“Werken aan je toekomst” – Vastenactie 2020

Tussen Aswoensdag en Pasen zamelt Katholiek Utrecht geld in voor beroepsopleidingen in ontwikkelingslanden. Hiermee dragen we bij aan het recht op kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Een goede opleiding is de sleutel voor een betere toekomst!

De diverse initiatieven worden door de lokale bevolking aangedragen en samen met ondersteuning van Vastenactie gerealiseerd. De begeleiding wordt veelal gedaan door kloosterzusters en broeders. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick Siluyele (23) uit Zambia, door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart. Hij kreeg een opleiding tot kleermaker, en runt hij nu zijn eigen naaiatelier, waar voornamelijk gehandicapte medemensen de opleiding krijgen die hijzelf heeft genoten! Zo leren zij ook in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

Vieringen staan deze vastentijd in het teken van “werken aan je toekomst”. Houd onze website www.katholiekutrecht.nl en het mededelingenblad van uw kerk in de gaten voor nieuws over activiteiten in de vastentijd. U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollectes of te doneren op bankrekening NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Vastenactie 2020.

Op 6 mei begint de voorbereiding van de Advent- en Vastenactie van het komende jaar, om 19.45 uur in de Nicolaas Monicakerk, Boerhaaveplein 1. Iedereen die mee wil werken is welkom. Lees meer over de vastenactie op www.vastenactie.nl en over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen op www.utrecht4globalgoals.nl.