DSCN0738

Groot succes parochiedag

Op 10 november vond in de Rafaëlkerk de eerste parochiedag van de samenwerkende Utrechtse parochies plaats. De viering waarmee de dag begon was met 475 bezoekers overvol. De liederen die gezongen werden waren uit diverse tradities genomen, zelfs de voertaal was zowel Nederlands als Engels. Na de koffie werd de pluim van Martinus uitgereikt aan Stut-theater, één van hen deed een monoloog uit een voorstelling en wist de zaal, waarin toen nog ongeveer 200 mensen waren stil te krijgen. De workshops in het middagprogramma waren zeer gevarieerd en ook deze waren goed bezocht. Het was een zeer mooie dag waar, als het aan de organiserende groep ligt, zeker een vervolg op komt.

Hieronder een sfeerimpressie van deze prachtige en hoopvolle dag!

borrel

Welkomstborrel

Op zaterdag 16 november organiseert het welkomstteam van de Sint-Catharinakathedraal een welkomstborrel voor mensen die nog niet heel lang naar deze kerk komen.
De borrel is van 16.30 – 17.30 uur en vind plaats in het Bonifatiushuis (Nieuwegracht 61).

3(5)

Crafts Council presenteert (ge)mis

Kerken in Nederland worden nauwelijks meer gebruikt voor waar ze ooit voor gebouwd zijn. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt Crafts Council Nederland de St. Josephkerk in Utrecht op een nieuwe manier onder de aandacht. Het interieur van de kerk biedt ambachtelijk erfgoed dat een boeiend uitgangspunt vormt voor nieuwe interpretaties en voor het beoefenen van technieken voor hedendaagse toepassingen.

Kerk en Kunst
In Nederland zijn ontzettend veel kerkgebouwen. Ze liggen Nederlanders na aan het hart ook al gaan ze zelf niet meer ter kerke. Een groeiende groep jongeren komt nauwelijks nog in de kerk en steeds meer Nederlanders hebben geen christelijke achtergrond en zijn onbekend met de symboliek en betekenis van kerkgebouwen. Willen we deze iconische gebouwen voor de samenleving behouden, dan is het van belang de gelaagde betekenis van de kerkgebouwen te tonen. Daarvoor initieert de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed ’Kerk en Kunst’, dat mede mogelijk wordt gemaakt vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Verschillende partners, waaronder Crafts Council Nederland, doen voorstellen om kerkgebouwen een duurzame toekomst te geven.

(ge)mis
Het interieur van de St. Josephkerk is tot stand gekomen met verschillende ambachtelijke technieken die harmonieus samenkomen en een boeiend uitgangspunt vormen voor nieuwe interpretaties. Crafts Council Nederland vraagt twee jonge makers, Lisa Konno en Boris de Beijer, om te onderzoeken wat symboliek, rituelen en spiritualiteit betekenen voor nu en in de toekomst. Dit onderzoek vertalen zij in de vorm van nieuwe objecten geïnspireerd op de St. Josephkerk. Van 21 tot en met 23 november zijn deze nieuwe objecten te zien in de kerk. Tijdens deze dagen kan het publiek er ook zelf maken en leren. De workshops zijn gratis te volgen en iedereen is welkom, van buurtbewoner tot ontwerper, van jong tot oud.

Crafts Council Nederland presenteert
(ge)mis
21 – 23 november 2019

12.00 – 17.00 uur
St. Josephkerk
Draaiweg 44, Utrech
tProgramma
Donderdag 21 november
Tentoonstelling (ge)mis met werk van Lisa Konno en Boris de Beijer
Rondleiding door de kerk door Chris de Greef

Vrijdag 22 november
Tentoonstelling (ge)mis met werk van Lisa Konno en Boris de Beijer
Meet the Makers: Konno en De Beijer vertellen over hun werk
Borduurworkshop door Desirée Hammen van op inloop 12.00 – 17.00 uur
Rondleiding door de kerk door Chris de Greef

Zaterdag 23 november
Tentoonstelling (ge)mis met werk van Lisa Konno en Boris de Beijer
Meet the Makers: Konno en De Beijer vertellen over hun werk
Borduurworkshop door Desirée Hammen op inloop van 12.00 – 16.00 uur
Rondleiding door de kerk door Chris de Greef
Afsluiting met wijn en brood

utrecht-4586603_1920 (1)

10 november: Parochiedag

Op 10 november aanstaande is het zover: de eerste parochiedag van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Lees het interview Kerk zijn doe je samen! met twee van de organisatoren: Hans Stahl & Sander Funcke.

