Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo

In de Adventstijd voeren we zoals elk jaar actie voor kinderen in achterstandssituaties in de Derde Wereld. Dit jaar steunt onze parochie samen met de parochie Licht van Christus een project voor straatkinderen in de Democratische Republiek Congo.

In de hoofdstad Kinshasa leven veel kinderen op straat omdat ze geen ouders meer hebben of door de ouders uit huis zijn gezet of zelf van huis zijn weggevlucht. Ze hebben te lijden onder armoede, mishandeling of problemen met de gezondheid.

Met het project willen we via de lokale partner van Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten.

Steun het project van de straatkinderen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. U kunt ook dezed QR-code voor uw donaties gebruiken.

Meer informatie over het project? Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op de foto.