Paus-Franciscus-kl-300x200-1

‘Wanneer God zich openbaart, begint de vrijheid’, boodschap paus Franciscus voor Veertigdagentijd

‘Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.’ Met deze woorden opent paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelijking met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus door God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).

Het volk ontvangt vervolgens op hun tocht door de woestijn tien woorden als een weg naar vrijheid. ‘Wij noemen ze “geboden” en benadrukken daarmee de kracht van de liefde waarmee God zijn volk opvoedt. Het is immers een krachtige oproep, die tot de vrijheid. Deze blijft niet beperkt tot een enkele gebeurtenis, omdat zij rijpt onderweg’, schrijft paus Franciscus.

Zien en luisteren

Voor de paus is het wegtrekken uit de slavernij naar de vrijheid niet abstract maar concreet en hij noemt een eerste stap die gelovigen moeten zetten om ook hun weg door de Veertigdagentijd concreet te laten zijn. Die stap is de werkelijkheid willen zien, zoals ook God zich openbaart als een God die ziet en vooral luistert.

Paus Franciscus citeert de woorden van God: ‘“Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, om het weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim is, een land van melk en honing” (Ex. 3, 7-8). Ook vandaag de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broeders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?’ zegt de paus.

Handelen is ook stilstaan

De paus noemt de Veertigdagentijd een tijd om te handelen, en in de Veertigdagentijd is handelen ook stilstaan. ‘Stilstaan in gebed om het Woord van God te ontvangen en stilstaan zoals de Samaritaan, in tegenwoordigheid van de gewonde broeder. De liefde voor God en de naaste is één enkele liefde. Geen andere goden hebben is stilstaan bij de tegenwoordigheid van God, bij de naaste. Daarom zijn gebed, aalmoes en vasten geen drie onafhankelijke oefeningen, maar één beweging van zich openstellen, van zelfontlediging: weg met de afgoden die ons bezwaren, weg met de gehechtheden die ons gevangen houden.’

Door te vertragen en halt te houden, de contemplatieve dimensie van het leven, in de Veertigdagentijd te herontdekken, wordt nieuwe energie gemobiliseerd. ‘In tegenwoordigheid van God worden wij zusters en broeders, ervaren wij de ander met een nieuwe intensiteit: in plaats van bedreigingen en vijanden vinden wij reisgenoten. Dit is de droom van God, het beloofde land waarnaar wij op weg zijn, wanneer wij uit de slavernij wegtrekken, aldus paus Franciscus.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2024.

Kijk op vier.nu/feestdagen/Pasen voor meer inspiratie in voorbereiding op Pasen.

Paus Franciscus Urbi et Orbi 2023

Het jaar van paus Franciscus op katholiekleven.nl

Aan het eind van 2023 blikte katholiekleven.nl uitgebreid terug op het afgelopen jaar van paus Franciscus. Met een verslag en een serie foto’s wordt in vier afleveringen teruggekeken op alle activiteiten van de paus. Dit gebeurt per kwartaal; alle delen (1 t/m 4) zijn terug te zien op katholiekleven.nl.

* Foto: Paus Franciscus sprak op zondag 9 april zijn traditionele ‘Urbi et Orbi’-paasboodschap. Het Sint-Pietersplein en de loggia waar de paus zijn boodschap uitsprak, waren versierd met bloemen uit Nederland. (Foto: © Vatican Media).
ThereseLysCroix

Pauselijke brief over Thérèse van Lisieux

Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897) heeft paus Franciscus een zogeheten apostolische exhortatie uitgebracht, een bijzonder soort pauselijke brief, over deze bekende heilige. De titel van de exhortatie is “C’est la confiance” (‘Het is vertrouwen’).

Thérèse van Lisieux is volgens paus Franciscus ‘een van de meest geliefde heiligen ter wereld’. ‘Het is vertrouwen en niets dan vertrouwen dat ons naar de Liefde moet leiden’, is de openingszin van de exhortatie. Die tekst komt rechtstreeks uit een van de geschriften van ‘de kleine Thérèse’. Vertrouwen op God, daar gaat het volgens Thérèse om en de paus onderschrijft dat.

De paus voegt daaraan toe: Het centrum van de christelijke moraal is de liefde. De werken van naastenliefde zijn de meest perfecte uitdrukking van de innerlijke genade van de Geest. Uiteindelijk telt alleen de liefde.’

Het “genie van de heilige Thérèse bestaat erin ons te leiden naar wat centraal, essentieel en onmisbaar is”, schrijft de paus. Hij citeert het beroemde gebed van de heilige Thérèse: ‘Aan het eind van dit leven zal ik met lege handen voor U verschijnen, want ik vraag u niet, Heer, om mijn werken te tellen. Al onze gerechtigheid is bevlekt in uw ogen. Daarom wil ik mij bekleden met uw eigen gerechtigheid en uit Uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen’.

POPE MIGRANTS VATICAN

Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

Paus Franciscus roept op om samen met migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst en dat betekent ook: “…erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.” De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: “Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).”

Vruchtbare ontmoeting
De paus schrijft dat de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt voor culturele en spirituele groei voor allen. “Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter ‘wij’ opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.”

Nieuwe energie voor het kerkelijk leven
Ook voor de Kerk geldt dat migranten en vluchtelingen de gemeenschap een positieve impuls kunnen geven: “In dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van God te beleven,” zegt de paus.

Lees hier de boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen.

* Bron: Aartsbisdom Utrecht
* Foto: CNS Photo – Vatican Media
paus Franciscus

Het jaar 2021 van paus Franciscus in beeld

Wat deed de paus in 2021 en waar vroeg hij aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, heeft een overzicht in woord en beeld gemaakt van het afgelopen jaar van paus Franciscus. Ook zijn jaar stond grotendeels in het teken van de coronaviruspandemie, waardoor veel reizen en bijeenkomsten niet door konden gaan. Maar wat gebeurde er wel? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van fraaie foto’s.

Deel 1: januari – maart
Deel 2: april – juni
Deel 3: juli – september
Deel 4: oktober – december

* Uitgelichte foto: Uitwisseling met het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (foto: Servizio Fotografico Vaticano)
armen

Paus: ‘Werelddag van de Armen moet hoop geven’

“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent het thema aan psalm 9. “Deze psalm werd geschreven in een tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid,” schrijft de paus. “De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag,” vervolgt hij. “Eeuwen gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de geschiedenis ons niets leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons heden, zoals God daar naar kijkt.”

Paus Franciscus noemt families die op de vlucht zijn, weeskinderen die worden uitgebuit, jonge mensen zonder werk, slachtoffers van geweld, het leed van immigranten en daklozen. De Schrift doet een beroep op ons waar het gaat om de zorg voor de arme. Paus Franciscus: “Waar we maar kijken, het Woord van God wijst ons naar de armen, naar degenen die nood hebben aan de eerste levensbehoeften, omdat ze afhankelijk zijn van anderen.”

Het doel van de Werelddag van de Armen is meer dan concrete hulp geven. Het doel is te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete personen en om armen hoop te geven. Paus Franciscus: “Vóór alles hebben de armen nood aan God en zijn liefde, die zichtbaar wordt door ‘de middenklasse van de heiligheid’, mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van christelijke liefde helder maken. […] En soms is er maar weinig nodig om hoop te geven. Het is genoeg om een moment stil te staan, te glimlachen en te luisteren.”

De paus beveelt de aandacht voor de Werelddag van de Armen van harte aan bij christelijke gemeenschappen en anderen die de armen hoop en troost willen geven: “Help mee om ervoor te zorgen dat de Werelddag van de Armen steeds meer mensen aanmoedigt om effectief samen te werken, opdat niemand een gebrek zal voelen aan nabijheid en solidariteit.”

De Werelddag van de Armen werd door paus Franciscus ingesteld in het verlengde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2016) en wordt jaarlijks gehouden op de 33ste Zondag door het Jaar.

Lees een uitgebreidere versie van dit artikel op katholiekleven.nl: www.katholiekleven.nl/artikelen/geloven-hoe-zit-dat-artikelen/paus-werelddag-van-de-armen-moet-hoop-geven

Lees de volledige boodschap ‘De hoop van de armen is niet voor altijd verloren’ (Engels): http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html

27-09-2017-migranten-en-vluchtelingen-HB-Rome-2-465x300

Zondag 29 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling

Zondag 29 september 2019 is de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Opnieuw vraagt paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag aandacht voor deze kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, maar ook ten gevolge van armoede, honger en klimaatproblemen op drift zijn en op zoek naar een beter bestaan. ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’, stelt de paus in zijn boodschap.

De paus licht dit als volgt toe: ‘wanneer wij ons voor hen interesseren, interesseren wij ons ook voor onszelf, voor allen; door voor hen te zorgen, groeien wij allen; door naar hen te luisteren geven wij ook een stem aan het gedeelte van ons dat wij misschien verborgen houden, omdat dit vandaag niet erg gezien is.’

Vervolgens werkt paus Franciscus het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ verder uit. Het gaat bij dit thema ook over angst voor de vreemdeling, die mensen kan verlammen of racistisch kan maken. Het gaat om naastenliefde en deze uitdrukken in werken van barmhartigheid. Het gaat om ons menszijn en om niemand uit te sluiten betoogt de paus.

‘Geliefde broeders en zusters, het antwoord op de uitdaging die door de hedendaagse migraties wordt gevormd, kan in vier werkwoorden worden samengevat: opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren. … Niet alleen de zaak van de migranten staat dus op het spel, het gaat niet alleen maar om hen, maar om ons allen, om het heden en de toekomst van de menselijke familie’, aldus paus Franciscus.

Share the Journey op 20 september

Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, spreekt op vrijdag 20 september over het thema ‘Het gaat niet alleen maar om migranten’ op een bijeenkomst met de titel Share the Journey. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Cordaid en vindt plaats in ’s Hertogenbosch. Meer over deze bijeenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u op de website van Cordaid.

Voorbede

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft via de bisdommen eerder de door de Migrants & Refugees Section van het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling in het Vaticaan beschikbaar gemaakte toolkit naar de parochies gestuurd om zo lokaal optimaal aandacht te kunnen geven aan de Werelddag voor Migrant en Vluchteling. Ook is de volgende voorbede beschikbaar voor de parochies, zodat op die dag op zoveel mogelijk plaatsen wordt meegebeden voor de migranten en vluchtelingen.

Voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn.

Dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.

 

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2019

 

Foto via het aartsbisdom: migranten in Rome, 2017.

* Bron: Kerk Provincie (https://www.rkkerk.nl), Officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

WJD_Panama_2019

Wereldjongerendagen Panama 2019

De volgende editie van de Wereldjongerendagen (WJD), vindt plaats van 22 tot 27 januari 2019 in Panama-Stad. Dat heeft mgr. José Domingo Ulloa Mendieta, de aartsbisschop van Panama-Stad, bevestigd. De keuze van de datum is mee ingegeven door de klimatologische omstandigheden. In het Midden-Amerikaanse land valt het regenseizoen in de zomer en is het in de winter droog. De vorige edities van de Wereldjongerendagen vonden telkens in de zomer plaats.

“We zijn ons terdege ervan bewust dat dit in sommige landen geen vakantieperiode is. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit zovele duizenden jongeren van andere continenten niet zal beletten om naar Panama te komen”, zegt de aartsbisschop. Hij maakte van de de gelegenheid gebruik om Paus Franciscus te danken voor de keuze voor Panama, waar historisch ook de evangelisatie van het continent is begonnen.

Panama telt ca. 3,7 miljoen inwoners. Driekwart van de bevolking is katholiek, maar het land telt ook veel aanhangers van protestantse en evangelische kerkgenootschappen.

Voor meer informatie over reismogelijkheden, bezoek: Jong Aartsbisdom.

Bron: rkdocumenten.nl

religieuzenprijs

Religieuzenprijs 2018

In 2018 zal het Bestuur KNR opnieuw een religieuzenprijs uitreiken. Dit keer is besloten aan te sluiten bij het Jaarthema 2018: Jongeren, hun geloof en hun roeping.  In een videoboodschap van april 2017 sprak Paus Franciscus jongeren toe:

“Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze aan?”
De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging inderdaad hebben aangenomen. Die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze roeping en idealen te ontdekken ondersteuning waard.

Daarom zal de Religieuzenprijs 2018, een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,–, worden toegekend aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen ontdekken en/of vorm geven.

Oproep voor nominaties

 

Indien u initiatieven, projecten of personen kent die volgens u in aanmerking komen voor deze prijs, kunt u deze nomineren door middel van het aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot 1 mei 2018. Daarna zal de jury zich buigen over al nominaties en mede aan de hand van de criteria en richtlijnen, een zogenoemde shortlist van genomineerden opstellen. Op basis van deze shortlist bepalen de Hogere Oversten van de religieuze instituten uiteindelijk wie de winnaar van de Religieuzenprijs 2018 wordt. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats op 8 november 2018 in Den Bosch.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl