Vastenactie 2024 Zimbabwe

Vastenactie 2024

Vastenactie 2024 staat in het teken van een bijzonder project in Zimbabwe. De mensen van dit land merken dagelijks de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken. Vastenactie wil kwetsbare families in het gebied ondersteunen met onder andere waterpunten met pompen aanleggen, de boeren leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken – denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die beter tegen het lokale klimaat kunnen – en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast wil Vastenactie de families extra middelen van bestaan geven, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven.

Vastenactie in de St. Martinusparochie

Voor dit doel, het project in Zimbabwe, organiseren we weer een rommelmarkt voor en/of in de Augustinuskerk op zaterdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 16.30 uur, gelijk na de dienst 12.00 uur.

De Pauluskerk zal de vrije gave na de maaltijd ‘met Paulus aan Tafel’ doneren aan deze doel.

 

 

Vastenactie_2022_A5_Voorkant_v1

Vastenactieproject 2022: red het water van de boeren in Guatemala

Zoals elk jaar helpt onze parochie Sint Martinus samen met de parochie Licht van Christus ook in 2022 medemensen in moeilijkheden in de vastentijd. Ook dit jaar sparen wij parochianen geld uit door zelf even wat te minderen. Met dat geld helpen wij boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. Omdat er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren –Maya’s van de Chuj-stam– kunnen daardoor hun land niet meer bevloeien. Hun bestaan wordt ernstig bedreigd. Meer informatie op de flyer die wij voor dit project hebben gemaakt (ligt achter in de kerk). Of kijk op de website van de RKDU. U kunt uw gift overmaken op rekening NL 51 RABO 0350 800 413 van de Parochie St. Martinus onder vermelding van “Vastenactie 2022”.

U kunt hier de flyer over het project downloaden:

Voorkant

Achterkant

Verspreid de flyer zoveel mogelijk binnen uw netwerken. Hartelijk dank

Vastenactie 2021

Vastenactie: uitdaging om te blijven leren

Het vastenactieproject 2021 biedt steun aan een educatieproject voor jonge kinderen in een achterstandsgebied in Zuid-Afrika. Met dit project helpen we kleuters in hun ontwikkeling om een succesvolle stap naar het basisonderwijs te maken en bestrijden we armoede en honger. Dit zijn drie van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen waartoe de Verenigde Naties iedereen in de hele wereld oproepen om deze vóór 2030 te bereiken. Ook de Gemeente Utrecht stimuleert de inwoners van onze Domstad om hieraan bij te dragen. Op https://www.utrecht4globalgoals.nl/ staat meer informatie over alle doelen en vindt u meer voorbeelden van initiatieven.

De betekenis van onderwijs voor de uitbouw van leven staat voor ons buiten kijf. Het afgelopen corona-jaar heeft ons daar weer sterker bewust van gemaakt. Door de beperkingen en gedragsregels hebben we veel van onze gewoontes moeten aanpassen en ons nieuwe dingen eigen moeten maken.

In onze geloofstraditie is vanouds je openstellen, ontvankelijk zijn en nieuwe dingen willen leren een belangrijk aandachtspunt. Een gelovige is misschien wel nooit uitgeleerd als het gaat om te ontdekken hoe God ons en anderen genadig is en met ons optrekt en wat nieuwe situaties dus vragen van ons en onze samenleving. Nieuwsgierig blijven en voortdurend oefenen en vernieuwen kenmerken een levend geloof en maken ons klaar voor een goed leven. Een periode als de 40-dagentijd biedt een kans om daar meer aandacht aan te geven. Eigenlijk verbindt ons dat heel natuurlijk met de ontwikkeling die we de jonge kinderen in Zuid-Afrika willen bieden.

Steun de Vastenactie ‘Ieder kind naar school in Zuid-Afrika: NL33 ABNA 0234159227 Parochie St. Martinus-ovv Vastenactie 2021

vastenactie 2

Online startbijeenkomst vastenactie

De Vastenactie 2021 ’Elk kind naar school in Zuid-Afrika’ is het project dat we als Martinusparochie en Parochie Licht van Christus dit jaar steunen. De actie begint met een digitale start op donderdag 18 februari om 20.00 uur die op het YouTubekanaal van de Rafaëlkerk bekeken kan worden. In deze online start van ongeveer een half uur krijgt u informatie van mensen die de situatie in Zuid Afrika persoonlijk kennen en hun inzichten en gedachten erover delen.

Elk kind naar school in Zuid Afrika richt zich op ondervoede kleuters op het platteland ten noorden van Johannesburg. De kinderen worden in het programma voorbereid op een start in het basisonderwijs met meer kans op een goede opleiding. Zo kunnen ze uit de vicieuze cirkel van armoede breken, met toekomstkansen voor de hele gemeenschap.