Programma
10:00 uur Eucharistieviering
11:15 uur Koffie/Thee en wat lekkers
12:15 uur Bestuur Katholiek Utrecht
12:20 uur Uitreiking Sint Martinuspluim
12:50 uur Lunch en informatiemarkt
14:00 uur Workshops
15:00 uur Afsluiting met een borrel

Van 14:00 tot 15:00 zullen verschillende workshops worden gegeven over een reeks uiteenlopende onderwerpen. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de inhoud van de workshops.

WORKSHOPS 

1. De schoonheid van iconen en liturgische gebruiksvoorwerpen
“De katholieke Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja heeft haar vieringen elke derde zondag van de maand en op feestdagen In de Johannes Bernarduskerk. De workshop begint met een presentatie door pastor Paul Brenninkmeijer.

Met behulp van beelden van iconen en andere liturgische gebruiksvoorwerpen wordt de schoonheid getoond, de beleving van het Mysterie van God, de werking van de Heilige Geest en het gemeenschapskarakter van deze vorm van eredienst. Daarnaast zijn er op een tafel ook iconen en liturgische gebruiksvoorwerpen uitgestald.

Tot slot kunt genieten van zang uit de Byzantijnse liturgie die verzorgd zal worden door een groep koorleden onder de naam ‘Stanem Dobre”

2. De Heilige Agnes
Marietrees Broeren neemt u in haar presentatie mee in leven van de heilige Agnes die vanwege haar geloof op 13 jarige leeftijd wordt doodgestoken.

In de presentatie wordt stil gestaan bij het leven van Agnes als christelijke vrouw in Rome ten tijde van de vervolgingen. Dat doen we met verhalen uit de overlevering, schilderijen en afbeeldingen van Agnes, gregoriaanse gezangen en oud Nederlandse liederen.

De heilige Agnes leefde aan het einde van de 3e eeuw in Rome. Het is de periode van de laatste hevige christenvervolgingen in het Romeinse rijk. Als jonge vrouw weigert Agnes in te gaan op huwelijksaanzoeken, want, zegt ze: ‘Christus is mijn verloofde’. Dat wekt woede op in haar omgeving. Men brengt haar naar de tempel van Minerva om haar op de proef te stellen, maar Agnes blijft trouw aan haar geloof.

3. Heilige St. Maarten
Historicus Maarten van Deventer neemt u mee in het leven van Sint Maarten als schutspatroon (beschermheilige) van onze stad.

Hij werd beroemd omdat hij zijn mantel deelde met een bedelaar, en afbeeldingen daarvan zijn op vele plaatsen in Utrecht terug te vinden. Het gedachtegoed van ‘delen’ maakt van Sint Maarten meer dan een christelijke heilige: hij staat voor universele waarden als verbinding en solidariteit.

Mogelijk is Sint Maarten bij u beter bekend van de diverse festiviteiten rond 11 november zoal de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten aan een persoon of instantie die zich met hart en ziel heeft ingezet voor een kwetsbare groep in onze samenleving maar ook van de kinderen die met brandende lampions langs de deuren gaan en Sint Maartensliedjes zingen en hiervoor graag snoep of fruit in ontvangst nemen.

4. San’ Egidio
Clara van den Dool gaat in of er nog plaats is jongeren in de kerk! Er zijn de afgelopen decennia verschillende initiatieven ontstaan voor en door jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld leefgemeenschappen zoals San Egidio, waarin hulp aan de naaste centraal staat. Wil je hier alles over horen, of ben je gewoon benieuwd wat jonge mensen in de kerk kunnen doen? Kom dan naar deze workshop!

5. Godly-play
Arja Santer, die geschoold is in deze methode, laat u kennis maken met een nieuwe manier van omgaan met bijbel verhalen voor en met kinderen.

Het is een ‘methode’ waardoor kinderen zich kunnen inleven in Bijbelverhalen en deze verbinden met hun eigen verhaal. Via het Bijbelverhaal, ondersteund met symbolen en uitbeelding,  en met veel aandacht voor rust en stilte, wordt geprobeerd de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken om de rijkdom van een Bijbelverhaal te ontdekken.

Op steeds meer plekken wordt ‘godly play’ gezien als een inspirerende werkvorm.  Ze wordt veel gebruikt in nieuwe vormen van “kinderkerk”  “kindernevendienst. Deze workshop op deze dag is bedoeld voor hen die in onze gemeenschappen werken met kinderen

6. Maak zelf een lampion
Irja v.d. Lee zal kinderen inspireren in het maken van een persoonlijke lampion die ze na afloop mee naar huis mogen nemen.

7. Stand-up performance Sint Maartenspel
Voor kinderen die het leuk vinden om mee te doen met maken van een bliksemsnelle voorstelling met scenes uit het levensverhaal van Sint Maarten worden van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. Je hoeft niets meer te durven dan misschien een beetje verkleden, een liedje zingen met elkaar en meedoen in het spel. Wordt jij stand-up Maarten of toch liever site-down bedelaar? Kom je meedoen?

8. Diaconie
Piet Kuijper van de Caritas Utrecht zal u informeren op welke wijze zij een bijdragen leveren aan de diaconie in de stad Utrecht, wie voor een financiële bijdrage in aanmerking kan komen en onder welke voorwaarde. Verder vertellen zij hoe u een bijdrage kan leveren om het werk van de Caritas mogelijk te maken.

GroteStartMaaltijd_Logo_Actie Kerkbalans

Kerkbalans: ‘De Grote Startmaaltijd’

Actie Kerkbalans 2020 start op 18 januari. Het landelijke campagneteam presenteert een nieuwe mogelijkheid om Actie Kerkbalans in lokale geloofsgemeenschappen feestelijk te beginnen: ‘De Grote Startmaaltijd’. Daarmee krijgt het ‘samen kerk zijn’ een treffende invulling.

Omzien naar elkaar is voor veel gelovigen immers een belangrijke meerwaarde van hun kerk. De maaltijd biedt bovendien gelegenheid om de trouwe Kerkbalansvrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het doel is om in het startweekend (vrijdag 17 t/m zondag 19 januari) met zoveel mogelijk deelnemers een startmaaltijd (diner, ontbijt, lunch of borrel) voor Actie Kerkbalans te organiseren. De uitwerking staat de lokale organisatie vrij, die vraagt ook of de genodigden zelf iets bakken of koken. Zo worden het werk en het resultaat gedeeld.

Er is een stappenplan beschikbaar, zie: www.kerkbalans.nl. Geloofsgemeenschappen kunnen zich daar ook aanmelden, zij ontvangen dan alvast een recept van kookdominee Han Wilmink voor een hartige walnootkoek.

2019-07-01 Willibrord2019_Willibrordzondag

Willibrordzondag 2019: ‘Uit liefde voor God’

Op Willibrordzondag (in het weekend van 9 en 10 november) wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Het thema van Willibrordzondag is dit jaar ‘Uit Liefde voor God’. In een begin september verzonden brief aan de parochies heeft pastoor Los, gedelegeerde voor de oecumene in het Aartsbisdom Utrecht, het thema toegelicht. Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21ste eeuw. Sinds het midden van de 20ste eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aankomt veel vraagt en kan kosten.

Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of christenen vervolgen (…) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je christen. Zij herkennen alleen een christen.”

In het door oorlog verscheurde Syrië was pater Frans van der Lugt SJ voor velen een lichtend voorbeeld van geestelijke vrijheid en vriendschap over de grenzen van kerken en godsdiensten heen. Vanwege de liefde voor de ander bleef hij in Homs, langer dan menselijkerwijze verantwoord was. In het artikel ‘De weg zelf’ schreef hij:

“We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die Hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, Hij koestert geen wrok en Hij neemt geen wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt Hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en dompelt Hij hen onder in het licht van Zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen.”

Meer informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene: www.oecumene.nl.

Jaar van de Eucharistie

Jaar van de Eucharistie start op Eerste zondag van de Advent

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Ter ondersteuning van activiteiten in de parochies tijdens dit themajaar ontwikkelt het Aartsbisdom Utrecht diverse materialen: zo komen er hangende en staande banieren voor gebruik in de eucharistische centra, ontvangt elke parochie speciale gebedskaartjes en wordt er bovendien een bijzonder draagspeldje gemaakt. In het hart van dat speldje zijn de handen van de verrezen Christus te zien. Hij breekt het brood voor de leerlingen op weg naar Emmaüs. Zo herkennen zij hun gestorven en verrezen Heer. Deze handen die het brood breken zijn ontleend aan het schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (1648, Parijs, Musée du Louvre), de afbeelding die is gekozen als beeldmerk voor het Jaar van de Eucharistie.

In zijn pastorale brief spreekt kardinaal Eijk zijn grote dankbaarheid uit voor het gegeven dat “in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht velen – priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen, onder wie veel vrijwilligers – met geloof, liefde en toewijding zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie gevierd kan worden.”

Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren dat veel katholieken daar niet van doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen.”

Met het doel “om ons allen te doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht […] een Jaar van de Eucharistie uit,” zo licht kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar toe.

De pastorale brief kan worden gedownload via:

www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.-het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf.

Daarnaast is er (zolang de voorraad strekt) de mogelijkheid gedrukte exemplaren te bestellen via www.aartsbisdom.nl/webwinkel.

IMG-20191017-WA0000

Vitaliseringsplan Catharina

De werkgroep die als opdracht heeft gekregen om een adviesplan te schrijven aan het bestuur heeft vijf presentaties op rij gegeven om alle parochianen op de hoogte te  brengen. We waren ontzettend blij en vereerd dat de Kardinaal op 13 oktober aanwezig was bij de presentatie in het Bonifatiushuis.
Kort samengevat komt het plan erop neer dat mensen in de kerk kunnen groeien, zowel in geloof als ook in aantal, mits je de juiste kernactiviteiten doet en deze in samenhang aanbied. De activiteiten worden op drie niveaus aangeboden: Welkom zijn, gemeenschap bouwen, en mogelijkheden om actief te zijn binnen onze geloofsgemeenschap. Om het plan goed uit te kunnen voeren is de werkgroep nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen in de uitvoering van onze plannen en ideeën.
Na afloop heeft de kardinaal  aangegeven dat alle Bisschoppen bezig zijn met het nadenken over groei, dat bepaalde aspecten hem bijzonder aanspraken. Hij gaf nog enkele tips en aanvullingen en eindigde ermee dat hij zou bidden dat we gaan slagen.
Winnaar Ariëns Prijs voor Diaconie 2 (verkleind)

Kearls unne mekaar Vasse wint Ariëns Prijs voor Diaconie

In het Titus Brandsma Huis te Deventer heeft de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom op zaterdag 12 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie (1.000 euro en een kunstwerk) uitgereikt aan ‘Kearls unne mekaar’ te Vasse. Dit initiatief won met 1.743 stemmen (27%) bovendien de Publieksprijs (eveneens 1.000 euro en een kunstwerk). Kearls unne mekaar “is een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen samenleving, dat een gastvrije manier van werken heeft ontwikkeld, direct mensen ondersteunt en de mond roert in de kerk en in de wijk,” zo sprak mgr. Hoogenboom waarderend tijdens de prijsuitreiking.

Kearls unne mekaar ontstond in 2016 omdat bleek dat er nagenoeg geen aanbod was voor mannen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt maar die, om welke reden dan ook, niet meer deel konden nemen aan het arbeidsproces. Deze ‘kearls’ komen tweewekelijks bij elkaar: de ene keer op een vaste locatie en de keer erop voor een activiteit buitenshuis.

De tweede prijs, een kunstwerk en 750 euro, ging naar het fietsproject Low Budget Bikes Liemers. “Dit initiatief is op een indrukwekkende manier van onderop opgezet door enkele zeer betrokken mensen en […] praktiseert het kringloopmodel als nieuwe vorm van diaconale economie,” zo citeerde mgr. Hoogenboom het juryrapport. “Het heeft een grote impact in de wijk […] en is volgens de jury spraakmakend in kerk en samenleving.”

Tijdens deze zesde editie van de Ariëns Prijs voor Diaconie werd voor het eerst ook de Ideeën Prijs uitgereikt voor een plan voor een diaconaal initiatief dat nog geen praktijk is. Winnaar werd het idee vanuit de H. Pancratiusparochie (Tubbergen e.o.) voor een pr-bus: de bedoeling is om met een tweedehands busje gevuld met materialen en flyers van parochiële activiteiten rondritten te maken in de geloofsgemeenschappen van de parochie. Volgens de jury “is dit stevige plan […] een bijdrage aan pastorale zorg, diaconaal werk, caritas ondersteuning en de gemeenschapsvorming.” Ook aan de Ideeën Prijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000 plus een kunstwerk.

Bij de uitreiking van de prijzen, waarbij ook een aantal genomineerde diaconale initiatieven werd gepresenteerd, waren zo’n 200 aanwezigen vanuit het hele bisdom. Van de winnaars werden bovendien korte video’s getoond, gemaakt door katholiekleven.nl (het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen).

De Ariëns Prijs voor Diaconie draagt de naam van Alphons Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze priester van het Aartsbisdom Utrecht een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Deze kandidaat-zalige is ook nu nog een voorbeeld voor mensen die zich sterk maken voor hun medemensen.

Kerken Kijken � NSlagmolen 2019-55

Bezoekersrecord voor Utrechtse binnenstadskerken

De Utrechtse binnenstadskerken trokken in de maanden juni tot september een recordaantal van 60.000 bezoekers. Met name de Lutherse Kerk en de St. Catharinakathedraal hadden dit jaar een topjaar. Maar ook de St. Willibrordkerk was erg in trek bij bezoekers.

Voor de 34e keer stelde Kerken Kijken Utrecht de Utrechtse binnenstadskerken in de zomermaanden open voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Vrijwilligers van Kerken Kijken Utrecht vertelden tijdens de gratis openstellingen én rondleidingen aan bezoekers van meer dan 50 nationaliteiten over het Utrechtse religieuze erfgoed.

Bert-Jan Brussaard (voorzitter KKU): “We zijn ontzettend trots op het recordaantal van 60.000 bezoekers. Als we ook de bezoekers aan de Domkerk meerekenen, tellen we ca. 150.000 bezoekers die het Utrechts religieus erfgoed in de afgelopen zomermaanden hebben bezocht”.

Ook konden bezoekers dankzij de concertreeks ‘Kerken Luisteren’ 12 gratis concerten in de deelnemende kerken bezoeken. Naast professionele musici verleenden studenten van het HKU Utrechts Conservatorium hun medewerking.

Bert-Jan Brussaard: “Het bezoekersrecord laat zien dat Utrecht met de monumentale binnenstadskerken een sterk ‘merk’ heeft dat door binnen- en buitenlandse bezoekers hoog wordt gewaardeerd”.

Ook tijdens de herfst- en wintermaanden zijn er binnenstadskerken open voor bezichtigingen. De actuele openingstijden zijn te vinden op www.kerkenkijken.nl/openingstijden.

* Foto 1: bezoekers lopend door kerk
* Foto 2: bezoekers voor detail in kerk, fotografie Nina Slagmolen i.o.v. Kerken Kijken Utrecht

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
  
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters  Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
  
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.

3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19:00 uur in de Johannes Bernardus. In de Mariamaanden (mei en oktober) is het Rozenkrans gebed elke woensdag om 19.00 uur.

  
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
19.00 uurCatharina
  
1e en 3e donderdag van de maand: 19:00 uur: Dominicus Wereldwake
  
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
12:30 uurKapel zusters Waterstraat
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
  
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
  
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
 
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
12:00 uurKapel zusters Waterstraat
18.30 uurCatharina

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl