Opbrengst Vastenactie 2019

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan het gebruik van en de behoefte aan schoon water. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies, scholen en vrijwilligers 40 dagen lang hun beste beentje voor gezet om de campagne tot een succes te maken.
Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Tot nog toe hebben we met zijn allen een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als vorig jaar. De komende maanden zal dat bedrag echter nog stijgen, wanneer de parochies de opbrengst van hun collectes overmaken.
Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon water!

Namens de Vastenactie werkgroep,
Johan Compier, Campagneleider.

Thema Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’

Volgend jaar richt de Vastenactie-campagne zich op het leren van een vak. Over de hele wereld gaan inmiddels de meeste kinderen naar de basisschool (ruim 90%). Dat is mooi, maar niet genoeg. Je hebt een vervolgopleiding nodig waarin je een vak leert om daarmee een inkomen te verdienen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren en volwassenen een vakopleiding kunnen volgen, bijvoorbeeld tot kleermaker, bakker etc.