Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

Paus Franciscus roept op om samen met migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst en dat betekent ook: “…erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.” De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: “Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).”

Vruchtbare ontmoeting
De paus schrijft dat de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt voor culturele en spirituele groei voor allen. “Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter ‘wij’ opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.”

Nieuwe energie voor het kerkelijk leven
Ook voor de Kerk geldt dat migranten en vluchtelingen de gemeenschap een positieve impuls kunnen geven: “In dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van God te beleven,” zegt de paus.

Lees hier de boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen.

* Bron: Aartsbisdom Utrecht
* Foto: CNS Photo – Vatican Media