Adventsactie 2023: alle kinderen mogen kinderen zijn

Bijna 10 procent van de kinderen wereldwijd werkt als kind-arbeider. Een onvoorstelbaar aantal! In plaats van onbekommerd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Dit jaar vragen we tijdens Adventsactie uw aandacht voor het project: Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan.

De kinderen gaan nauwelijks naar school, ondanks de inspanningen van de overheid. Dat komt door een combinatie van lage economische ontwikkeling, een tekort aan scholen en hoge kosten van het lesmateriaal. Bovendien kunnen de ouders het inkomen van deze kinderen vaak niet missen.

De organisatie Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in door middel van opleidingscentra die zij hebben opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. Heel graag zouden ze meer van deze centra willen realiseren! Zo kunnen kinderen werken maar volgen daarna een compleet lesprogramma zodat ze uiteindelijk toch een diploma krijgen en daardoor meer kansen! Elk opleidingscentrum heeft een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. De teams organiseren ook themabijeenkomsten om ouders en gemeenschappen te informeren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan klimaatverandering.

Steun het project. Maak uw gift over op rekeningnummer: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Parochie St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2023.” Meer informatie over het project: https://www.vastenactie.nl/adventsactie.