Online startbijeenkomst vastenactie

De Vastenactie 2021 ’Elk kind naar school in Zuid-Afrika’ is het project dat we als Martinusparochie en Parochie Licht van Christus dit jaar steunen. De actie begint met een digitale start op donderdag 18 februari om 20.00 uur die op het YouTubekanaal van de Rafaëlkerk bekeken kan worden. In deze online start van ongeveer een half uur krijgt u informatie van mensen die de situatie in Zuid Afrika persoonlijk kennen en hun inzichten en gedachten erover delen.

Elk kind naar school in Zuid Afrika richt zich op ondervoede kleuters op het platteland ten noorden van Johannesburg. De kinderen worden in het programma voorbereid op een start in het basisonderwijs met meer kans op een goede opleiding. Zo kunnen ze uit de vicieuze cirkel van armoede breken, met toekomstkansen voor de hele gemeenschap.

In de 40 dagentijd zal in de geloofsgemeenschappen van de Utrechtse parochies en ook in de scholen die meedoen (Dominicusschool en Kathedrale koorschool) door collectes en acties geld hiervoor ingezameld worden. Op de flyer die vanaf Aswoensdag in de kerken ligt (ook digitaal op de website) ziet u hoe u kunt doneren. Meer informatie en materiaal vindt u op rkdu.nl/vastenactie.