In de 40 dagentijd zal in de geloofsgemeenschappen van de Utrechtse parochies en ook in de scholen die meedoen (Dominicusschool en Kathedrale koorschool) door collectes en acties geld hiervoor ingezameld worden. Op de flyer die vanaf Aswoensdag in de kerken ligt (ook digitaal op de website) ziet u hoe u kunt doneren. Meer informatie en materiaal vindt u op rkdu.nl/vastenactie.

Patrick-geeft-les2

“Werken aan je toekomst” – Vastenactie 2020

Tussen Aswoensdag en Pasen zamelt Katholiek Utrecht geld in voor beroepsopleidingen in ontwikkelingslanden. Hiermee dragen we bij aan het recht op kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Een goede opleiding is de sleutel voor een betere toekomst!

De diverse initiatieven worden door de lokale bevolking aangedragen en samen met ondersteuning van Vastenactie gerealiseerd. De begeleiding wordt veelal gedaan door kloosterzusters en broeders. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick Siluyele (23) uit Zambia, door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart. Hij kreeg een opleiding tot kleermaker, en runt hij nu zijn eigen naaiatelier, waar voornamelijk gehandicapte medemensen de opleiding krijgen die hijzelf heeft genoten! Zo leren zij ook in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

Vieringen staan deze vastentijd in het teken van “werken aan je toekomst”. Houd onze website www.katholiekutrecht.nl en het mededelingenblad van uw kerk in de gaten voor nieuws over activiteiten in de vastentijd. U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollectes of te doneren op bankrekening NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Vastenactie 2020.

Op 6 mei begint de voorbereiding van de Advent- en Vastenactie van het komende jaar, om 19.45 uur in de Nicolaas Monicakerk, Boerhaaveplein 1. Iedereen die mee wil werken is welkom. Lees meer over de vastenactie op www.vastenactie.nl en over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen op www.utrecht4globalgoals.nl.

 

IMG_2018hongerdoek

Guus Prevoo neemt afscheid van Vastenactie

Na 36 jaar ‘Vastenactie’ neemt missionair veldwerker Guus Prevoo binnenkort afscheid: hij gaat in oktober genieten van een welverdiend pensioen. Een goed moment om stil te staan bij het verleden, het heden én de toekomst van Vastenactie!

Was het toeval? Onderdeel van het Grote Plan? We weten het niet, maar feit is dat collega Guus Prevoo op zoek was naar werk, 36 jaar geleden. “Er was een vacature voor een jongerenpastor, maar tijdens de sollicitatieprocedure daarvoor belde Vincent Hermans,” vertelt Guus. “Vincent ‘deed’ Vastenactie in Brunssum. Hij vroeg me zijn baan over te nemen, want hij ging voor een half jaar naar de Filipijnen. Eerlijk gezegd lag mijn hart meer bij het jeugd- en jongerenwerk, maar de baan bij Vastenactie was een betere. En hoewel het aanvankelijk maar voor een paar maanden was, is het 36 jaar geworden.”

Het werk is in de loop der jaren flink veranderd, vertelt Guus: “In de beginjaren werkte ik alleen in Limburg, maar vanaf 1998 vroeg Vastenactie me lespakketten voor basisscholen te schrijven. En in 2004 werd mijn werkgebied uitgebreid tot heel Nederland. Toen heb ik ook geprobeerd de theologisch gelovige basis van Vastenactie uit te werken. Die is gestoeld op het Evangelie van Aswoensdag: je vast, bidt en geeft aalmoezen vanuit dezelfde deemoedige houding.”

Pacht betalen
Een van de periodes waar Guus met veel plezier op terugkijkt, zijn de jaren tot en met 2001: “Ik gaf les op basisscholen. We lieten kinderen onder meer een Indiaas dorpsfeest naspelen. Tijdens het feest vanwege de goede rijstoogst kwam de grootgrondbezitter echter zijn aandeel van 70% van de oogst opeisen. Wat nu te doen? Die aanpak sloeg erg goed aan.”

Vastenactie is niet ‘zomaar’ een actie om geld in te zamelen vindt Guus: “De ziel van Vastenactie ligt voor mij in het geloven, in de opdracht van Jezus om het Koninkrijk God te zoeken. Ik voel me erg thuis bij de oproep die Jezus in Matheus 25 doet: wat deed je voor de naakten, de hongerigen, de dorstigen?” Guus laat zich zelf ook leiden door deze oproep: “Op mijn eigen bescheiden manier wil ik meewerken aan een betere wereld voor iedereen. En dat is meer dan een ethische opdracht. Ik doe dat omdat God dat van ons vraagt. De ziel van Vastenactie ligt voor mij in de mogelijkheid daarop te kunnen aansluiten.”

Flitskerk
Na 36 jaar Vastenactie zijn er naast het lesgeven op de basisscholen een paar dingen die eruit sprongen, zoals de jaarlijkse Pelgrimstocht: “Een van de eerste staat me het meeste bij. Ik heb toen geholpen de routes uit te zetten. Dat was een heel spirituele ervaring: ik zag dingen die ik nooit eerder zag en ik leerde met aandacht te lopen. Hella van der Wijst zei: ‘Het mooie van de pelgrimstocht is dat je samen loopt, praat en onderweg bent, terwijl je elkaar niet aankijkt en niet op elkaar bent gericht. Je kijkt samen waar je naar toe wilt gaan, naar je gezamenlijke doel. Dat vind ik een mooie metafoor van ons werk,” aldus Guus.

Ondanks de krimpende, vergrijzende kerk ziet Guus de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De paus roept in Laudato Si op snel werk te maken van een rechtvaardige en meer duurzame wereld. Het lijkt me goed daarbij aan te sluiten en van daaruit nieuw elan te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen buiten de kerk daar ook voor open staan. Daarvoor moeten we wel naar buiten, naar mensen luisteren en ons engageren voor een betere wereld. Ook de paus maakt deze beweging en Jezus deed niet anders, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Afscheidsbijeenkomst
De afscheidsbijeenkomst van Guus vindt plaats op donderdag 17 oktober van 15.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur. Het inhoudelijke programma begint om 15.30 uur waarna u afscheid kunt nemen van Guus onder het genot van een hapje en drankje. Locatie: Parnassos cultuurcentrum, Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht.
Als u bij het afscheid van Guus aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje om u aan te melden naar petra.janssen@vastenactie.nl.

 

* Bron: https://www.vastenactie.nl/verhalen/meewerken-aan-een-betere-wereld-voor-iedereen

2019-vastenactie-o2q7l410sapwyafmik0t2xp1fawvidovmcwscrcgzg

Opbrengst Vastenactie 2019

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan het gebruik van en de behoefte aan schoon water. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies, scholen en vrijwilligers 40 dagen lang hun beste beentje voor gezet om de campagne tot een succes te maken.
Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Tot nog toe hebben we met zijn allen een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als vorig jaar. De komende maanden zal dat bedrag echter nog stijgen, wanneer de parochies de opbrengst van hun collectes overmaken.
Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon water!

Namens de Vastenactie werkgroep,
Johan Compier, Campagneleider.

Thema Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’

Volgend jaar richt de Vastenactie-campagne zich op het leren van een vak. Over de hele wereld gaan inmiddels de meeste kinderen naar de basisschool (ruim 90%). Dat is mooi, maar niet genoeg. Je hebt een vervolgopleiding nodig waarin je een vak leert om daarmee een inkomen te verdienen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren en volwassenen een vakopleiding kunnen volgen, bijvoorbeeld tot kleermaker, bakker etc.

To match feature IRAQ-VIOLENCE/

Vastenactie Irak

Irak is nog steeds een land in oorlog, formeel. Geen keuze, oorlogen die het wordt aangedaan. Toch nogal anders dan onze oorlogsherinnering 1940-1945: door de lange duur, en vooral het steeds andere gezicht van de oorlog. Sinds 1991 moest men voortdurend aanpassen aan nieuwe ellendes.

Onze partners in het Chaldeeuwse bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah, waaronder bisschop Yousif Mirkis, geven blijk van een enorm aanpassingsvermogen en razendsnel inspelen op nieuwe situaties. Zowel als het om kansen gaat, als om nieuwe problemen. In Sulaymaniyah zijn ze een bejaardenhuis aan het bouwen omdat nu de ouderen komen die alle kinderen in buitenlanden hebben. Toen Mosuls universiteit haar ballingschap in Kirkuk stopte na de nederlaag van ISIS, en terugkeerde naar Mosul, hielp het bisdom de studenten met verhuizen. Ze leven weer bij hun families, doorgaans in huizen die ernstig beschadigd zijn in de gevechten.

En daar was plotseling die ene uitzondering. De Yezidi-studenten, van het volk dat het meest geleden heeft onder ISIS, mochten niet in Caracosh wonen, een stadje vlak bij Mosul. De Syrisch katholieke bisschop van Mosul wenste geen Yezidi in „zijn” christelijke stad!

Bisschop Mirkis en zijn mensen hebben ze toen geholpen om in Bashiqa onderdak te vinden. Bashiqa ligt nog in dat bisdom Mosul – dus niet in het eigen bisdom Kirkuk – maar de Syrisch katholieke parochiepriester daar wil graag helpen met de opvang. Ze leven in groepen, in huizen die zo beschadigd zijn dat de eigenaren nog niet aan wederopbouw zijn begonnen. Ze wonen er bijna als ‚anti-kraak’ brigades. De Syrisch katholieke parochie helpt wat met eten. Bisschop Mirkis garandeert – zover mogelijk – de reiskosten naar Mosul. Want dat kost elke student vanaf Bashiqa $75,- per maand.

De studenten werken intussen keihard. Tot nu toe zijn in die vier jaar steun aan de studenten allen nog geslaagd voor de studies en de tussenfasen. Bischop Mirkis is trots op ze!

Voor de opbrengsten van de vastenactie: IBAN: NL21INGB0000005850

t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. „samen studeren en samen leven in Irak”

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl