Patrick-geeft-les2

“Werken aan je toekomst” – Vastenactie 2020

Tussen Aswoensdag en Pasen zamelt Katholiek Utrecht geld in voor beroepsopleidingen in ontwikkelingslanden. Hiermee dragen we bij aan het recht op kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Een goede opleiding is de sleutel voor een betere toekomst!

De diverse initiatieven worden door de lokale bevolking aangedragen en samen met ondersteuning van Vastenactie gerealiseerd. De begeleiding wordt veelal gedaan door kloosterzusters en broeders. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick Siluyele (23) uit Zambia, door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart. Hij kreeg een opleiding tot kleermaker, en runt hij nu zijn eigen naaiatelier, waar voornamelijk gehandicapte medemensen de opleiding krijgen die hijzelf heeft genoten! Zo leren zij ook in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

Vieringen staan deze vastentijd in het teken van “werken aan je toekomst”. Houd onze website www.katholiekutrecht.nl en het mededelingenblad van uw kerk in de gaten voor nieuws over activiteiten in de vastentijd. U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollectes of te doneren op bankrekening NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Vastenactie 2020.

Op 6 mei begint de voorbereiding van de Advent- en Vastenactie van het komende jaar, om 19.45 uur in de Nicolaas Monicakerk, Boerhaaveplein 1. Iedereen die mee wil werken is welkom. Lees meer over de vastenactie op www.vastenactie.nl en over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen op www.utrecht4globalgoals.nl.

 

IMG_2018hongerdoek

Guus Prevoo neemt afscheid van Vastenactie

Na 36 jaar ‘Vastenactie’ neemt missionair veldwerker Guus Prevoo binnenkort afscheid: hij gaat in oktober genieten van een welverdiend pensioen. Een goed moment om stil te staan bij het verleden, het heden én de toekomst van Vastenactie!

Was het toeval? Onderdeel van het Grote Plan? We weten het niet, maar feit is dat collega Guus Prevoo op zoek was naar werk, 36 jaar geleden. “Er was een vacature voor een jongerenpastor, maar tijdens de sollicitatieprocedure daarvoor belde Vincent Hermans,” vertelt Guus. “Vincent ‘deed’ Vastenactie in Brunssum. Hij vroeg me zijn baan over te nemen, want hij ging voor een half jaar naar de Filipijnen. Eerlijk gezegd lag mijn hart meer bij het jeugd- en jongerenwerk, maar de baan bij Vastenactie was een betere. En hoewel het aanvankelijk maar voor een paar maanden was, is het 36 jaar geworden.”

Het werk is in de loop der jaren flink veranderd, vertelt Guus: “In de beginjaren werkte ik alleen in Limburg, maar vanaf 1998 vroeg Vastenactie me lespakketten voor basisscholen te schrijven. En in 2004 werd mijn werkgebied uitgebreid tot heel Nederland. Toen heb ik ook geprobeerd de theologisch gelovige basis van Vastenactie uit te werken. Die is gestoeld op het Evangelie van Aswoensdag: je vast, bidt en geeft aalmoezen vanuit dezelfde deemoedige houding.”

Pacht betalen
Een van de periodes waar Guus met veel plezier op terugkijkt, zijn de jaren tot en met 2001: “Ik gaf les op basisscholen. We lieten kinderen onder meer een Indiaas dorpsfeest naspelen. Tijdens het feest vanwege de goede rijstoogst kwam de grootgrondbezitter echter zijn aandeel van 70% van de oogst opeisen. Wat nu te doen? Die aanpak sloeg erg goed aan.”

Vastenactie is niet ‘zomaar’ een actie om geld in te zamelen vindt Guus: “De ziel van Vastenactie ligt voor mij in het geloven, in de opdracht van Jezus om het Koninkrijk God te zoeken. Ik voel me erg thuis bij de oproep die Jezus in Matheus 25 doet: wat deed je voor de naakten, de hongerigen, de dorstigen?” Guus laat zich zelf ook leiden door deze oproep: “Op mijn eigen bescheiden manier wil ik meewerken aan een betere wereld voor iedereen. En dat is meer dan een ethische opdracht. Ik doe dat omdat God dat van ons vraagt. De ziel van Vastenactie ligt voor mij in de mogelijkheid daarop te kunnen aansluiten.”

Flitskerk
Na 36 jaar Vastenactie zijn er naast het lesgeven op de basisscholen een paar dingen die eruit sprongen, zoals de jaarlijkse Pelgrimstocht: “Een van de eerste staat me het meeste bij. Ik heb toen geholpen de routes uit te zetten. Dat was een heel spirituele ervaring: ik zag dingen die ik nooit eerder zag en ik leerde met aandacht te lopen. Hella van der Wijst zei: ‘Het mooie van de pelgrimstocht is dat je samen loopt, praat en onderweg bent, terwijl je elkaar niet aankijkt en niet op elkaar bent gericht. Je kijkt samen waar je naar toe wilt gaan, naar je gezamenlijke doel. Dat vind ik een mooie metafoor van ons werk,” aldus Guus.

Ondanks de krimpende, vergrijzende kerk ziet Guus de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De paus roept in Laudato Si op snel werk te maken van een rechtvaardige en meer duurzame wereld. Het lijkt me goed daarbij aan te sluiten en van daaruit nieuw elan te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen buiten de kerk daar ook voor open staan. Daarvoor moeten we wel naar buiten, naar mensen luisteren en ons engageren voor een betere wereld. Ook de paus maakt deze beweging en Jezus deed niet anders, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Afscheidsbijeenkomst
De afscheidsbijeenkomst van Guus vindt plaats op donderdag 17 oktober van 15.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur. Het inhoudelijke programma begint om 15.30 uur waarna u afscheid kunt nemen van Guus onder het genot van een hapje en drankje. Locatie: Parnassos cultuurcentrum, Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht.
Als u bij het afscheid van Guus aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje om u aan te melden naar petra.janssen@vastenactie.nl.

 

* Bron: https://www.vastenactie.nl/verhalen/meewerken-aan-een-betere-wereld-voor-iedereen

2019-vastenactie-o2q7l410sapwyafmik0t2xp1fawvidovmcwscrcgzg

Opbrengst Vastenactie 2019

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan het gebruik van en de behoefte aan schoon water. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies, scholen en vrijwilligers 40 dagen lang hun beste beentje voor gezet om de campagne tot een succes te maken.
Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Tot nog toe hebben we met zijn allen een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als vorig jaar. De komende maanden zal dat bedrag echter nog stijgen, wanneer de parochies de opbrengst van hun collectes overmaken.
Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon water!

Namens de Vastenactie werkgroep,
Johan Compier, Campagneleider.

Thema Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’

Volgend jaar richt de Vastenactie-campagne zich op het leren van een vak. Over de hele wereld gaan inmiddels de meeste kinderen naar de basisschool (ruim 90%). Dat is mooi, maar niet genoeg. Je hebt een vervolgopleiding nodig waarin je een vak leert om daarmee een inkomen te verdienen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren en volwassenen een vakopleiding kunnen volgen, bijvoorbeeld tot kleermaker, bakker etc.

To match feature IRAQ-VIOLENCE/

Vastenactie Irak

Irak is nog steeds een land in oorlog, formeel. Geen keuze, oorlogen die het wordt aangedaan. Toch nogal anders dan onze oorlogsherinnering 1940-1945: door de lange duur, en vooral het steeds andere gezicht van de oorlog. Sinds 1991 moest men voortdurend aanpassen aan nieuwe ellendes.

Onze partners in het Chaldeeuwse bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah, waaronder bisschop Yousif Mirkis, geven blijk van een enorm aanpassingsvermogen en razendsnel inspelen op nieuwe situaties. Zowel als het om kansen gaat, als om nieuwe problemen. In Sulaymaniyah zijn ze een bejaardenhuis aan het bouwen omdat nu de ouderen komen die alle kinderen in buitenlanden hebben. Toen Mosuls universiteit haar ballingschap in Kirkuk stopte na de nederlaag van ISIS, en terugkeerde naar Mosul, hielp het bisdom de studenten met verhuizen. Ze leven weer bij hun families, doorgaans in huizen die ernstig beschadigd zijn in de gevechten.

En daar was plotseling die ene uitzondering. De Yezidi-studenten, van het volk dat het meest geleden heeft onder ISIS, mochten niet in Caracosh wonen, een stadje vlak bij Mosul. De Syrisch katholieke bisschop van Mosul wenste geen Yezidi in „zijn” christelijke stad!

Bisschop Mirkis en zijn mensen hebben ze toen geholpen om in Bashiqa onderdak te vinden. Bashiqa ligt nog in dat bisdom Mosul – dus niet in het eigen bisdom Kirkuk – maar de Syrisch katholieke parochiepriester daar wil graag helpen met de opvang. Ze leven in groepen, in huizen die zo beschadigd zijn dat de eigenaren nog niet aan wederopbouw zijn begonnen. Ze wonen er bijna als ‚anti-kraak’ brigades. De Syrisch katholieke parochie helpt wat met eten. Bisschop Mirkis garandeert – zover mogelijk – de reiskosten naar Mosul. Want dat kost elke student vanaf Bashiqa $75,- per maand.

De studenten werken intussen keihard. Tot nu toe zijn in die vier jaar steun aan de studenten allen nog geslaagd voor de studies en de tussenfasen. Bischop Mirkis is trots op ze!

Voor de opbrengsten van de vastenactie: IBAN: NL21INGB0000005850

t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. „samen studeren en samen leven in Irak”

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
1e en 3e van de maand: 19:30 uur: San’Egidio Kapel zusters Waterstraat
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl