Campagnebeeld Adventsactie 2023_1920x800_1

Adventsactie 2023: alle kinderen mogen kinderen zijn

Bijna 10 procent van de kinderen wereldwijd werkt als kind-arbeider. Een onvoorstelbaar aantal! In plaats van onbekommerd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Dit jaar vragen we tijdens Adventsactie uw aandacht voor het project: Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan.

De kinderen gaan nauwelijks naar school, ondanks de inspanningen van de overheid. Dat komt door een combinatie van lage economische ontwikkeling, een tekort aan scholen en hoge kosten van het lesmateriaal. Bovendien kunnen de ouders het inkomen van deze kinderen vaak niet missen.

De organisatie Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in door middel van opleidingscentra die zij hebben opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. Heel graag zouden ze meer van deze centra willen realiseren! Zo kunnen kinderen werken maar volgen daarna een compleet lesprogramma zodat ze uiteindelijk toch een diploma krijgen en daardoor meer kansen! Elk opleidingscentrum heeft een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. De teams organiseren ook themabijeenkomsten om ouders en gemeenschappen te informeren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan klimaatverandering.

Steun het project. Maak uw gift over op rekeningnummer: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Parochie St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2023.” Meer informatie over het project: https://www.vastenactie.nl/adventsactie.

Kinderen-uit-het-centrum

Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo

In de Adventstijd voeren we zoals elk jaar actie voor kinderen in achterstandssituaties in de Derde Wereld. Dit jaar steunt onze parochie samen met de parochie Licht van Christus een project voor straatkinderen in de Democratische Republiek Congo.

In de hoofdstad Kinshasa leven veel kinderen op straat omdat ze geen ouders meer hebben of door de ouders uit huis zijn gezet of zelf van huis zijn weggevlucht. Ze hebben te lijden onder armoede, mishandeling of problemen met de gezondheid.

Met het project willen we via de lokale partner van Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten.

Steun het project van de straatkinderen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. U kunt ook dezed QR-code voor uw donaties gebruiken.

Meer informatie over het project? Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op de foto.

zwangere-vrouw

Interview met Tineke Koenders: zó veel vrouwen hebben zorg nodig

‘Het verdriet van de families die hun dochter of zusje verloren in het kraambed was groot,’ vertelt Tineke Koenders (71) van de Sint Martinusparochie in Utrecht aan de telefoon. Ze blikt terug op haar vijf jaar in Ghana, waar ze werd geconfronteerd met het probleem van vrouwen die tijdens of na de bevalling onvoldoende zorg kregen en daardoor overleden. Koenders – opgeleid als kraamverpleegkundige – kon helpen. Wat haar opviel: het merendeel kwam uit afgelegen gebieden, zonder dokters, voorzieningen of verharde wegen. Ze waren het topje van de ijsberg: ‘Zó veel vrouwen hebben zorg nodig, maar de meesten blijven thuis.’

De deur uit om te helpen

‘Samen met een lokale verpleegkundige zijn we een voorlichtingscampagne gestart, in eerste instantie gericht op vrouwen en later sloten ook mannen zich aan. We hadden ook contact met de vroedvrouwenschool en samen met de studenten zijn we de dorpen in gegaan. Je kunt al vroeg zien of alles in orde is met moeder en kind, door bloeddruk te checken en de ligging van het kind te bepalen. Uiteindelijk moesten vijf vrouwen halsoverkop mee naar de kliniek.’

Het belang van goede opvang

Adventsactie steunt in Zimbabwe de bouw van een nieuwe verblijfplaats bij een bestaande kliniek. Slim bedacht, vindt Koenders, die geld inzamelt voor het project: ‘Zwangere vrouwen moeten er al dagen van tevoren kunnen aankomen, veilig bevallen en vervolgens ook kunnen blijven. Zo kunnen ze aansterken voor de terugreis.’ Bovendien zorgen zonnepanelen voor verlichting zodat ook ’s nachts bevallingen veilig kunnen plaatsvinden.

Naastenliefde

Waarom Tineke Koenders zich ook vanuit Nederland inzet voor betere geboortezorg? ‘Voor mij is het een manier om mijn geloof in de praktijk te brengen. Bovendien heb ik diep respect voor die sterke vrouwen in Afrika.’ Ze heeft al één slimme manier om die boodschap in haar eigen parochie over te brengen: Maria ontbreekt dit jaar in de kerststal. ‘Voor alle moeders die er niet zijn, omdat ze bij de bevalling overlijden óf omdat ze naar de kliniek gaan.’

PROJECT IN ZIMBABWE

Bron: Vastenactie.nl
Foto-Adventsactie 2020

Startmoment Adventsactie

Dit jaar starten we de Adventsactie ‘Delen smaakt naar meer’! Hiervoor nodigen we u van harte uit!
Petra Jansen van de landelijke Vastenactie zal ons meer vertellen over het door ons gekozen project in Nicaragua. Dit betreft het trainingen geven aan de lokale bevolking over duurzame landbouw, om zo voor meer voedsel te kunnen zorgen. Ook in Utrecht worden er o.a. door de Koningshof op deze manier producten verbouwd, en zal een medewerker hierover vertellen. Daarnaast is duurzame landbouw, ter bescherming van de aarde, een van de Milleniumgoals. Maike van Eijdthoven van de stichting Utrecht4GlobalGoals geeft uitleg wat duurzame landbouw wereldwijd betekent en zo een bijdrage levert aan het verbeteren van de aarde.
De startavond wordt gehouden in de Rafaëlkerk op donderdag 26 november om 20.00 uur en is met een livestream mee te maken (inloop vanaf 19.30 uur). Gérard Martens zal de avond leiden.
Vanwege de corona maatregeling kunnen we 30 mensen ontvangen in de kerk. Aanmelden graag bij het centrale secretariaat telnr. 030 2546147 of per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl
We hopen u te mogen verwelkomen op 26 november!

Advenstmarkt

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht steunen in adventsactie opvang Venezolaanse kinderen in Peru

Een half miljoen mensen is uit Venezuela gevlucht naar Lima hoofdstad van Peru vanwege politieke en humanitaire crises in hun eigen land.
Ze leven daar onder moeilijke omstandigheden. Veel moeders zijn alleenstaand en proberen via straatverkoop te overleven. Vooral de jongste kinderen lijden aan ondervoeding en veel kinderen aan traumatische ervaringen.
De organisatie ‘Warmi Huasi’ wat ‘Huis voor vrouwen’ betekent, pakt deze problemen aan. De ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Ook worden er twee kindercentra opgezet waar getrainde vrijwilligers specifieke opvang kunnen bieden!
De vluchtelingen kregen in Peru een tijdelijke verblijfsvergunning, maar blijken in de praktijk niet te worden geaccepteerd. Dat bemoeilijkt het opbouwen van een menswaardig.
Onze adventsactie steunt deze jonge gezinnen.
U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollectes of te doneren NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Adventsactie 2019.  Dank u wel!

image_bc328e6b5fmother_and_baby_at_gss_shelter_visual

Adventsactie 2018: ‘Hoop voor moeder en kind’

Adventsactie (1 t/m 23 december) heeft dit jaar als thema ‘Hoop voor moeder en kind’. De organisatie zegt hierover: “In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem… Adventsactie zet in 2018 vier bijzondere projecten in het Licht van advent: ze koesteren alle vier moeders en kinderen.” Op haar website licht Adventsactie deze projecten toe:

Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet
Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De aidsepidemie heeft de toch al slechte economische situatie dramatisch verergerd.

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central
In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Meer informatie: www.adventsactie.nl

Taal-doet-meer

Dank voor gulle bijdrage Taal doet Meer

Tijdens de Adventsactie is er in de Utrechtse kerken gecollecteerd voor Taal Doet Meer en in het bijzonder voor Cafe de Toekomst.
In Cafe de Wereld ontmoeten oude en nieuwe Utrechters elkaar om samen te praten over allerlei gewoontes, gebruiken of om samen spelletjes te doen, enz. Van alle verhalen wordt een boekje gemaakt, dat weer als leidraad kan dienen om het gesprek aan te gaan met mensen uit andere culturen. U hebt voor dit doel gul gegeven en er kan ruim € 8.500,00 overgemaakt worden naar Taal Doet Meer. Wij zijn daar heel erg blij mee, en uw geld zal helemaal aan dit doel besteed worden.
Het is fijn om te weten dat er veel mensen zijn, die vanuit hun hart positief willen bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. Dank daarvoor.

Cafe de Wereld wordt op vier plaatsen georganiseerd en dat gaan er hopelijk steeds meer worden. U bent van harte uitgenodigd om geheel vrijwillig eens binnen te lopen om aan een gesprek deel te nemen. Er is altijd plaats voor meer mensen, vrijwilligers en bezoekers.

In Overvecht is dat op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in De Dreef, Schooneggerdreef 27C

In Utrecht-West is dat op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Voorkamer, Kanaalstraat 225

In Overvecht op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Omar Al Farouq Moskee, Winterboeidreef 2 (ALLEEN VOOR DAMES)

Op Hoograven op zaterdagmiddag (ONEVEN WEKEN VANAF 12 MEI) van 15.00 uur tot 17.00 uur in het voormalig restaurant van De Saffier, Saffierlaan 10

Als u wel iets wilt doen, maar geen tijd hebt of om een andere reden niets kunt betekenen in de opvang van vluchtelingen, kunt u overwegen Vriend te worden. Voor € 5,00 per maand bent u al Vriend van Taal Doet Meer. Op www.taaldoetmeer.nl vindt u meer informatie hoe u Taal Doet Meer financieel kunt steunen. U mag ook bellen met Ellie Streppel, penningmeester van de Vrienden 06 22684319 of met Mieke van Rooijen, voorzitter 0648420602.

Wij blijven u graag op de hoogte houden van nieuwe initiatieven, dus er zal af en toe nog wel eens een klein artikeltje in dit blad verschijnen. Wij hopen dan dat u dat met plezier leest.

Mieke van Rooijen
Voorzitter Vrienden van Taal Doet Meer

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl