door een ander lid van de Locatieraad naar een plaats in de kerk begeleid
 8. Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats.
 9. Bij de vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden.
 10. De voorganger met de lector verlaten als eerste de kerk.
 11. Vervolgens krijgt u aanwijzingen over het verlaten van de kerk , hiervoor gebruiken we een andere uitgang dan u gewend bent.
 12. Bij de uitgang op een tafel staat een collecteschaal waarin u uw bijdrage kunt doen (tijdens de viering is er geen collecte).
 13. U verlaat daarna de kerk. Als u nog wilt napraten zult u dat buiten moeten doen en op gepaste afstand van elkaar of eventueel bij iemand thuis.
 14. Helaas mogen we nog niet zingen in de kerk en zijn we opzoek naar andere muzikale elementen waarnaar wij kunnen luisteren .

Locatieraad kerkcentrum Nicolaas-Monica /Jacobus.

(Dit bericht wordt in het weekend digitaal en analoog aan beide geloofsgemeenschappen verspreid.)

broeder Michael-Dominique Magielse foto David Meulenbeld

Priesterwijding broeder Michael-Dominique Magielse

Op zaterdag 8 augustus zal in de Sint Dominicuskerk (Het Steiger) te Rotterdam broeder Michael-Dominique Magielse, dominicaan tot priester worden gewijd. De wijdeling ontvangt de priesterwijding door handoplegging en gebed. Celebrant is mgr. J van den Hende, bisschop van Rotterdam.

Vanwege de corona maatregelen is er plaats voor een beperkt aantal mensen. Naast plaatsen voor expliciet genodigden is er ook ruimte voor andere belangstellenden om de wijdingsviering bij te wonen. Het is wel noodzakelijk daarvoor een plaats te reserveren. Dat kan via het e-mailadres: viering@dominicanen010.nl. Uw dient zich vóór 4 augustus aan te melden, uiterlijk donderdag 6 augustus verneemt u per email of u de viering ook daadwerkelijk kunt bijwonen.

Vóór zijn intrede bij de dominicanen was Michael Magielse werkzaam in de journalistiek, onder meer bij RTV Utrecht, en was hij als kerkganger betrokken bij de Augustinusgemeenschap, waar hij tijdens de viering van de eucharistie vaak als lector en akoliet fungeerde. Zijn priesteropleiding volgde hij op Bovendonk. Thans werkt hij parttime aan de universiteit van Tilburg waar hij binnen de liturgiewetenschappen een proefschrift voorbereidt over digitale vormen van liturgie.

De wijdeling woont in het convent H. Petrus van Verona, Hang 17, 3011 GG Rotterdam

 

Foto: David Meulenbeld

Kerken Kijken1_gids_en_bezoekers_ NSlagmolen

‘Kerken kijken’ en ‘Kerken luisteren’ ook in 2020 van start

Het 38e zomerseizoen van Kerken Kijken Utrecht ging deze week van start. Van 30 juni tot en met 12 september 2020 zijn 8 kerkgebouwen in het centrum van Utrecht weer open voor bezichtiging. Tijdens dit zomerevenement zijn gidsen van Kerken Kijken Utrecht aanwezig voor cultuur-historische rondleidingen. Ook zijn er in de opengestelde kerkgebouwen wekelijks gratis lunchconcerten bij te wonen.

De organisatie verwacht dit jaar meer binnenlandse bezoekers dan andere jaren, omdat veel mensen de vakantie in eigen land zullen doorbrengen. In alle deelnemende kerkgebouwen zijn maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de RIVM-protocollen. Zo zijn er wandelroutes in een aantal kerkgebouwen voorbereid die de bezoekers zoveel mogelijk in één richting de kerk laten bezichtigen. Ook zullen de vrijwilligers van Kerken Kijken Utrecht erop toezien dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Het is aan te raden om voor bezoek de website te raadplegen voor actuele openingstijden van de kerkgebouwen: www.kerkenkijken.nl.

Bert-Jan Brussaard (voorzitter stichting Kerken Kijken Utrecht): “We zijn ontzettend blij dat we deze zomer toch 8 monumentale kerkgebouwen kunnen openstellen voor bezoekers. Veel mensen zullen tijdens deze zomervakantie in Nederland blijven. Een bezoek aan Utrecht en haar schitterende binnenstadskerken is dan ook een unieke kans om dichtbij huis te genieten van schitterende architectuur en topkunst”.

Kerken Kijken
De kerkgebouwen die dit zomerseizoen geopend zijn voor publiek bevinden zich binnen de singels van Utrecht. Uiteraard is de Domkerk als absolute publiekstrekker te bezichtigen, maar ook andere kerken zijn meer dan de moeite waard om te bezoeken. Zo is de monumentale Jacobikerk geopend, maar ook de verrassende Geertekerk, vlakbij de Catharijnesingel en de rijk versierde St. Willibrordkerk zijn te bezoeken. Zoals altijd is de toegang gratis.

Er is bij de meeste deelnemende kerken nog steeds ruimte voor nieuwe vrijwilligers die bezoekers verwelkomen. Op de website van KKU is hierover informatie te vinden.

 

 

Kerken Luisteren
Deze zomer zijn er lunchconcerten in de opengestelde kerken bij te wonen. De concerten vinden vrijwel wekelijks plaats op woensdag- en/of vrijdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma varieert van Middeleeuwse en klassieke muziek tot Nederpop. Kerken Luisteren is een initiatief van Kerken Kijken Utrecht, ZIMIHC en het Utrechts Kerkgebouwen Overleg.

Voor het complete concertprogramma en om te reserveren kunt u terecht op: www.kerkenkijken.nl.

 

Foto’s:
– Uitgelicht: gids en bezoekers (fotografie: Nina Slagmolen)
– Foto 1: bezoekers in kerk (fotografie: Nina Slagmolen)
– Foto 2: Kerken luisteren archief

Foto concert St. Catharina - Roos Dahmen def

Sint Catharinakathedraal openbare vieringen van start

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat de Sint Catharinakathedraal per 28 juni weer open gaat voor openbare vieringen. Zoals u weet gaat de opening van kerken vanwege Corona gepaard met strikte protocollen en richtlijnen. We vragen u daarom u te houden aan alle richtlijnen. Bij binnenkomst worden die u nog eens uitgereikt en uitgelegd.

Tot 1 juli zijn alleen vieringen toegestaan van maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli zijn vieringen tot maximaal 100 personen toegestaan.

Zondag 28 juni:

 • 10.30 Nederlandse Hoogmis. Reserveren is noodzakelijk. U kunt reserveren via www.katholiekutrecht.nl/vieringen
 • 12.45 Engelse mis. Reservering noodzakelijk; nadere informatie zal nog worden doorgegeven via de diverse digitale kanalen van de Internationale Gemeenschap.

Door de week:

 • Ook zullen vanaf maandag 29 juni weer de z.g.n. stille vieringen starten. Ook hiervoor moet worden gereserveerd. De data van deze vieringen staan in het reserveringssysteem.

Vanaf Zondag 5 juli:  zijn vieringen van maximaal 100 personen mogelijk.

Reserveren verplicht:
Voor alle openbare eucharistievieringen moet u zich vooraf inschrijven via de website van Katholiek Utrecht, geloofsgemeenschap Catharina: www.katholiekutrecht.nl/vieringen
Uiteraard doen we ons best om oudere parochianen en parochianen zonder internet te benaderen en uit te nodigen. We willen u vragen te denken aan anderen, ze te informeren en eventueel te helpen bij een inschrijving.

Goed om te weten:

 • u wordt gevraagd op tijd naar de mis te komen i.v.m. het ontvangstprotocol
 • er is geen gelegenheid tot koffie drinken
 • de toiletten zijn tot nader order afgesloten

Ook live vieringen vanuit de Vredeskapel
Vanaf zaterdag 20 juni zal er elke zaterdagmiddag om 12.00 uur een Eucharistieviering worden uitgezonden vanuit de Vredeskapel in de St. Catharinakerk. Dit is een alternatief voor de viering van de St. Augustinusgemeenschap elke zaterdagmiddag om 12.00 uur in de Kapel van de zusters Augustinessen. Pater Martijn Schrama OSA zal voorgaan in de viering op zaterdag in de Vredeskapel. I.v.m. de corona maatregelen is het helaas niet mogelijk deze viering persoonlijk bij te wonen, deze viering is alleen te volgen via internet.

Jan Goes 1

In memoriam pater Jan Goes o.p.

Op donderdag 18 juni jl. overleed pater Jan Goes in de ouderdom van 88 jaar. Hij was pastor in de Utrechtse Dominicaanse parochies, sinds 1988 in de Sint  Dominicus in Oog in Al en later in de Sint Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Lombok en Nieuw-Engeland.

Hij was de jongste zoon uit een Alkmaars middenstandsgezin. Als jongen werd hij door de paters dominicanen die in zijn  parochie werkzaam waren op het spoor van zijn religieuze roeping gebracht. Na zijn professie in de orde der predikheren en zijn priesterwijding werd hij als missionaris uitgezonden naar de Nederlandse Caraïbische eilanden. Na 30 jaar kwam hij in 1988 terug in Nederland en werd hij pastor in Utrecht. In deze periode  bleef hij ook zeer betrokken bij de Antilliaanse geloofsgemeenschappen op verschillende plaatsen in Nederland als voorganger in de Papiamentse vieringen (o.a. Amsterdam, Rotterdam en Almere), op zondag, bij huwelijken en uitvaarten.

De hervormingen in de Nederlandse kerk sinds het 2e Vaticaans concilie en de teleurstelling van velen over de stagnatie bij de uitvoering daarvan waren aan hem voorbijgegaan. Pater Goes voelde zich als dominicaan verbonden aan de wereldkerk. Hij sprak met trots over het werk van zijn medebroeders en was geïnteresseerd in  de theologische vragen die in de Orde tot doorgaande vernieuwing van de kerk opriepen.

De parochie was voor hem het huis van de Heer waar gastvrijheid als deugd bovenaan hoort te staan en waar niet naar kleur of kleding van mensen wordt gekeken. Jan genoot van de liturgieviering; daar kwam voor hem ter sprake dat God uit liefde het leven aan allen geeft.

In twee gevleugelde uitdrukkingen wordt Jan getekend. “God is groot” zei hij vaak uit verbazing en uit een besef van nederigheid, te weten wie hij is.

Zijn andere veel gebezigde uitdrukking tekent zijn terughoudendheid in het oordeel en zijn eerbied voor het leven van andere mensen: “het is moeilijk in andermans boeken te lezen”.

De kracht van Jan in de omgang met mensen was zijn humor. Torenhoge problemen en brandende kwesties wist hij met een kwinkslag te relativeren en probeerde zo ontspanning te bewerken.

Jan had de gave om met veelkleurigheid om te gaan. Hij was een stralend  en verbindend middelpunt in de kringen waarin hij verkeerde. In de laatste Utrechtse jaren wandelde hij graag in zijn woonbuurt en in Lombok, waar hij genoot van de gesprekken die hij te pas en te onpas teweeg bracht. Hij kende winkeliers, de mensen van de de kerk en de moskee, van het inloophuis en keek met de studenten  die naast hem woonden, naar voetbal.

Met het stijgen der jaren werd het alleen wonen voor Jan moeilijker. Daarom besloot hij op zijn 80ste verjaardag gehoor te geven aan het dringende advies van zijn overste om in het klooster terug  te keren. In november 2011 verhuisde hij naar zijn medebroeders in het Mariaconvent in Berg en Dal. Af en toe ontsnapte hij aan de rust van het lommerrijke dorp en keerde hij even terug in de stad om er oude plekjes te bezoeken en herinneringen op te halen.

Enkele maanden geleden begon zijn gezondheid ernstig te verslechteren. Voor goede zorg werd  hij in het verpleeghuis Aqua Viva opgenomen, waar hij na een goed leven in vrede is gestorven.

Jeroen Kwaaitaal (Antoniusgemeenschap)

kerkbalans

Omzien naar elkaar: We doen het samen!

Extra actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!

 

‘Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet  door de ogen van een ander! Ik steun de Extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God.’
Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.
‘Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen.’
Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl